ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΤΖΙΜΟΥΡΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.246
0
0
1.246
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1997
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ - ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.79
0
0
3.79
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/03/1998
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.79
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.446
0
0
0.446
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.446
ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.04
0
0
0.04
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/2004
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.04
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
36.967
0
0
36.967
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
5.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.667
9.633
9.133
ΡΙΓΓΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
36.103
0
0
36.103
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
9.633
8.837
9.133
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
23.111
0
0
23.111
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
8.967
0
0
3.254
2.957
ΔΙΠΛΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
22.867
0
0
22.867
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
0
0
0
9.667
9.133
ΜΠΕΓΓΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
19.796
0
0
19.796
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/1991
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
3.063
0
0
9.133
ΠΟΥΛΙΟΒΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
18.361
0
0
18.361
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1995
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
0
0
0
0
0
0
1.68
4.404
3.61
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
17.511
4.74
0
12.771
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/2001
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.637
9.133
ΣΩΜΑΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
14.617
0
0
14.617
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/2002
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
3.93
1.02
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.646
0
0
12.646
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1998
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.546
9.1
ΤΑΤΣΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.645
0
0
12.645
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2001
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.511
9.133
ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.643
0
0
12.643
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.51
9.133
ΒΙΝΑΤΣΕΛΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.533
0
0
12.533
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/2003
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
9.133
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.136
0
0
12.136
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/2000
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.943
9.193
ΝΤΑΝΑΣΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.853
0
0
11.853
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/2000
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
9.353
ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.68
11.68
0
0
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/1996
8.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΛΛΑΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.206
1.06
0
9.146
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
8.3
ΦΑΧΙΡΙΔΟΥ
ΓΙΑΝΝΑ
ΦΑΛΕΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.931
0
0
9.931
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2003
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
8.88
ΓΑΚΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.633
0
0
9.633
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2001
5.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
0
0
ΔΕΡΕΜΠΟΥΚΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.25
9.25
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/03/2005
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.133
0
0
9.133
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/1998
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
ΤΣΙΟΠΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.11
6.81
0
2.3
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
ΧΟΥΔΑΛΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
8.755
0
5.625
3.13
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1999
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
8.57
4.9
0
3.67
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.67
ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
8.37
8.37
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2003
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΙΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
8.3
0
0
8.3
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1994
9.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
ΜΗΧΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
8.14
0
0
8.14
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/09/2002
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
2.26
3.66
ΡΟΣΕΝΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
7.91
7.91
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΚΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
7.767
0
0
7.767
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/03/2002
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΜΑΤΘΑ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
7.61
4.91
0
2.7
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/09/2001
7.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
0
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
7.58
0
0
7.58
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/03/1999
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
2.42
3.1
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
7.42
0
0
7.42
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/2002
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
3.66
ΤΖΙΜΠΟΥΚΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
7.084
0
0
7.084
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.094
3.99
ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
6.96
6.96
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/2002
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΥΡΛΗ
ΜΥΡΤΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
6.8
6.8
0
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΙΩΝΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
6.567
0
0
6.567
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/1997
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
0
0
0
0
ΚΙΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
6.26
0
0
6.26
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/1996
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.73
2.53
ΚΟΡΟΞΕΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
5.889
0
0
5.889
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/10/2001
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
4.209
ΜΠΛΑΝΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
5.68
0
0
5.68
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/03/2002
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.68
0
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
5.64
0
0
5.64
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/2003
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.64
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
5.546
0
0
5.546
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/1999
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
2.306
0
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
5.52
0
0
5.52
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.52
ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
5.51
0
0
5.51
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.31
3.2
ΡΟΥΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
5.33
0
0
5.33
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/05/2003
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.25
2.08
ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
4.92
0
0
4.92
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2003
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.92
ΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
4.67
1.15
0
3.52
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
4.54
0
0
4.54
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/2003
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.54
ΤΣΕΛΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
4.51
0
0
4.51
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1999
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.51
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
4.34
0
0
4.34
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2000
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
1.8
ΤΣΩΧΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
4.05
0
0
4.05
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2002
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.05
ΓΙΔΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
4.02
0
0
4.02
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/1996
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
4.01
0
0
4.01
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2001
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.01
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
4
0
0
4
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/05/2002
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.98
0
0
3.98
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/2001
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
ΤΣΟΛΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.98
3.98
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΠΡΟΥΚΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.98
0
0
3.98
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2003
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΕΛΒΙΡΑ
DHIONIS
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.96
0
0
3.96
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2002
5.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.94
0
0
3.94
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2002
8.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
ΑΞΥΠΟΛΥΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.94
0
0
3.94
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2002
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
ΛΑΠΑΤΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.94
0
0
3.94
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.94
0
0
3.94
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2003
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
ΜΑΝΩΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.94
0
0
3.94
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
ΜΥΛΩΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.94
0
0
3.94
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
ΚΩΦΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.93
0
0
3.93
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.93
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.92
0
0
3.92
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.92
0
0
3.92
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/2002
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.92
0
0
3.92
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/2003
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.92
0
0
3.92
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/05/2004
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.91
0
0
3.91
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.9
0
0
3.9
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/2002
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
ΚΙΓΜΑ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.9
0
0
3.9
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/09/2002
8.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.9
0
0
3.9
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΘΕΑΝΩ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.89
0
0
3.89
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/2003
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
ΖΙΑΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.89
0
0
3.89
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.88
0
0
3.88
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/2001
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
ΠΑΡΙΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.88
0
0
3.88
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/2003
5.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
ΑΛΗ
ΣΕΒΙΛ
ΜΠΕΣΗΜ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.88
0
0
3.88
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/2003
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
ΑΓΓΕΛΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.87
0
0
3.87
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
ΠΑΛΙΟΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.86
0
0
3.86
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/1999
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.85
0
0
3.85
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1999
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ
ΡΟΔΟΠΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.82
0
0
3.82
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2002
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.79
0
0
3.79
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/2001
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.79
ΒΑΡΔΑΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.79
0
0
3.79
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2004
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.79
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.78
0
0
3.78
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/2003
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
ΓΑΡΟΥΦΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.78
0
0
3.78
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.77
0
0
3.77
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
5.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.77
ΝΙΞΙΝΑ
ΜΑΡΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.77
0
0
3.77
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.77
ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.76
0
0
3.76
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2002
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.76
0
0
3.76
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/01/2003
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
0
ΧΙΚΙΜΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.76
0
0
3.76
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
ΚΑΛΑΘΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.76
0
0
3.76
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2003
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
ΔΡΑΚΑΚΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ-ΧΡΥΣΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.76
0
0
3.76
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
ΚΑΡΑΜΠΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.76
0
0
3.76
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.749
0
0
3.749
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/2000
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
1.874
1.234
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.74
0
0
3.74
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2001
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.74
ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.739
0
0
3.739
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/2001
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.739
ΠΛΑΣΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.73
0
0
3.73
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.73
ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.72
0
0
3.72
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2000
8.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
ΤΖΕΦΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.72
0
0
3.72
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/2002
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
ΚΑΠΑΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.72
0
0
3.72
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2003
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
ΛΙΟΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.72
0
0
3.72
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
ΖΙΩΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.72
0
0
3.72
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.71
0
0
3.71
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.71
ΞΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.7
0
0
3.7
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.7
0
0
3.7
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.7
0
0
3.7
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/2004
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
ΠΕΡΔΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.7
0
0
3.7
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
5.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
ΘΕΡΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.69
0
0
3.69
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/1993
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
ΠΟΥΛΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.69
0
0
3.69
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
ΚΑΨΑΛΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.69
0
0
3.69
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2003
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
ΚΑΡΑΦΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΕΛΙΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.68
0
0
3.68
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.68
0
0
3.68
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
ΚΑΡΑΜΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.67
0
0
3.67
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.67
ΡΕΝΤΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.66
0
0
3.66
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
ΧΑΤΖΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.66
0
0
3.66
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
ΜΠΕΛΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.66
0
0
3.66
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/2004
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.65
0
0
3.65
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.65
ΖΑΡΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.65
0
0
3.65
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/2003
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.65
ΤΣΟΜΠΑΝΟΥΔΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.65
0
0
3.65
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2003
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.65
ΠΑΧΟΥΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.64
0
0
3.64
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2000
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
0
3.26
ΣΙΔΗΡΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΡΥΦΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.64
0
0
3.64
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2003
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
ΖΩΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.64
0
0
3.64
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/04/2004
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.63
0
0
3.63
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2004
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.62
0
0
3.62
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2002
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
ΡΕΣΤΕΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.62
0
0
3.62
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2002
5.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
ΛΙΤΖΕΡΙΝΟΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.62
0
0
3.62
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2002
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
ΓΕΡΓΕΡΙΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.62
0
0
3.62
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.62
0
0
3.62
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/08/2004
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
ΤΟΥΜΠΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.61
0
0
3.61
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2003
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.61
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.6
0
0
3.6
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2001
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.6
0
0
3.6
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.59
0
0
3.59
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2003
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.59
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.57
0
0
3.57
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
ΚΟΥΤΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.57
0
0
3.57
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2003
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.57
0
0
3.57
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
ΜΑΚΡΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.56
0
0
3.56
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
ΠΟΡΠΟΔΑ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.56
0
0
3.56
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
ΜΕΤΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.56
0
0
3.56
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.55
0
0
3.55
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/02/2004
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.55
ΠΛΑΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.54
0
0
3.54
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.54
0
0
3.54
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
ΛΥΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.52
0
0
3.52
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
ΝΕΣΤΟΡΗ
ΙΡΒΗΝΑ
ΤΑΚΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.51
0
0
3.51
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.51
ΣΔΟΥΚΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.491
0
0
3.491
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.491
ΔΡΑΚΟΥ
ΑΣΤΕΡΩ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.48
0
0
3.48
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/2004
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
ΒΛΑΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.47
0
0
3.47
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.47
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.46
0
0
3.46
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.44
0
0
3.44
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/2003
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
ΒΙΣΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.4
0
0
3.4
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2003
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
ΜΕΝΕΚΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.39
0
0
3.39
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/2001
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.81
1.58
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.38
3.38
0
0
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2003
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.37
0
0
3.37
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2004
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.37
ΔΟΥΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.32
0
0
3.32
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2004
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
ΝΤΕΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.3
0
0
3.3
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2004
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
ΖΑΡΚΑΔΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.3
0
0
3.3
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/2004
8.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.29
0
0
3.29
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2000
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
ΜΠΑΔΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.29
0
0
3.29
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.27
0
0
3.27
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
ΤΑΣΙΚΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.27
0
0
3.27
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2002
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
ΤΣΑΚΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.27
3.27
0
0
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.24
3.24
0
0
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.23
0
0
3.23
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2002
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.23
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.209
0
0
3.209
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/05/1999
8.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.209
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.2
0
0
3.2
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1999
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΗ
ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.19
0
0
3.19
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
ΝΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.19
0
0
3.19
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.19
0
0
3.19
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.18
0
0
3.18
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/02/2004
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
ΠΑΠΠΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.171
0
0
3.171
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.171
0
ΚΟΚΚΩΝΗΣ
ΦΡΙΞΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.17
3.17
0
0
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1998
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.17
0
0
3.17
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2003
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
ΓΩΓΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.17
0
0
3.17
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
ΤΖΙΒΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.16
0
0
3.16
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2001
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.14
0
0
3.14
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.14
0
0
3.14
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.126
0
0
3.126
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.126
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.12
0
0
3.12
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2003
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
ΙΣΑΑΚ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.109
0
0
3.109
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/1990
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.1
0
0
3.1
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2002
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
ΠΙΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.1
0
0
3.1
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
ΣΙΨΗΣ
ΔΡΟΣΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.1
0
0
3.1
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/2004
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
ΠΑΡΑΣΧΙΑΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.09
0
0
3.09
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
ΑΛΑΤΖΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.08
0
0
3.08
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.08
0
0
3.08
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.05
0
0
3.05
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.04
0
0
3.04
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/2004
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
ΛΕΒΕΝΤΑΡΑ
ΑΛΕΞΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.03
0
0
3.03
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
ΜΑΛΤΕΖΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.03
0
0
3.03
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
ΓΑΛΑΝΗ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.023
0
0
3.023
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2003
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.023
0
ΑΗΔΟΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.01
0
0
3.01
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.01
ΖΙΩΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.99
0
0
2.99
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.969
0
0
2.969
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/2003
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.969
ΡΩΜΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.967
0
0
2.967
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.967
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.96
0
0
2.96
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.96
0
0
2.96
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2003
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
ΝΤΑΣΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.96
0
0
2.96
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/2004
8.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
ΝΑΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.93
0
0
2.93
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/09/2002
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.92
0
0
2.92
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ
ΞΕΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.9
0
0
2.9
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.889
0
0
2.889
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/2003
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.889
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.883
0
0
2.883
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2002
5.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.883
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΜΑΡΚΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.88
0
0
2.88
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/1991
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
ΧΑΤΖΗΚΥΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.88
0
0
2.88
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/05/2003
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.88
0
0
2.88
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
ΚΟΝΤΟΡΟΥΔΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.86
0
0
2.86
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
0
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.86
0
0
2.86
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/04/2004
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
ΝΑΟΥΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.857
0
0
2.857
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/2000
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.84
0
0
2.84
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/2003
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΘΑΛΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.84
0
0
2.84
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
ΛΙΑΜΠΑ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.84
0
0
2.84
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.83
0
0
2.83
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.83
0
0
2.83
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.826
0
0
2.826
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2002
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.826
0
ΝΤΑΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.82
0
0
2.82
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.82
0
0
2.82
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
ΜΥΛΩΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.8
0
0
2.8
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/1998
8.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.77
0
0
2.77
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
ΒΟΤΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.76
0
0
2.76
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
ΓΡΑΒΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.7
0
0
2.7
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.69
0
0
2.69
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/1997
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
ΣΑΓΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.68
0
0
2.68
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/2003
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
ΖΩΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.66
0
0
2.66
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.64
0
0
2.64
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
ΤΣΙΑΒΑΛΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.64
0
0
2.64
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/2003
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.58
0
0
2.58
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
5.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
ΘΥΜΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.56
0
0
2.56
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.531
0
0
2.531
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/03/2001
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.531
ΚΑΛΑΜΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.51
0
0
2.51
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/2003
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.51
0
0
2.51
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/12/2003
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.508
0
0.705
1.803
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/2000
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.803
0
ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
ΜΑΝΘΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.49
0
0
2.49
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2004
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.48
0
0
2.48
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
ΑΣΚΟΝΙΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.48
0
0
2.48
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2002
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
ΧΗΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.48
0
0
2.48
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2004
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
ΔΑΛΑΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.47
0
0
2.47
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2003
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
ΛΑΛΟΥ
ΑΣΗΜΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.46
0
0
2.46
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2004
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
ΔΡΑΓΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.44
0
0
2.44
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/01/2004
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.44
0
0
2.44
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/2004
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.44
0
0
2.44
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2004
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.434
0
0
2.434
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.43
0
0
2.43
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/2003
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
ΠΑΓΚΑΡΛΙΩΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.43
0
0
2.43
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
5.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.43
0
0
2.43
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
ΡΑΠΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.43
0
0
2.43
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
ΤΑΛΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.43
0
0
2.43
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/2004
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.43
0
0
2.43
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.43
0
0
2.43
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
ΒΛΑΧΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.42
0
0
2.42
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/2004
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.42
0
0
2.42
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/04/2004
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.42
0
0
2.42
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
ΓΑΛΑΚΤΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.41
0
0
2.41
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/01/2004
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.41
0
0
2.41
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/2004
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.41
0
0
2.41
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.406
0
0
2.406
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1995
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.406
ΡΑΠΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.4
0
0
2.4
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
ΤΥΠΑΛΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.4
0
0
2.4
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/05/2004
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
ΖΔΡΑΒΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.4
0
0
2.4
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.39
0
0
2.39
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/2000
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.39
0
0
2.39
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2004
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
ΚΑΛΤΣΟΥΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.38
0
0
2.38
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/2004
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
ΜΕΝΕΓΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.38
0
0
2.38
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.37
0
0
2.37
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1992
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
ΤΡΕΒΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.37
0
0
2.37
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/05/2003
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
ΨΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΦΥΛΑΚΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.37
0
0
2.37
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.37
0
0
2.37
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/2004
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.35
0
0
2.35
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.35
ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.33
0
0
2.33
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
ΖΗΝΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.3
0
0
2.3
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΖΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.29
0
0
2.29
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2001
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.29
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.29
0
0
2.29
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2003
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.29
0
ΠΡΟΒΑΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.286
0
0
2.286
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
ΜΑΜΑΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.24
0
0
2.24
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/08/2004
5.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.22
0
0
2.22
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/01/1997
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.22
0
0
2.22
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/09/1999
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
ΚΑΛΑΚΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.22
0
0
2.22
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/01/2005
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
ΚΑΛΑΜΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.217
0
0
2.217
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
5.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
0
ΠΗΓΑΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.18
0
0
2.18
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
ΜΕΡΙΤΑ
ΠΟΛΥΜΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.18
0
0
2.18
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
ΠΕΤΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.16
0
0
2.16
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/2004
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
ΤΕΡΠΕΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.14
0
0
2.14
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/2001
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
ΧΑΡΜΑΝΤΖΗ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.14
0
0
2.14
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ
ΕΡΙΚ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.12
0
0
2.12
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.12
0
0
2.12
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
ΛΑΜΠΟΥΡΑ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.1
0
0
2.1
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/09/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
ΚΩΣΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.09
0
0
2.09
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2003
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.09
ΜΠΟΣΜΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.08
0
0
2.08
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/04/2004
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
ΚΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.08
0
0
2.08
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.06
0
0
2.06
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/2003
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ
ΙΛΙΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.06
0
0
2.06
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.06
0
0
2.06
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
ΣΙΜΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.04
0
0
2.04
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1999
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.04
0
0
2.04
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.04
0
0
2.04
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/08/2004
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.04
0
0
2.04
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.02
0
0
2.02
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2
0
0
2
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.99
0
0
1.99
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2004
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
ΔΟΥΣΑΪΤΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.977
0
0
1.977
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/2003
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.97
0
0
1.97
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.97
ΚΕΠΠΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.96
0
0
1.96
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
ΓΙΩΤΣΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.959
0
0
1.959
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.959
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.95
0
0
1.95
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΡΟΔΟΥΛΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.94
0
0
1.94
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/2004
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.94
0
0
1.94
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2004
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
ΚΑΤΡΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.93
0
0
1.93
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.93
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.92
0
0
1.92
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/2004
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
ΤΑΠΛΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.91
0
0
1.91
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
7.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91
0
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.9
0
0
1.9
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/10/2003
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.88
0
0
1.88
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2001
5.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
ΑΠΟΓΕΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.88
0
0
1.88
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.88
0
0
1.88
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/2003
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
ΣΥΛΛΕΚΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.88
0
0
1.88
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/2003
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
ΤΣΙΑΚΠΙΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.84
0
0
1.84
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/03/2002
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
ΓΙΔΑΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.84
0
0
1.84
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.82
0
0
1.82
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
ΚΟΥΤΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.8
0
0
1.8
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/1998
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.8
0
0
1.8
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/2004
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
ΤΖΗΤΖΗΡΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.783
0
0
1.783
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1980
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
0
0
0
0
ΠΙΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.78
0
0
1.78
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
ΚΑΦΦΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.77
0
0
1.77
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.77
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.76
0
0
1.76
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/2000
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
ΔΟΚΙΑΝΑΚΗ
ΟΛΓΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.76
0
0
1.76
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
ΘΕΜΕΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.76
0
0
1.76
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
ΛΙΑΝΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.74
0
0
1.74
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/1997
9.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
0
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.73
0
0
1.73
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/2004
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.73
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.72
0
0
1.72
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
ΚΡΑΛΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.71
0
0
1.71
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/12/2002
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.18
1.53
ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.67
0
0
1.67
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1999
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.67
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.67
0
0
1.67
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/2003
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.67
ΠΟΥΧΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.65
0
0
1.65
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
7.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.65
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.64
0
0
1.64
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
ΣΑΜΑΡΤΖΟΠΑΝΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.63
0
0
1.63
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
ΜΠΡΙΛΑΚΗ
ΠΑΓΩΝΑ
ΦΡΑΓΚΙΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.63
0
0
1.63
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/02/2005
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.61
0
0
1.61
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/04/2004
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.58
0
0
1.58
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
ΛΟΥΛΟΥΔΗ
ΚΛΕΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.57
0
0
1.57
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/2004
8.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.57
ΦΑΡΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.56
0
0
1.56
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/2003
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
ΣΠΑΝΟΥΔΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.56
0
0
1.56
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2004
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.56
0
0
1.56
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/2004
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ
ΕΛΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.56
0
0
1.56
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.53
0
0
1.53
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
0
ΜΟΥΚΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.53
0
0
1.53
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.52
0
0
1.52
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/02/2004
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
ΜΗΧΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.52
0
0
1.52
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2004
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
ΣΥΛΙΤΖΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.5
0
0
1.5
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2003
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
ΚΑΛΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.48
0
0
1.48
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/2003
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.48
0
0
1.48
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2004
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
ΣΔΡΑΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.474
0
0
1.474
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ
ΜΑΤΙΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.42
0
0
1.42
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2004
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
ΤΗΛΕΜΗ
ΜΑΙΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.42
0
0
1.42
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/2004
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.4
0
0
1.4
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/2004
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
ΧΟΝΔΡΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.39
0
0
1.39
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2003
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.39
ΤΟΥΖΕΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.36
0
0
1.36
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/2002
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
ΖΩΤΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.27
0
0
1.27
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/01/2004
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.27
ΓΙΟΥΒΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.26
0
0
1.26
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2001
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
ΓΟΥΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.26
0.31
0
0.95
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
8.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.95
ΛΕΤΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.24
0
0
1.24
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/2002
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.234
0
0
1.234
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2003
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
ΜΠΑΔΗΜΑ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.23
0
0
1.23
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2004
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.21
0
0
1.21
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.21
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.2
0
0
1.2
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/03/1999
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.19
0
0
1.19
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/2004
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.16
0
0
1.16
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2000
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
ΜΠΑΡΕΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.16
0
0
1.16
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
ΒΙΟΛΙΝΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.16
0
0
1.16
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ
ΖΩΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.16
0
0
1.16
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/2004
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.14
0
0
1.14
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/2003
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
0
ΓΚΟΣΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.14
0
0
1.14
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
ΛΙΑΚΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.063
0
0
1.063
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2000
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
ΣΙΝΑΝΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.06
0
0
1.06
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1998
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.06
0
0
1.06
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2002
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.06
0
0
1.06
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.04
0
0
1.04
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2003
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.037
0
0
1.037
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2000
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.037
ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.017
0
0
1.017
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/07/2004
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.017
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.01
0
0
1.01
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/2003
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.01
ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1
0
0
1
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/2004
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
ΧΛΩΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.95
0
0
0.95
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.95
ΣΚΙΑΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.95
0.95
0
0
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.94
0
0
0.94
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2003
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.94
ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.94
0
0
0.94
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/02/2004
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.94
ΚΙΤΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.9
0
0
0.9
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
9.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
ΠΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.89
0
0
0.89
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.89
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.88
0
0
0.88
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2004
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.88
0
0
0.88
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/02/2005
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
ΤΣΑΓΑΛΑ
ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.84
0
0
0.84
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.84
ΒΕΡΓΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.82
0
0
0.82
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2004
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
ΦΟΥΡΝΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.82
0
0
0.82
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/2004
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
ΚΑΠΕΡΩΝΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.8
0
0
0.8
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
ΤΣΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.76
0
0
0.76
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/2003
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.76
ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.7
0
0
0.7
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/1999
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΑΛΕΝΑ
ΣΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.68
0
0
0.68
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/2004
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.68
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.64
0
0
0.64
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/2004
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
ΤΕΓΟΥΣΗ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.64
0
0
0.64
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/2004
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.594
0
0
0.594
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.58
0
0
0.58
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2003
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.58
ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.54
0.54
0
0
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΣΚΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.54
0
0
0.54
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2004
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.54
ΑΡΖΟΓΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.54
0
0
0.54
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.54
ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.526
0
0
0.526
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/2002
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΖΕΓΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.52
0
0
0.52
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.52
ΘΕΙΑΚΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.52
0
0
0.52
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.52
ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.52
0
0
0.52
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.52
ΛΕΟΝΤΑΚΗ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.503
0
0
0.503
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2003
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.411
0
0
0.411
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/2003
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
ΤΖΑΝΝΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.41
0
0
0.41
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2003
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.41
ΛΙΑΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.389
0
0
0.389
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
ΤΟΡΒΑ
ΘΕΟΔΟΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.38
0
0
0.38
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/02/2005
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
ΚΥΡΑΤΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.366
0
0
0.366
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
ΤΟΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.366
0
0
0.366
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/2004
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
ΒΑΡΕΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.36
0
0
0.36
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
0
ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.354
0
0
0.354
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/03/2002
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.354
ΡΟΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.343
0
0
0.343
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
ΤΕΝΕΔΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.32
0
0
0.32
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.3
0
0
0.3
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2004
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3
ΠΑΠΠΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.28
0
0
0.28
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/03/2003
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.28
ΧΑΝΟΥΜΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.28
0
0
0.28
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.28
ΚΑΠΑΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.24
0
0
0.24
421
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.24
0
0
0.24
422
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
ΜΠΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.24
0
0
0.24
423
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/03/2005
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
ΦΩΤΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.22
0
0
0.22
424
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/05/2001
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.22
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.16
0
0
0.16
425
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2000
7.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.16
0
0
0.16
426
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2002
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.126
0
0
0.126
427
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.126
0
ΜΠΑΓΙΑΜΠΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.1
0
0
0.1
428
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/2001
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
0
0
ΜΑΛΛΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.13
1.13
0
0
429
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/01/2004
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
29.88
0
0
29.88
430
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/09/2001
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
9.6
3.48
8.3
ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
29.059
8.58
0
20.479
431
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/2001
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
4.479
7.767
ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
18.125
6.32
0
11.805
432
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/2001
8.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.671
9.133
ΙΟΡΔΑΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
15.68
15.68
0
0
433
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΩΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
14.48
8.88
0
5.6
434
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6
ΜΩΡΑΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
13.48
9.83
0
3.65
435
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/2002
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.65
ΜΟΥΖΙΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.353
0
0
11.353
436
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
8.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
9.013
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.93
7.43
0
3.5
437
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
ΜΕΝΤΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.647
0
0
10.647
438
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
7.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
8.887
0
ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.61
0
0
10.61
439
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.463
5.147
ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.3
10.3
0
0
440
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.123
0
0
10.123
441
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2003
8.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.78
9.343
ΜΑΛΛΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.477
0
0
9.477
442
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/2002
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
9.1
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
7.9
0
0
7.9
443
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
0
ΣΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
7.74
0
0
7.74
444
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.05
3.69
ΔΑΓΚΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
7.26
7.26
0
0
445
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΜΠΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
7.18
7.18
0
0
446
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΓΚΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
7.08
7.08
0
0
447
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
6.92
0
0
6.92
448
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.35
3.57
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
6.28
3.83
0
2.45
449
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
0
ΟΥΓΙΑΡΟΓΛΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
5.19
4.11
0
1.08
450
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
4.96
4.96
0
0
451
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΩΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
4.43
4.43
0
0
452
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
4.29
4.29
0
0
453
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
4.08
0
0
4.08
454
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2003
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.08
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.75
0
0
3.75
455
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.75
ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.75
0
0
3.75
456
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.75
ΜΑΝΑΚΑΝΑΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.72
0
0
3.72
457
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
0
ΛΙΤΚΕ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΘΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.51
0
0
3.51
458
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
9.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.51
ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.51
2.51
0
1
459
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/2002
9.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.48
0
0
3.48
460
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/2003
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.34
0
0
3.34
461
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.15
0
0
3.15
462
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/2002
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15
ΚΑΚΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.11
0
0
3.11
463
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/09/2003
8.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
ΦΙΛΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.01
3.01
0
0
464
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/2004
9.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.6
0
0
2.6
465
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/03/2002
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
ΧΑΛΚΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.59
2.59
0
0
466
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/2004
8.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.52
0
0
2.52
467
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
ΖΑΡΟΥΧΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.411
0
0
2.411
468
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/2002
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.411
0
ΜΠΟΣΜΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.39
0
0
2.39
469
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.29
0
0
2.29
470
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2004
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.29
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.25
0
0
2.25
471
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
ΦΩΛΙΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.19
0
0
2.19
472
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.19
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.1
2.1
0
0
473
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/02/2003
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΜΠΟΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.09
0
0
2.09
474
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.09
ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.01
2.01
0
0
475
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.82
0
0
1.82
476
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
0
0
ΤΖΙΑΦΕΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.82
0
0
1.82
477
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
ΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.71
0
0
1.71
478
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/2004
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.71
ΧΡΥΣΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.61
0
0
1.61
479
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.6
0
0
1.6
480
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/09/1999
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
0
0
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.6
0
0
1.6
481
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2002
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
ΖΩΤΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ - ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.54
0
0
1.54
482
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2002
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.44
0
0
1.44
483
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.06
0
0
1.06
484
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
ΦΟΥΛΟΥΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1
0
0
1
485
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.99
0
0
0.99
486
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.99
ΣΙΑΦΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.98
0
0
0.98
487
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.98
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.96
0
0
0.96
488
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.81
0.81
0
0
489
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.77
0
0
0.77
490
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/2004
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.77
ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.7
0
0
0.7
491
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2004
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0