<
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
13.097
4.22
0.64
8.237
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
03/05/1999
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.237
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
11.713
0
0
11.713
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
06/04/1994
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
3.99
4.823
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΜΑΡΘΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
2.32
0
0
2.32
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
08/02/1994
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
0.9
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
2.057
0
0
2.057
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
22/06/2004
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΡΜΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
63.267
0
0
63.267
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
7.19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
49.387
0
4.52
44.867
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
8.3
9.4
9.7
9.6
ΔΕΛΙΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
48.906
7.85
0.61
40.446
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
1.406
12
8.473
9.6
ΒΡΟΥΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
46.942
5.11
5.565
36.267
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.7
9.6
ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
45.857
0
1.39
44.467
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/12/1993
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8.267
9.367
9.7
9.6
ΠΛΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
45.645
0
4.27
41.375
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
8.208
9
9.533
7.167
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
45.391
5.81
0.595
38.986
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/1994
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
1.326
1.12
0.754
0
0
6.633
8.767
9.7
9.6
ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
44.733
0
0
44.733
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1993
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
8.3
19.267
0
8.2
ΣΚΟΤΙΔΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.427
0
0
44.427
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/1990
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
7.967
9.2
8.993
9.6
ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.158
0
1.425
42.733
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/04/1993
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
42.767
0
0
42.767
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1989
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
ΒΡΑΝΤΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
42.759
0
0
42.759
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/04/1996
5.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
8.033
8.3
9.167
2.325
7.867
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
42.731
12.67
4.72
25.341
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
5.4
7.967
2.683
7.657
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΚΑΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
42.633
0
0
42.633
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.633
9.6
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
42.233
0
0
42.233
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/04/1990
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.233
8.3
9.433
9.667
9.6
ΠΙΤΕΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
42.167
0
0
42.167
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
8.3
9.4
9.667
9.6
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
41.863
0
0.095
41.768
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
7.933
7.545
0
0
6.867
8.3
0
7.957
ΠΑΠΠΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
41.085
10.34
6.255
24.49
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/09/1989
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
7.6
7.01
8.04
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
39.74
0
3.44
36.3
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1995
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.667
9.6
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
39.114
0
0
39.114
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
7.16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
3.82
ΡΗΓΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
38.193
8.62
5.91
23.663
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/2001
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
6.94
14.043
ΚΟΛΛΑΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
38.08
0
2.455
35.625
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1995
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
6.633
8.8
9.7
9.6
ΤΣΩΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΑΦΕΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
38.055
0
0
38.055
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/03/1994
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
3.589
9.633
8.467
7.867
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
37.801
10.96
0
26.841
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/07/1989
8.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
5.604
7.567
2.514
5.99
ΡΕΛΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
37.233
0
0
37.233
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
9.633
9.9
8.767
ΚΑΜΝΙΑΤΣΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΩΔΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
36.933
0
0
36.933
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
9.4
9.667
9.6
ΛΙΑΝΑ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
36.89
0
3.55
33.34
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/04/1999
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.933
7.7
8.707
ΤΣΑΜΠΟΥ
ΚΑΡΜΕΛΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
35.182
0
0
35.182
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/10/1990
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
5.467
8.7
9.667
9.6
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΡΟΚΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
35.111
0
2.02
33.091
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1993
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.044
0
0
5.5
7.467
4.76
7.32
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
34.945
10.33
7.205
17.41
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/1990
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
6.52
7.71
ΓΟΥΔΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.933
0
0
34.933
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
8.233
9.4
9.667
0
ΑΡΑΠΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
34.918
11.12
4.565
19.233
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/03/1995
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
7.567
2.2
6.167
ΚΟΡΑΚΙΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.8
0
0
34.8
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/04/1995
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
8.9
9.7
9.6
ΜΑΚΡΥΑΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.185
0
3.755
30.43
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1991
5.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
7.933
9.047
10.73
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.034
0
0
34.034
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/09/1989
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.633
0
0
0
0
0
0
4.601
8.8
9.4
9.6
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
33.5
0
0
33.5
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
8.8
8.033
8.233
ΚΙΝΝΑΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
33.442
8.55
3.955
20.937
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
2.67
2.71
6.78
7.697
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
33.406
8.78
5.755
18.871
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2001
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
7.727
7.483
ΔΟΜΑΤΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
33.4
0
3.36
30.04
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/1990
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.907
8.31
13.823
ΒΡΩΤΣΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
33.18
0
0
33.18
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/01/1991
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6.82
8
7.32
8.04
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
32.965
12.96
7.19
12.815
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1999
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.869
5.947
ΒΑΡΕΛΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
32.912
10.52
5.985
16.407
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/1996
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.383
8.023
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
32.91
0
0
32.91
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
0
0
0
6.033
7.967
3.02
7.99
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
32.872
9.02
0
23.852
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.749
0
7.533
6.5
4.07
ΚΑΡΥΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
32.746
0
0
32.746
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/12/1990
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
0
0
0
0
0
0
0
6.633
7.967
2.546
6.067
ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
32.51
13.97
6.63
11.91
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/03/1996
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.57
6.34
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
31.893
0
0
31.893
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/01/1990
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
5.267
8.3
3.26
6.067
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
31.883
7.75
5.52
18.613
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.767
8.333
0
6.513
ΤΣΟΥΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
31.795
13.34
5.645
12.81
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.91
7.9
ΜΟΥΡΓΕΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
31.788
0
0.955
30.833
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1992
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
8.867
7.767
7.6
ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
31.675
13
6.065
12.61
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.61
6
ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
31.38
12.41
7.05
11.92
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.49
6.43
ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
31.358
4.41
0.125
26.823
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1995
8.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
8.631
9.159
ΑΓΡΙΜΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
31.238
5.54
3.865
21.833
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/1996
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.467
8
2.9
7.467
ΜΠΟΥΡΝΑΖΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
31.193
11.91
7.25
12.033
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/07/1990
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.453
5.58
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
31.177
0
2.785
28.392
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/03/1997
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.326
0
0
0
0
7.233
8.233
9.6
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
31.12
11.46
6.22
13.44
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/09/1995
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.86
6.58
ΝΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
31.073
0
1.91
29.163
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/10/1990
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
7.967
2.79
7.807
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
30.97
7.86
6.5
16.61
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2000
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.29
6.71
7.61
ΣΙΔΗΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
30.907
7.28
6.33
17.297
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/11/1995
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
6.76
7.577
ΒΛΑΣΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
30.77
13.51
4.75
12.51
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/09/1992
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.84
5.67
ΤΣΟΛΟΜΥΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΔΑΜΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
30.698
6.6
3.845
20.253
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/03/1996
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
6.2
6.52
ΡΑΠΤΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
30.633
0
0
30.633
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1995
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.74
4.79
8
6.62
7.483
ΣΠΕΓΓΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
30.525
13.72
4.955
11.85
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.91
4.84
ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
30.505
13.7
6.095
10.71
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/03/1997
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.69
4.02
ΝΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
30.438
0
0
30.438
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/12/1996
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
15.733
5.55
7.543
ΜΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
30.357
6.56
7.19
16.607
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
6.48
8.867
ΣΠΥΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
30.213
10.55
4.02
15.643
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.263
6.51
5.87
ΕΞΩΦΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
30.165
11.44
6.675
12.05
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/05/2001
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.31
5.74
ΒΙΛΛΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
30.147
0
0
30.147
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
6.76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.313
ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΒΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
29.99
12.36
5.02
12.61
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.76
5.85
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
29.964
11.03
6.19
12.744
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1991
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66
4.884
6.2
ΚΑΤΣΗ
ΤΡΙΑΔΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
29.665
12.3
6.255
11.11
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.06
5.05
ΔΕΡΒΙΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
29.552
0
0
29.552
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1996
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
8.767
8.333
5.086
0
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
29.443
0
0
29.443
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/06/1990
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
8.067
9.633
0
3.11
ΦΑΡΑΝΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
29.438
0
0
29.438
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1992
6.63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
3.16
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
29.43
0
0
29.43
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1989
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.333
7.5
2.96
7.937
ΑΡΔΑΒΑΝΗ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
29.395
12.83
3.595
12.97
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.28
5.69
ΚΟΥΤΣΑΥΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
29.297
0
0
29.297
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/09/1989
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
7.967
2.78
6.483
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
29.247
0
5.455
23.792
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/05/1998
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
8.469
7.757
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
29.245
14.49
6.095
8.66
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/1999
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
5.84
ΛΙΓΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
29.165
11.16
6.455
11.55
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2001
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.49
6.06
ΠΑΣΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
29.118
0.47
0
28.648
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
6.8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΦΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
29.033
0
0
29.033
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1999
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.567
7.967
8.993
7.507
ΠΑΠΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
29.01
12.66
4.69
11.66
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1992
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.15
5.51
ΚΑΝΤΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΡΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
29.005
10.94
4.425
13.64
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/03/1996
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.98
5.95
6.71
ΚΥΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
28.954
12.65
0
16.304
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/05/1990
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
7.9
2.72
3.25
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
28.954
0
0
28.954
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/07/1990
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
0
0
0
0
0
3.086
5.367
8
3.017
6.033
ΦΛΟΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
28.905
12.59
4.175
12.14
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4
5.74
ΤΣΙΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
28.888
0
0
28.888
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/12/1990
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
5.467
8
6.56
6.987
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
28.8
8.75
6.64
13.41
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.02
6.39
ΒΑΣΙΛΟΠΑΝΑΓΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
28.753
5.03
0
23.723
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
8.233
2.7
8.69
ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
28.733
6.13
5.99
16.613
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1995
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
6.72
7.193
ΠΛΕΣΣΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
28.63
9.85
6.13
12.65
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/2001
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.77
5.88
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΚΥΒΕΛΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
28.367
0
0
28.367
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/06/1992
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.9
8.8
ΜΟΥΡΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
28.341
0
0.19
28.151
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.04
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
28.337
0
4.47
23.867
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/09/1989
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
7.933
5.32
7.893
ΚΙΝΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
28.333
0
0
28.333
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/03/1996
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.867
8.8
ΠΟΥΛΙΔΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΑ
ΜΑΡΚΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
28.315
14.12
2.955
11.24
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/1997
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.98
5.26
ΛΟΒΕΡΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
28.233
0
0
28.233
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/03/1994
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.767
8.8
ΣΤΙΒΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΚΙΒ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
28.225
12.03
3.595
12.6
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
3.88
5.66
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
28.211
6.85
0
21.361
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/02/1990
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
7.567
6.54
5.7
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
28.2
0
0
28.2
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2001
5.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.767
8.8
ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
28.19
11.57
5.41
11.21
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/09/1998
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.47
4.74
ΚΑΛΑΙΤΖΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
28.12
11.3
4.61
12.21
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/09/1999
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.68
5.53
ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
28.038
11.54
1.365
15.133
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
4.18
2.62
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
27.83
11.99
0
15.84
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/05/1998
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
8.88
4.96
ΡΟΥΣΑΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
27.822
0
5.255
22.567
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
7.933
3.32
7.98
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
27.813
0
0
27.813
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/11/1998
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
5.671
6.047
8.79
6.483
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
27.78
11.84
4.86
11.08
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/1996
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.62
5.46
ΧΟΝΔΡΟΘΥΜΙΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΩ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
27.675
4.43
3.955
19.29
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1992
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
11.78
3.89
ΦΑΜΕΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
27.615
8.19
6.345
13.08
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1992
7.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
6.28
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
27.215
12.74
5.205
9.27
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
5.57
ΜΕΛΕΜΕΝΗ
ΝΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
27.17
17.37
2.19
7.61
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/03/2000
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.75
3.86
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
27.15
11.9
6.5
8.75
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/09/1995
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.84
2.91
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
27.115
5.6
5.345
16.17
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
6.74
6.34
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
27.111
0
0
27.111
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/03/1995
6.13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
27.035
10.75
6.565
9.72
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.12
3.6
ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
26.86
10.19
6.72
9.95
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.17
3.78
ΑΔΑΜΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
26.853
0
4.83
22.023
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/04/1993
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.67
8.21
8.143
ΜΑΣΛΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
26.745
14.07
6.145
6.53
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
3.21
ΤΖΟΥΒΙΣΤΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
26.5
11.2
3.44
11.86
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/09/1999
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.3
5.56
ΠΑΣΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
26.45
12.38
6.64
7.43
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/05/1989
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.41
4.02
ΠΡΟΚΟΠΟΥ
ΑΡΓΥΡΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
26.245
13.16
7.235
5.85
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
2.23
ΜΑΘΙΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
26.11
12.37
6.75
6.99
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/08/1992
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.01
3.98
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
26.107
0
3.69
22.417
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1992
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
5.733
5.233
0
4.65
ΠΑΝΩΡΓΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
26.096
0
0
26.096
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1998
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.95
7.833
9.313
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
26.055
13.14
6.395
6.52
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1999
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.49
2.03
ΠΑΣΧΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
26.033
0
0
26.033
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/05/1992
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
9.267
9.067
4.8
ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
26.03
6.71
3.94
15.38
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
6.53
6
ΜΠΑΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
25.877
0
4.595
21.282
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/03/1990
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
7.6
5.14
7.377
ΚΟΥΣΟΥΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
25.867
0
2.02
23.847
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1995
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
7.967
3.97
2.91
ΔΗΜΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΓΕΡΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
25.843
0
0
25.843
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1992
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
8.067
8.81
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
25.833
0
0
25.833
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1992
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
8.9
8.967
0
0
0
0
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ
ΟΛΓΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
25.803
0
0
25.803
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/06/1990
9.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
7.933
2.87
3.2
ΣΟΥΜΕΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
25.757
10.84
1.3
13.617
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
1.92
4.23
ΑΝΔΡΙΑΔΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
25.675
10.9
5.205
9.57
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/09/1995
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.56
3.01
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
25.65
11.45
5.91
8.29
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
5.46
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
25.58
13.16
5.66
6.76
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2000
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.72
ΡΑΠΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
25.415
9.08
3.785
12.55
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1999
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.31
4.24
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
25.39
11.2
6.38
7.81
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
4.09
ΜΑΝΤΖΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
25.375
0
3.735
21.64
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/04/1997
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
7.933
3.64
6.767
ΦΟΥΣΤΕΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
25.362
1.33
6.455
17.577
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
6.84
7.777
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
25.35
9.95
3.44
11.96
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/03/2000
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.24
5.72
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
25.137
0
0
25.137
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
8.337
8.767
ΤΑΜΒΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
25.125
13.72
6.645
4.76
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2000
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.52
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
25.107
0
0
25.107
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
6.64
8.8
ΜΑΜΑΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
24.92
10.21
3.08
11.63
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/10/1997
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.03
5.6
ΚΑΛΛΙΑΡΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
24.764
12.51
5.61
6.644
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/09/2002
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.804
2.84
ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
24.687
0
0
24.687
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1995
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
0
0
0
0
7.533
6.779
7.083
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
24.685
6.68
5.485
12.52
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.57
5.95
ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΒΡΑΧΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
24.68
4.47
4.5
15.71
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
6.65
6.07
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
24.67
13.21
0
11.46
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1990
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
6.24
2.62
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΞΑΝΘΙΠΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
24.65
4.74
6.61
13.3
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.71
6.59
ΓΥΦΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
24.61
3.25
7.22
14.14
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/1999
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
4.93
7.27
ΖΩΤΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
24.575
11.58
3.455
9.54
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/1998
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
6.5
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
24.505
12.72
1.865
9.92
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.27
4.65
ΔΡΟΥΓΚΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
24.457
0
0
24.457
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1996
8.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.8
7.567
7.23
3.86
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
24.347
0
0
24.347
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/04/1990
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
0
0
0
0
7.967
3.56
3.72
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
24.235
0
4.565
19.67
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/2001
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.54
7.38
6.75
ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
24.22
11.31
5.66
7.25
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/1996
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
3.94
ΔΑΣΚΟΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
24.215
6.55
5.705
11.96
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/03/1996
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.57
5.39
ΚΑΝΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
24.071
8.35
5.94
9.781
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/09/1995
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.841
2.94
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΝΙΚΗΦ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
24.04
6.78
2.38
14.88
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
6.33
5.56
ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΜΙΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
24.027
0
5.22
18.807
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2000
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.94
ΒΕΡΙΓΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.98
6.55
5.66
11.77
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/03/1991
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.14
5.63
ΝΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.87
8.6
6.5
8.77
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/04/2001
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.75
3.02
ΚΟΥΝΑΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.825
11.36
5.765
6.7
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2000
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
3.49
ΚΟΥΝΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.79
4.94
6.05
12.8
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/02/2002
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.82
5.98
ΒΟΥΡΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.788
0
5.285
18.503
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/03/1996
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.14
6.8
7.563
ΧΑΡΜΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.785
4.97
2.205
16.61
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3.02
5.59
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.78
13.92
0
9.86
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
3.7
3.72
ΜΠΟΛΤΣΗ
ΑΡΕΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.767
0
6.66
17.107
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/09/1996
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
5.94
7.947
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.74
10.29
4.94
8.51
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/07/1993
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.12
3.39
ΚΟΚΟΒΕ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.71
5.34
4.74
13.63
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1992
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6.51
4.12
ΡΟΥΜΠΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.695
6.2
4.255
13.24
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1993
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
6.56
5.66
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.51
10.51
6.47
6.53
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/05/2002
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.56
ΣΚΡΕΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.495
14.96
3.565
4.97
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.97
0
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.495
9.18
7.015
7.3
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
3.5
ΤΣΩΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.455
14.7
3.565
5.19
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/04/1997
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
2.47
ΓΙΟΒΑΝΗ
ΧΡΥΣΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.45
6.07
6.41
10.97
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2001
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.85
4.12
ΤΣΑΡΤΣΑΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.445
10.9
3.035
9.51
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2000
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
4.64
3.59
ΠΛΑΚΟΥΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.423
0
6.13
17.293
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1999
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
6.91
7.403
ΦΛΕΒΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.416
0
0
23.416
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.45
2.99
8
5.166
5.81
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.37
10.01
4.22
9.14
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.14
0
ΔΟΡΔΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.362
0
6.125
17.237
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/1991
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
7.09
7.197
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.32
10.42
6.69
6.21
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/11/1994
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
3.49
ΚΑΝΤΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.28
9.97
0
13.31
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1992
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
5.96
5.09
ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.16
13.16
0.08
9.92
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/11/1994
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
3.24
3.74
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.16
9.6
4.61
8.95
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/07/1997
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.25
3.7
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.095
9.7
4.375
9.02
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.66
4.36
ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.044
7.54
4.69
10.814
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/09/1999
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.014
5.8
ΜΗΝΑΡΕΤΖΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
23.02
12.5
3.61
6.91
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1992
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
3.42
ΒΟΖΙΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.997
0
0
22.997
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1993
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.867
3.53
ΚΑΒΑΖΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.976
3.16
1.815
18.001
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/04/1997
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.562
9.439
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.945
6.25
3.955
12.74
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.41
6.33
ΡΗΓΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.881
0
0
22.881
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
8
6.87
5.76
ΤΣΟΥΠΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.82
12.65
0
10.17
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3.3
3.87
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.82
9.78
5.3
7.74
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2001
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
3.84
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΕΛΕΝΗ-ΗΝΤΙΘ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.76
10.91
2.16
9.69
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/02/2002
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.79
3.9
ΣΑΜΕΝΤΖΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.725
6.85
4.815
11.06
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1992
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
3.92
4.07
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.695
10.54
4.065
8.09
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/1999
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
5.43
ΓΚΟΥΜΑ
ΗΛΙΑΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.675
5.99
4.455
12.23
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.52
5.71
ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.66
7.72
3.41
11.53
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.34
5.19
ΚΑΠΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.63
5.41
4.49
12.73
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/03/1994
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
5.36
5.87
ΒΕΪΚΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.595
10.85
4.985
6.76
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1999
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.63
2.13
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΙΣΑΑΚ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.587
0
0
22.587
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1992
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
7.967
6.81
5.89
ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.53
7.61
4.83
10.09
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.13
3.96
ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.51
6.37
4.63
11.51
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.79
5.72
ΣΥΚΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.45
0
0
22.45
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.75
9.9
8.8
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΙΛΗΜΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.43
9.41
2.27
10.75
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1997
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
3.55
ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.429
0
0
22.429
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/04/1998
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
1.31
8.033
8.727
1.844
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΑΝΘΙΜΟΣ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.407
0
6.38
16.027
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/11/1998
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
1.96
6.067
ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.397
0
0
22.397
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1993
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.733
7.933
2.9
5.83
ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.39
0
0
22.39
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
7.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
5.73
8.227
ΠΑΤΣΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.35
10.41
0
11.94
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/1993
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
3.68
6.16
ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.337
11.97
1.94
8.427
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/03/1994
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.277
3.15
ΠΑΝΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.335
4.45
4.285
13.6
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/03/1996
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
6.73
4.05
ΤΖΩΡΤΖΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.335
6.3
2.285
13.75
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
6.54
5.77
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.3
9.43
6.66
6.21
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1998
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
3.47
ΣΑΜΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΤΡΑΙΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.297
8.42
0
13.877
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/09/1993
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
3.05
ΣΕΧΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.29
13.4
3.72
5.17
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
8.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
2.58
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.271
0
3.61
18.661
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/09/1989
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
7.933
5.97
3.18
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΟΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.23
1.96
4.16
16.11
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1998
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
6.77
6.25
ΛΙΛΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.195
0
5.755
16.44
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6.77
6.67
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.16
0
0
22.16
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/12/1999
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
1.851
7.043
4.59
5.59
ΜΠΑΛΟΥΚΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.145
9.68
6.565
5.9
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/12/1995
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.9
ΣΕΙΤΑΝΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.09
10.09
1.22
10.78
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
7.5
0
2.78
ΒΑΡΣΑΜΗ
ΤΑΣΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.087
0
1.69
20.397
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/02/1990
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
7.967
3.06
6.07
ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.074
0
0
22.074
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/02/2000
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
5.267
2.5
6.85
5.08
ΠΑΠΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.04
7.22
5.55
9.27
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/09/1997
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.42
6.29
2.56
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.04
5.83
5.66
10.55
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.61
3.94
ΠΑΝΤΙΣΚΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
22.017
0
0
22.017
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.567
8
5.76
4.69
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.989
0
0
21.989
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/02/1991
5.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206
7.533
6.61
5.64
ΒΙΤΣΕΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.915
14.22
2.455
5.24
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
2.28
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.898
0
0
21.898
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
3.631
8.667
ΝΙΚΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΧΙΛΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.865
6.56
6.505
8.8
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1995
5.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.85
6.72
6.61
8.52
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/2000
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
5.55
ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΓΛΟΥ
ΜΙΧΑΕΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.845
14
3.035
4.81
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/06/1998
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
1.55
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.82
13.62
0.44
7.76
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/2001
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
3.92
ΒΑΣΙΛΕΛΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.776
0
3.535
18.241
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/02/1990
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
7.7
3.14
5.79
ΠΑΤΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.775
10.06
4.785
6.93
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1997
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
3.43
ΜΟΣΧΟΝΑ
ΧΡΥΣΑΦΩ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.64
6.53
0
15.11
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
6.56
5.5
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.63
3.19
0
18.44
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
7.5
2.86
4.38
ΜΠΙΤΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.613
0
0
21.613
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/03/2000
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
7.533
6.42
6.52
ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.58
1.99
6.61
12.98
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.73
6.25
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.571
0
0
21.571
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
8
5.35
5.49
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.475
8.41
3.925
9.14
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.76
4.38
ΒΕΛΕΤΖΕΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.47
12.27
3.55
5.65
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1997
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
2.6
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.46
12.9
0
8.56
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
2.93
2.6
ΚΡΕΜΜΥΔΑ
ΑΙΜΙΛΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.46
5.25
4.44
11.77
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/1997
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.04
5.73
ΣΤΡΟΥΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.455
9.91
2.845
8.7
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/05/1999
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.95
3.75
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.385
2.77
6.845
11.77
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2
5.57
ΧΟΝΤΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΑΧΑΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.363
0
0
21.363
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.68
11.683
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.355
15.19
0.345
5.82
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1995
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
3.52
ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΠΑΜΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.343
0
0
21.343
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1993
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
1.189
0
0
0
0
0
8
6.76
4.16
ΤΕΡΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.34
12.8
3.41
5.13
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/08/1992
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
1.89
1.88
ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.311
10.34
0.395
10.576
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
4.226
3.28
ΒΡΕΤΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.293
0
0
21.293
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.533
5.76
0
ΠΛΑΤΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.29
9.91
3.47
7.91
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/1999
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.32
2.59
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.281
3.94
2.845
14.496
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
6.45
5.6
ΛΑΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.265
13.08
1.615
6.57
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/1997
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
3.79
ΖΑΡΚΑΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.264
0
0
21.264
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/11/1994
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.989
8.41
5.674
3.191
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.257
0
0
21.257
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
3.337
7.967
3.12
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.234
0
0
21.234
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
6.34
6.317
5.88
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.185
7.78
4.125
9.28
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/07/1997
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.54
3.74
ΜΙΑΡΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.127
0
0
21.127
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1989
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
7.933
6.1
3.76
ΤΟΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.108
0
0
21.108
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1990
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.971
7.567
6.78
5.79
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.086
0
0
21.086
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/09/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
7.533
6.46
5.71
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.078
9.81
6.925
4.343
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
2.4
ΤΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
21.053
0
0
21.053
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1993
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
0
0
0
7.533
4.92
5.72
ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.925
12.49
2.235
6.2
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1992
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
2.52
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ - ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.92
13.17
0
7.75
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
3.41
2.96
ΓΟΥΒΑΛΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.911
15.35
4.395
1.166
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/09/1998
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0
ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.91
0
5.8
15.11
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/03/1997
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
6.69
5.6
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.905
1.74
6.065
13.1
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/1999
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.82
6.28
ΡΟΓΚΑΚΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.89
0
0
20.89
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
1.28
0
0
0
0
0
0
7.967
6.82
4.16
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.88
8.17
7.16
5.55
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/05/2001
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
2.97
ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.878
0
0
20.878
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1992
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0
0
0
0
0
7.567
6.62
5.48
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΓΥΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.865
4.93
4.535
11.4
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/03/2000
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.84
5.56
ΖΑΧΑΡΙΑΔΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤINA
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.858
3.41
1.955
15.493
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.773
6.16
5.56
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ - ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.775
10.66
2.395
7.72
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1989
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.85
3.23
2.64
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.735
3.3
6.505
10.93
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.85
4.08
ΜΑΝΔΥΛΑΚΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.728
0
7.455
13.273
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/04/2000
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.24
7.033
ΚΑΣΤΡΙΤΣΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΤΑΞΙΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.71
9.16
4.08
7.47
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
5.22
ΜΗΤΣΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.695
8.47
4.595
7.63
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/2001
8.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
5.22
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.675
4.03
4.235
12.41
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/04/1999
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.78
3.63
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.615
10.1
4.645
5.87
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
3.18
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.595
11.18
2.845
6.57
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/2002
8.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
3.43
ΤΖΑΡΑΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.565
0
4.565
16
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/1996
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
7.05
6.31
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.55
5.05
5.11
10.39
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/05/2001
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.59
5.8
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.467
0
0
20.467
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1993
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
5.367
7.367
0
0
ΑΚΡΙΒΙΑΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.405
0
0
20.405
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.048
4.736
4.921
3.7
ΑΓΓΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.395
5.65
3.205
11.54
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.07
6.69
3.78
ΝΤΟΥΒΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.38
13.1
1.33
5.95
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.27
3.68
ΤΣΑΛΙΚΗ
ΒΑΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.35
4.03
1.61
14.71
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.87
6.28
5.56
ΤΖΙΟΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.317
0
1.91
18.407
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/06/1996
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
4.98
5.66
ΛΑΒΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.27
2.39
4.36
13.52
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
6.58
5.54
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.265
6.73
5.735
7.8
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1990
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.65
2.63
3.52
ΞΥΓΚΩΡΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.245
6.37
4.595
9.28
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/09/1995
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.27
5.01
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.2
11.47
4.88
3.85
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/1994
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.19
7.22
3.41
9.56
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.42
4.14
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.188
0
0
20.188
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1989
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.234
7.533
2.82
5.6
ΜΑΛΛΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.181
0
6.72
13.461
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/09/1992
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.011
6.45
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.17
5.52
3.16
11.49
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1
5.39
ΠΟΛΙΖΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.145
4.1
3.785
12.26
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.43
5.83
ΜΙΧΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.13
0
6.52
13.61
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1993
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
6.81
3.98
ΙΩΝΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝH
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.118
0
0
20.118
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/10/1990
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
7.533
5.86
3.65
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.03
0
3.97
16.06
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6.9
6.16
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20.03
10.91
1.75
7.37
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/1997
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.21
3.16
ΓΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20
0
0
20
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1989
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
8.033
0
0
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
20
12.38
0
7.62
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.07
3.55
ΚΩΣΤΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.999
0
0
19.999
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/06/1991
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
5.46
4.71
ΛΙΟΠΥΡΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.955
0
7.095
12.86
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/1999
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.67
6.19
ΜΠΟΥΖΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.945
0
4.265
15.68
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
6.59
6.75
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.94
10.02
2.33
7.59
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
3.78
ΜΟΥΣΙΑΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.895
10.99
1.175
7.73
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1993
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.95
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.89
7.64
3.88
8.37
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/1999
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.49
3.88
ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.88
8.41
2.58
8.89
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/12/1997
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.13
3.76
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΧΙΛΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.855
0
0
19.855
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/02/1990
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
7.567
5.08
5.62
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.855
11.6
3.095
5.16
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/02/2002
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.16
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.845
10.34
5.845
3.66
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/11/1994
7.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
2.36
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.84
0
4.36
15.48
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6.51
5.97
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.84
8.78
0
11.06
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/05/2001
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
3.98
4.01
ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.837
0
0
19.837
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/05/1990
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
7.967
2.9
5.67
ΚΑΤΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.83
11.63
0
8.2
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
ΜΕΛΙΓΩΝΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.83
0
0
19.83
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1993
5.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
4.27
8.12
5.74
ΧΡΥΣΟΦΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.815
1.93
2.395
15.49
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
6.88
5.75
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.795
10.16
4.535
5.1
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
2.65
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.71
7.02
6.16
6.53
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
3.7
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.7
10.94
1.47
7.29
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/11/2001
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.55
3.74
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.69
9.58
2.39
7.72
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/05/1999
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
3.9
ΓΑΡΔΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.615
0
6.645
12.97
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1995
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.55
6.42
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.615
4.07
3.705
11.84
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/2001
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.26
5.58
ΛΙΑΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.61
10.04
6.16
3.41
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1996
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.15
1.26
ΦΩΤΕΙΝAΤOY
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.6
11.88
0.66
7.06
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/04/1993
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.91
3.42
2.73
ΜΠΕΚΡΗ
ΠΑΓΩΝΑ
ΣΠΥΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.577
0
0
19.577
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
5.99
5.62
ΚΑΛΤΣΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.575
6.6
2.735
10.24
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.58
4.66
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.567
0
4.52
15.047
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1999
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.433
8.613
ΓΟΒΕΣΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.545
7.55
5.285
6.71
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.43
ΚΟΡΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.543
0
0
19.543
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/06/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
1.81
8.8
ΑΛΤΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.52
8.6
0
10.92
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
5.51
3.99
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.515
10.64
5.675
3.2
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
1.25
ΧΑΤΖΗΔΑΜΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.51
12.61
0
6.9
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1992
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.85
2.46
2.59
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.505
0
4.065
15.44
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/10/1994
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.64
8.8
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.44
11.57
1.11
6.76
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.79
2.97
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.436
0
0
19.436
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.936
8.3
0
0
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.395
0
5.065
14.33
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/10/1992
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
6.83
5.08
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.34
10.03
0
9.31
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/07/1991
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.35
3.91
3.05
ΚΟΥΛΟΥΤΜΠΑΝΗ
ΚΟΜΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.32
0
2.27
17.05
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
6.74
7.5
ΜΕΞΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.32
7.22
6
6.1
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1999
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
2.88
ΧΑΡΕΛΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.32
5.49
0
13.83
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1999
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.25
5.98
4.6
ΒΑΡΔΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.318
6.21
4.375
8.733
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/11/2001
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
ΜΠΙΤΖΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.29
9.36
6.3
3.63
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/1991
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
0
ΓΙΑΧΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.285
0.35
4.785
14.15
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.51
6.67
5.97
ΠΕΛΕΧΡΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.275
13.88
5.395
0
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/1992
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΖΑΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.275
11.28
2.535
5.46
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/09/2001
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
3.72
ΓΚΙΟΥΛΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.263
0
0
19.263
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/1996
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
6.1
5.63
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.215
7.8
2.705
8.71
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/1996
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.43
3.28
ΓΚΑΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.183
0
0
19.183
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/02/1990
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
6.13
5.52
ΧΟΛΕΒΑΣ
ΖΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.18
11.57
3.89
3.72
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/11/1994
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
1.47
ΚΟΝΤΖΑΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΟΚΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.177
0
0
19.177
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/1989
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
2.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
1.81
ΓΕΩΡΓΑΚΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.17
5.31
0
13.86
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/02/1997
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
6.46
ΝΟΥΤΣΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΕΛΖΜΠΙΕΤΑ
ΜΙΧ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.14
0
0
19.14
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/06/1990
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
13.64
5.1
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
ΑΛΕΞΙΑ
ΝΙΚΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.12
0
0
19.12
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/1991
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
8.86
7.1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.11
6.7
3.36
9.05
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/1990
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.88
4.17
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.102
0
0
19.102
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
0
0
0
0
0
0
1.826
4.23
3.68
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.077
0
0
19.077
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.51
7.567
6.67
3.33
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.074
0.9
2.55
15.624
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1993
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
7.7
2.93
2.96
ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.065
0
5.705
13.36
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/08/1992
6.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
6.56
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.055
7.82
0.455
10.78
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1999
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
4.35
3.66
ΘΩΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.05
8.68
6.19
4.18
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
1.26
ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
19.045
9
2.875
7.17
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
3.95
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.985
5.97
5.815
7.2
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
3.86
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.96
4.06
4.38
10.52
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/03/2000
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.47
4.05
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.92
3.17
0
15.75
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/04/1991
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.23
4.02
3.5
ΕΞΑΡΧΑΚΗ
ΑΡΕΤΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.915
9.29
3.865
5.76
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.84
ΒΕΝΤΟΥΡΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΖΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.9
3.96
1.58
13.36
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1995
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6.25
5.11
ΜΥΛΩΝΑ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.83
8.81
5.97
4.05
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
0.92
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.822
0
2.755
16.067
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
3.21
3.49
ΠΕΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΡΙΠ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.774
0
2.315
16.459
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/10/1994
5.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
7.419
6.27
ΜΑΡΟΥΛΗ
ΦΙΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.767
0
0
18.767
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/04/1997
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
9
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.755
5.23
5.785
7.74
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1990
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
4.12
ΔΟΥΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.75
0
0
18.75
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/11/1994
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
8.667
8.623
ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.725
6.96
1.645
10.12
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/11/1994
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.28
3.84
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.7
0
0
18.7
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/04/1995
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
ΚΟΚΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.7
0
0
18.7
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
ΖΟΥΜΠΕΛΟΥΛΗ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.7
0
0
18.7
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/05/1999
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΣΗΜΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.685
10.81
1.285
6.59
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1998
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
2.96
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.655
6.28
3.395
8.98
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/09/1998
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.43
3.55
ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.633
0
0
18.633
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.767
ΤΖΑΚΩΣΤΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.61
7.78
4.8
6.03
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
3.5
ΘΕΡΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.605
5.48
5.895
7.23
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/05/1998
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.53
3.7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΔΑΜ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.595
9.03
1.345
8.22
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
3.82
ΦΑΚΛΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.59
4.11
3.05
11.43
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/2001
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
5.18
3.4
ΚΟΥΝΙΑΖΙΔΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΙΟΡΔΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.58
0
0
18.58
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
6.48
4.1
ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ-ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.565
6.63
6.035
5.9
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/02/2002
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
2.6
ΜΑΜΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.558
0
0
18.558
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/09/1989
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2
2.891
7.467
2.72
5.28
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.55
0
0
18.55
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/02/1991
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
4.363
4.82
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.54
12.85
3.08
2.61
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/05/1991
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
1.25
ΣΑΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.533
0
0
18.533
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/1994
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.767
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.515
8
3.565
6.95
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/04/1996
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.98
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.5
0
0
18.5
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
4.98
4.02
ΤΖΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.475
0
3.535
14.94
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1991
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.39
6.38
5.17
ΚΡΕΜΜΥΔΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.42
0
5.69
12.73
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/03/1996
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.72
6.01
ΠΕΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.41
0
5.52
12.89
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1998
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4
6.49
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.409
0
0
18.409
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/02/1990
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
7.6
2.84
5.58
ΔΟΒΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.385
0
5.895
12.49
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1995
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.52
5.97
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.365
8.27
4.175
5.92
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1999
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
2.42
ΚΑΤΑΠΟΤΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.365
0
6.645
11.72
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/05/2002
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.48
5.24
ΚΟΓΚΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.35
4.22
0
14.13
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/04/1995
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
4.97
5.48
ΚΟΜΙΝΗΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.325
9.84
1.925
6.56
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
3.79
ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.323
0
0
18.323
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/03/1990
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
4.47
1.82
ΣΑΜΑΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.303
0
0
18.303
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/05/1992
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.599
6.484
5.22
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.22
0
3.27
14.95
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
4.23
3.52
ΒΑΡΣΑΜΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.205
5.82
0
12.385
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/1991
8.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.551
8.833
ΜΑΝΩΛΟΥΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.185
10.21
1.115
6.86
421
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/1999
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.28
2.58
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.178
0
5.735
12.443
422
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/05/2001
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.91
6.533
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.175
5.5
2.765
9.91
423
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/05/1996
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.58
5.33
4
ΔΕΡΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.145
0
4.365
13.78
424
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
6.58
4.16
ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.115
0.94
4.535
12.64
425
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/06/1995
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
8.8
ΠΑΤΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.09
13.83
0
4.26
426
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
1.86
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΩΡΑΚ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.087
0
6.02
12.067
427
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/11/1991
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
0
0
0
5.133
0
0
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.085
0
5.925
12.16
428
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.83
6.33
ΒΡΑΚΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.082
0
5.615
12.467
429
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/11/1994
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
6
3.3
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.063
2.35
0
15.713
430
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1997
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
8
2.72
1.66
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.05
4.89
6.08
7.08
431
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
5.7
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.046
0
0
18.046
432
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
4.526
5.02
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ
ΜΟΡΦΩ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.044
0
0
18.044
433
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/09/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
0
0
0
0
0
5.433
7.967
2.93
0
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
18.03
0
5.94
12.09
434
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/03/1997
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.37
6.59
4.13
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.992
0
0
17.992
435
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/09/1999
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
7.967
2.74
5.64
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.955
9.96
1.985
6.01
436
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/12/1999
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
2.31
ΜΠΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.95
0
4.69
13.26
437
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
6.67
4.04
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.945
0
5.735
12.21
438
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/09/1996
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.52
5.69
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.93
0
0
17.93
439
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/05/1995
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
7.76
7.76
ΑΚΡΙΒΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.87
2.03
3.75
12.09
440
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1995
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.39
5.7
ΤΣΑΜΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.835
0
5.535
12.3
441
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/11/1995
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.73
5.57
ΠΑΝΤΙΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.82
10.65
2.08
5.09
442
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1997
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
3.69
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.79
0
0
17.79
443
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/12/1993
5.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
5.88
2.31
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.73
0
5.13
12.6
444
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
5.38
5.76
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.73
7.07
2.61
8.05
445
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1998
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.67
3.38
ΖΙΩΓΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.716
2.68
4.55
10.486
446
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.62
5.866
ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.71
2.53
4.14
11.04
447
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1992
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3
5.74
ΚΟΛΟΦΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.697
0
0
17.697
448
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.93
ΔΑΦΚΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.65
8.47
0
9.18
449
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/10/1990
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
5.24
ΝΕΙΚΟΒΑ ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΥ
ΤΟΝΚΑ
ΣΛΑΒΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.649
0
0
17.649
450
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/07/1986
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
0.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.719
3.163
0
ΜΠΟΥΡΓΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.61
8.88
1.25
7.48
451
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.83
3.65
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.6
0
0
17.6
452
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/09/2001
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
8.933
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.555
2.9
2.625
12.03
453
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/07/2000
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.48
5.55
ΤΖΩΡΤΖΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.535
0
2.845
14.69
454
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/10/1994
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
7.33
5.84
ΠΟΛΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.5
0
0
17.5
455
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
8.3
ΣΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΙΔΕΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.495
0
6.095
11.4
456
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1996
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.17
3.23
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.443
0
0
17.443
457
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/04/1997
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
0
0
7.533
2.6
5.13
ΚΑΡΑΠΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.43
6.16
5.05
6.22
458
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1999
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
2.7
ΚΑΠΟΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΡΥΦΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.427
0
0
17.427
459
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
3.36
4.9
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.424
0
0
17.424
460
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/02/1990
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
7.5
2.75
5.38
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.325
0
3.265
14.06
461
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1993
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
6.66
5
ΛΙΟΛΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.285
9.36
0.925
7
462
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ΠΑΛΛΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.27
2.53
5.8
8.94
463
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/04/1996
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.44
3.5
ΤΕΦΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.24
0
0
17.24
464
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/09/1997
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
5.68
8.57
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΚΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.218
0
0
17.218
465
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1992
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
4.561
2.99
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.2
6.73
0
10.47
466
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1994
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
3.78
3.75
ΓΕΩΡΓΑΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.2
7.11
3.69
6.4
467
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2000
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.12
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.194
0
0
17.194
468
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0
0
7.6
5.661
3.75
ΘΩΜΑΚΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.174
1.11
3.83
12.234
469
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.603
4.681
3.95
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΣ
ΚΩΣΤΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.12
0
4.22
12.9
470
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1992
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
5.79
4.06
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.07
4.44
5.16
7.47
471
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
3.49
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.055
13.2
2.875
0.98
472
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.98
0
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΛΚΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.055
0
4.705
12.35
473
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.58
5.77
ΣΠΥΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.051
0
0
17.051
474
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/05/1998
5.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.629
8.423
ΘΑΝΕΛΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.033
0
0
17.033
475
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
8.967
ΤΖΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
17.03
12.3
0
4.73
476
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1992
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
0
2.53
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
16.985
6.33
0.675
9.98
477
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/09/1992
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
0
0
1.68
ΤΟΛΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
16.935
10.98
3.485
2.47
478
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1999
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
0
ΚΛΟΚΙΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
16.895
6.23
4.315
6.35
479
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/05/1999
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
3.84
ΜΑΥΡΙΚΗ
ΚΥΡΑΝΙΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΧΙ
16.89
0
0
16.89
480
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0