Ενιαίος Πίνακας Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ολοήμερων Σχολείων

Διδακτικά Αντικείμενα:
Αγγλική Γλώσσα
Μουσική
Θεατρική Αγωγή ΠΕ32.00
Θεατρική Αγωγή ΠΕ18.41
Εικαστικά
Αθλητισμός-Χορός
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση