Ενιαίος Πίνακας Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ολοήμερων Σχολείων ανά Διδακτικο Αντικείμενο

Διδακτικά Αντικείμενα:
Αγγλική Γλώσσα
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Αθλητισμός
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Εικαστικά
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Θεατρική Αγωγή
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
Χορός
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή