ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα στο Μουσικό Σχ.
Αίτηση για μουσικό σχολείο
Αίτηση για τμήμα προαιρετικής μουσικής παιδείας της πρωτοβάθμιας
Α/Α στον υποπίνακα M2.3
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Κάτοχος Πτυχίου Ωδείου Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής ειδίκευσης του ΥΠΕΠΘ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου αντίστιξης ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΕΥΑΓΓ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
1
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27.404
ΝΑΙ
21/06/2001
8.5
ΝΑΙ
04/11/2004
7.77
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
04/11/2004
7.77
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
2
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.967
ΝΑΙ
14/06/2000
8
ΝΑΙ
29/06/2004
7.51
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2004
7.51
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΡΣΙΝΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
3
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.967
ΝΑΙ
10/06/2002
9.75
ΝΑΙ
24/11/2003
9.13
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/11/2003
9.13
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΚΡΑΣΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
4
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.933
ΝΑΙ
30/06/2004
10
ΝΑΙ
07/12/2004
8.15
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/12/2004
8.15
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/07/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
5
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.9
ΝΑΙ
29/06/2000
8.5
ΝΑΙ
05/07/2005
7.44
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/07/2005
7.44
ΝΑΙ
04/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/11/1994
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/03/1992
7
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΛΛΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
6
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.9
ΝΑΙ
31/01/2002
6.5
ΝΑΙ
27/04/2004
7.39
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
7
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.767
ΝΑΙ
29/07/2003
9.5
ΝΑΙ
05/05/2003
8.97
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/05/2003
8.97
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/07/2003
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΙΩΤΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΕΡΕΖΑ ΜΑΙΡΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
8
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.767
ΝΑΙ
26/06/2003
9.83
ΝΑΙ
18/08/2003
7.81
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/08/2003
7.81
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΑΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
9
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.869
ΝΑΙ
24/06/2003
6.43
ΝΑΙ
05/07/2005
7.12
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/07/2005
7.12
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/05/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
10
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.631
ΝΑΙ
30/06/2001
10
ΝΑΙ
05/02/2003
7.07
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/02/2003
7.07
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΟΥΦΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΛΕΟΝΩΡΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
11
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.229
ΝΑΙ
18/10/1999
8.5
ΝΑΙ
08/04/2002
8.48
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
08/04/2002
8.48
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/08/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.063
ΝΑΙ
22/06/2005
10
ΝΑΙ
21/09/2004
9.13
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/09/2004
9.13
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/05/2001
10
ΝΑΙ
23/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΙΤΑΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΩΤΕΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
13
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.549
ΝΑΙ
03/06/2001
9.66
ΝΑΙ
05/07/2005
7.03
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/07/2005
7.03
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΙΑΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
14
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.44
ΝΑΙ
22/06/2003
9.83
ΝΑΙ
07/12/2004
7.69
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/12/2004
7.69
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΕΝΕΤΙΑΔΟΥ
ΜΑΤΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/2003
8.5
ΝΑΙ
11/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
11/06/2001
8.5
ΝΑΙ
11/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΒΙΔΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/2005
9.5
ΝΑΙ
31/07/2003
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/07/2003
5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/01/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΤΕΜΣΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
17
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/05/2004
8.5
ΝΑΙ
21/09/2004
7.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/09/2004
7.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/05/2001
8.5
ΝΑΙ
28/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΕΣΥΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝ/ΝΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/2001
10
ΝΑΙ
15/04/2005
7.69
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/04/2005
7.69
ΝΑΙ
25/06/2001
9.9
ΝΑΙ
23/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΕΙΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΡΑΛΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/06/2004
8.5
ΝΑΙ
30/07/2004
7.18
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/07/2004
7.18
ΝΑΙ
21/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/2001
8.5
ΝΑΙ
28/06/2002
7.06
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2002
7.06
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2001
8.5
ΝΑΙ
30/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΤΖΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/06/2005
9.53
ΝΑΙ
21/09/2004
8.27
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/09/2004
8.27
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2005
9.53
ΝΑΙ
29/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΝΝΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
22
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/06/2005
8.5
ΝΑΙ
24/06/2005
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/06/2005
5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2004
8.5
ΝΑΙ
22/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
23
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
14/06/2000
6.5
ΝΑΙ
08/07/2003
8.07
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
08/07/2003
8.07
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
13/01/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΚΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/01/2004
10
ΝΑΙ
11/07/2005
7.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
11/07/2005
7.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/01/2004
9
ΝΑΙ
07/12/2004
9.2
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/12/2004
9.2
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/01/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΤΑΛΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
26
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
14/06/2000
5
ΝΑΙ
02/04/2004
7.12
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/04/2004
7.12
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΜΗΛΑΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
27
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/02/2002
8.5
ΝΑΙ
05/07/2005
8.03
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/07/2005
8.03
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΕΡΓΙΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
28
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/06/2002
8.66
ΝΑΙ
18/03/2005
7.72
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/03/2005
7.72
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/01/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΟΛΤΑΤΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/06/2003
8.5
ΝΑΙ
28/09/2004
7.14
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/09/2004
7.14
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/06/2004
6.5
ΝΑΙ
05/07/2005
7.22
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/07/2005
7.22
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΒΒΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
31
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
01/06/2005
9.67
ΝΑΙ
30/07/2004
9.23
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/07/2004
9.23
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΝΕΛΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
32
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
02/06/2005
9.5
ΝΑΙ
21/04/2005
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/04/2005
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΛΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
33
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/07/2005
8.5
ΝΑΙ
13/12/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
13/12/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΟΣ
ΑΡΕΤΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
34
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
12/06/2000
9.93
ΝΑΙ
24/11/1999
7.09
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/11/1999
7.09
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΙΑΡΔΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
35
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
21/06/2001
9.66
ΝΑΙ
18/03/2005
7.67
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/03/2005
7.67
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
36
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/2002
9.26
ΝΑΙ
30/06/2003
8.61
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2003
8.61
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΝΤΖΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
37
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/06/2003
6.5
ΝΑΙ
29/07/2005
7.36
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/07/2005
7.36
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
38
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
01/07/2003
8.5
ΝΑΙ
25/11/2002
7.73
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/11/2002
7.73
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΠΟΥΛΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
39
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
01/07/2003
8.5
ΝΑΙ
07/12/2004
7.67
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/12/2004
7.67
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΑΣΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
40
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
16/06/2004
9.5
ΝΑΙ
04/11/2004
7.79
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
04/11/2004
7.79
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΙΩΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
41
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
16/06/2004
7.5
ΝΑΙ
05/07/2005
7.35
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/07/2005
7.35
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
42
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
18/06/2004
8.5
ΝΑΙ
07/12/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/12/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΑΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
43
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
19/06/2004
9.66
ΝΑΙ
07/12/2004
8.19
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/12/2004
8.19
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΛΤΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
44
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/06/2004
10
ΝΑΙ
30/07/2004
7.38
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/07/2004
7.38
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΑΛΜΥΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΡΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
45
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/2004
8.43
ΝΑΙ
15/04/2005
6.9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/04/2005
6.9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΚΑΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
46
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/06/2004
8.5
ΝΑΙ
11/07/2005
7.26
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
11/07/2005
7.26
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
47
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2004
8.5
ΝΑΙ
05/07/2005
7.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/07/2005
7.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΜΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
48
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
21/06/2005
9.5
ΝΑΙ
04/11/2004
7.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
04/11/2004
7.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΤΟΒΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
49
49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/01/1999
6.5
ΝΑΙ
05/07/2005
7.12
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/07/2005
7.12
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
50
50
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
18/06/2004
9.53
ΝΑΙ
05/06/2005
7.35
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/06/2005
7.35
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-