ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΜΠΑΣΔΕΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
18.653
0
1.52
17.133
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
08/11/1989
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.733
6.467
4.933
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΜΑΡΘΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
2.32
0
0
2.32
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
08/02/1994
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
0.9
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΡΜΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Ρυθμική Γυμναστική
ΟΧΙ
63.267
0
0
63.267
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
7.19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΝΑΙ
48.004
0
0
48.004
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1993
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
9.567
7.733
9.2
8.91
9.6
ΒΡΟΥΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΝΑΙ
46.942
5.11
5.565
36.267
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.7
9.6
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Αεροβική Γυμναστική
ΝΑΙ
45.391
5.81
0.595
38.986
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/1994
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
1.326
1.12
0.754
0
0
6.633
8.767
9.7
9.6
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΝΑΙ
42.7
0
0
42.7
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/03/1996
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
ΠΑΠΠΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
41.085
10.34
6.255
24.49
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/09/1989
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
7.6
7.01
8.04
ΡΗΓΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
38.193
8.62
5.91
23.663
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/2001
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
6.94
14.043
ΚΑΜΝΙΑΤΣΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΩΔΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΝΑΙ
36.933
0
0
36.933
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
9.4
9.667
9.6
ΜΗΤΡΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΝΑΙ
36.9
0
0
36.9
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/11/1994
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
9.4
9.667
9.6
ΤΣΑΜΠΟΥ
ΚΑΡΜΕΛΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΝΑΙ
35.182
0
0
35.182
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/10/1990
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
5.467
8.7
9.667
9.6
ΓΚΛΕΓΚΛΕ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
34.493
3.78
0
30.713
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1990
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.133
7.967
5.18
7.267
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
34.249
13.32
7.235
13.694
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.697
6.997
ΚΙΝΝΑΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
33.442
8.55
3.955
20.937
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
2.67
2.71
6.78
7.697
ΔΟΜΑΤΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Ρυθμική Γυμναστική
ΟΧΙ
33.4
0
3.36
30.04
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/1990
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.907
8.31
13.823
ΒΡΩΤΣΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
33.18
0
0
33.18
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/01/1991
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6.82
8
7.32
8.04
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
32.965
12.96
7.19
12.815
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1999
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.869
5.947
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
31.12
11.46
6.22
13.44
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/09/1995
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.86
6.58
ΡΑΠΤΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
30.633
0
0
30.633
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1995
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.74
4.79
8
6.62
7.483
ΜΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
30.357
6.56
7.19
16.607
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
6.48
8.867
ΒΙΛΛΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
30.147
0
0
30.147
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
6.76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.313
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Μοντέρνος Χορός
ΟΧΙ
29.964
11.03
6.19
12.744
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1991
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66
4.884
6.2
ΚΑΤΣΗ
ΤΡΙΑΔΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
29.665
12.3
6.255
11.11
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.06
5.05
ΚΟΥΦΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
29.033
0
0
29.033
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1999
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.567
7.967
8.993
7.507
ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
28.733
6.13
5.99
16.613
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1995
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
6.72
7.193
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΚΥΒΕΛΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
28.367
0
0
28.367
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/06/1992
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.9
8.8
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
28.337
0
4.47
23.867
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/09/1989
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
7.933
5.32
7.893
ΜΕΛΕΜΕΝΗ
ΝΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
27.17
17.37
2.19
7.61
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/03/2000
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.75
3.86
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
Άλλη
ΟΧΙ
27.115
5.6
5.345
16.17
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
6.74
6.34
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
25.39
11.2
6.38
7.81
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
4.09
ΜΑΝΤΖΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
25.375
0
3.735
21.64
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/04/1997
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
7.933
3.64
6.767
ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
24.687
0
0
24.687
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1995
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
0
0
0
0
7.533
6.779
7.083
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
24.67
13.21
0
11.46
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1990
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
6.24
2.62
ΓΥΦΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
24.61
3.25
7.22
14.14
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/1999
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
4.93
7.27
ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
24.22
11.31
5.66
7.25
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/1996
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
3.94
ΚΟΥΝΑΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
23.825
11.36
5.765
6.7
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2000
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
3.49
ΒΟΥΡΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
23.788
0
5.285
18.503
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/03/1996
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.14
6.8
7.563
ΜΠΟΛΤΣΗ
ΑΡΕΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
23.767
0
6.66
17.107
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/09/1996
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
5.94
7.947
ΤΣΩΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
23.455
14.7
3.565
5.19
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/04/1997
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
2.47
ΤΣΑΡΤΣΑΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
23.445
10.9
3.035
9.51
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2000
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
4.64
3.59
ΠΛΑΚΟΥΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
23.423
0
6.13
17.293
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1999
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
6.91
7.403
ΣΑΜΕΝΤΖΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
22.725
6.85
4.815
11.06
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1992
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
3.92
4.07
ΠΑΤΣΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
Άλλη
ΟΧΙ
22.35
10.41
0
11.94
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/1993
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
3.68
6.16
ΠΑΝΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
22.335
4.45
4.285
13.6
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/03/1996
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
6.73
4.05
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΟΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
22.23
1.96
4.16
16.11
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1998
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
6.77
6.25
ΒΑΡΣΑΜΗ
ΤΑΣΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
22.087
0
1.69
20.397
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/02/1990
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
7.967
3.06
6.07
ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
22.074
0
0
22.074
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/02/2000
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
5.267
2.5
6.85
5.08
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
21.898
0
0
21.898
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
3.631
8.667
ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΓΛΟΥ
ΜΙΧΑΕΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
21.845
14
3.035
4.81
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/06/1998
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
1.55
ΜΟΣΧΟΝΑ
ΧΡΥΣΑΦΩ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
21.64
6.53
0
15.11
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
6.56
5.5
ΜΠΙΤΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
21.613
0
0
21.613
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/03/2000
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
7.533
6.42
6.52
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
21.46
12.9
0
8.56
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
2.93
2.6
ΤΕΡΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
21.34
12.8
3.41
5.13
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/08/1992
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
1.89
1.88
ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
Παραδοσιακοί Χοροί
ΟΧΙ
21.311
10.34
0.395
10.576
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
4.226
3.28
ΛΑΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
21.265
13.08
1.615
6.57
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/1997
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
3.79
ΜΙΑΡΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
21.127
0
0
21.127
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1989
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
7.933
6.1
3.76
ΡΟΓΚΑΚΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
20.89
0
0
20.89
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
1.28
0
0
0
0
0
0
7.967
6.82
4.16
ΖΑΧΑΡΙΑΔΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤINA
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
20.858
3.41
1.955
15.493
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.773
6.16
5.56
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ - ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
20.775
10.66
2.395
7.72
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1989
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.85
3.23
2.64
ΜΟΥΤΣΟΥ
ΖΩΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
20.67
5.59
6.13
8.95
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/1999
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.59
3.36
ΨΑΡΟΥΛΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
Άλλη
ΟΧΙ
20.656
0
0
20.656
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/09/1997
5.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
7.6
5.28
6.13
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
20.265
6.73
5.735
7.8
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1990
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.65
2.63
3.52
ΛΙΟΠΥΡΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
19.955
0
7.095
12.86
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/1999
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.67
6.19
ΜΟΥΣΙΑΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
19.895
10.99
1.175
7.73
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1993
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.95
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Μοντέρνος Χορός
ΟΧΙ
19.84
8.78
0
11.06
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/05/2001
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
3.98
4.01
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
19.795
10.16
4.535
5.1
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
2.65
ΓΟΒΕΣΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
19.545
7.55
5.285
6.71
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.43
ΑΛΤΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
19.52
8.6
0
10.92
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
5.51
3.99
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
19.515
10.64
5.675
3.2
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
1.25
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
19.513
0
0
19.513
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/1994
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
1.554
0.869
7.533
4.377
3.02
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
19.44
11.57
1.11
6.76
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.79
2.97
ΚΟΥΛΟΥΤΜΠΑΝΗ
ΚΟΜΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
19.32
0
2.27
17.05
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
6.74
7.5
ΒΑΡΔΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Αεροβική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
19.318
6.21
4.375
8.733
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/11/2001
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
ΑΛΕΞΙΑ
ΝΙΚΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
Παραδοσιακοί Χοροί
ΟΧΙ
19.12
0
0
19.12
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/1991
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
8.86
7.1
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
19.074
0.9
2.55
15.624
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1993
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
7.7
2.93
2.96
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
18.985
5.97
5.815
7.2
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
3.86
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
18.92
3.17
0
15.75
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/04/1991
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.23
4.02
3.5
ΒΕΝΤΟΥΡΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΖΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
18.9
3.96
1.58
13.36
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1995
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6.25
5.11
ΔΟΥΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
18.75
0
0
18.75
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/11/1994
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
8.667
8.623
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΣΗΜΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
18.685
10.81
1.285
6.59
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1998
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
2.96
ΤΖΑΚΩΣΤΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
18.61
7.78
4.8
6.03
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
3.5
ΦΑΚΛΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
18.59
4.11
3.05
11.43
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/2001
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
5.18
3.4
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
18.54
12.85
3.08
2.61
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/05/1991
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
1.25
ΠΛΟΥΜΙΔΟΥ
ΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
18.375
5.12
3.145
10.11
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.29
3.82
ΚΟΓΚΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
18.35
4.22
0
14.13
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/04/1995
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
4.97
5.48
ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
18.323
0
0
18.323
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/03/1990
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
4.47
1.82
ΣΑΜΑΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
Άλλη
ΟΧΙ
18.303
0
0
18.303
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/05/1992
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.599
6.484
5.22
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
18.175
5.5
2.765
9.91
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/05/1996
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.58
5.33
4
ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
18.125
5.9
3.875
8.35
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/04/1995
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3
3.05
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Αεροβική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
18.085
0
5.925
12.16
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.83
6.33
ΒΡΑΚΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
18.082
0
5.615
12.467
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/11/1994
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
6
3.3
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
17.873
5.31
0.24
12.323
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/03/1990
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
1.31
2.68
ΜΠΟΥΡΓΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
17.61
8.88
1.25
7.48
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.83
3.65
ΤΕΦΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
Άλλη
ΟΧΙ
17.24
0
0
17.24
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/09/1997
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
5.68
8.57
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΚΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
17.218
0
0
17.218
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1992
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
4.561
2.99
ΘΩΜΑΚΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
17.174
1.11
3.83
12.234
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.603
4.681
3.95
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΣ
ΚΩΣΤΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
17.12
0
4.22
12.9
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1992
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
5.79
4.06
ΜΑΥΡΙΚΗ
ΚΥΡΑΝΙΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
16.89
0
0
16.89
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
4.06
9.65
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
16.81
0
0
16.81
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
6.33
6.92
ΤΖΑΜΠΟΥΡΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
16.805
0
3.235
13.57
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1997
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
5.94
5.24
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΧΑΡΙΤΙΝΗ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
16.75
7.25
0
9.5
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1992
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
2.7
4.16
ΚΑΤΣΑΝΟΥΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
16.66
7.13
5.63
3.9
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/12/1995
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
1.96
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
16.658
0
1.61
15.048
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/11/1989
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
7.967
2.76
1.99
ΧΑΙΛΗ ΜΑΔΟΥΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
16.635
4.11
3.645
8.88
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
5.01
2.63
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Ρυθμική Γυμναστική
ΟΧΙ
16.505
0.45
6.895
9.16
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/05/1992
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
5.33
2.87
ΜΟΘΩΝΑΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
16.49
0.28
2.24
13.97
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
5.56
6.93
ΤΣΙΠΤΣΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
16.49
6.78
5.55
4.16
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2001
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.58
2.32
1.26
ΜΙΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
16.42
5.96
1.3
9.16
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
8.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
3.32
3.9
ΔΗΜΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
16.405
6.1
3.255
7.05
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1998
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.57
2.66
2.82
ΤΖΟΥΛΙΑΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
16.395
4.38
3.065
8.95
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.53
3.42
ΝΟΤΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
16.15
8.28
1.02
6.85
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2000
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
3.25
ΤΣΟΥΛΟΓΛΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Αεροβική Γυμναστική
ΟΧΙ
16.03
8.93
0
7.1
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/04/2001
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
4.73
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
16.009
7.6
3.94
4.469
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1993
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.469
0
4
ΜΑΡΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
Παραδοσιακοί Χοροί
ΟΧΙ
15.865
3.79
2.925
9.15
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/04/1994
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.09
4.06
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
15.835
0
3.015
12.82
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.86
3.96
ΜΙΣΙΑΚΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
15.815
5.44
3.705
6.67
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1995
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
4.11
ΚΑΖΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
15.79
0
4.47
11.32
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.01
5.31
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
15.755
7.58
3.985
4.19
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/04/1996
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
1.24
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Αεροβική Γυμναστική
ΟΧΙ
15.715
7.83
1.125
6.76
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2001
8.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.91
ΧΑΣΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
15.657
0
3.11
12.547
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/02/1990
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Αεροβική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
15.63
0
4.69
10.94
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/01/1991
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
3.44
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
15.54
0
0
15.54
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/04/1995
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
3.04
5.67
5.25
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
15.31
0
0
15.31
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1989
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.833
0
7.967
0
3.51
ΜΠΑΤΖΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
15.135
0
2.955
12.18
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1990
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.25
5.93
ΛΕΜΟΝΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
15.13
15.13
0
0
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/2004
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
15.01
5.18
0
9.83
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
3.81
3.82
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
14.93
11.62
0
3.31
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
1.3
ΠΑΣΣΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
14.89
9.1
2.25
3.54
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
2.34
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΕΛΕΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
14.83
0
1.3
13.53
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
5.16
5.25
ΤΖΕΡΑΚΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
Παραδοσιακοί Χοροί
ΟΧΙ
14.79
0.88
1.44
12.47
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/09/1996
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
6.4
3.81
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
14.735
0
0
14.735
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/04/1990
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
7.567
2.72
2.7
ΦΥΤΙΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
14.72
0
6.3
8.42
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.24
3.18
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
14.715
1.89
1.785
11.04
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1999
8.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
3.92
4.03
ΜΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
14.71
0.56
0
14.15
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.38
3.91
5.86
ΜΩΡΑΪΤΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
Παραδοσιακοί Χοροί
ΟΧΙ
14.67
9.79
1.72
3.16
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/09/1993
8.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
1.88
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΦΑΝΗ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
14.643
2.35
0.97
11.323
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/05/1999
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
3.44
3.25
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
14.635
0
2.095
12.54
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/09/1992
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.23
5.82
4.49
ΤΡΑΣΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
14.574
0
5.39
9.184
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.71
5.474
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
14.56
0
1.36
13.2
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1992
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.01
6.15
4.04
ΠΕΤΚΟΥ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
14.545
4.02
3.705
6.82
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/09/2001
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
3.34
ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
14.52
0
0
14.52
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/11/1989
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
6.32
ΓΙΣΓΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
14.455
0
4.535
9.92
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.06
4.86
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
14.358
0
0
14.358
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
0
0
0
0
0
4.938
5.64
3.14
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
14.3
4.1
0
10.2
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/09/1999
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
3.44
4.02
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
14.273
0
3.69
10.583
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/1996
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.093
5.49
ΚΕΛΓΙΑΝΟΓΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
14.207
0
0
14.207
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
2.8
3.84
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΓΩΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
14.16
0
0
14.16
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1989
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
8
2.86
0
ΖΥΓΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
14.15
0
0
14.15
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/05/1999
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.23
5.92
4
ΚΑΝΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
14.087
0
0
14.087
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/12/1994
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
3.25
3.07
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
14.085
0
4.535
9.55
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.3
3.33
ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Αεροβική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
14.035
5.85
1.895
6.29
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2001
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.27
4.02
ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
13.95
7.59
0
6.36
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
3.16
ΣΚΙΑΔΑ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
13.945
1.32
4.785
7.84
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/1993
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.16
2.68
ΑΝΥΦΑΝΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝN
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Αεροβική Γυμναστική
ΟΧΙ
13.91
4.56
2.58
6.77
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/03/1997
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
4.12
ΠΑΝΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΡΥΦΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
13.85
0
0
13.85
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/10/1996
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
6.05
5.4
ΑΡΜΑΤΑ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
13.79
7.34
0.69
5.76
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
3.26
ΜΗΤΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
13.635
0
1.345
12.29
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/1994
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
5.99
4.02
ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Αεροβική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
13.56
7.06
0.16
6.34
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/2000
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.71
3.63
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
13.46
0
5.75
7.71
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.79
3.92
ΜΑΝΤΑΤΖΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
13.425
0
1.205
12.22
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/09/2000
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6
6.62
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
13.273
0
0
13.273
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/08/1992
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
7.967
0.72
1.22
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
13.245
0
2.645
10.6
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.47
5.01
4.12
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
13.24
0
0
13.24
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2001
7.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
9.3
2.12
ΝΙΩΡΑ
ΜΑΝΘΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
13.23
0
4.91
8.32
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/04/1999
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
3.36
4.58
ΚΟΝΤΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
13.22
0
0
13.22
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/04/1994
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.129
5.911
3.18
ΡΕΝΤΖΕΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
13.17
9.95
0
3.22
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
1.24
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Αεροβική Γυμναστική
ΟΧΙ
13.1
13.1
0
0
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/09/1993
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΟΥΚΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
13.07
0
0
13.07
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
5.73
4.05
ΚΟΥΤΣΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
13.04
5.32
0
7.72
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
3.88
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
13.03
5.1
0
7.93
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/1993
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
2.93
3.96
ΠΕΛΕΚΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
12.99
4.39
0.75
7.85
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2001
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
4.04
ΣΙΔΕΡΑΚΟΥ
ΦΙΛΙΩ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
12.83
7.4
0
5.43
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
3.6
ΨΩΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
12.81
3.92
4.97
3.92
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.34
2.58
ΤΣΑΛΚΑΔΡΑ
ΕΛΠΙΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
12.77
4.99
0.94
6.84
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1993
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
2.99
ΤΟΥΡΠΟΥΖΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
12.67
0
6.44
6.23
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/2000
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.26
ΡΕΝΤΖΙΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
12.66
12.66
0
0
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MΠΟΥΝΟΒΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
12.52
10.82
0
1.7
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/10/1991
8.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
1.08
ΠΟΝΤΙΚΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΝΙΚΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
12.5
3.66
1.94
6.9
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/04/1997
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
3.18
ΦΩΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
12.35
7.38
2.33
2.64
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.35
1.29
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
12.29
0
3.11
9.18
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/1999
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.18
4
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
12.25
8.55
0
3.7
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/2000
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
1.35
1.27
ΣΙΔΕΡΑΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
12.195
0
1.735
10.46
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.49
5.03
3.94
ΜΟΥΡΟΥΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Αεροβική Γυμναστική
ΟΧΙ
12.19
0
2.52
9.67
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/09/1998
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1
3.57
ΣΚΕΥΑ
ΝΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
Άλλη
ΟΧΙ
12.175
6.91
1.425
3.84
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/03/1991
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
1.98
ΨΑΡΑΓΚΑΘΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Αεροβική Γυμναστική
Παραδοσιακοί Χοροί
ΟΧΙ
12.17
7.05
0
5.12
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/11/2002
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.12
ΠΑΙΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
12.135
0
3.535
8.6
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/04/1994
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.68
5.13
2.79
ΤΣΙΟΥΝΤΟΥ
ΘΕΟΣΤΟΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
12.12
0
6.36
5.76
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/12/1995
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
3.07
ΜΠΑΡΚΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
12.01
0
2.69
9.32
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
3.65
3.95
ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
12.01
0
0
12.01
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/04/2003
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.81
7.2
ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ
ΑΘΗΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
11.89
0
4.55
7.34
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2001
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.83
2.6
3.91
ΜΠΕΚΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
11.865
9.02
0.985
1.86
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/09/1996
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
11.865
4.86
0.955
6.05
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/04/1997
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
3.14
0.1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
11.83
4.83
0
7
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/2000
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.33
2.67
ΖΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
11.79
0
0
11.79
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
6.16
2.57
ΠΑΠΟΥΚΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
11.745
0
4.625
7.12
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1991
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
3.27
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
11.73
0
0
11.73
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2001
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.32
3.37
4.04
ΜΑΡΟΥΔΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
11.69
3.1
0.69
7.9
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1989
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
0
2.08
2.52
ΤΣΙΟΥΦΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙ
ΚΟΣΜΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
11.68
0
0
11.68
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
4.52
4.11
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
11.67
0
0
11.67
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/04/1995
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.89
4.12
4.66
ΤΖΩΡΤΖΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
11.475
0
2.595
8.88
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1992
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.94
3.94
ΡΟΒΟΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
11.465
0.88
2.065
8.52
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/05/1999
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.62
3.9
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
11.41
0
0
11.41
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1996
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
4.91
3.95
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
11.405
0
4.425
6.98
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.11
2.87
ΧΡΟΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
11.37
0
0
11.37
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
5.14
3.54
ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
11.343
4.75
0
6.593
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
0
1.96
ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
11.33
6.94
0
4.39
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1999
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
2.49
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Αεροβική Γυμναστική
Άλλη
ΟΧΙ
11.311
0
0
11.311
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/05/2002
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.411
7.9
ΑΛΕΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
11.269
0
0
11.269
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/1994
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.999
4.25
4.02
ΜΟΜΤΣΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
11.21
0
0
11.21
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.35
5.86
ΣΤΑΜΟΥΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
11.105
2.04
2.675
6.39
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1999
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.37
3.02
ΒΕΡΒΕΣΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Μοντέρνος Χορός
ΟΧΙ
11.09
0
0
11.09
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/1991
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.95
4.17
ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
11.06
0
0
11.06
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/03/1996
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
3.89
3.96
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΟΥΙΖΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
11.06
0
0
11.06
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/1997
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
3.86
4.14
ΣΑΠΛΑΟΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
11.05
0
1.97
9.08
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1993
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.55
3.52
4.01
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕΡΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
11.04
6.32
4.72
0
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1992
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
11.04
0
0
11.04
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
4.09
3.97
ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
11.01
0
0
11.01
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2000
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.43
3.98
5.6
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.92
0
0
10.92
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/04/1994
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
3.88
3.95
ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.91
0
0
10.91
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/2001
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.89
3.98
ΜΠΟΥΡΓΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
10.9
4.13
0
6.77
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/04/1997
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.52
3.01
3.24
ΣΤΑΘΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.89
0
0
10.89
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/05/1999
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
3.83
3.93
ΠΟΛΙΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.86
0
0
10.86
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/03/2000
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.88
4.13
ΛΟΥΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΡΑΚΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.793
0
0
10.793
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0
0
0
0
0
0
1.63
3.99
4.03
ΜΑΡΙΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.79
0
0
10.79
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1991
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
3.7
4.07
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
10.79
0
2.5
8.29
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/2000
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.13
4.16
ΦΛΩΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
Μοντέρνος Χορός
ΟΧΙ
10.78
0
0
10.78
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1991
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
3.84
3.92
ΛΕΠΙΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
10.78
0
0
10.78
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/08/1991
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.18
2.96
3.64
ΚΑΤΖΙΩΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
10.76
0
1.91
8.85
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1992
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.67
3.31
3.87
ΣΑΠΡΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.74
0
0
10.74
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
3.74
3.98
ΠΑΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.74
0
0
10.74
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1995
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
3.9
3.94
ΓΚΟΓΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.735
7.7
3.035
0
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.72
0
0
10.72
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1992
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
3.93
3.99
ΤΖΕΛΕΠΗ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.72
0
3.66
7.06
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1996
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
3.22
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΑΓΛΑΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.72
0
0
10.72
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/09/1999
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.31
4.55
3.86
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.71
0
0
10.71
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1998
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
4.64
3.85
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Αεροβική Γυμναστική
ΟΧΙ
10.68
0
0
10.68
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/03/2000
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.75
3.81
ΚΟΝΤΟΥ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.67
0
1.14
9.53
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/1999
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.07
3.73
3.73
ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ΕΒΕΡΔΙΚΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.64
0
0
10.64
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
4
3.65
ΚΟΡΜΑΖΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
10.63
0
0
10.63
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/1996
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
3.98
3.67
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.61
0
6.36
4.25
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1995
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
1.97
ΜΕΛΙΣΣΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
10.57
0
0
10.57
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1992
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
4.05
4.02
ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.55
0
0
10.55
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/09/1997
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.87
5.68
ΡΕΝΤΖΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.5
0
0
10.5
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1995
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.4
4
ΣΥΡΙΑΤΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.48
0
0
10.48
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
2.69
4.11
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.43
0
0
10.43
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
4.07
3.88
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.43
0
0
10.43
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
4.04
4.01
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.409
0
3.735
6.674
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1998
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.294
3.38
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.4
10.4
0
0
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/2004
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.38
0
0
10.38
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
4.84
3.91
ΠΕΤΚΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΟΔΥΣΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.315
0
5.565
4.75
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/08/1992
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
2.71
ΒΟΜΠΙΡΗ
ΕΛΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.31
0
1.58
8.73
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.45
3.28
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.25
0
0
10.25
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/04/1995
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
3.96
3.83
ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.24
0
0
10.24
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/05/1992
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
2.44
5.28
ΓΙΑΝΝΑΚΑ
ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Μοντέρνος Χορός
-1
ΟΧΙ
10.23
3.95
1.8
4.48
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/05/2002
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
2.6
ΖΙΩΓΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Μοντέρνος Χορός
ΟΧΙ
10.167
0
0
10.167
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
0
0
0
ΧΑΣΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.16
0
0
10.16
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
3.88
3.92
ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Αεροβική Γυμναστική
Παραδοσιακοί Χοροί
ΟΧΙ
10.139
0
0
10.139
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/11/1995
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.909
3.77
3.46
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.133
0
0
10.133
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/09/1999
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.133
0
0
ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.13
0
0
10.13
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
3.75
3.99
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.12
0
3.64
6.48
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2001
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
3.98
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΑΝΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.11
3.55
0
6.56
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/11/2002
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
4.48
ΤΣΙΤΣΙΠΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.1
0
0
10.1
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1989
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
4.24
4.1
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
10.09
0
0
10.09
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
4.46
2.65
ΦΟΥΣΤΕΡΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.08
0
0
10.08
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/09/1998
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
3.66
3.99
ΦΕΛΕΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΥΣΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
10.07
0
0
10.07
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/04/1996
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
4.23
3.9
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Ρυθμική Γυμναστική
ΟΧΙ
10.06
1.65
2.52
5.89
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
1.98
ΑΥΛΩΝΙΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
10.05
10.05
0
0
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/10/2004
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΣΜΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.98
0
0
9.98
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1992
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.31
3.74
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
9.97
0
0
9.97
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/03/1995
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
2.77
4
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.96
0
0
9.96
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
4.51
3.51
ΚΑΨΑΛΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.94
0
0
9.94
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/1994
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.86
4.08
ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Αεροβική Γυμναστική
ΟΧΙ
9.87
0
3.3
6.57
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/2002
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
2.97
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
9.85
9.85
0
0
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/2004
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΟΒΑ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.8
0
0
9.8
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1992
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.87
2.88
4.05
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.75
0
3.14
6.61
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
3.54
ΤΣΟΥΠΛΑΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.74
0
0
9.74
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/03/1997
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
3.96
4.04
ΓΚΡΙΛΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.72
0
0
9.72
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1998
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
3.67
3.97
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.695
0
1.095
8.6
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/03/1991
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
3.26
3.26
ΤΖΙΜΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
9.67
0
1.72
7.95
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/10/1991
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
4.11
ΜΙΚΡΩΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.67
0
2.91
6.76
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
4.01
ΣΑΚΚΟΜΗΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.66
0
0
9.66
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/12/2000
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.17
3.85
3.64
ΠΗΤΤΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
Παραδοσιακοί Χοροί
ΟΧΙ
9.62
0
0
9.62
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/2000
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
2.63
4.05
ΜΕΛΙΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.59
0
0
9.59
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/05/1995
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
3.25
3.16
ΖΥΓΟΥΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.555
5.48
3.785
0.29
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/04/2001
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.29
0
0
ΒΙΖΙΡΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.55
0
0
9.55
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1992
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
2.53
4.22
ΚΡΙΚΩΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
9.53
0
0
9.53
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
3.38
3.93
ΧΑΤΖΗ
ΑΡΓΥΡΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Αεροβική Γυμναστική
ΟΧΙ
9.51
5.73
0
3.78
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/09/2001
8.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
Παραδοσιακοί Χοροί
ΟΧΙ
9.49
0
0
9.49
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/04/1991
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
3.33
4.08
ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.46
0
0
9.46
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
2.76
3.85
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΒΑΙΑ
ΝΕΣΤΩΡΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Αεροβική Γυμναστική
ΟΧΙ
9.46
0
0
9.46
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/11/2001
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
2.59
3.8
ΣΑΡΑΦΟΥΔΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.45
0
1.33
8.12
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1992
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
2.94
2.86
ΠΑΦΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΕΛΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.43
0
2.11
7.32
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1999
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
3.6
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.42
0
0
9.42
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/04/1999
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
3.04
4.08
ΚΑΡΦΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.4
0
0
9.4
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/09/1995
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
2.56
3.87
ΠΑΝΑΓΑΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΡΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.39
0
0
9.39
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/09/1993
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
2.56
4.03
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
9.37
0
0
9.37
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
3.57
2.97
ΤΣΙΠΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.35
0
0
9.35
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1992
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.97
2.53
ΑΓΚΟΠΙΑΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.34
0
0
9.34
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/05/1992
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
3.52
3.48
ΤΡΙΑΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.34
0
0
9.34
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/08/1994
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
2.51
4
ΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.32
0
2.83
6.49
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
3.36
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.31
0
0
9.31
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1992
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
3.7
3.24
ΒΟΥΔΟΥΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
9.295
0.06
2.255
6.98
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/11/1989
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
4
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.28
0
0
9.28
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1992
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.03
5.25
ΝΤΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.24
8.46
0
0.78
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/2002
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.78
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.21
7.22
0
1.99
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/09/1993
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
0
ΡΕΠΙΤΣ
ΠΑΥΛΙΝΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
Παραδοσιακοί Χοροί
ΟΧΙ
9.18
6.33
0
2.85
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/04/1991
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
0
ΛΙΑΚΑΚΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
9.18
0
0
9.18
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/11/2001
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
3.81
3.83
ΤΕΓΟΥΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
9.167
0
0
9.167
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/04/1995
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
0
1.4
ΤΣΙΩΛΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.145
0.62
0.785
7.74
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
3.88
ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
9.14
0
0.97
8.17
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
3.77
ΝΟΥΣΗ
ΡΟΖΑΛΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
9.14
0
0
9.14
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/11/2001
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
3.33
3.92
ΚΑΚΑΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.135
0
3.365
5.77
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/05/2001
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
2.58
ΚΩΣΤΑΚΗ
ΙΓΝΑΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Αεροβική Γυμναστική
Άλλη
ΟΧΙ
9.11
0
0
9.11
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/04/2001
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.36
2.9
ΒΕΡΓΟΥΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.105
0
5.315
3.79
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/11/2001
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
1.83
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.1
0
0
9.1
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/08/1992
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
2.57
3.95
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
9.065
0
3.205
5.86
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2000
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.86
0
ΒΛΑΧΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.04
0
0
9.04
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
2.88
3.49
ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.015
0
1.865
7.15
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/09/1996
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.89
3.13
3.13
ΠΡΑΝΤΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
9.01
0
0
9.01
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3.81
3.2
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
Παραδοσιακοί Χοροί
ΟΧΙ
9.01
0
0
9.01
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1993
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
3.69
3.94
ΣΔΡΑΛΛΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.995
0
3.005
5.99
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2001
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.33
3.21
2.45
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.98
0
0
8.98
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.95
4.11
3.92
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.93
0
0
8.93
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
3.25
3.46
ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΥΚΗ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΑΣΤΕΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.88
0
2.8
6.08
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/04/2001
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
1.98
ΣΑΒΒΟΡΓΙΝΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.86
0
0
8.86
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
2.1
3.95
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.849
0
0
8.849
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/2002
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
3.806
3.9
ΓΚΑΝΤΣΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
8.78
0
0
8.78
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1992
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
3.26
3.58
ΓΚΙΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
8.78
8.16
0
0.62
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
0
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
8.771
1.72
3.285
3.766
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/1996
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
1.24
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
8.77
0
0
8.77
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1993
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
3.21
3.14
ΚΟΥΤΙΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
8.72
8.72
0
0
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/11/2003
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
8.7
0
2.72
5.98
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/2002
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
3.86
ΓΚΙΝΟΥΔΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.651
0
0
8.651
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/01/1991
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.261
1.96
2.43
ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.65
0
0
8.65
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
3.24
3.87
ΜΑΛΕΤΣΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.615
0
4.735
3.88
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
1.92
ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
8.59
8.59
0
0
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΑΚΩΒΙΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
8.54
0.66
0
7.88
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1995
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
2.28
2.69
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.53
0
2.16
6.37
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/09/2001
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.46
1.92
3.99
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.505
3.77
0.675
4.06
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/11/1991
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
1.81
ΚΟΥΤΣΩΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.48
5.9
0
2.58
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/04/2003
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.63
1.95
ΛΑΠΠΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
8.47
0
0
8.47
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/02/2002
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.94
1.41
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.455
0
1.735
6.72
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/08/1992
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.566
0
0.754
0
0
0
0
0
4.4
ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΘΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.43
8.43
0
0
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1998
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.42
0
0
8.42
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.32
2.1
ΤΑΟΥΣΑΝΗ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
8.4
0
0
8.4
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1999
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.15
2.96
3.29
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.37
0
0
8.37
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
3.94
3.81
ΣΙΔΕΡΑ
ΧΡΥΣΗ
ΑΓΑΘΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.3
0
0
8.3
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
3.31
3.43
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΡΥΦΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.26
0
0
8.26
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1992
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
2.52
3.14
ΤΣΙΟΠΕΛΑΚΟΥ
ΖΩΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.25
7.91
0
0.34
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1999
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.34
ΠΡΙΤΣΑ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.23
0
0
8.23
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/1996
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.25
1.81
5.17
ΤΙΓΚΑ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΑΠΟΣΤOΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
8.2
0
2.11
6.09
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/03/1993
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.46
2.52
3.11
ΤΣΙΚΑΛΑ
ΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Αεροβική Γυμναστική
ΟΧΙ
8.19
0
1.89
6.3
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/09/1999
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
3.1
ΗΛΙΑ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.17
0
0
8.17
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
2.66
3.25
ΜΑΝΔΡΩΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.1
0
0
8.1
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/04/1995
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
3.94
ΒΟΥΤΣΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.1
0
0
8.1
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.15
3.95
ΓΕΡΑΚΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
8.08
0
2.08
6
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1998
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
3.16
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ
ΚΟΝΔΥΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
8.045
0
2.735
5.31
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/1994
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
2.64
ΕΥΔΟΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
8.04
0
1.16
6.88
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1992
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
5
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.97
0
1.05
6.92
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1996
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.78
0.02
ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
Αεροβική Γυμναστική
ΟΧΙ
7.97
6.71
0
1.26
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/03/2004
7.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
ΡΑΠΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.95
0
0
7.95
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/06/1991
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
2.66
3.24
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
Παραδοσιακοί Χοροί
ΟΧΙ
7.95
0
0
7.95
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/05/1992
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
2.5
2.52
ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Αεροβική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
7.93
0
0
7.93
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.25
3.24
1.44
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
7.89
0
0
7.89
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
2.57
2.58
ΤΣΑΝΤΙΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
7.89
0
0
7.89
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1994
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
4.03
ΠΟΥΡΝΑΡΑ
ΒΑΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.87
3.68
2.39
1.8
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/04/1990
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.85
0
0
7.85
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
2.53
3.76
ΤΣΙΤΣΑΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Αεροβική Γυμναστική
ΟΧΙ
7.84
0
0
7.84
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/03/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15
2.76
1.93
ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Μοντέρνος Χορός
ΟΧΙ
7.83
0
0
7.83
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/1994
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.93
3.9
ΔΕΚΑΝΕΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
7.82
0
0
7.82
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.39
2.57
3.86
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Μοντέρνος Χορός
ΟΧΙ
7.79
0
0
7.79
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.93
3.86
ΒΑΛΑΒΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
7.79
0
0
7.79
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/1996
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
3.91
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.75
0
0
7.75
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1993
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
3.89
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.75
0
0
7.75
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/11/1995
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
2.71
3.41
ΝΤΙΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
7.735
0
0.515
7.22
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
2.15
3.65
ΝΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.73
0
0
7.73
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
2.67
3.28
ΤΣΑΝΟΥΣΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.69
0
0
7.69
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/09/1997
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
2.52
2.66
ΚΑΣΙΜΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.67
0
0
7.67
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
3.85
ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.67
0
0
7.67
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.91
3
3.76
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.66
0
0
7.66
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/05/1999
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.22
2.6
ΜΑΡΑΘΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.65
0
0
7.65
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/11/2002
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91
2.5
3.24
ΣΤΟΥΠΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.647
0
0
7.647
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/09/1997
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
4.657
ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Αεροβική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
7.64
1.74
0.41
5.49
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/2000
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
2.74
ΧΟΝΔΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Ρυθμική Γυμναστική
ΟΧΙ
7.62
0
1.05
6.57
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
3.93
ΑΓΟΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.62
0
0.33
7.29
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/05/1995
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.39
2.65
3.25
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.58
0
0
7.58
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/12/2000
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
3.72
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.565
0
2.815
4.75
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
1.98
ΜΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.53
0
0
7.53
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/12/1992
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
3.84
ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΙΛΤΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
7.52
0
0
7.52
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/07/1995
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
3.76
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
Άλλη
ΟΧΙ
7.52
0
0
7.52
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/09/1999
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
3.8
ΖΕΡΒΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.515
0
0.455
7.06
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
3.16
ΚΟΡΔΑ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.51
0
0
7.51
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.74
3.77
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
7.5
0
0
7.5
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
3.94
3.08
ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΜΑΤΘΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.48
0
0
7.48
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
2.53
2.55
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.45
0
0
7.45
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/03/1990
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
2.46
2.41
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
7.45
0
0
7.45
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/10/1991
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.73
3.72
ΜΠΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.44
0.44
0
7
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
2.17
2.71
ΔΡΑΜΠΑΖΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.44
0
0
7.44
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1993
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
3.58
2.36
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
7.44
0
0.72
6.72
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/11/1995
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
3.38
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
7.43
7.43
0
0
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1992
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.43
7.43
0
0
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΟΝΤΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
7.43
0
0
7.43
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/02/2001
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
2.82
2.59
ΣΑΤΗΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.41
0
0.22
7.19
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/1997
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
3.85
ΛΑΠΠΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.4
0
0
7.4
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/2001
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.18
3.48
3.74
ΤΑΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
7.38
0
2.52
4.86
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/04/1999
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2
1.38
3.28
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.34
0
0
7.34
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/04/1991
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.38
ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.33
7.33
0
0
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/04/2001
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.325
0
6.145
1.18
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
ΤΖΕΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.3
0
0
7.3
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/06/1991
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
2
3.67
ΒΑΛΛΑΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.3
0
0
7.3
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/1991
8.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.14
2.16
ΚΟΥΤΣΟΘΥΜΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
7.3
0
0
7.3
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/10/1991
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
2.62
2.74
ΚΡΙΤΣΙΝΕΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.3
0
0
7.3
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2003
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
3.4
ΤΣΙΓΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.275
0
3.175
4.1
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/1994
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
0.58
ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕΡΙΚ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
7.27
0
0
7.27
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
3.18
2.47
ΚΑΣΤΡΟΥΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.225
0
1.315
5.91
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/05/2002
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
3.16
ΚΛΕΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.22
0
1.52
5.7
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1991
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
2.48
ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.22
0
0
7.22
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
3.82
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.22
0
0
7.22
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.18
2.2
ΚΟΥΡΑΚΟΥ
ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
7.215
0
0.615
6.6
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/2000
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.36
ΜΙΧΜΙΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.21
0
2.08
5.13
421
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/05/2002
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
2.57
ΠΑΓΚΑΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.195
0
3.125
4.07
422
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
1.19
ΡΟΥΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
7.16
0
0.72
6.44
423
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/11/1995
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
3.72
ΤΡΙΧΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.12
0
0
7.12
424
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1993
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.6
2.28
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Αεροβική Γυμναστική
ΟΧΙ
7.12
0.19
0
6.93
425
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/09/2003
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
3.86
ΒΟΛΙΩΤΗ
ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.115
0
3.505
3.61
426
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/05/1998
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.31
1.3
ΧΑΡΧΑΝΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΙΛΤΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.11
0
0
7.11
427
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1990
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
2.66
2.62
ΧΑΤΖΗΝΤΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
Παραδοσιακοί Χοροί
ΟΧΙ
7.11
0
0
7.11
428
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/09/1993
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
4.73
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.05
0
0
7.05
429
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/1994
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.55
3.5
ΔΗΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.02
0
0
7.02
430
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/03/1991
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
4.12
ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΩΤΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
7.02
0
0
7.02
431
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.75
3.27
ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Αεροβική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
7
0
0
7
432
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.91
2.54
3.55
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
6.98
0
0
6.98
433
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/03/1990
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
4.86
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
6.97
0
1.52
5.45
434
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/04/2001
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
2.86
ΝΤΑΟΥΚΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Αεροβική Γυμναστική
ΟΧΙ
6.96
0
0
6.96
435
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
3.16
ΤΣΑΛΛΑ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
6.95
0
0
6.95
436
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.41
2.43
3.11
ΠΛΑΣΣΑΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
6.93
0
0
6.93
437
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
2.93
2.22
ΚΟΥΡΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
6.92
0
0
6.92
438
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/03/1991
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
4.01
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΒΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
6.92
0
0
6.92
439
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/1999
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
1.86
3.16
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
6.92
0
0
6.92
440
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.81
2.57
2.54
ΦΙΛΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
6.91
6.91
0
0
441
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1997
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ
ΛΙΒΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
6.88
0
0
6.88
442
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/11/1995
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
3.9
ΒΕΝΙΑΔΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
6.875
0
4.125
2.75
443
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
0
ΝΤΟΥΛΑ
ΡΟΖΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Αεροβική Γυμναστική
ΟΧΙ
6.85
0
0
6.85
444
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/09/2002
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2.54
3.03
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
6.84
0
0
6.84
445
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
3.78
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
6.84
0
0
6.84
446
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
2.96
ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Ρυθμική Γυμναστική
ΟΧΙ
6.84
0
0
6.84
447
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/12/2002
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
3.12
ΒΑΓΕΝΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
6.83
0
0
6.83
448
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/12/1998
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
3.56
ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Αεροβική Γυμναστική
ΟΧΙ
6.83
0
1.05
5.78
449
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/10/1999
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.98
1.98
2.82
ΓΚΡΕΖΙΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
6.81
4.39
0
2.42
450
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1997
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
0
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Άλλη
ΟΧΙ
6.78
0
0
6.78
451
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1990
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
1.58
2.96
ΤΕΡΖΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
6.76
0
0
6.76
452
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
3.4
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
6.76
0
2.8
3.96
453
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.35
2.61
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
6.74
0
0
6.74
454
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.04
2.7
ΜΠΕΡΤΣΟΥΛΑΚΗ
ΟΛΓΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
6.73
0
0
6.73
455
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/05/1999
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.59
3.14
ΠΑΛΑΝΤΖΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
6.71
0
0
6.71
456
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/11/1995
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.52
2.5
3.69
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ρυθμική Γυμναστική
-1
ΟΧΙ
6.69
0
0.58
6.11
457
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/2001
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
3.61
ΖΗΚΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛAΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Αεροβική Γυμναστική
ΟΧΙ
6.655
0
0.095
6.56
458
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/2000
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
3.94
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
Αεροβική Γυμναστική
ΟΧΙ
6.65
0
0
6.65
459
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2000
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
3.98
ΡΑΡΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
6.64
0
0
6.64
460
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
1.1
3.6
ΚΑΛΟΥΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
6.64
0.8
0
5.84
461
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/02/2003
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
2.88
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παραδοσιακοί Χοροί
-1
ΟΧΙ
6.63
0
2.86
3.77
462
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79