ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΚΟΥΜΑΚΗ
ΑΡΕΤΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
38.496
0
0
38.496
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1996
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
5.4
7.567
8
2.95
3.54
9.233
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
28.401
0
0
28.401
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/07/1998
9.33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
ΚΟΛΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
26.71
13.06
0
13.65
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/10/2000
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
0
4.89
5.66
ΠΑΟΥΛΕΒΙΤΣ
ΥΒΟΝΑ
ΧΕΝΡΙ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
22.046
0
0
22.046
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/1995
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
2.686
9.6
2.58
3.99
ΗΣΑΪΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
19.7
0
0
19.7
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/02/1999
8.67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
17.25
17.25
0
0
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/12/2004
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΔΙΤΗ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.594
0
0
16.594
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/11/1991
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.094
7.867
ΚΟΥΚΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.286
0
0
15.286
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2001
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
5.887
6.329
ΛΙΒΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.22
0
0
15.22
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/07/2000
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
5.62
6.64
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΚΛΕΙΩ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.171
0
0
15.171
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/07/2002
8.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
4.92
7.201
ΚΩΤΣΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.816
0
0
14.816
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/10/1998
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
1.829
4.04
8.513
ΙΑΤΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.203
0
0
14.203
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/12/1999
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
0
2.201
4.4
5.316
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.629
0
0
13.629
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/2000
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.397
7.261
ΚΟΤΣΟΜΙΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.35
0
0
13.35
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/07/1989
8.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
2.95
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.05
0
0
13.05
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/06/1996
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.07
3.86
8.12
ΒΕΡΓΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.85
0
0
12.85
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/07/2001
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
3.3
8.11
ΨΥΛΛΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.241
0
0
12.241
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/12/1999
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.091
0
0
3.88
3.79
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.86
0
0
11.86
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/06/1996
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
3.33
5.23
ΛΙΒΑΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.84
0
0
11.84
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/01/2002
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.35
5.39
4.1
ΠΑΛΑΙΣΤΙΔΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΟΛΥΧ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.793
0
0
11.793
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/1999
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
2.514
3.87
3.98
ΙΑΤΡΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.43
2.35
0
9.08
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/11/2001
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.01
3.98
4.09
ΚΑΤΣΑΒΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.293
0
0
11.293
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/07/2000
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.27
5.324
3.699
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.19
0
0
11.19
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
2.72
5.71
ΓΟΥΛΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.11
3.47
0
7.64
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/10/2002
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.74
3.9
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.98
0
0
10.98
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/10/1998
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
3.02
2.6
3.6
ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.86
0
0
10.86
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/2002
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
3.84
4.21
ΜΠΟΝΑΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.83
0
0
10.83
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1971
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.71
4.2
ΒΛΑΧΟΥ
ΚΛΕΙΩ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.75
4.41
0
6.34
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/10/2003
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
4.08
ΙΓΓΛΕΣΗ-ΡΑΜΜΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.65
0
0
10.65
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1979
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
3.7
4.01
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.59
0
0
10.59
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/05/1999
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
4.11
3.43
ΜΗΛΙΓΚΑ
ΑΝΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.56
1.6
0
8.96
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2001
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
2.49
3.98
ΑΣΠΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.53
3.7
0
6.83
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2003
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
3.93
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.47
0
0
10.47
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/11/1997
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
3.56
4.08
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΔΡ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.46
0
0
10.46
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
4.46
3.36
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.267
0
0
10.267
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/11/1998
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
1.006
3.66
3.99
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΖΩΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.19
7.03
0
3.16
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/2004
8.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
ΜΥΛΩΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.07
0
0
10.07
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/2002
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
3.28
5.33
ΝΤΟΥΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.036
0
0
10.036
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1997
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
6.946
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.016
0
0
10.016
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/2002
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.57
3.58
4.866
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΤΙΣΤΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.937
0
0
9.937
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/10/2000
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
6.017
ΠΟΛΥΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.87
0
0
9.87
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/1999
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
4.49
3.82
ΣΙΩΖΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.84
0
0
9.84
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2002
7.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.21
3.64
3.99
ΛΥΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.82
0
0
9.82
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/10/2002
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
4.49
4.03
ΤΡΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.7
0
0
9.7
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/2002
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
3.58
3.9
ΛΙΒΑΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.64
0.46
0
9.18
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/07/1999
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
3.74
2.62
ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΜΕΝΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.61
0
0
9.61
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/07/2002
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
5.63
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.5
0
0
9.5
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/12/2000
8.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
3.18
3.64
ΜΟΥΚΑΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.36
0
0
9.36
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/10/2001
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
2.57
3.89
ΒΑΡΣΑΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.32
0
0
9.32
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/2000
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.89
3.21
3.22
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.32
0
0
9.32
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2001
7.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
3.02
4.08
ΚΩΔΟΥΝΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.281
0
0
9.281
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
3.154
0
1.566
0
2.71
ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.26
0
0
9.26
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/04/2002
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
2.5
3.72
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.2
0
0
9.2
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/09/1988
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.34
4
3.86
ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.19
0
0
9.19
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
3.52
4.11
ΓΕΩΡΓΑΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.04
0
0
9.04
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/2002
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
3.92
4.06
ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9
0
0
9
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/08/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
2.51
3.58
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.96
0
0
8.96
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
3.01
3.31
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.913
0
0
8.913
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/10/2002
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
5.733
ΛΙΑΓΚΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ
ΠΟΛΥΒ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.71
0
0
8.71
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
2.91
3.94
ΜΑΡΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.69
0
0
8.69
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2002
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.54
4.15
ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.657
0
0
8.657
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/07/1998
8.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
0
2.34
4.1
ΓΕΡΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.65
0
0
8.65
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/2002
8.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
3.23
2.64
ΚΕΡΚΕΖΗ
ΟΛΓΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.65
0
0
8.65
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2003
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.67
3.98
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.623
0
0
8.623
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/2002
9.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.14
4.483
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΝΤΕΛΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.38
0
0
8.38
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2001
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
2.62
3.74
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.306
0
0
8.306
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/07/2001
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
0.14
5.476
ΠΑΠΠΑ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.251
0
0
8.251
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/12/1998
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
5.111
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.11
0
0
8.11
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.84
3.2
4.07
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.07
0
0
8.07
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/10/2002
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.47
3.6
ΜΠΡΟΥΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.07
0
0
8.07
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/04/2003
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
4.05
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.03
0
0
8.03
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/10/1999
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.67
3.29
4.07
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8
0
0
8
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/2001
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
1.82
3.68
ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.99
0
0
7.99
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/10/2001
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
4.18
ΓΑΓΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.977
0
0
7.977
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1998
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.207
3.77
ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.94
0
0
7.94
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1997
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
2.6
2.7
ΜΗΤΣΑΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.92
0
0
7.92
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/10/2000
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.01
3.91
ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ
ΑΝΙΚΗΤΟΣ
ΣΩΖΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.87
0
0
7.87
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/07/1999
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.01
3.86
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.87
0
0
7.87
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2001
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
3.93
ΔΑΦΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΡΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.8
0
0
7.8
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/2000
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.97
3.83
ΠΑΛΑΝΤΖΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.799
0
0
7.799
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/12/1998
5.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
2.171
0
0
2.47
2.7
ΜΑΡΟΥΔΑ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.75
0
0
7.75
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/1991
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.79
ΜΠΑΚΟΥΣΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.653
1.22
0
6.433
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.353
3.08
ΠΑΓΩΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.65
0
0
7.65
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1985
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
3.96
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.64
0
0
7.64
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/10/2002
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
3.96
ΓΩΓΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.58
0
0
7.58
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/10/2002
8.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
3.68
ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.54
0
0
7.54
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2002
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
3.97
ΚΟΥΛΟΥΘΡΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.46
0
0
7.46
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/09/2000
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
3.7
ΔΙΠΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.39
0
0
7.39
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/10/2000
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
3.95
ΣΙΤΟΡΕΓΚΟ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.35
0
0
7.35
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1997
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
3.81
ΛΥΤΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.34
0
0
7.34
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/12/1999
8.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
3.86
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.34
4.08
0
3.26
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/2004
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
ΠΑΝΤΕΛΑ
ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.33
0
0
7.33
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2002
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
3.81
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.27
0
0
7.27
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/2000
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
4.06
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.24
0
0
7.24
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
4.03
ΦΙΟΡΕΝΤΖΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.21
2.75
0
4.46
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1996
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
3.14
ΣΑΡΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.2
0
0
7.2
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/12/1999
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
3.86
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.19
0
0
7.19
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2002
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.53
3.66
ΜΥΛΩΝΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.18
0
0
7.18
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/05/2003
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
3.16
ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.169
0
0
7.169
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/10/2001
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.959
1.21
0
ΤΖΙΒΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.15
0
0
7.15
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/1999
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
2.73
3
ΣΚΟΥΡΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.13
0
0
7.13
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/07/2002
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
4.02
ΒΡΕΤΖΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.09
0
0
7.09
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1996
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.8
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.09
0
0
7.09
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/02/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
4.3
ΔΑΪΣΠΥΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.05
0
0
7.05
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1986
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.76
ΜΙΜΙΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.03
0
0
7.03
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/09/1996
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
3.71
ΤΗΛΙΓΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.96
0
0
6.96
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/09/2000
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.68
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.95
0
0
6.95
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/02/2002
8.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.66
ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.92
0
0
6.92
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/07/1997
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
4.12
ΚΑΡΑΤΟΣΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.9
0
0
6.9
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/10/2001
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
3.05
ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.83
0
0
6.83
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/1995
9.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
2.49
3.16
ΓΚΙΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.83
0
0
6.83
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/2002
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
4.19
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.81
0
0
6.81
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/01/1996
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.96
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.8
0
0
6.8
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/10/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
4.16
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.78
0
0
6.78
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/12/1999
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
0
0.48
1.9
0
ΣΑΕΡ
ΕΛΕΝΗ
ΦΟΥΑΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.78
0
0
6.78
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2001
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.85
ΑΛΜΠΕΡΤΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.6
0
0
6.6
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2001
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
3.98
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΜΑΡΟΥΔΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.59
0
0
6.59
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1999
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
3.38
ΓΚΟΓΚΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.58
0
0
6.58
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/03/2003
7.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.58
ΔΡΑΚΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.51
2.73
0
3.78
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/10/2002
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
1.32
ΦΟΥΡΝΟΓΕΡΑΚΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.486
0
0
6.486
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/10/1991
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
0
0
0
0
3.8
ΒΕΝΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.48
0
0
6.48
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/09/2002
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
3.94
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.46
0
0
6.46
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/12/1999
8.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
3.27
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.451
0
0
6.451
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/2002
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
3.711
0
ΣΑΠΟΥΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.45
0
0
6.45
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/11/1997
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
3.71
ΧΑΡΑΚΤΙΝΟΥ
ΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.43
0
0
6.43
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/12/2002
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
2.81
ΣΔΡΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.34
0
0
6.34
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/07/2001
9.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
4.46
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.25
0
0
6.25
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/12/1999
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
2.73
2.7
ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.19
0
0
6.19
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
3.59
ΚΡΑΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.18
0
0
6.18
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/2003
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.26
ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.14
0
0
6.14
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/2000
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
2.66
ΛΙΑΝΟΣΤΑΘΗ
ΜΑΡΘΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.09
0
0
6.09
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/10/2000
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
3.73
ΔΙΨΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.024
0
0
6.024
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/07/2001
8.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
3.514
1.85
ΒΙΔΑΛΗ
ΜΟΣΧΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.02
0
0
6.02
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/2002
9.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
3.72
ΜΕΛΙΦΡΟΝΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.99
0
0
5.99
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/09/2001
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
3.49
ΓΚΡΙΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.967
0
0
5.967
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/07/2002
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.511
1.996
2.46
ΚΟΥΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.96
0
0
5.96
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/1999
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
3.28
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.96
0
0
5.96
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2002
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
3.41
ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.85
0
0
5.85
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/07/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
3.27
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.83
0
0
5.83
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/12/1998
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.35
2.48
ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.83
0
0
5.83
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/10/2001
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
2.91
0
ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.82
0
0
5.82
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2003
8.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
3.07
ΒΛΑΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.79
0
0
5.79
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/2003
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
3.68
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.67
0
0
5.67
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2002
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
3.12
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.64
0.35
0
5.29
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/01/2000
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
0
2.62
ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.62
0
0
5.62
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/2002
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
3.76
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.48
0
0
5.48
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/03/2003
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
2.46
ΣΙΩΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΖΕΡΒΟ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.38
0
0
5.38
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/12/2000
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
2.7
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.331
0
0
5.331
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/10/1999
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
2.046
1.32
ΛΑΠΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.29
0
0
5.29
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2003
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.23
2.06
ΛΙΑΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.28
0
0
5.28
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2001
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
2.95
ΚΑΝΝΑΒΟΥ
ΘΑΛΕΙΑ
ΟΡΕΣΤΗ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.263
0
0
5.263
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/12/2002
9.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.663
ΟΡΦΑΝΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.19
0
0
5.19
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1993
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
2.68
ΚΩΛΕΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.19
0
0
5.19
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/2003
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
3.79
ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΡΙΤΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.17
0.03
0
5.14
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/01/2000
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
2.65
ΠΕΡΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.16
2.64
0
2.52
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/08/2002
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.12
0
0
5.12
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2003
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.25
3.87
ΣΑΡΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.06
0
0
5.06
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/09/2000
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
2.54
ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΑΠΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.97
0
0
4.97
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2003
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
3.73
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.94
0
0
4.94
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/10/2002
9.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
2.38
0
ΝΑΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.88
0
0
4.88
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/11/2000
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
3.1
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.74
0
0
4.74
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/07/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
4.1
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.74
1.5
0
3.24
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2003
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΜΟΣΧΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.663
0
0
4.663
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/09/2002
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.203
2.46
ΠΑΠΠΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.65
0
0
4.65
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
3.75
ΝΙΣΥΡΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.57
0
0
4.57
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/06/2002
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
3.97
ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.56
0
0
4.56
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2003
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.97
3.59
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.503
0
0
4.503
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/10/1998
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.617
1.886
0
0
0
ΑΒΡΑΑΜ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.49
0.75
0
3.74
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2002
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.74
ΣΑΜΑΡΑ
ΕΥΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.36
0
0
4.36
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/2003
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
2.64
ΤΣΩΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.34
0
0
4.34
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/09/2002
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.58
3.76
ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.32
0
0
4.32
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/10/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.32
0
ΚΟΥΦΟΒΑΣΙΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.294
0
0
4.294
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2001
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
3.274
0
ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.29
0
0
4.29
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/06/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
2.24
ΡΑΔΙΤΣΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.29
0.79
0
3.5
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/2004
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
ΓΟΥΣΕΤΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.28
1.91
0
2.37
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/10/1999
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
0
ΤΟΥΝΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.1
0
0
4.1
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1998
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
ΚΩΣΤΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.04
0
0
4.04
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/10/1998
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.04
ΜΠΙΣΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.02
0
0
4.02
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/2003
9.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
ΘΛΙΒΕΡΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4
0.22
0
3.78
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/07/2004
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.99
0
0
3.99
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/12/1999
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.99
0
0
3.99
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/2000
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
ΓΕΩΡΓΟΝΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.98
0
0
3.98
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/2003
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
ΠΕΤΡΙΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.97
0.75
0
3.22
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/07/2001
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
1.92
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.97
0
0
3.97
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/03/2004
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.97
ΤΣΑΚΑΛΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.96
0
0
3.96
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/05/1995
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.96
0
0
3.96
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
ΤΖΟΥΜΠΕ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.96
0
0
3.96
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/2003
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
ΤΖΑΝΕΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.951
0
0
3.951
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2003
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
2.42
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.94
0
0
3.94
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/07/2000
9.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.93
0
0
3.93
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/12/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.93
ΜΑΝΟΥΡΗ
ΛΕΥΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.91
0
0
3.91
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/09/2001
9.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
ΓΕΩΡΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.9
0
0
3.9
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.89
0
0
3.89
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/07/1998
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
ΧΡΥΣΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.87
0
0
3.87
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/2003
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
ΖΜΠΟΥΝΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.85
0
0
3.85
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2003
8.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.85
0
0
3.85
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
ΠΑΠΑΡΗΓΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.84
0
0
3.84
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/04/1994
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.83
0
0
3.83
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/11/2001
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.83
ΤΣΑΜΑΚΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.77
0
0
3.77
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/2003
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.77
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΑΠΗ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.761
0
0
3.761
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2003
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.761
ΤΑΝΣΑΡΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.76
0
0
3.76
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/2004
9.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
ΒΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.75
0
0
3.75
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/12/2001
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.75
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.75
0
0
3.75
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/2002
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
1.28
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.74
0
0
3.74
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/10/2003
9.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.74
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΛΕΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.7
0
0
3.7
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/2002
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.67
0
0
3.67
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/04/2004
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.67
ΣΙΑΤΕΡΛΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.65
0
0
3.65
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/1980
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.65
0
ΓΡΙΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.65
0
0
3.65
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/07/2002
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
2.01
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.64
0
0
3.64
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/07/2002
9.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.64
0
0
3.64
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/2004
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
ΦΑΛΚΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.58
0
0
3.58
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/2003
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.58
ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.56
0
0
3.56
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/09/2003
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΛΑΜΠΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.55
0
0
3.55
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2003
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.31
3.24
ΚΑΖΑΝΗ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.49
0
0
3.49
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/2003
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
ΜΙΧΑΛΕΑ
ΙΟΥΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.45
0.97
0
2.48
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/07/2004
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.4
0
0
3.4
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/2004
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.37
0
0
3.37
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/09/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.37
ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.36
0
0
3.36
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/10/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
1.88
ΛΑΝΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.34
0
0
3.34
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/06/1987
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
ΠΑΡΔΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.34
0
0
3.34
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/2001
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
1.9
ΧΟΡΤΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.34
0
0
3.34
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/11/2003
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
ΜΑΡΓΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.3
0
0
3.3
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/03/2004
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
ΣΕΪΤΑΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.29
0
0
3.29
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/2002
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.28
0
0
3.28
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2003
8.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
ΝΥΜΦΙΑΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.26
0
0
3.26
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/01/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
ΚΑΡΑΚΑΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.26
0
0
3.26
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/04/2001
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
ΠΑΓΩΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.24
0
0
3.24
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/2002
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΛΙΟΥΜΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.24
0
0
3.24
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2002
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.24
0
0
3.24
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΧΑΡΑΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.18
0
0
3.18
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
9.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
ΔΡΥΜΩΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.17
0.38
0
2.79
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
ΤΣΑΓΚΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.16
0
0
3.16
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/10/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
ΠΑΡΘΕΝΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.16
0
0
3.16
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2002
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
ΕΦΕΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.15
0
0
3.15
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/2004
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15
ΠΕΡΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.12
0
0
3.12
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/2001
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
1.86
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.07
0
0
3.07
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/03/2000
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.06
0
0
3.06
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/2000
8.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
1.82
ΣΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.05
0
0
3.05
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1996
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
ΖΑΓΚΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.05
0
0
3.05
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/07/2004
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.9
0
0
2.9
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/01/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
2.54
ΠΑΤΤΑ
ΛΗΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.82
0
0
2.82
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/11/2003
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
ΤΖΙΚΑ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.79
0
0
2.79
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/07/2001
9.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
1.59
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ
ΧΑΡΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.783
0
0
2.783
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/10/1985
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
2.326
0
ΠΑΤΣΙΚΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.75
0
0
2.75
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2003
8.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.7
0
0
2.7
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2003
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.7
0
0
2.7
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/03/2004
9.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
ΜΟΥΤΟΥΣΗ
ΑΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.68
0
0
2.68
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/07/1998
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
ΡΑΝΤΕΒΑ -ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΝΓΚΕΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.68
0
0
2.68
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/11/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
ΑΡΙΣΤΕΙΔΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.66
0
0
2.66
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2003
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.63
0
0
2.63
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/2004
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
ΖΑΝΕΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.62
0
0
2.62
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/01/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
ΚΑΤΣΙΦΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.61
0
0
2.61
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/07/1997
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
ΧΟΝΔΡΟΥΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.61
0
0
2.61
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2003
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΥΨΩ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.6
0
0
2.6
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2002
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
1.32
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.6
0
0
2.6
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/07/2004
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ
ΕΛΕΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.58
0
0
2.58
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/11/2003
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.579
0
0
2.579
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/07/2002
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
2.03
ΚΑΤΤΕ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.57
0
0
2.57
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/10/2000
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.57
ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.56
0
0
2.56
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
ΣΙΜΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.55
0
0
2.55
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/09/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.54
0
0
2.54
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/12/1995
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
ΓΚΕΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.54
0
0
2.54
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/2002
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.54
0
0
2.54
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/2004
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.54
0
0
2.54
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/2004
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.53
0
0
2.53
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/2003
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
ΚΑΓΙΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.52
0
0
2.52
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/2004
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.51
0
0
2.51
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/10/2001
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
1.21
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.49
0
0
2.49
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/01/2004
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.44
0
0
2.44
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/03/2003
9.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.43
0
0
2.43
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/2004
9.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
ΚΟΨΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΡΑΛΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.32
0
0
2.32
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1997
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΚΟΣΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.251
0
0
2.251
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/2002
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
ΚΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.24
0
0
2.24
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/2004
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.22
0
0
2.22
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/12/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.2
0
0
2.2
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/12/2004
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.14
0
0
2.14
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/02/2004
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
ΚΟΤΣΩΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΕΡΑΦ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.091
0
0
2.091
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/01/2000
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
0
0
0
ΒΛΑΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.01
0
0
2.01
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/04/1998
8.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
ΚΕΦΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.99
0
0
1.99
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/2003
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.95
0
0
1.95
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/07/2002
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.95
0
0
1.95
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/01/2004
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.94
0
0
1.94
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/10/2002
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
ΛΙΛΛΗ
ΜΟΝΙΚΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.92
0
0
1.92
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/03/2004
9.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
ΛΙΟΥΓΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.88
0
0
1.88
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/10/2001
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
ΡΑΧΟΥΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.83
0
0
1.83
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/2003
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
ΜΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.83
0
0
1.83
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/2004
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
ΝΤΑΤΣΙΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.61
0
0
1.61
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/07/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.589
0
0
1.589
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/02/1989
9.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
0
0
0
ΑΛΜΠΑΝΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.56
0
0
1.56
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/2000
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
0
0
0
ΝΤΟΥΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.406
0
0
1.406
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/2002
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
0
0
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ
ΚΑΡΕΝ ΤΖΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.32
0
0
1.32
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/2003
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
ΠΟΔΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.29
0
0
1.29
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/10/1999
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.29
ΠΥΡΓΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1
1
0
0
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/2004
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.96
0
0
0.96
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/11/2004
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
ΚΑΜΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.76
0
0
0.76
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/09/2000
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.76
ΖΩΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.66
0
0
0.66
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/12/2004
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
ΚΩΒΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.55
0
0
0.55
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/2003
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.55
0
ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.5
0.5
0
0
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/01/2003
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ
ΤΖΑΣΤΕΛΙΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.49
0
0
0.49
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/06/1994
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.49
0
ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.47
0
0
0.47
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/2003
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.47
ΦΩΤΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.39
0
0
0.39
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/01/2000
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.39
0
ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΝΩΛΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.38
0
0
0.38
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/2004
9.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
ΜΙΚΑΛΕΦ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.34
0
0
0.34
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/11/2004
9.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.34
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.27
0.27
0
0
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
8.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.18
0
0
0.18
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/11/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.18
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ
ΠΑΝΤΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.14
0
0
0.14
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/2004
9.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.14
ΜΟΥΡΕΖΙΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.88
0
0
3.88
307
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/01/2004
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.33
0
0
3.33
308
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/06/2004
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
ΜΟΛΟΧΑΔΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΟΡΕΣΤ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
7.7
0
0
7.7
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/04/1990
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
0
0
0
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.32
0
0
3.32
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/11/1990
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
ΠΟΥΛΑΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
2.971
0
0
2.971
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1993
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
0.56
0
1.36
ΛΑΖΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
2.4
0
0
2.4
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1995
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
ΔΑΚΤΥΛΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
1.097
0
0
1.097
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1996
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
ΚΑΡΑΠΙΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΙΛΙΠ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0.67
0
0
0.67
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/07/1986
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.67
ΦΑΚΥΡΟΥΔΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0.62
0
0
0.62
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/2003
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
28.689
0
0
28.689
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/02/1981
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
8.533
9.2
2.137
0
1.966
4.567
ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
8.28
0
0
8.28
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/1995
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
0
0.96
3.32
1.097
ΑΝΘΥΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
6.97
0
0
6.97
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
3.8
ΒΑΡΓΕΜΕΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
6.526
0
0
6.526
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/03/1983
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
1.166
2.6
2.44
ΚΑΚΛΙΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
6.5
0
0
6.5
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/2000
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.757
4.743
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
5.72
0
0
5.72
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1980
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
2.63
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
4.82
0
0
4.82
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1983
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
1.62
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΕΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
4.744
0
0
4.744
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2003
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
1.624
ΕΒΡΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΟΡΦΕΑΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.943
0
0
3.943
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/05/1980
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
0
0.446
0
0
1.76
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.88
0
0
3.88
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1981
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.88
0
0
3.88
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1982
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
ΒΑΒΟΥΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.82
0
0
3.82
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/2001
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.8
0
0
3.8
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
ΠΑΠΑΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.57
0
0
3.57
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/1979
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.1
0
0
3.1
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1998
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
2.68
0
0
2.68
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/1988
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
0
ΜΠΟΝΑΡΟΥ
ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
2.58
0
0
2.58
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
8.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
ΜΑΜΟΥΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
2.51
0
0
2.51
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
ΜΑΡΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
2.48
0
0
2.48
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
ΒΑΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
1.36
0
0
1.36
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
1.2
0
0
1.2
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/2003
8.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΥΡΩΝ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0.709
0
0
0.709
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
ΚΙΤΣΑΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0.68
0
0
0.68
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1999
8.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.68
ΚΛΑΠΑΚΗΣ
ΤΖΕΜΠΕΝ
ΔΟΡΥΛΑΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0.67
0
0
0.67
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/01/2003
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.67
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0.183
0
0
0.183
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/1991
9.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΩΜΑΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.48
0
0
3.48
341
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/01/2003
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
ΜΠΑΖΙΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
71.011
0
0
71.011
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/05/1981
7.2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
48.767
0
0
48.767
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/11/1992
7.8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
36.967
0
0
36.967
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/10/1994
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9.867
9.1
ΤΑΖΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
35.728
0
0
35.728
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/05/1984
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
6.111
9.6
2.617
9.033
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
35.432
0
0
35.432
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/12/1994
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
3.314
8.167
0
0
0
9.5
5.74
8.437
ΤΟΜΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
32.521
0
5.41
27.111
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/06/1996
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
19.267
1.871
1.54
ΠΙΚΡΟΥ
ΜΑΡΚΕΛΛΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
27.667
0
0
27.667
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/06/1994
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9
9.9
0
ΣΟΥΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΚΤΟΡΑΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
24.996
0
0
24.996
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/1990
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
3.577
0
0
0
0
9.633
0
9.1
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
23.628
0
0
23.628
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1993
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.828
9.667
0
9.133
ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
21.947
0
0
21.947
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/06/1995
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
9.633
2.757
1.99
ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
21.837
0
0
21.837
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/11/1991
8.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.437
9.267
9.133
ΣΑΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
21.703
0
5.8
15.903
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/05/1999
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
0
1.95
5.1
1.42
ΚΩΝΣΤΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
17.123
0
0
17.123
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/06/1995
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
1.24
3.75
7.7
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.764
0
0
16.764
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/11/1994
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
0
2.537
8.527
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.967
0
0
15.967
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/11/1996
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
8.067
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
14.971
0
0
14.971
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/05/1995
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.853
8.117
ΚΟΥΡΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
13.467
0
0
13.467
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/11/1997
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.663
6.804
ΣΙΕΜΠΕΝΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
11.28
0
7.5
3.78
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/06/1992
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
ΛΑΟΥΡΕΝΤΙΟΥΣ
ΟΙΓΚΕΝ
ΧΑΝΣΟ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.126
0
0
11.126
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/11/1998
9.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
1.926
0
ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
11.007
0
0
11.007
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/02/1986
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
0
0
0
0
0
0
0
3.64
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
10.557
0
0
10.557
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/10/1998
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.12
6.437
ΣΠΑΘΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.79
0
0
8.79
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/10/1997
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
2.73
2.04
2.26
ΡΗΓΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
7.84
0
0
7.84
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/06/2000
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
2.59
3.49
ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
7.19
0
0
7.19
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/06/1997
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.71
3.48
ΣΒΥΡΙΝΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
7.181
0
0
7.181
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/06/2002
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.066
2.882
3.306
0.928
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΡΙΚ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.35
0
0
6.35
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/11/2000
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
2.48
ΠΙΤΟΥΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.166
0
0
6.166
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/06/1992
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
0
0
0
0
3.08
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
3.711
0
0
3.711
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/03/1997
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
0
0
2.58
ΣΥΡΙΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
2.96
0
0
2.96
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/05/1996
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
1.24
ΜΠΟΥΤΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
2.771
0
0
2.771
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/06/2000
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.771
0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
2.6
0
0
2.6
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/02/2000
8.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.17
0
0
2.17
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/11/2001
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.17
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
2.01
0
0
2.01
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/06/2000
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
0
ΤΣΑΜΑΝΤΑ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
1.86
0
0
1.86
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/01/1996
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
ΠΕΡΡΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
1.669
0
0
1.669
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/10/1994
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
1.006
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΗΜΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.48
0
0
1.48
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1997
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
0
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
1.16
0
0
1.16
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/04/2003
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.13
0
0
1.13
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/01/1999
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.13
ΜΠΛΑΝΑ
ΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0.777
0
0
0.777
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/06/2004
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
58.983
0
0
58.983
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/1993
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.463
8.967
8.3
19.267
8.453
8.533
ΤΖΙΑΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
35.589
0
5.455
30.134
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/1990
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
1.44
0
0
0
0.4
3.223
5.567
7.9
3.171
0
ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
34.97
0
0
34.97
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.869
0.994
0.64
2.869
7.28
5.767
9.5
4.18
2.3
ΚΑΡΔΑΡΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
29.006
0
0
29.006
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/1984
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
3.6
6.5
1.906
9.267
ΔΡΑΓΑ
ΕΛΠΙΔΑ
ΑΔΑΜ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
25.613
0
2.88
22.733
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/09/1997
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.183
3.76
8.2
3.59
0
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΛΑΣΙ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
22.672
0
0
22.672
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/12/2000
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
8.269
1.94
9.367
ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
21.6
0
0
21.6
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2001
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
7.767
9.033
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
21.407
0
7.345
14.062
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2000
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
1.906
2.49
ΚΟΥΜΟΥΤΣΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
20.428
0
0
20.428
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1983
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
8.7
6.973
2.16
2.251
0
ΤΖΩΡΤΖΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
13.667
0
0
13.667
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1987
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
2.8
0.633
2.7
0
ΑΑΡΩΝ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
12.267
0
0
12.267
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/1988
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
7.867
0
0
ΦΛΩΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
11.667
0
0
11.667
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/02/1997
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
0
0
3.9
0
2.94
3.41
ΖΗΣΙΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
11.6
0
0
11.6
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/1995
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
4.58
3.94
ΠΑΤΣΙΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
11.133
0
0
11.133
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/02/1985
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
8.133
ΘΕΟΦΙΛΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
11.1
0
0
11.1
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1998
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.891
0
5.189
3.02
ΒΑΡΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
10.849
0
0
10.849
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/1998
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.574
4.274
ΤΟΥΝΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
10.559
0
0
10.559
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/2002
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.663
4.796
2.1
ΤΣΑΦΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
10.445
0
2.425
8.02
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.51
3.51
3
ΜΑΜΑΛΑΚΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΧΑΙΝΡ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
10.387
0
0.88
9.507
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/2002
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
6.737
ΚΑΣΕΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
10.386
0
0
10.386
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2003
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.99
5.396
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.943
0
0
9.943
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
4.74
3.42
ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΡΑΚΛ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
9.894
0
0
9.894
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/2000
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.714
0
3.18
3
ΣΑΚΑΛΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
9.72
0
2.72
7
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1995
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.71
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
9.64
0
0
9.64
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/1994
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
3.82
3.6
ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΘΩΜΑΙΣ
ΠΑΝΑ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.831
0
0
8.831
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1996
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
2.971
0
1.54
1.04
ΤΖΕΝΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
8.443
0
0
8.443
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/05/1992
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.173
3.27
ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
8.411
0
0
8.411
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1996
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
4.751
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.36
0
0
8.36
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2001
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
3.86
2.4
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.312
0
5.315
2.997
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1992
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.997
0
ΣΚΟΤΣΙΜΑΡΑ
ΜΙΧΑΕΛΑ-ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.953
0
0
7.953
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/1996
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
1.28
5.029
1.13
ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
7.94
0
0
7.94
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/01/1997
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
5.48
ΝΗΣΙΑΝΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
7.86
0
0
7.86
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/02/1993
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
3.9
2.06
ΠΛΕΞΙΔΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.754
0
0
7.754
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1990
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.334
2.49
3.93
ΜΠΟΥΡΝΟΥ
ΠΑΓΩΝΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
7.68
0
0
7.68
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1995
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
1.78
3.18
ΜΠΟΤΩΝΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
7.586
0
0
7.586
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/1996
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.526
3.06
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.55
0
0
7.55
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1997
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
3.89
KAΡΑΤΖΑΦΕΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
7.485
0
7.485
0
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1998
8.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΥΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
7.229
0
0
7.229
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/10/2001
9.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.736
4.493
ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
7.1
0
0
7.1
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/1992
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.233
0
0
0
0
3.867
0
0
0
ΝΙΑΒΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.05
0
0
7.05
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/01/2002
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
3.25
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.235
0
6.235
0
421
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/12/1996
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
6.219
0
0
6.219
422
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/1981
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
0
0
0
0
3.53
1.98
ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.14
0
0
6.14
423
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1986
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
2.97
ΣΤΟΛΛΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
5.94
0
0
5.94
424
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1999
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
2.64
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
5.93
0
0
5.93
425
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1997
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.55
1.38
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
5.8
0
5.8
0
426
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/04/2001
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.78
0
0
5.78
427
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/01/2000
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
2.92
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.72
0
0
5.72
428
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/2003
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
2.48
ΣΑΒΒΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.52
0
0
5.52
429
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/01/1998
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
2.48
ΧΟΥΛΙΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.51
0
0
5.51
430
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/10/2001
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
1.7
ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.363
0
0
5.363
431
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.363
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.36
0
0
5.36
432
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/2003
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
3.11
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.31
0
0
5.31
433
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1989
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
2.38
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
5.31
0
0
5.31
434
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/1999
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.31
3
ΦΟΥΚΑΣ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΣΙΔΕΡ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
5.15
0
0
5.15
435
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1994
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
1.88
ΣΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.89
0
0
4.89
436
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/01/2003
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
2.39
ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
4.767
0
0
4.767
437
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1994
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.767
0
0
0
0
0
0
ΜΟΔΙΤΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.7
0
0
4.7
438
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/1998
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
2.2
ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
4.52
0
0
4.52
439
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/2001
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
2.57
ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
4.4
0
0
4.4
440
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/1993
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.57
0
2.83
ΤΣΙΛΙΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
4.14
0
0
4.14
441
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/01/2003
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
1.68
ΓΩΓΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.07
0
0
4.07
442
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2000
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.07
ΒΑΡΣΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
4.02
0
0
4.02
443
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2003
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
0
ΠΑΓΚΡΑΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.02
0
0
4.02
444
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2004
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
3.94
0
0
3.94
445
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
ΣΠΑΘΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
3.92
0
0
3.92
446
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2001
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
1.04
0
ΣΤΥΛΙΑΡΑ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
3.9
0
0
3.9
447
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1999
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
0
ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.84
0
0
3.84
448
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1990
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
ΚΙΟΤΤΟΥ
ΙΣΜΗΝΗ-ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.84
0
0
3.84
449
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/05/1991
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
0.2
ΚΟΥΜΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
3.8
0
0
3.8
450
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
ΧΑΡΒΟΥΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.72
0
0
3.72
451
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2003
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
3.71
0
0
3.71
452
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2004
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.71
ΚΑΛΛΙΓΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
3.67
0
0
3.67
453
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2001
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
0.91
1.74
ΜΠΕΡΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
3.6
0
0
3.6
454
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
3.58
0
0
3.58
455
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/05/1998
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.58
0
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
3.58
0
0
3.58
456
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/05/2002
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.58
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.46
0
0
3.46
457
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/02/2004
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
ΠΕΤΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
3.414
0
0
3.414
458
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/10/2001
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.414
ΓΚΙΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.32
0
0
3.32
459
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/05/1985
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
ΒΙΚΑΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
3.3
0
0
3.3
460
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/1981
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.3
0
0
3.3
461
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/1999
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
1.05
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
3.27
0
0
3.27
462
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2003
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.24
0
0
3.24
463
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1999
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
0
ΦΙΛΑΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.18
0
0
3.18
464
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1983
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
ΚΑΡΟΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΑΡΑΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
3.16
0
0
3.16
465
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1991
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
3.08
0
0
3.08
466
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/01/2004
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
ΤΖΩΡΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
3.04
0
0
3.04
467
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/1998
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
2.99
0
0
2.99
468
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/01/2003
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
ΚΟΥΒΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.89
0
0
2.89
469
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/1996
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.89
ΤΑΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
2.75
0
0
2.75
470
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/01/1997
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
2.75
0
0
2.75
471
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/01/2003
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΡ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
2.61
0
0
2.61
472
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/2003
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
ΔΑΛΑΙΝΑ
ΖΩΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.53
0
0
2.53
473
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2002
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
2.5
0
0
2.5
474
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/03/1998
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
2.5
0
0
2.5
475
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/09/2003
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.48
0
0
2.48
476
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2001
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
1.18
ΚΑΝΤΑΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
2.47
0
0
2.47
477
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/1998
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
2.47
0
0
2.47
478
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
2.44
0
0
2.44
479
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/1994
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
0.42
ΣΑΜΑΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
2.411
0
0
2.411
480
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1997
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.411
0
0
0
0
ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
2.366
0
0
2.366
481
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
0
0
0
ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
2.34
0
0
2.34
482
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2002
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
ΔΑΧΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
2.32
0
0
2.32
483
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1999
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0.32
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ
ΣΟΥΖΑΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
2.3
0
0
2.3
484
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
2.286
0
0
2.286
485
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/1985
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.297
0.846
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.02
0
0
2.02
486
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/01/2002
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
1.98
0
0
1.98
487
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2003
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
0
ΤΖΑΝΙΝΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
1.96
0
0
1.96
488
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/1989
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
0
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.94
0
0
1.94
489
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/01/2004
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
1.93
0
0
1.93
490
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2003
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.93
ΖΕΡΒΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
1.86
0
0
1.86
491
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/10/2003
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.72
0
0
1.72
492
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2002
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0