Ενιαίος Πίνακας Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ολοήμερων Σχολείων

Διδακτικά Αντικείμενα:
Αγγλική Γλώσσα
Μουσική
Θεατρική Αγωγή
Εικαστικά
Αθλητισμός-Χορός
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση