ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα στο Μουσικό Σχ.
Αίτηση για μουσικό σχολείο
Αίτηση για τμήμα προαιρετικής μουσικής παιδείας της πρωτοβάθμιας
Α/Α στον υποπίνακα M2.4
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Κάτοχος Πτυχίου Ωδείου Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος ΑΕΙ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Μουσικών Σπουδών Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διπλώματος Σύνθεσης ή Οργάνου ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής ειδίκευσης του ΥΠΕΠΘ Άλλης Μουσικής Ειδίκευσης
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου αντίστιξης ή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής Σχολής (Μη Μουσικής Ειδίκευσης)
Ημερομηνία κτήσης
Βαθμός
ΡΑΡΑΚΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΩΣΗΦ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
1
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15.194
ΝΑΙ
27/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΕΤΤΑΣ
ΔΑΝΙΗΛ
ΔΗΜΗΤ
ΜΑΡΙΕ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
93.639
ΝΑΙ
26/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΘΩΜΑ
ΑΝΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
3
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
75.118
ΝΑΙ
31/01/1998
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/01/2001
6.5
ΝΑΙ
22/01/1996
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΒΙΚΤΩΡ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
4
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
59.701
ΝΑΙ
29/01/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΚΟΥΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
5
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
55.137
ΝΑΙ
30/06/1995
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1995
10
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1993
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΡΑΧΑΝΗ
ΛΟΥΚΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΕΦΡΟ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
6
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
51.837
ΝΑΙ
29/01/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1990
6.5
ΝΑΙ
24/06/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΕΥΔΟΚΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
7
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
49.615
ΝΑΙ
09/06/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/06/2002
6.5
ΝΑΙ
16/06/1995
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
8
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
49.109
ΝΑΙ
25/06/1998
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/05/1991
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
9
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
48.742
ΝΑΙ
28/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2004
9
ΝΑΙ
23/06/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΕΚΙΑΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΛΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
10
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
46.264
ΝΑΙ
23/06/1993
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
11
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
44.59
ΝΑΙ
08/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/06/2003
9.96
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/01/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΕΥΑΓΓ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
44.531
ΝΑΙ
25/07/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/10/1993
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
13
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
38.919
ΝΑΙ
10/06/1995
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2000
9.9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
38.771
ΝΑΙ
28/06/1993
9.84
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/01/1993
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΚΡΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
36.269
ΝΑΙ
30/01/1995
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
34.754
ΝΑΙ
29/06/1999
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
17
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
34.651
ΝΑΙ
14/06/2000
8.33
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/01/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΑΚΜΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΡΙΣΤOΜΕΝΗΣ
ΜΕΡΟΠΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31.585
ΝΑΙ
24/01/2000
8.4
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/11/1991
7.98
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30.705
ΝΑΙ
30/06/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΡΚΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30.513
ΝΑΙ
10/06/1995
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/06/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ - ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΧΡΥΣΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26.215
ΝΑΙ
26/06/1998
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΩΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
22
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25.44
ΝΑΙ
25/06/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/1995
6.5
ΝΑΙ
30/01/1995
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΑΡΡΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
23
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24.344
ΝΑΙ
23/06/2001
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/01/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΝΔΥΛΑΝΑΠΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23.751
ΝΑΙ
15/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/01/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΚΑΤΙΝ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22.29
ΝΑΙ
07/06/2004
9.7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/01/2002
9.5
ΝΑΙ
16/06/1998
10
ΝΑΙ
18/06/2002
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΦΕΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΚΕ
ΑΡΙΑΔ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
26
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21.384
ΝΑΙ
20/06/1999
9.23
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/1996
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
08/06/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
27
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21.159
ΝΑΙ
23/06/1993
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/06/1990
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
28
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19.859
ΝΑΙ
25/06/1998
9.75
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΩΡΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18.657
ΝΑΙ
06/07/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΙΛΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18.311
ΝΑΙ
19/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/06/2002
8.5
ΝΑΙ
30/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΡΦΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
31
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17.905
ΝΑΙ
30/01/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΚΟΥΤΣΙΚΑ
ΑΝΝΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
32
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16.619
ΝΑΙ
10/06/1995
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΕΡΓΚΕΝΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
33
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16.01
ΝΑΙ
30/01/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΑΝΤΩΝ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
34
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.891
ΝΑΙ
27/01/2001
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΡΙΕΤΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
35
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.691
ΝΑΙ
28/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/06/1994
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΟΛΓΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
36
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.434
ΝΑΙ
24/06/2003
9.16
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝ
ΟΛΓΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
37
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.434
ΝΑΙ
24/06/2003
9.16
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
38
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.351
ΝΑΙ
12/06/2004
9.23
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/06/1996
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2005
5.88
ΟΧΙ
-
-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
39
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14.49
ΝΑΙ
27/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/06/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΟΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡ
ΒΑΣΙΛ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
40
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14.331
ΝΑΙ
04/07/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΝΙΟΥΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
41
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.743
ΝΑΙ
26/06/2002
9.53
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2003
9
ΝΑΙ
25/06/2000
9.85
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/09/2001
6
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
42
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.567
ΝΑΙ
14/06/2004
9.25
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
43
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.067
ΝΑΙ
03/06/2005
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΡΕΤΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
44
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12.777
ΝΑΙ
02/07/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΡΕΤΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΟΥΛΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
45
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12.171
ΝΑΙ
01/07/1996
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
46
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11.584
ΝΑΙ
30/06/2002
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΚΟΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
47
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11.574
ΝΑΙ
24/06/2005
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/03/2004
7.04
ΟΧΙ
-
-
ΚΕΦΑΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
48
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11.546
ΝΑΙ
30/06/2002
8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/06/1998
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΟΥΡΑΝΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
49
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11.251
ΝΑΙ
12/06/2005
9.76
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ
ΦΑΝΗ
ΣΤΕΦΑ
ΑΦΡΟΔ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
50
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10.347
ΝΑΙ
08/06/1996
7.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/06/1993
7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΟΡΣΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
51
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.971
ΝΑΙ
30/06/2002
9.4
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
52
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9.411
ΝΑΙ
12/06/2005
9.83
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/01/1996
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΕΛΛΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
53
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.891
ΝΑΙ
26/01/2002
9.53
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/1999
8.02
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΥΣΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
54
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.744
ΝΑΙ
26/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2001
10
ΝΑΙ
24/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΑΝΑΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
55
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.6
ΝΑΙ
24/06/2001
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/01/2000
8
ΝΑΙ
26/06/1997
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
ΕΛΛΗ
ΔΗΜΗΤ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
56
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.506
ΝΑΙ
31/05/2002
8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
57
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.217
ΝΑΙ
30/06/2003
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/09/2004
7.34
ΒΛΑΧΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΑΡΤΕΜ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
58
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.206
ΝΑΙ
19/06/1998
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/06/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΟΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
59
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.967
ΝΑΙ
30/01/1997
8.7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/01/1994
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
60
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.867
ΝΑΙ
30/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
61
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.867
ΝΑΙ
01/06/2004
9.9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/06/2004
9.95
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/11/2003
7.37
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΚΟΖΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
62
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.867
ΝΑΙ
16/06/2003
9.83
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/07/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/09/2001
6.75
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
63
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.429
ΝΑΙ
19/06/2004
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕΛΑΓΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
64
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7.166
ΝΑΙ
31/01/2005
9.9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΝΤΖΑΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
65
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.891
ΝΑΙ
23/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1994
10
ΝΑΙ
30/06/1996
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΖΙΟΥΡΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΑΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
66
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.8
ΝΑΙ
14/06/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/06/1996
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΣΤΕΦΑ
ΑΛΕΞΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
67
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.743
ΝΑΙ
07/06/1998
9.7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/06/2002
9.5
ΝΑΙ
05/06/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΡΔΑ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
68
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.429
ΝΑΙ
02/07/2005
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2000
8.5
ΝΑΙ
30/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΣΣΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
69
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.366
ΝΑΙ
28/06/2003
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
13/06/2000
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΤΟΒΑ
ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
70
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.046
ΝΑΙ
26/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2003
9.83
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
71
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.96
ΝΑΙ
28/06/2003
9.65
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/06/2001
8
ΝΑΙ
08/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΚΕΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΕΥΦΗΜ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
72
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.914
ΝΑΙ
18/01/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/07/1988
5.64
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΑΛΕΞ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
73
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.874
ΝΑΙ
30/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
11/10/2002
7.03
ΟΧΙ
-
-
ΧΡΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΒΑΣΙΛ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
74
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.863
ΝΑΙ
19/06/1998
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2002
5
ΝΑΙ
22/06/1996
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
75
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.783
ΝΑΙ
29/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2004
7.6
ΝΑΙ
28/01/2001
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΑΡΓ
ΧΡΥΣΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
76
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.76
ΝΑΙ
21/06/2005
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/05/2003
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΩΤΣΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΑΝΘΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
77
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.566
ΝΑΙ
22/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/01/1998
8.5
ΝΑΙ
16/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΜΠΑΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΣΠΥΡΙ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
78
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.349
ΝΑΙ
29/06/2003
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/06/2002
8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΜΜΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΑΛΕΞΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
79
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.314
ΝΑΙ
07/06/1999
8.33
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/06/2000
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΑΓΩΝΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
80
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.145
ΝΑΙ
21/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/1995
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΡΑΤΣΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
81
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.063
ΝΑΙ
05/06/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/12/2000
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΘΕΜΙΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
82
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.949
ΝΑΙ
23/06/2003
8.16
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΒΑΣΙΛ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
83
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.914
ΝΑΙ
30/06/2002
8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/01/2004
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΡΣΕΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΥΛΙ
ΛΑΜΠΡ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
84
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.891
ΝΑΙ
26/05/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2004
7.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΗΜΤΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΙ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
85
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.869
ΝΑΙ
06/06/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
08/06/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
86
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.677
ΝΑΙ
14/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/06/2005
7
ΝΑΙ
19/06/1998
8.33
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΛΑΧΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
87
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.594
ΝΑΙ
30/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2003
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤ
ΑΙΚΑΤ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
88
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4.423
ΝΑΙ
20/01/2002
7.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/06/1999
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΚΑΛΛΙ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
89
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.737
ΝΑΙ
09/06/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/06/1998
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
90
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.463
ΝΑΙ
24/06/2004
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΕΛΑΒΕΡΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
91
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.426
ΝΑΙ
23/06/2001
7.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2001
7.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
92
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.371
ΝΑΙ
07/07/2000
9.7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/07/2005
6.5
ΝΑΙ
04/07/1998
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΕΡΓΟΥ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
93
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.246
ΝΑΙ
26/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΕΡΨΙΑΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
94
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.211
ΝΑΙ
07/06/2003
9.83
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΣΟΦΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
95
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.186
ΝΑΙ
05/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/01/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΓΑΠΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
96
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
3.143
ΝΑΙ
25/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΕΥΚΟΘΕΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
97
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.623
ΝΑΙ
29/06/2000
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΓΙΑΛΤΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
98
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.606
ΝΑΙ
30/06/2004
9.57
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΙΟΥΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
99
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.514
ΝΑΙ
26/01/2002
9.13
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/07/2002
7.63
ΟΧΙ
-
-
ΒΕΛΛΙΟΥ
ΒΗΣΣΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
100
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.469
ΝΑΙ
22/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΕΝΕΚΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΡΟΖΑΛΙΝΤΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
101
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.434
ΝΑΙ
30/01/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/12/2000
7.54
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
102
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.423
ΝΑΙ
27/01/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/01/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΑΓΓΕΛ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
103
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.423
ΝΑΙ
29/06/2003
9.53
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΘΕΚΛΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
104
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.4
ΝΑΙ
22/06/2003
9.4
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/06/2001
9.83
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
08/12/2003
6.71
ΠΛΙΤΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
105
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.377
ΝΑΙ
29/06/2003
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΔΟΞΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
106
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.331
ΝΑΙ
06/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΑΝΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
107
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.229
ΝΑΙ
19/06/2004
9.33
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
108
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.16
ΝΑΙ
24/06/2001
9.9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/1997
10
ΝΑΙ
21/06/1998
9.58
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
109
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.011
ΝΑΙ
30/01/2002
9.4
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2000
9.7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΘΗΤΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
110
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2.011
ΝΑΙ
22/06/2003
9.56
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΕΟΔΩ
ΚΑΛΛΙ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
111
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.989
ΝΑΙ
25/06/2003
9.83
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1994
7
ΝΑΙ
29/06/2000
9.83
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΖΕΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
112
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.989
ΝΑΙ
03/06/1996
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2003
8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΡΤΖΙΟΚΑ
ΦΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
113
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.983
ΝΑΙ
30/06/2001
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/06/1997
8.25
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΡΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΡΙΚ
ΣΤΑΥΡ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
114
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.943
ΝΑΙ
30/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/11/2004
5.85
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
115
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.92
ΝΑΙ
28/06/1998
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΗΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΡΟΠΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
116
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.92
ΝΑΙ
30/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2000
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΛΕΞΑ
ΑΝΤΩΝ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
117
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.92
ΝΑΙ
30/01/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1996
9.7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΖΙΡΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
118
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.829
ΝΑΙ
28/06/2002
9.76
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/06/1995
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΡΣΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
119
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.703
ΝΑΙ
14/06/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/06/2004
6.5
ΝΑΙ
28/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
120
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.646
ΝΑΙ
21/06/2002
9.16
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/01/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
121
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.646
ΝΑΙ
30/06/1998
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/01/1990
5.4
ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΘΟ
ΔΟΜΝΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
122
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.406
ΝΑΙ
26/01/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/01/2002
6.5
ΝΑΙ
18/06/1998
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
123
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.28
ΝΑΙ
03/07/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
124
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1.2
ΝΑΙ
19/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/07/1999
6.13
ΠΕΤΡΕΣΗ
ΧΡΥΣΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
125
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0.926
ΝΑΙ
07/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/06/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/10/2001
8.14
ΟΧΙ
-
-
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΟΛΥΜΠ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
126
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0.434
ΝΑΙ
29/05/2003
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/05/2002
6.5
ΝΑΙ
28/05/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
127
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/03/2001
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/01/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΚΟΥΤΟΜΣΚΑ
ΤΑΜΑΡΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΤΟΝΙ
ΙΡΕΝΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
128
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/12/1999
9.63
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/05/2000
6.5
ΝΑΙ
30/12/1999
9.63
ΝΑΙ
28/06/1997
9.75
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΚΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΦΩΤΕΙ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
129
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1999
9.7
ΝΑΙ
30/06/2001
10
ΝΑΙ
30/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
130
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/06/2004
9.76
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
11/06/2005
10
ΝΑΙ
26/06/1998
9.3
ΝΑΙ
30/01/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΛΑΜΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
131
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2005
10
ΝΑΙ
27/01/2003
8.5
ΝΑΙ
30/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
132
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
29/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/12/2002
6.67
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΙΟΛΕΤΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
133
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
18/01/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
12/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/01/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
134
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/1995
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/07/2003
8.2
ΝΑΙ
03/11/1998
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΠΟΥΡΑ
ΣΕΒΑΣΜΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΡΙΦΥΛΛΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
135
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/01/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΙΣΤ
ΑΓΓΕΛ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
136
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
06/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/08/2004
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΕΓΚΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΗΝΟΔΩΡΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
137
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
11/06/2000
9.9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΜΙΛΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΑΥΙΔ
ΛΥΔΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
138
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/07/2004
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΙΣΣΑΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
139
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
140
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
15/06/2002
8.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2000
9.35
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
141
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
08/07/2002
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/01/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΟΥΛΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
142
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
14/06/2004
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/01/2003
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΤΣΟΜΥΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
143
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/01/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/06/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
144
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/01/2005
9.83
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/01/2003
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
145
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/01/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
146
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
18/06/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/06/2004
6.5
ΝΑΙ
24/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/07/2002
7.97
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΑΝΑΣΤ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
147
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
21/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1995
10
ΝΑΙ
24/06/1995
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
ΑΝΝΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
148
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/01/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2003
8.5
ΝΑΙ
14/06/1995
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΚΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΛΛΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
149
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
06/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/1998
8.5
ΝΑΙ
25/01/1997
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
150
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
23/06/1999
9.67
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/1997
8.5
ΝΑΙ
28/06/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
151
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
29/06/2000
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/05/1998
5
ΝΑΙ
20/09/1996
9.9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
152
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2000
7.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/1997
6.5
ΝΑΙ
30/06/1998
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΜΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΡΙΣΤ
ΑΓΓΕΛ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
153
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/05/2001
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/06/2005
5
ΝΑΙ
28/05/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΣΗΜΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
154
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/06/2001
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2003
6.5
ΝΑΙ
07/07/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΑΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
155
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/01/2002
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1998
10
ΝΑΙ
29/01/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΡΜΙΟΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
156
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/01/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2003
10
ΝΑΙ
27/01/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
157
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/1998
9.7
ΝΑΙ
10/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΡΑΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
158
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
14/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2001
10
ΝΑΙ
20/06/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
159
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
16/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/07/2005
8.5
ΝΑΙ
21/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΙΑΤΡΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
160
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
19/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/06/2003
8.5
ΝΑΙ
25/01/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
161
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
23/06/2003
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/06/2003
10
ΝΑΙ
29/06/2001
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΟΥΡΤΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
162
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2004
10
ΝΑΙ
21/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΗΚΑ
ΒΙΚΥ
ΚΩΝ/Ν
ΕΛΕΥΘ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
163
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/2004
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2004
9.5
ΝΑΙ
27/01/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΚΟΥΡΜΠΑΤΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΑΦΡΟΔ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
164
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/06/2004
9.65
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2002
8.5
ΝΑΙ
23/01/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
165
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/01/2005
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2004
10
ΝΑΙ
31/01/2003
9.2
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΟΥΠΑ
ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
166
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
29/01/2005
9.97
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/07/1998
9.4
ΝΑΙ
29/01/2001
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΕΡΟΚΛΗΣ
ΡΩΞΑΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
167
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2005
9.5
ΝΑΙ
25/06/2003
9.75
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΓΓΕΛΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΛΑΜΑΤΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
168
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
23/06/2005
8.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/2005
8.66
ΝΑΙ
21/06/2003
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
169
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/2005
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2001
10
ΝΑΙ
20/06/1997
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
170
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/06/2005
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2003
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΖΙΛΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
171
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
03/07/2005
7.67
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/07/2005
7.9
ΝΑΙ
30/06/2003
8.88
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΙΑΝΝΙΚΩΤΣΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
172
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
08/06/1998
7.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/01/1992
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/04/1996
6.24
ΡΩΣΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
173
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/1991
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/07/1996
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
174
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/01/1997
9.67
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
175
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/1997
8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/01/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
176
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
08/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/06/1999
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΙΡΗΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
177
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
17/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
178
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΚΟΥΡΟΣ
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ
ΛΟΥΙΖΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
179
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/1999
9.4
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1986
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
180
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΡΡΗ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΣΤΕΡΓ
ΕΥΑΓΓ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
181
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
12/06/2000
9.73
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/1996
7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΙΡΗΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
182
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
17/06/2000
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΕΙΡΗΝ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
183
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/01/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/01/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΥΛΛΑΙΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΙΛΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
184
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/01/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΟΡΦΙΑΔΗΣ
ΜΟΡΦΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
185
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
21/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΑ
ΚΥΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
186
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
187
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
08/07/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/1998
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
188
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
31/01/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
09/06/1998
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΜΑΤΖΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
189
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
09/06/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/06/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΘΑΡΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
190
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
16/06/2002
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/06/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
191
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
17/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/01/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΜΑΝΑΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΚΑΛΛΙ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
192
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
29/01/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2005
7.4
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
193
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
14/06/2003
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΕΡΓΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
194
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
01/07/2003
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/1999
8.1
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
195
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/01/2004
9.96
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/07/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΑΓΚΩΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΑΙΚΑΤ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
196
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/01/2004
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/01/2005
9.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
197
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
31/01/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/01/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΝΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
198
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
04/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/03/2000
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
199
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
06/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/06/1998
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
200
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
11/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΖΩΗ-ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
201
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/06/2004
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
17/06/2004
7.7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΡΤΣΙΛΙΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΧΡΥΣΟ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
202
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/06/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
203
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2004
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/07/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
204
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2004
9.4
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/07/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΟΥΤΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΝΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
205
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/01/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/01/2001
7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΣΟΦΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
206
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
14/06/2005
9.13
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/06/1996
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΟΥΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
207
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/06/2005
9.77
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/06/2001
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
208
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
02/07/2005
8.7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/07/2005
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΩ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
209
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/1998
9.94
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
24/01/1996
9.53
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/04/1996
7.56
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΥΧΙΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
210
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
23/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
22/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/09/2003
8.25
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
211
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/05/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
16/06/1995
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/11/1998
7.03
ΟΧΙ
-
-
ΠΕΤΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
212
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/07/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/07/1990
9
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΑΚΙΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΒΑΣΙΛ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
213
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/01/2000
9.52
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
28/06/2002
8.12
ΙΑΤΡΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
214
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/1992
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/1990
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΔΡΙΚΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
215
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/1997
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1994
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΑΓΚΑΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΘΑΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
216
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/1998
8.86
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1996
8.88
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
217
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/1998
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
10/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΙΓΑΛΕΤΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
218
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2003
8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
219
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/1995
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΖΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
220
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
05/07/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/1996
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΡΟΥΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
221
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/06/2000
9.16
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
19/06/1998
8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΙΓΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
222
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/06/1999
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΨΙΩΤΑ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
223
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΤΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΣΤΑΥΡ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
224
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
10/01/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/06/1998
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
225
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
31/05/2002
8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/05/2000
8.1
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
226
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2000
8.7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΛΩΤΣΟΤΥΡΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
227
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΠΥΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΓΕΩΡΓ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
228
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΡΤΑΝΑΚΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
229
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
29/06/2003
9.4
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΧΡΥΣΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
230
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
29/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
231
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/01/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΚΟΤΣΗ
ΒΑΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
232
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/07/2001
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΡΙΜΠΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
233
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
05/07/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
07/07/2001
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
234
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
11/06/2004
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
26/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΚΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙ
ΚΩΝΣΤ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
235
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
12/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/01/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΤΟΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
236
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
19/06/2004
9.83
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
08/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ - ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
237
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
19/06/2004
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/06/2000
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΑΛΑΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΟΛΓΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
238
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
19/06/2004
8.83
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
18/01/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
239
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/07/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
240
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/2004
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2002
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΣΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
241
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
04/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
01/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΚΟΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
242
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
06/06/2005
9.2
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
31/01/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
243
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
12/06/2005
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/05/2003
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΡΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
244
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
23/06/2005
9.16
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/01/2003
9.83
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΟΥΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
245
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
14/06/1998
8.83
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΡΚΟΥΒΑΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΛΙΛΛΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
246
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/06/2005
9.63
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/01/2001
8.4
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΛΑΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
247
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/06/2005
8.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/01/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
248
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/01/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΡΕΓΓΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
249
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
29/06/2005
9.83
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
27/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΡΟΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
250
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2005
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
06/06/2000
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
251
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
06/07/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/06/2001
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
252
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
14/07/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
29/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΑΝΩ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
253
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
04/06/2000
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
15/03/1996
6.84
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΣΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΖΩΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
254
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
23/01/2004
6.53
ΟΧΙ
-
-
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
255
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
02/07/2000
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
21/11/2001
7.52
ΟΧΙ
-
-
ΟΡΦΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΑΣΤ
ΘΕΩΝ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
256
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/2002
9.7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/11/2002
6.18
ΟΧΙ
-
-
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
257
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
11/06/2004
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/03/2003
7.77
ΟΧΙ
-
-
ΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
258
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
18/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/07/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΠΙΘΑΡΟΥΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
259
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
22/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/02/2002
6.51
ΟΧΙ
-
-
ΚΡΑΣΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
260
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
01/07/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/11/2003
6.44
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
261
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
10/06/1995
8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
03/10/1994
6.2
ΣΤΑΘΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΡΣΑΛΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
262
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
25/02/2000
6.57
ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΟΠΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
263
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/06/2001
9.53
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/10/2001
6.51
ΣΕΝΤΟΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
264
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
05/11/2002
6.71
ΜΩΥΣΙΔΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
265
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
05/06/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
02/02/2005
6.01
ΨΑΡΡΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΠΟΥΛΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
266
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
10/06/1995
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
267
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
09/06/1996
9.16
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑΣ
ΦΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΑΡΑΣ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
268
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/06/1996
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΡΟΖΜΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
269
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
19/06/1997
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΛΤΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
270
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
08/06/1998
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
271
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/1998
8.62
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕΛΑΓ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
272
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/1998
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΛΙΤΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΙΡΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
273
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/1999
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
274
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΤΣΙΑΒΑΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
275
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
07/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΟΥΡΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΙΡΗΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
276
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΙΟΥΛΙ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
277
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
02/07/1999
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΦΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
278
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
01/06/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΟΣΚΑ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
279
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
14/06/2000
7.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΗΜΟΘΥΡΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΤΕΡΠΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
280
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
21/06/2000
8.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΛΑΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
281
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/2000
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΧΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
282
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
01/07/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΥΡΕΖΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΝΗΛΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
283
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/12/2000
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΡΑΓΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
284
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/2001
8.8
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
285
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
20/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
286
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
21/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΡΟΣΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
287
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΝΤΩΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΖΩΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
288
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/01/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΤΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΟ
ΑΛΕΞΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
289
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
16/05/2002
8.17
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΕΛΕΣΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
290
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
07/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΡΕΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
291
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
07/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΚΑΤΖΩΝΗ
ΑΡΕΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
292
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
08/06/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
293
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
15/06/2002
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΒΟΥΝΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΘΟΥΛΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
294
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
15/06/2002
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΔΕΣΠΟ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
295
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
17/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΑΚΛΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
296
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΝΙΔΑ
ΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
297
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
298
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/2002
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΡΟΥΝΗ
ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΣΩΤΗΡ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
299
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2002
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΛΙΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
300
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2002
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
301
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
24/01/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΚΑΖΕΠΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
302
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/01/2003
5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΔΟΥΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΒΑΤΟΣΛΑΒΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
303
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
27/01/2003
9.16
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΚΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΥΣΕΒ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
304
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/2003
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΝΙΚΟΜΑΧΗ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
305
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
02/06/2003
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΟΥΛΙΑΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
306
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
09/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΧΑΛΑΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
307
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
18/06/2003
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
308
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/06/2003
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
309
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
29/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΥΜΑΡΑΠΗ
ΜΑΡΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
310
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
29/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ
ΛΥΔΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
311
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
312
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2003
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΑΔΗ
ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
313
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
04/07/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΩΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
314
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
23/01/2004
9.6
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΛΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΛΙΟΠΠΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
315
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
23/01/2004
8.4
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΡΑΜΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
316
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/01/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡ
ΕΥΑΓΓ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
317
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
04/06/2004
9.93
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
318
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
11/06/2004
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΗΝΑΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
319
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
18/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΑΣΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
320
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
19/06/2004
8.7
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
321
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
21/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΦΤΟΥΛΗ
ΑΜΕΡΙΣΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΛΓΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
322
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
323
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/06/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΡΩΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
324
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΓΝΩΣΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
325
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2004
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
326
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2004
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΚΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
327
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2004
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΙΑΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΡΓ
ΚΑΛΛΙ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
328
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
26/01/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΓΕΡΑΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
329
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
31/01/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
330
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
05/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΔΑΡΤΖΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
331
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
05/06/2005
9.16
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΟΥΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
332
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
11/06/2005
6.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
333
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
12/06/2005
9.9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΛΙΑΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
334
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
19/06/2005
9.16
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΝΑΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
335
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
23/06/2005
9
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΤΖΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
336
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΒΡΑΝΑ
ΦΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΦΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
337
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
28/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΜΑΚΗ
ΕΛΠΙΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
338
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
29/06/2005
9.63
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΙΖΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
339
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
29/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
340
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2005
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
341
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
30/06/2005
6.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΜΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
342
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
14/07/2005
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΙΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
343
343
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2.229
ΝΑΙ
24/01/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30/06/2001
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΑΜΑΞΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
344
344
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.92
ΝΑΙ
28/01/2004
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
20/06/2003
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
345
345
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/05/2001
10
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
30/06/2002
8.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΤΣΑΜΑΛΙΚΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
346
346
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
25/06/2001
9.75
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
347
347
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
17/06/2003
9.5
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής
ΝΑΙ
ΝΑΙ
348
348
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
ΝΑΙ
31/01/2004
9.66
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-