ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα στο Μουσικό Σχ.
Αίτηση για μουσικό σχολείο
Αίτηση για τμήμα προαιρετικής μουσικής παιδείας της πρωτοβάθμιας
Α/Α στον υποπίνακα M2.2
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Κάτοχος Διπλώματος Ωδείου Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής ειδίκευσης του ΥΠΕΠΘ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου αντίστιξης ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΕΥΑΓΓ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
1
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
41.051
ΝΑΙ
26/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/1996
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΕΙΡΗΝ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
2
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
67.781
ΝΑΙ
22/06/2003
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΚΑΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
3
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
44.519
ΝΑΙ
23/06/2004
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΟΣΧΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΣΜΗΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
4
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
43.574
ΝΑΙ
22/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΓΕΩΡΓ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
5
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
38.241
ΝΑΙ
30/06/1997
9.83
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΣΑΒΒΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
38.178
ΝΑΙ
30/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/06/2003
8
ΝΑΙ
24/06/2001
8.5
ΝΑΙ
30/06/2005
7.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΚΟΛΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
7
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30.373
ΝΑΙ
29/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/1986
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/07/1986
7.02
ΝΙΚΟΛΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
8
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29.806
ΝΑΙ
15/01/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/05/1990
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/04/1988
7.33
ΝΤΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΤΕΜΙΣ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
9
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25.84
ΝΑΙ
30/01/2004
9.7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/06/1998
6.5
ΝΑΙ
30/06/1996
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
10
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23.794
ΝΑΙ
07/06/1995
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/06/1991
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/05/2005
9.04
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΤΖΑΚΗ
ΜΑΡΚΕΛΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΑΝΑΓ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
11
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22.011
ΝΑΙ
28/01/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18.579
ΝΑΙ
17/06/2002
6.524
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΟΥΦΕΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17.834
ΝΑΙ
22/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΛΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΥΣΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
14
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.69
ΝΑΙ
30/01/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΡΙΣΤΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΘΑΛΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.675
ΝΑΙ
30/06/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1993
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΡΟΖΑΛΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12.24
ΝΑΙ
31/01/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/1996
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
17
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.674
ΝΑΙ
26/06/1995
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΑΡΥΓΓΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.723
ΝΑΙ
03/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1992
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.509
ΝΑΙ
22/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/01/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΘΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.899
ΝΑΙ
30/06/2002
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2002
8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΡΧΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΛΑΓΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.88
ΝΑΙ
15/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/06/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
22
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.869
ΝΑΙ
29/01/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
23
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.137
ΝΑΙ
29/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.203
ΝΑΙ
17/01/1994
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ
ΡΑΦΑΗΛ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
25
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.669
ΝΑΙ
01/07/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/04/2005
8.75
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2001
8.5
ΝΑΙ
24/06/1989
8.5
ΝΑΙ
29/06/1987
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
26
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.097
ΝΑΙ
02/07/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/1998
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΖΟΥΝΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
27
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0.731
ΝΑΙ
28/06/1996
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
28
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0.686
ΝΑΙ
25/07/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/06/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΡΟΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/2004
8.5
ΝΑΙ
22/01/1995
8.5
ΝΑΙ
30/01/1993
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΛΑΪΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/1993
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/11/1994
5
ΝΑΙ
02/10/1990
6.35
ΟΧΙ
-
-
ΜΟΥΖΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΩ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
31
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/01/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/06/1991
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΟΥΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΑΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
32
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
18/03/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/01/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΑΠΕ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
33
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΩΚΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΩ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
34
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
11/07/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
35
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/01/2002
8.5
ΝΑΙ
29/06/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΜΠΗΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
36
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2005
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2003
10
ΝΑΙ
23/06/1996
9.37
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
37
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2005
8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2000
10
ΝΑΙ
15/06/1997
8.33
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΕΤΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
38
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/06/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
08/11/1994
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΕΛΕΥΘ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
39
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/2000
9.57
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/01/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΗΜΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
40
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2002
9.9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
41
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
02/07/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΚΜΗΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
42
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
18/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/01/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΝΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΟΛΓΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
43
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
13/01/2002
8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/11/1993
7.62
ΟΧΙ
-
-
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
44
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/1988
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΛΟΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
45
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/1990
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΚΑΛΟΥΣΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
46
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
29/01/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΡΑΦΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
47
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΛΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
48
48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/01/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/01/1999
8.5
ΝΑΙ
22/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/09/1998
5