ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΠΑΡΛΙΤΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.267
0
0
19.267
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9.267
ΠΗΛΙΤΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.572
0
5.775
9.797
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18/02/1997
7.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
0
0
8.567
0
0
ΣΙΩΚΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.8
0
0
1.8
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
05/09/1991
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
1.18
0
0
0
0
0
ΘΑΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.54
0
0
0.54
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16/11/1994
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.54
0
0
0
0
0
ΤΣΑΧΤΑΝΗ
ΑΝΝΑ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.014
0
0
46.014
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19/06/1998
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
8.367
8.714
8.767
8.6
6.633
0
ΦΩΤΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.03
0
0
30.03
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
8.367
5.463
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.067
0
0
8.067
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19/09/2008
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.967
0
0
61.967
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.967
8.8
9.167
8.367
7.833
8.367
9.467
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.193
0
0
57.193
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/1990
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
2.58
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΓΕΩΡΓΑΛΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.241
0
0
56.241
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/11/1996
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.241
8.8
9.167
8.367
7.833
8.367
9.467
ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.778
8.78
7.005
37.993
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1999
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
2.49
2.28
1.92
8.931
12.711
7.76
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.967
0
0
52.967
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/05/1991
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
0
7.467
8.8
8.933
8.367
9.5
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.707
0
0
52.707
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/11/1989
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.697
0
0
52.697
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/11/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.63
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΪΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.6
0
0
52.6
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1991
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.407
0
0
52.407
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/12/1991
5
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
4.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
8.967
8.867
9.033
8.667
8.967
2.52
ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.833
0
0
51.833
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/2004
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.767
8.3
9.5
ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.86
0
0
50.86
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.16
2.66
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.521
0
0
46.521
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/08/1989
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.954
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
0
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.005
18.27
9.265
18.47
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/03/2000
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
2.16
0.93
1.6
1.4
1.92
7.52
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.265
11.17
8.225
25.87
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/2000
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.33
2.67
2.57
0
3.12
9.4
3.78
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.9
0
0
44.9
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.58
1.12
9.1
8.4
7.833
8.367
9.5
ΚΑΡΑΓΓΕΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.577
0
0
44.577
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1990
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.31
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.107
0
0
44.107
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/1993
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.84
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΛΥΓΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.78
0
0
43.78
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1992
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
6.567
7.833
7.947
3.467
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.37
0
0
43.37
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/02/1990
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.34
1.88
2.78
9.133
8.367
7.833
8.367
3.67
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/06/1989
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΣΤΕΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/04/1994
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΑΓΡΙΟΓΗΔΟΥ
ΦΑΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/04/1994
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΤΖΟΥΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1999
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
0
0
43.2
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/02/2002
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.095
0
0
43.095
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/2000
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.167
8.367
7.833
8.367
1.429
ΤΖΙΑΝΑ
ΧΑΙΔΩ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42
0
0
42
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1991
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.5
2.826
3.514
4.46
7.97
8.947
1.846
4.257
0
0
3.68
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.66
18.74
9.59
13.33
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/07/1994
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
3.96
0
0
3.16
0
3.62
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΑΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.374
0
0
39.374
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/11/1995
6.67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30.504
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
2.08
3.68
ΛΙΑΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.071
0
0
39.071
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/2003
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
8.4
7.833
4.537
9.5
ΚΟΥΣΤΑ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.12
14.41
6.93
16.78
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/2002
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
2.94
3.33
3.93
3.93
ΜΩΡΑΪΤΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.637
10.4
7.34
19.897
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/09/1993
8.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
1.88
1.98
2.3
1.41
3.547
7.5
ΡΑΠΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.546
8.46
0
29.086
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1990
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.92
2.52
2.53
2.28
0
7.833
3.503
9.5
ΛΙΤΑΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.487
0
0
37.487
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
3.72
ΤΣΙΚΡΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.374
0
4.46
32.914
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/09/2002
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
7.207
0
2.89
8.246
5.891
7.4
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.803
0
0
36.803
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/1990
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.97
1.8
0
8.367
7.833
8.367
9.467
ΜΑΝΩΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.64
0
0
36.64
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1991
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
1.24
0
8.4
7.833
8.367
9.5
ΦΑΣΟΥΛΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.631
0
0
36.631
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/03/2000
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
5.097
6.134
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.177
0
0
36.177
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/11/1990
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19
1.22
9.167
8.4
7.833
8.367
0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.108
0
0
36.108
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.81
1.26
0
8.667
7.833
8.005
9.533
ΣΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.863
0
0
35.863
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/05/1990
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.61
1.22
0
8.367
7.833
8.367
9.467
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.477
0
0
35.477
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/04/1994
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
2.56
1.59
0
8.367
4.067
8.367
9.467
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.99
5.34
0
29.65
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/12/1995
6.5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
0.92
3.76
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.473
0
0
34.473
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/10/1993
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.06
0.52
7.3
8.367
7.833
0.96
9.433
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.4
0
0
34.4
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/2002
6.07
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
34.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΤΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.08
12.63
8.57
12.88
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/03/1991
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.39
0
0
1.39
0.6
9.5
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.559
0
0
33.559
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
7.833
7.992
9.5
ΠΑΠΑΣΤΟΓΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.28
7.58
0
25.7
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1992
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.367
9.5
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.02
0
0
33.02
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/03/1998
5.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
2.58
8.83
0
8.367
7.833
1.56
3.69
ΜΕΡΤΣΙΩΤΑΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.926
0
4.89
28.036
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1997
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91
5.38
0
5.04
7.154
4.941
3.61
ΛΑΠΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.81
21.01
4.37
7.43
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1996
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.58
3.7
0
0
0
3.15
0
ΜΠΟΥΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.549
0
0
32.549
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/07/1989
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.826
3.831
4.123
3.857
4.231
3.451
4.697
1.509
1.463
0
0
3.56
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.495
12.28
11.065
9.15
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2003
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.74
2.92
2
3.49
ΜΠΟΥΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.832
0
0
31.832
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/03/1992
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
2.349
1.93
2.04
4.533
0
9.533
9.467
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.49
0
0
31.49
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
8.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.767
8.367
5.59
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.47
11.13
9.5
10.84
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1992
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0.76
2.08
3.12
0
3.6
ΔΑΜΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.326
0
0
31.326
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/06/1989
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
3.594
2.331
ΣΠΑΠΗ
ΦΑΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.02
2.2
3.29
25.53
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2000
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
5.28
1.98
0
2
2.88
1.47
3.62
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.731
0
0
30.731
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/03/1995
6.13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27.111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
2.08
0
0
0
ΜΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.577
2.48
0
28.097
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/04/1991
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
1.03
0
9.5
ΜΠΛΑΝΤΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.225
0
0
29.225
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/04/1997
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
8.367
7.833
0
4.459
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.202
0
0
29.202
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/03/1994
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.833
3.469
9.5
ΛΙΑΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.195
10.25
6.675
12.27
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1996
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.15
1.26
0
1.59
1.9
1.99
3.38
ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.517
0
0
28.517
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1993
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.08
3.64
0
8.367
7.833
3.469
5.129
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.467
0
0
28.467
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.59
1.19
0
8.367
7.833
8.367
2.12
ΚΟΥΤΙΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.965
13.74
10.825
3.4
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/11/2003
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
0
0
0
1.5
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.625
12.89
10.365
4.37
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/12/1998
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.37
3
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΕΦΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.419
0
1.745
25.674
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1999
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
9.167
6.433
0
3.2
5.614
ΤΑΣΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.39
0
0
27.39
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/08/2002
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.99
1.26
9.167
8.367
4.067
3.54
0
ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.19
0
0
27.19
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/06/1996
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.833
8.367
2.59
ΚΑΥΧΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.093
0
0
27.093
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1989
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
0
0
0
0
7.5
2.34
1.22
0.69
8.4
1.36
0.98
3.14
ΚΟΥΡΙΝΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.081
0
0
27.081
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/03/1991
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
3.12
2.5
0
8.4
2.94
3.571
3.86
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.07
13.24
7.37
6.46
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1993
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
1.22
1.26
2.9
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.58
17.35
8.85
0.38
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/1997
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
0.02
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΑΣ
ΖΗΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.5
0
0
26.5
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/12/1993
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
7.833
0
9.5
ΦΑΛΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.467
0
0
26.467
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1990
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0
7.833
0
9.5
ΖΕΡΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.454
5.96
3.915
16.579
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/08/1991
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
2.35
0
0
7.833
1.726
3.06
ΕΞΑΡΧΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.905
10.17
6.225
9.51
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1999
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.31
1.26
0
0
1.04
0
4.9
ΓΚΕΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΑΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.667
0
0
25.667
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/04/1995
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.367
9.467
ΒΛΙΩΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.957
0
0
24.957
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/01/1990
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
2.903
2.811
2.857
4.04
3.651
3.694
0
0
1.06
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.677
0
0
24.677
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1997
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
9.167
8.4
1.37
1.34
3.12
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.314
0
0
24.314
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/2002
8.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.44
3.04
2.56
2.38
0
0
6.093
9.801
ΣΑΞΩΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.053
0
0
24.053
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1990
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
0
0
0
0
0
0
2.21
1.48
0
8.4
0
0
2.73
ΞΗΝΤΑΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.613
0
0
23.613
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/03/1995
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
2.48
1.01
1.97
8.767
8.567
0
0
ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.233
0
0
23.233
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1992
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.21
0
0
8.767
8.467
0
3.79
ΧΑΤΖΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22.97
6.56
6.91
9.5
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22.923
0
0
22.923
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/11/1989
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.75
0
8.767
8.467
0
4.94
ΖΙΩΓΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22.787
0
0
22.787
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
0
0
0
1.9
8.4
0
0
2.32
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΣΕΡΑΦ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22.166
0
0
22.166
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/04/1996
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
2.93
0.96
0
0
0
8.367
2.343
ΨΩΦΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.91
13.11
5.1
3.7
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/09/2002
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
1.34
1.32
0
0
0
0
0
ΓΚΑΝΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.857
0
0
21.857
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/1992
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
6.497
3.24
3.72
ΒΡΑΝΤΖΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.559
0
5.795
15.764
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/11/1994
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
0
0
1.62
3.377
9.467
ΒΟΛΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.531
0
0
21.531
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/06/1990
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
0
0
7.833
3.577
9.5
ΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.463
0
0
21.463
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
0
0
0
7.833
8.367
4.903
ΚΟΥΤΣΑΦΤΙΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21
0
0
21
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1996
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.467
9.167
0
0
8.367
0
ΧΑΤΖΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.953
0
0
20.953
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/03/1991
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.467
0
3.72
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ
ΛΟΥΙΖΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.754
0
0
20.754
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1995
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
3.454
9.467
ΤΙΓΚΑ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΑΠΟΣΤOΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.216
0
0
20.216
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/03/1993
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.46
2.52
3.11
6.3
2.06
0
3.503
2.263
ΜΑΝΣΟΥΡ
ΑΛΙΣ
ΦΟΥΑΝΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.91
13.64
6.27
0
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/06/2005
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΒΑΙΑ
ΝΕΣΤΩΡΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.52
0
0
19.52
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/11/2001
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
2.59
3.8
6.6
2.1
1.36
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.203
0
0
19.203
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/08/1992
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
7.967
1.08
1.22
1.96
1.51
0.86
0
1.24
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕΡΙΚ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.125
0
6.005
13.12
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/11/1991
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
2.11
0.8
2.12
1.38
2.24
0.98
ΔΑΛΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.093
0
0
19.093
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1995
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
8.667
8.467
0
0
ΦΥΤΙΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.019
0
0
19.019
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/07/1989
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.499
8
2.72
0
0.96
1.52
1.32
0
0
ΚΑΤΣΑΝΟΥΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18.455
7.15
5.425
5.88
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/12/1995
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
1.96
1.98
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΪΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.593
0
0
17.593
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1997
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
2.91
3.74
0
1.82
0
2.96
3.74
ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.537
0
0
17.537
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
0
6.667
7.833
0
2.217
ΠΑΤΟΥΣΙΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.333
0
0
17.333
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/05/1998
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
9.5
ΤΣΙΠΤΣΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.97
0
6.15
10.82
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2001
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
2.32
1.26
1.94
1.56
1.38
1.54
0
ΨΑΡΟΒΑΣΙΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.794
0
1.32
15.474
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/11/2002
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.45
1.54
0
5.249
3.48
4.756
ΔΕΣΙΚΟΥ
ΓΕΡΑΚΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.66
0
0
16.66
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/02/2000
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
2.01
2.63
2.3
0
2.28
2.88
3.52
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.633
0
0
16.633
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/04/1997
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
0
7.833
0
0
ΨΩΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.392
0
0
16.392
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/11/1990
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.68
1.34
1.56
0
0
0
3.346
9.467
ΔΗΜΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.15
0
3.29
11.86
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1998
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.57
2.66
2.82
2.07
0
2.74
0
0
ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.985
0
6.425
8.56
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.41
2.03
0
0
3.45
1.67
ΣΤΕΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.961
0
0
14.961
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/11/2002
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
0
3.577
2.217
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.595
0
5.175
9.42
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/04/1996
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
1.24
1.93
1.53
0.85
0.92
0
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.35
0
0
14.35
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2001
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
3.95
5.94
0
1.64
0
0
0
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.323
0
0
14.323
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/03/1990
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
1.31
2.68
2
0
0
0
0
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.165
3.38
7.745
3.04
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/07/1994
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.27
1.77
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΝΤΙΚΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.05
0
0
14.05
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/07/1994
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.97
3.5
0
4.12
2.35
0
3.11
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.933
0
0
13.933
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
2.36
2.84
0
0
7.833
0
0
ΓΚΙΝΟΥΔΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.701
0
0
13.701
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/01/1991
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.261
1.96
2.43
2.44
2.61
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΤΡΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.537
0
0
13.537
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1989
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
2.09
0
0
0
0
9.467
ΜΕΡΙΧΩΒΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.313
0
0
13.313
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/10/1991
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
1.8
2.78
0
0
7.833
0
0
ΣΑΡΜΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.161
0
0
13.161
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2000
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
2.7
1.96
0
0
0
6.481
ΣΠΑΡΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.975
0
10.185
2.79
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/05/1999
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
0
0
ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.603
0
0
12.603
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/01/1991
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.94
1.82
2.11
0
0
7.733
0
0
ΠΑΓΩΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.205
0
3.535
8.67
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/04/2004
5.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
2.82
2.78
ΚΑΦΦΕ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.15
0
0
12.15
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/04/2003
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
1.3
0
0
2.89
3.36
3.28
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.125
5.8
6.325
0
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2002
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΛΑΝΤΖΙΚΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.05
0
0
12.05
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/05/1992
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.86
2.57
3.07
2.39
0
0
0
3.16
ΚΑΘΗΝΙΩΤΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.04
0
0
12.04
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/11/1990
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
3.14
3.33
0
0
0
2.82
0
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.865
3.76
3.675
4.43
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/05/2002
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
2.51
0
0
0
0
0
ΜΙΧΜΙΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.796
0.35
2.645
8.801
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/05/2002
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
2.57
2.36
0
1.311
0
0
ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.657
0
0
11.657
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/06/1999
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
1.4
1.49
0
0
0
ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΝΑΚΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.65
11.65
0
0
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/11/1997
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΥΡΔΑ
ΖΩΗ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.615
0
4.605
7.01
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/09/2002
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
1.82
3.33
0
0.54
0
0
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.545
0
0
11.545
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/09/1992
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.59
1.16
0
0
0
8.367
1.429
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.337
0
0
11.337
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/06/1993
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.63
1.24
0
0
0
0
9.467
ΤΕΓΟΥΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.207
0
0
11.207
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/04/1995
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
0
1.4
2.04
0
0
0
0
ΚΟΡΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.967
0
0
10.967
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
5.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
2.18
1.85
0
0
0
6.537
0
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.945
0
1.495
9.45
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
1.98
2
1.56
0
0
0
ΔΕΛΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.857
0
3.45
7.407
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/01/1995
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
1.04
0
0
0
0
5.767
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.49
0
2.89
7.6
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1998
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
2.64
2.38
0
0
0
0
ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.297
0
0
10.297
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/06/1998
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.63
1.3
0
0
0
8.367
0
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.177
0
0
10.177
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/03/1995
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.61
1.2
0
0
0
8.367
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.07
0
4.1
5.97
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.35
2.61
2.01
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΪΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.025
0
2.265
7.76
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/04/2001
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
2.86
2.31
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.948
0
0
9.948
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/07/1994
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
2.114
ΤΣΙΡΟΥΛΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.94
5.15
0
4.79
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/2000
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
1.88
1.61
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.867
0
0
9.867
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1992
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
9.267
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΦΟΡΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.625
0
0.125
9.5
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
ΤΑΝΑΓΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.61
0
0
9.61
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/05/1992
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
1.27
0
4.44
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.5
0
0
9.5
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
ΠΕΡΡΑΚΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.5
0
0
9.5
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/09/1998
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.5
0
0
9.5
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1999
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.48
0
0
9.48
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/09/1996
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.89
3.13
3.13
2.33
0
0
0
0
ΚΟΥΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΧΙΛΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.475
0
1.385
8.09
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1989
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
3.57
0
1.33
0
0
0
ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.467
0
0
9.467
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2001
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΖΗΣΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.395
0
3.695
5.7
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
1.23
0
1.53
0
0
0
ΑΓΔΙΝΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.39
5.01
0
4.38
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2000
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
1.26
0.38
0
0
0
0
ΝΩΤΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.373
0
1.28
8.093
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/2004
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.606
4.487
ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.255
0
7.025
2.23
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/05/1992
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.31
0
0
0.92
0
0
ΒΕΛΕΝΤΖΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.22
0
0
9.22
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/1993
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
3.26
1.67
0
0
0
2.93
ΜΠΡΑΧΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.2
5.37
3.83
0
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/04/2003
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΑΚΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.167
0
0
9.167
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1997
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
0
0
0
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.037
0
0
9.037
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/03/1994
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
2.03
0
0
0
0
5.767
ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.92
0
0
8.92
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.37
2.73
2.59
1.13
2.1
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΑ
ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.91
0
0
8.91
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/05/2002
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
2.6
2.37
2.06
0
0
0
ΞΗΡΟΦΩΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.89
0
0
8.89
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/09/1995
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
3.13
3.02
2.36
0
0
0
0
ΜΑΡΚΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.8
0
0
8.8
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2000
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
0
0
0
0
ΤΣΕΡΒΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.72
0
8.72
0
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.715
5.01
3.705
0
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΚΟΥΦΑΡΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.713
0
2.85
5.863
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/04/2001
7.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.863
ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.667
0
0
8.667
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
0
0
0
ΜΑΝΔΑΛΟΥ
ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.63
3.13
3.02
2.48
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
1.28
0
0
0
0
0
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.55
0
6.14
2.41
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/11/2002
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.29
0
0
0
0
1.12
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.4
0
0
8.4
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
0
0
0
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.367
0
0
8.367
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1999
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
ΜΑΜΑΛΗ
ΧΑΙΔΩ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.08
0
0
8.08
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/08/1992
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
1.34
2.16
1.88
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.05
0
0
8.05
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/07/1990
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
3.16
3.01
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΟΥΣΗ
ΛΟΥΙΖΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.98
0
0
7.98
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/04/1995
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.98
2.02
2.53
2.45
0
0
0
0
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.79
0
0
7.79
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/12/2000
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
2.04
2.7
2.03
0
0
0
0
ΒΟΛΙΩΤΗ
ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.75
0
0
7.75
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/05/1998
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.31
1.3
4.14
0
0
0
0
ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.615
0
5.685
1.93
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/04/2001
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.93
0
0
0
0
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΙΖΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.567
0
0
7.567
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/12/1992
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
0
0
0
ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.35
3.93
0
3.42
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1998
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
0
2.04
0
0
0
ΧΟΛΕΒΑΣ
ΖΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.15
0
0
7.15
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/11/1994
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
1.47
1.42
2.01
0
0
0
ΜΑΜΑΛΟΥΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.135
2.72
4.415
0
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/05/1992
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.075
0
5.765
1.31
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
0.13
0
0
0
0
ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗ
ΒΑΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.01
0
0
7.01
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1996
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1.3
2.72
1.99
0
0
0
0
ΚΑΡΕΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.81
0
0
6.81
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/12/1992
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
3.32
2.59
0
0
0
0
0
ΓΚΑΒΑΛΕΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.8
0
0
6.8
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/03/1994
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
2
2.5
1.94
0
0
0
0
ΖΕΥΓΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.63
6.63
0
0
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2005
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.44
0
0
6.44
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/03/1995
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
1.28
2.48
0
0
0
0
0
ΛΟΛΑ
ΜΑΙΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.31
0
0
6.31
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
2.66
1.77
0
0
0
0
ΖΕΛΕΣΙΑΔΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.29
0
1.15
5.14
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1990
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
1.22
1.91
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.27
0
0
6.27
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
1.84
1.96
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.82
0
0.28
5.54
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/03/1995
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1.32
2.22
0
0
0
0
ΤΙΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.78
0
0
5.78
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
1.91
2.57
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.61
0
0
5.61
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1992
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.03
1.34
1.32
1.92
0
0
0
0
ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.58
0
3.12
2.46
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/10/2004
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
0
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.493
0
0
5.493
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/05/1991
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
1.56
0
3.333
0
0
0
ΤΣΑΡΟΥΧΑ
ΣΤΑΜΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.365
0
1.295
4.07
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.33
1.77
0.97
0
0
0
0
ΣΥΡΜΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.36
0
0
5.36
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/11/1994
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
1.2
0
0
0
3.54
0
ΚΟΝΤΑΞΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.351
0
0
5.351
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
1.331
1.417
1.463
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΒΑΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.25
0
0
5.25
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2000
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
1.78
1.64
0
0
0
0
ΦΙΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.175
0
5.175
0
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/02/2002
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.14
0
0
5.14
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1997
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
1.91
2
0
0
0
0
ΚΑΤΟΙΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5
0
0
5
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/09/2002
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
1.82
1.88
0
0
0
0
ΓΑΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.945
0
4.945
0
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/10/2004
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΝΤΖΕΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.82
0
0
4.82
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
1.24
1.6
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.63
4.63
0
0
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/04/2005
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΛΟΡΙΖΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.51
0
0
4.51
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/06/1991
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.86
0.61
0
0
0
0
3.04
ΓΕΝΗΤΣΕΦΤΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.5
0
0
4.5
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
0
1.2
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΥΒΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.47
0
4.47
0
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/10/2003
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΝΤΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛEIOΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.4
0
0
4.4
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
2.26
0
0
0
0.36
0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.334
0
0
4.334
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1990
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
1.26
0
0
1.754
0
0
ΠΑΞΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.255
0
3.975
0.28
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/02/1997
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.28
0
0
0
0
0
ΣΓΟΥΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.21
0
0
4.21
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/2000
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
2.97
0
0
0
0
0
ΠΑΓΚΑΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.07
0
0
4.07
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
1.19
0
0
0
0
0
ΝΤΙΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.99
0
3.99
0
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/2003
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΙΚΤΩΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.87
0
0
3.87
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/09/1999
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.41
1.26
2.2
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.81
0
0
3.81
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/2000
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
1.43
0
0
0
0
0
ΧΟΝΔΡΟΔΙΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.794
0
0
3.794
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/06/1991
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.34
0
0
0
0
2.454
ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.78
0
0
3.78
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
1.2
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.72
0
3.72
0
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2004
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΙΣΣΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.7
0
0
3.7
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.06
0.56
0
0
0
0
3.08
ΛΑΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.69
0
3.69
0
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/09/1989
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.58
0
0
3.58
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/06/1991
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.59
0
1.12
0.87
0
0
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΒΕΤΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.425
0
1.065
2.36
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/1991
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
1.08
0
0
0
0
0
ΒΑΛΑΒΑΝΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.39
0
2.31
1.08
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/01/1999
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.38
0
0
3.38
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/09/1991
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
2.3
0
0
0
0
0
ΚΑΡΒΟΥΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.24
0
0
3.24
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/08/1998
8.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2.28
0
0
0
0
0
ΤΑΨΑ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.24
0
0
3.24
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/04/1999
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
1.92
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.17
0
0
3.17
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1990
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
1.87
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.16
0
0
3.16
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/05/1992
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
1.26
0
0
0
0
0
ΛΥΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.04
0
0
3.04
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/1993
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
1.32
1.32
0
0
0
0
0
ΓΚΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.911
0
0
2.911
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/2003
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.911
ΡΩΜΗΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.87
0
0
2.87
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
1.55
0
0
0
0
0
ΜΑΓΚΟΥΦΗ
ΜΑΡΘΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.79
0
0
2.79
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/04/2001
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.75
2.04
0
0
0
0
0
ΤΣΙΟΥΜΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.66
0
0
2.66
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/11/1998
5.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
1.34
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.65
0
0
2.65
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/07/1997
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.63
2.02
0
0
0
0
0
ΜΗΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.64
0
0
2.64
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/09/1992
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.34
1.3
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΒΙΔΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.64
0
0
2.64
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
1.32
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.63
0
0
2.63
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
1.31
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΤΕ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.62
0
0
2.62
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/09/1998
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
1.32
0
0
0
0
0
ΤΑΜΠΑΡΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.61
0
0
2.61
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/11/1991
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.6
0
0
2.6
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1997
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
1.3
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΖΩΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.58
0
0
2.58
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/09/1993
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
1.26
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.52
0
0
2.52
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
0.66
0
0
0
0
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.52
0
0
2.52
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/02/2001
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
1.24
0
0
0
0
0
ΝΤΑΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.49
0
0
2.49
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1992
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.29
1.2
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.45
0
2.45
0
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/2004
7.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.36
0
2.36
0
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2003
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.34
0
0
2.34
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/11/1998
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
0.3
0
0
0
0
0
ΠΙΤΣΙΑΚΟΥ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.28
0
0
2.28
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/1999
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΜΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.14
0
0
2.14
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
1.24
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΛΤΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.02
0
0.76
1.26
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
0
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.005
0
2.005
0
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΤΣΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.96
0
0
1.96
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1993
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
1.32
0
0
0
0
0
ΣΙΑΤΗΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.88
0
0
1.88
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/09/2003
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
1.28
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.87
0
0
1.87
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1991
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.63
1.24
0
0
0
0
0
ΞΗΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.87
0
0
1.87
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/05/1993
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.63
1.24
0
0
0
0
0
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.86
0
0
1.86
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/09/1989
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
1.24
0
0
0
0
0
ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.86
0
0
1.86
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/12/1995
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
0
0
0
0
0
ΣΙΑΤΡΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.85
0
0
1.85
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1994
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.63
1.22
0
0
0
0
0
ΜΑΝΩΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.84
0
0
1.84
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1991
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
1.22
0
0
0
0
0
ΓΙΑΓΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.83
0
0
1.83
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/09/1993
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.61
1.22
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.82
0
0
1.82
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/02/1994
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
1.22
0
0
0
0
0
ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.8
0
0
1.8
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/09/1993
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
1.2
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.79
0
0
1.79
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/12/1993
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.61
1.18
0
0
0
0
0
ΖΑΧΕΙΛΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.77
0
0
1.77
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/04/1991
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
1.61
0
0
0
0
0
ΝΤΙΝΤΗΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.76
0
0
1.76
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/01/1997
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
1.16
0
0
0
0
0
ΤΟΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.74
0
0
1.74
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/04/1999
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.64
0
0
1.64
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/04/1999
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.46
1.18
0
0
0
0
0
ΦΟΡΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.64
0
0
1.64
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/06/2003
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
1.14
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΥΝΟΔΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.52
0
0
1.52
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/09/2001
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
0.96
0
0
0
0
0
ΝΙΤΣΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.51
0
0
1.51
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/11/2002
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.47
1.04
0
0
0
0
0
ΣΙΑΚΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.44
0
0
1.44
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1995
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.96
0
0
0
0
0
ΦΛΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.44
0
0
1.44
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/09/1996
5.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
0.94
0
0
0
0
0
ΜΠΑΓΚΟΥΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.44
0
1.44
0
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2005
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΩΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.43
0
0
1.43
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/11/2002
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0.63
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΡΑΒΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.429
0
0
1.429
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/08/1998
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
ΤΑΜΠΑΚΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.41
0
0
1.41
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2001
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
1.05
0
0
0
0
0
ΘΩΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.35
0
0.28
1.07
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/04/2003
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
0.57
0
0
0
0
0
ΝΤΟΥΒΛΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.32
0
0
1.32
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1997
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.32
0
0
1.32
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/04/2006
7.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
ΜΠΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.28
0
0
1.28
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/11/1998
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
0
0
0
ΚΑΣΟΥΜΗ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.28
0
0
1.28
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/03/2004
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
0
0
0
ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.26
0
0
1.26
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/09/1992
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.26
0
0
1.26
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/02/1994
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.24
0
0
1.24
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
0.88
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.22
0
0
1.22
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/1996
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22
0
0
0
0
0
ΣΤΡΑΤΟΥ
ΜΥΡΤΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.22
0
0
1.22
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/2000
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22
0
0
0
0
0
ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.21
0
0
1.21
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/10/1997
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
0.59
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΟΜΠΥΛΙΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.21
0
0
1.21
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/2000
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.61
0.6
0
0
0
0
0
ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.16
0
0
1.16
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/09/2002
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.58
0.58
0
0
0
0
0
ΔΡΟΣΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.16
0
0
1.16
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2003
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.58
0.58
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.15
0
0
1.15
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/12/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.15
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΡΑ
ΒΑΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.14
0
0
1.14
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/03/1996
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
0.58
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΙΑ-ΑΓΟΡΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.12
0
0
1.12
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/06/1998
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
0.56
0
0
0
0
0
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.08
0
0
1.08
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
0
0
0
0
0
ΚΑΜΗΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.08
0
0
1.08
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
0.52
0
0
0
0
0
ΡΑΠΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.06
0
0
1.06
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/11/1991
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.02
0
0
1.02
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1995
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
0
0
0
0
0
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1
0
0
1
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1991
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
ΠΕΤΣΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1
0
0
1
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1998
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.44
0.56
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1
0
0
1
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/04/2003
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.52
0
0
0
0
0
ΣΤΑΦΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.98
0
0
0.98
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/11/1994
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
0.38
0
0
0
0
0
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.96
0
0
0.96
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/08/1998
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.865
0
0.865
0
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2003
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΡΤΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.77
0
0
0.77
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/04/2003
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.49
0.28
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΡΑΝΟΥ
ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.73
0
0.73
0
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1996
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΥΜΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.72
0
0
0.72
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0
ΔΟΥΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.68
0
0
0.68
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1992
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.68
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.66
0
0
0.66
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/05/1998
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
0.56
0
0
0
0
0
ΜΟΥΤΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.62
0
0
0.62
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.58
0
0
0.58
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/06/1995
5.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.58
0
0
0
0
0
0
ΦΛΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.56
0
0
0.56
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1997
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
0
0
0
0
0
0
ΤΖΕΛΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.54
0
0
0.54
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.54
0
0
0
0
0
ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.54
0
0
0.54
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1997
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.54
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΑΛΕΞΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.53
0
0
0.53
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/2000
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.53
0
0
0
0
0
ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.52
0
0
0.52
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/06/1989
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.52
0
0
0
0
0
ΜΑΝΟΥΣΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.48
0
0
0.48
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
0
0
0
0
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.35
0
0
0.35
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/03/1995
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.35
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΟΥΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.28
0
0
0.28
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1992
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.28
0
0
0
0
0
ΛΩΛΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.25
0
0.25
0
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/09/1998
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.16
0
0
0.16
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΕΛΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.13
0
0
0.13
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.13
0
0
0
0
0
ΣΑΜΟΥΡΕΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.08
0
0
0.08
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1996
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.08
0
0
0
0
0
ΞΥΔΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
340
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
09/09/1996
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
341
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΜΠΑ
ΧΡΥΣΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
342
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16/07/1999
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ
ΝΤΑΝΙΕΛΑ
ΣΤΟΓΙΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
343
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/11/2006
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ-ΠΗΛΙΤΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕΤΑΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
344
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
11/09/2009
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
345
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
26/09/2008
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/07/1989
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/03/1990
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/1990
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΟΥΡΚΤΣΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1990
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/05/1991
5.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1991
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΜΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1991
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΟΥΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/03/1992
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1992
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΟΥΜΠΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/09/1992
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/03/1993
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/03/1993
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΣΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1993
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΛΛΑΛΗ
ΤΡΥΓΩΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΜΠΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΑΝΤΖΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/07/1994
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΣΙΑ
ΒΑΙΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1994
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΡΜΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/04/1995
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1995
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/09/1995
5.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΙΔΟΚΟΥΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/04/1996
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/07/1996
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/12/1996
5.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/04/1997
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/04/1997
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/04/1997
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΒΑΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/11/1997
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1997
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1998
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/09/1998
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΚΩΤΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1999
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΤΑΚΟΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/10/1999
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΑΛΟΜΑΤΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/04/2000
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΤΖΑΝΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/2000
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΒΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/2000
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2000
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΧΙΖΑ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2000
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/04/2001
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΓΚΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/04/2001
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/06/2001
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΣΙΩΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/10/2001
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΜΖΕΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΧΙΛΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΡΟΥΜΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΠΗΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/11/2001
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΝΤΖΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/11/2001
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/06/2002
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/08/2002
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/11/2002
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΑΞΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/11/2002
5.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/2003
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΧΙΑ
ΕΥΦΗΜΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/04/2003
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/04/2003
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΛΥΜΕΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/06/2003
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2003
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΩΤΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/07/2003
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΣΣΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/07/2003
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΤΟΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/07/2003
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΑΚΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/09/2003
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΕΛΑΡΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/09/2003
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/09/2003
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΤΣΑΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/10/2003
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΩΓΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2003
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2003
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<