ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΔΙΑΔΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.559
0
0
24.559
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/11/1992
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
8.026
9.5
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.88
0
0
9.88
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29/11/1999
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
0
0
0
0
9.5
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.28
6.65
0
2.63
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
03/09/1993
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.13
1.5
0
0
0
ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
73.779
0
0
73.779
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
12.601
12.659
8.4
8.767
8.367
13.119
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
63.036
0
0
63.036
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
0
0
0
0
0
0
1.826
4.23
3.68
9.167
8.367
8.567
8.333
9.5
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.58
0
0
60.58
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/04/1990
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
0
0
0
0
7.967
3.56
3.72
2.2
8.367
7.833
8.333
9.5
ΛΑΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.969
0
6.64
47.329
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/1991
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.667
16.733
14.929
ΖΛΑΤΙΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.73
0
0
52.73
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/09/2002
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
9.03
9.5
ΚΑΒΑΖΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.473
0
0
51.473
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/2000
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.659
12
10.44
6.874
9.5
ΖΩΤΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.68
11.55
8.75
30.38
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/1998
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
6.5
1.19
3.14
8.6
3.91
4
ΓΙΑΓΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.251
0
0
49.251
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/1994
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
9.005
10.776
9.027
11.31
ΛΑΦΤΣΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.936
0
3.835
45.101
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/1992
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
0
7.097
9.8
15.554
9.33
ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.973
0
0
47.973
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/1992
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
9.733
8.8
9.133
8.233
3.41
2.9
2.7
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.338
0
0
47.338
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/06/2001
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
13.571
ΑΤΖΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.065
0
0
46.065
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1990
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
0
0
0
0
0
0
1.13
1.6
9.167
8.4
7.033
3.469
9.5
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.793
0
0
44.793
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/04/1996
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
9.133
8.4
8.9
8.367
9.433
ΨΑΡΑΓΚΑΘΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.53
14.34
9.4
20.79
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/11/2002
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.12
2.5
0.84
2.9
5.78
3.65
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.234
0
0
44.234
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.05
1.94
9.167
8.5
10.444
6.894
6.239
ΒΟΥΤΣΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.133
0
0
44.133
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/09/1995
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.233
2.24
16.667
7.86
ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.56
0
0
43.56
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/06/1995
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
9.133
8.233
7.8
8.333
9.5
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.233
0
0
43.233
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.366
0
0
40.366
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/1994
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
0
8.4
7.833
11.952
9.5
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.317
0
0
40.317
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.843
6.14
ΤΣΟΥΛΟΓΛΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.316
7.36
4.68
26.276
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/04/2001
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.686
0
2.37
4.73
3.83
3.12
2.81
4.02
3.71
ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.261
0
0
38.261
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/2003
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.667
12.949
9.646
ΚΟΥΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.38
0
0
37.38
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/05/2002
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.367
3.68
ΦΑΚΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.165
6.15
7.765
23.25
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
1.3
3.06
2.74
3.05
3.27
3.97
3.92
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.058
2.73
3.755
30.573
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1998
8.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
3.06
7.8
8.333
9.5
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.612
0
0
36.612
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.17
1.2
2.03
9.167
8.4
2.67
6.979
5.997
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.064
0
0
36.064
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1992
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
2.297
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.483
9.26
0
26.223
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
4.21
3.82
0
3.1
1.58
2.2
3.78
ΟΖΓΟΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.386
6.1
0
29.286
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/03/1991
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
11.952
9.5
ΤΟΛΙΑΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.157
0
0.715
34.442
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/03/1991
8.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
4.8
0
11.952
1.9
3.48
9.5
ΚΟΨΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.06
8.84
0
26.22
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.04
0
0.48
0
0
7.833
8.367
9.5
ΠΕΤΑΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.067
0
0
34.067
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/12/1995
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
8.367
9.5
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.871
0
0
33.871
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/2003
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
8.171
9.5
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.39
11.55
11.33
10.51
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2000
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
3.55
4.3
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.38
9.68
9.28
14.42
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1992
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
2.33
2.88
4
3.83
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.75
8.1
7.05
17.6
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2000
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.86
0
2.58
0.7
1.46
3.38
3.62
ΓΙΣΓΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.675
0.96
3.625
28.09
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.06
4.86
4.86
3.7
1.88
3.98
3.75
ΜΙΜΙΛΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.387
0
0
32.387
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/04/1990
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
3.31
3.71
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.185
0
0
32.185
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/03/1990
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.467
3.19
11.762
ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.057
0
0
32.057
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/08/1992
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
2.51
3.89
2.17
8.767
8.6
0
3.74
ΖΙΟΥΤΗ
ΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.334
0
0
31.334
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/10/1994
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
0
0
0
1.611
7.567
1.9
3.71
1.23
2.08
3.52
3.51
3.84
ΠΙΚΑΖΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.311
0
0
31.311
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1993
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
0
8.367
7.833
8.367
5.544
ΒΛΑΔΙΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.931
2.33
4.09
24.511
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/06/1991
9.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.811
2.2
2.43
1.2
3.06
2.48
3.53
3.8
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.838
0.3
7.405
23.133
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/04/1997
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.023
3.96
2.874
2.406
2.68
3.32
3.87
ΚΑΡΑΠΡΩΙΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.45
0
1.13
29.32
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
0
7.833
8.367
9.5
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.353
0
0
30.353
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/04/1994
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.952
11.191
3.45
3.76
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.803
0
0
29.803
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
1.84
1.97
0.95
8.4
7.833
3.42
3.69
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.77
0
0
28.77
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/03/1995
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
2.77
4
6.03
3.17
2.65
3.26
3.69
ΚΑΤΣΟΥΡΑ
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.995
0
3.105
24.89
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2003
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.43
3.87
5.83
5
3.19
3.57
ΚΛΟΚΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.35
7.7
5.42
14.23
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/11/1994
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
2.28
1.72
0
0
2.38
3.32
2.43
ΔΕΛΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.278
0
3.1
24.178
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1992
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.534
0
0.62
0
8.767
8.567
0
3.69
ΓΙΑΝΝΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.187
0
0
27.187
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/05/1996
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
4.24
3.98
0
3.16
2.06
3.02
3.56
ΦΑΛΕΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.186
0
0
27.186
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/09/2003
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
7.833
6.669
6.017
ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.7
3.35
0
23.35
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1996
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
4.01
3.75
3.15
3.24
3.47
3.51
ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.67
12.07
5.8
8.8
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
3.04
4.8
ΚΑΡΔΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.501
0
0
26.501
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/07/1991
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
2.55
0
0
0
0
2.88
13.571
ΜΠΑΗ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.302
0
0.705
25.597
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.71
2.25
5.211
3.04
2.88
0
2.76
6.746
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.103
0
0
26.103
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/07/1995
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
3.69
2.97
4.08
0
3.19
9.433
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.7
0
0
25.7
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
5.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.367
9.5
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.7
0
0
25.7
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.367
9.5
ΔΟΥΔΟΥΛΑΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.667
0
0
25.667
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1991
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.333
9.5
ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.667
0
0
25.667
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/06/1997
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.333
9.5
ΜΑΡΓΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.633
0
0
25.633
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/09/1997
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
8.333
9.5
ΤΣΟΚΑΚΤΣΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.07
4.34
0
20.73
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/02/1990
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.41
0
6.96
0
0
0
2.86
9.5
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.97
0
3.23
21.74
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/11/1995
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
3.38
2.92
3.04
1.76
3.58
3.72
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.865
0
4.115
20.75
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1990
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
4.12
0
3.15
2.69
3.47
3.7
ΤΡΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.41
0
0
24.41
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/09/1999
8.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.02
5.32
0
3.12
2.03
3.24
3.68
ΒΟΥΔΟΥΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.295
0
0.605
23.69
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/11/1989
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
4
5.29
3.11
1.38
3.32
3.61
ΤΑΣΟΥ
ΦΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.16
0
0
24.16
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/04/1998
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
5.34
3.62
0.22
2.87
2.22
3.24
3.67
ΜΑΡΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24
0
5.72
18.28
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/04/1994
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.09
4.06
0
2.06
0
3.34
3.73
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.89
0
0
23.89
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/01/1991
7.29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.75
0
8.64
15.11
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/2000
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
1.35
1.27
2.01
0
2.68
3.36
3.36
ΔΗΜΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.723
0
0
23.723
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1993
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.65
2.07
0.33
8.4
0
6.593
4.68
ΜΑΝΩΛΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.483
0
0
23.483
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
3.85
3.96
1.9
3.09
2.28
3.32
3.54
ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.177
0
0
23.177
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1990
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
4.037
3.2
4.76
3.22
3.22
3.46
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.09
0
0
23.09
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1989
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.833
0
7.967
0
3.51
0
0
1.4
3.1
3.28
ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.067
0
0
23.067
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/11/1989
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
7.967
2.85
3.84
0
3.05
0
3.28
0
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22.179
0
0
22.179
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1992
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
5.746
9.5
ΠΑΝΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22.15
12.32
0
9.83
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1992
8.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.33
0
0
0
0
0
9.5
ΡΟΥΦΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.9
0
0
21.9
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1990
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
0
4
9.5
ΛΙΟΛΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.774
0
7.655
14.119
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
2.02
0
3.27
1.829
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.64
0
0
20.64
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/03/1991
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
3.26
3.26
2.7
0
0
3.14
6.2
ΚΕΣΙΔΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.55
0
0
20.55
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/04/1997
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.17
2.82
3.16
1.26
3.08
2.12
2.64
3.3
ΠΑΡΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.379
0
0
20.379
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2005
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.444
6.574
3.36
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.334
0
0
20.334
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/11/1988
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
2.354
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
6
ΣΚΑΡΛΑΚΙΔΗΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.84
11.19
0
8.65
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/1990
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
3.67
0
0
0
0
2.78
ΜΕΛΙΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.7
0
0
19.7
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/05/1995
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
3.25
3.16
1.76
0.75
0
2.6
5
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΙΔΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.21
0
0
19.21
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1992
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.417
3.463
3.54
4.48
0
0
0
0
3.31
ΒΑΚΙΡΤΖΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.175
0
9.705
9.47
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
4.48
2.91
ΣΙΔΕΡΑ
ΧΡΥΣΗ
ΑΓΑΘΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.04
0
0
19.04
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
3.31
3.43
2.11
0.71
0
4.68
3.24
ΣΤΑΘΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18.945
8.16
4.385
6.4
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/06/2003
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
3.37
ΔΗΜΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18.93
0
0
18.93
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1992
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
4.36
3.7
1.42
3.12
0
0
3.36
ΛΕΚΚΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18.603
0
0
18.603
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/05/1992
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
1.27
9.5
ΒΟΙΝΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18.433
0
0
18.433
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/12/1989
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
1.7
0
0
0
3.1
3.3
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18.24
0
0
18.24
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/04/1991
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
3.33
4.08
2.39
0.79
0
2.61
2.96
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18.005
0
4.635
13.37
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/2000
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
3.21
0
0
0
3.18
3.92
ΤΣΙΟΜΠΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.985
0
5.285
12.7
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/05/2002
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
2.26
2.81
3.31
2.88
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.9
0
0
17.9
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
9.533
ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.9
0
6.76
11.14
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/09/1999
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
1.9
1.53
0
3.21
2.56
ΚΑΡΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.783
0
0
17.783
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/10/1991
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
2.41
3.24
9.533
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.58
0
0
17.58
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/06/1989
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22
0
0
0
2.9
6.46
7
ΑΚΙΔΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.25
0
0
16.25
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1992
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.15
1.94
1.95
1
3.26
0
3.07
2.88
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.069
0
0
16.069
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/02/1992
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
5.366
2.87
ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.931
0
0
15.931
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/10/1995
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
3.526
4.571
ΚΟΥΜΠΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.82
0
0
15.82
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1997
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.05
3.9
0
1.77
0
2.22
2.88
ΚΑΒΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.31
0
0
15.31
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/05/1996
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.37
3.8
0
2.96
0
2.48
2.7
ΜΑΤΖΩΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.929
0
0
14.929
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/03/1991
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.929
ΚΡΥΩΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.913
0
0
14.913
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/03/1993
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
4.7
2.38
ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.565
0
4.325
10.24
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1993
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
0
0.12
3.1
6.12
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.51
0
1.98
12.53
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/2000
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
3.25
0
0
3.08
2.58
ΓΕΡΑΚΙΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.37
0
1.16
13.21
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1992
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
2.55
0
0
0
0
9.5
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.23
0
0
14.23
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/01/1991
5.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.01
1.98
1.86
0.29
1.19
0
5.2
2.7
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.609
0
0
13.609
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/03/1990
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
4.231
4.411
0.377
0
1.8
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.52
0
0
13.52
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/2001
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
1.56
0
2.46
3.47
3.6
ΑΜΠΡΑΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.455
0
6.655
6.8
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/11/2004
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
3.02
2.52
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.26
0
0
13.26
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
3.54
2.61
0
0
4.04
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.697
0
0
12.697
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/09/1992
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
2.62
1.71
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.41
0
0
12.41
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
1.98
2.8
1.56
0
2.68
1.6
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.35
5.3
4.47
2.58
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1992
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
0
ΓΙΟΥΣΟΥΦ
ΓΙΟΥΣΟΥΦ
ΧΑΣΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.191
0
0
12.191
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/11/2005
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.023
4.386
4.783
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.113
0
0
12.113
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/03/1996
5.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
1.78
2.5
ΚΑΡΥΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.02
0
0
12.02
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/01/1995
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.53
2.58
1.79
1.54
0
2.58
0
ΠΕΡΤΣΕΜΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.87
0
2.56
9.31
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/09/2002
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.57
2.02
0
0
4.72
0
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.19
0
0
11.19
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/04/2003
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.21
2.14
0
1.56
0
2.28
ΤΟΥΒΡΑ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.183
0
0
11.183
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/09/2001
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.183
4
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.13
0
0
11.13
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/03/1990
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
2.55
1.82
0
0
0
4.68
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.852
0
2.125
8.727
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2000
8.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.697
2.88
2.15
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.74
1.24
0
9.5
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/07/1997
9.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
ΜΗΛΚΟΥΔΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.98
0
5.78
4.2
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2005
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
0
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.5
0
0
9.5
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1992
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.5
0
0
9.5
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/09/1993
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
ΝΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.5
0
0
9.5
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/04/1994
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
ΨΩΜΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.5
0
0
9.5
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1998
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
ΦΑΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.36
0
0
9.36
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/03/1994
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.66
2.34
0
1.88
0
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.25
0
0
9.25
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1995
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
6.4
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΜΕΛΙΝΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.235
0
5.595
3.64
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1996
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
1.05
ΚΟΛΙΚΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.17
0
0
9.17
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/08/1992
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
3.36
0
0
0
1.84
1.16
ΓΟΥΛΙΜΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.1
0
0
9.1
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/02/1990
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΠΛΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.94
0
0
8.94
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/12/1992
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
1.28
0
0
0
4.08
1.75
ΤΣΟΚΑΚΤΣΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.575
0
5.055
3.52
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/04/2003
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
2.12
0
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.465
0
3.765
4.7
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1997
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
0
0
0
2.12
0
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.333
6.55
0
1.783
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2003
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
0.183
0
0
0
ΤΕΡΖΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.24
0
0
8.24
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
3.4
0
0
0
1.48
0
ΦΑΚΡΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.095
0
6.205
1.89
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/04/2002
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.33
0
0
0
1.56
0
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.93
1.84
5.03
1.06
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1992
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.9
4.59
3.31
0
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/09/2006
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΛΗ
ΑΛΕΞΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.575
0
3.785
3.79
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/08/1999
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.23
1.56
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.46
5.34
0
2.12
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/12/1995
5.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
0
1.88
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.214
0
0
7.214
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/09/1996
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
0
1.94
0.61
1.35
0
1.12
0
ΤΣΙΑΛΙΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.21
0
3.65
3.56
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/09/2003
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
1
ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.649
0
0
6.649
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/04/1997
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
1.371
3.334
0
0
0
0
0
ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.89
0
3.27
2.62
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/09/1997
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
0.98
ΜΑΛΚΟΥΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.85
0
0
5.85
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/04/1996
5.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.13
1.75
1.5
1.47
0
0
0
ΒΟΥΛΚΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.82
0
0
5.82
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/03/1991
7.25
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
2.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66
1.26
0
0
0
0
0
0
ΓΕΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.62
0
0
5.62
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/11/2002
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
2.89
0.94
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.62
0
0
5.62
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/11/2002
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
1.96
0
0
0
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.506
0
0
5.506
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/03/2007
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.669
1.837
ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.167
0
0
5.167
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/09/1999
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.85
1.78
0
1.657
0
0
0.88
ΠΕΡΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.897
0
0
4.897
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/11/1998
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0
0
3.526
0
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΝΗ
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.26
0
0
4.26
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/11/1998
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
0
0
1.84
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4
0
0
4
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/04/1996
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
1.12
0
0
0
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.895
0
1.135
2.76
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/2000
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
0
1.62
0
0
0
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.56
0
0
3.56
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/05/1992
6.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
0
ΦΩΤΑΚΙΔΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.4
0
0
3.4
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/1993
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.74
2.66
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.04
0
0
3.04
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1990
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
1.8
0
0
0
0
0
ΓΙΑΓΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.96
0
0
2.96
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1991
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.83
0
0
2.83
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/06/1992
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
0
0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.74
0
0
2.74
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/12/1992
5.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
ΜΗΛΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.715
0.77
1.945
0
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2000
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΠΟΤΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.42
0
0
2.42
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/11/2001
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
1.76
0
0
0
0
0
ΠΑΛΠΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.331
0
0
2.331
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/02/1998
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.84
0
0
1.84
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/09/1996
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
ΘΕΟΧΑΡΟΥΔΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.8
0
1.8
0
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/04/2006
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΣΣΑ
ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΟΦΟΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.67
1.67
0
0
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/10/2008
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΣΑΚΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.665
0
1.665
0
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/02/1999
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.54
0
0
1.54
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1997
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.28
0
0
1.28
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1989
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
0
0
0
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.28
0
0
1.28
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/10/1993
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.18
0
0
1.18
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1991
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
0
0
0
0
0
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.1
0
0
1.1
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.87
0.87
0
0
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/09/2002
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΡΓΙΕΦ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.745
0
0.745
0
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2000
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΔΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.64
0
0
0.64
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/04/1992
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΟΘΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.54
0
0
0.54
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/09/1995
6.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.54
0
0
0
0
0
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.54
0
0
0.54
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/11/1995
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.54
0
0
0
0
0
ΛΟΓΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
ΘΕΟΛΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.5
0
0
0.5
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1996
5.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
0
0
0
0
0
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.48
0
0
0.48
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/03/1995
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
0
0
0
ΣΤΑΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.37
0
0.37
0
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/11/2005
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΩΣΣΟΓΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΣΥΡΜΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.2
0
0
0.2
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/05/2002
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΟΥΣΤΙΒΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.12
0
0
0.12
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/06/1996
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.12
0
0
ΜΠΟΝΟΒΑ
ΟΡΣΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
194
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
14/09/1999
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΧΟΙΝΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/11/1988
8.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΝΟΒΑΛΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/09/1989
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΟΥΛΜΕΤΑΝΟΓΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/11/1989
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/04/1990
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΛΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/1990
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/1990
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΕΔΜΙΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1990
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/04/1991
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/07/1991
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/10/1991
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΧΑΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1992
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1992
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΛΠΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/05/1992
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΕΛΗΣ
ΣΟΛΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/06/1992
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΛΙΩΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1992
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΜΤΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1992
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΓΙΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1992
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΤΖΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/08/1992
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΥΜΕΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/08/1992
5.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1993
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΖΙΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/1993
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΑΝΘΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΡΕΠΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/04/1994
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΓΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1994
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/1994
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/12/1994
5.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΔΑΡΑΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/12/1994
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1995
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΩΣΑΪΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/09/1995
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΩΝΤΣΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/09/1995
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΑΜΟΡΕΛΗ
ΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/09/1995
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/11/1995
5.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΛΕΣΚΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/10/1996
5.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1996
8.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΔΡΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1996
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/12/1996
5.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/03/1997
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/04/1997
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/04/1997
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΛΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/04/1997
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1997
5.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/04/1998
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/05/1998
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΕΑΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/06/1998
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/11/2000
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΟΓΙΑΝΝΑΡΗ
ΧΡΥΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/2000
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΤΡΑΠΕΛΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/2000
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/04/2001
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΟΡΔΑΝΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/06/2001
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2001
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΤΣΚΑ
ΝΕΔΗΜ
ΣΑΛΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΟΥΔΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/11/2001
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΑ
ΓΚΙΟΥΛΓΚΙΟΥΝ
ΣΑΛΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/2002
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΑΛΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/04/2002
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΤΙΠΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/06/2002
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/2002
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΖΙΤΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/09/2002
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΜΠΡΑΜ
ΑΧΜΕΤ
ΣΑΛΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/11/2002
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2002
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΜΕΛΟΓΛΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/2003
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΟΥΣΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/09/2003
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/11/2003
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/04/2004
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/2004
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/07/2004
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/10/2004
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/11/2004
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/11/2004
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΥΩΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/11/2004
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/11/2004
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/03/2005
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/03/2005
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/03/2005
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/06/2005
8.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/09/2005
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΑΒΕΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/11/2005
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΙΘΑΡΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2005
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΣΜΑΗΛ ΜΕΜΕΤ
ΤΖΕΓΚΙΖ
ΣΑΛΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/04/2006
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΟΥ
ΖΩΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/07/2006
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΕΤΑΝΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2006
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/07/2006
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/07/2006
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΜΕΤ
ΟΖΤΖΙΑΝ
ΜΕΜΕΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/07/2006
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/07/2006
5.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/09/2006
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΔΑΦΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/2006
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΡΑΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/2006
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΜΠΟΥΤΖΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/2006
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΡΕΤΖΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/2006
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/10/2006
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/10/2006
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/2006
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΡΑΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/03/2007
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΟΛΑΡΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/04/2007
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/04/2007
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΦΙΝΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/04/2007
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/04/2007
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΖΕΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/05/2007
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΩΤΖΗ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2007
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/07/2007
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/09/2007
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/09/2007
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/10/2007
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2007
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/12/2007
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/12/2007
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΓΚΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/02/2008
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/2008
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΤΣΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/04/2008
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/04/2008
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/04/2008
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΔΙΤΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/06/2008
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΥΡΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/06/2008
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΠΡΩΪΜΟΥ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/06/2008
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΝΕΖΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/07/2008
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΜΠΛΙΟΥΚ
ΙΛΙΑΣ
ΓΙΑΚΟΥΠ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/07/2008
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΚΙΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/09/2008
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΠΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/10/2008
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/10/2008
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΤΖΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/10/2008
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΝΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ-ΝΤΕΝΙΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/2008
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/2008
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΗΠΟΥΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/02/2009
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΖΕ
ΕΥΛΑΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/2009
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΕΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/05/2009
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/05/2009
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/05/2009
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2009
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2009
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/07/2009
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/07/2009
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/07/2009
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/07/2009
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/09/2009
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/09/2009
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/10/2009
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΛΕΩΝΙΔΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/10/2009
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΤΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/12/2009
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΡΓΑΤΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/12/2009
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/12/2009
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/12/2009
7.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΒΑΝΙΟΥ
ΑΝΤΙΟΠΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/12/2009
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/12/2009
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/02/2010
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΛΕΣ ΑΜΕΤ
ΣΙΝΑΝ
ΜΕΜΕΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/02/2010
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/04/2010
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/05/2010
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/05/2010
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΡΜΙΓΚΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/05/2010
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΥΣΕΝΤΖΟΥ
ΔΩΡΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/05/2010
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/06/2010
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/07/2010
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
349
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/10/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΑΦΤΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
350
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/09/2004
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
351
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/04/2008
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
352
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/10/2008
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0