ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΚΑΦΕΤΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.865
0
5.865
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15/05/1996
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΣΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.16
0
0
0.16
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18/12/1997
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
0
ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.837
0
0
44.837
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.65
3.73
2.28
8.367
7.833
7.853
8.003
ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.837
0
0
36.837
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
3.62
0
8.767
8.6
8.053
4.317
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.287
5.35
0
17.937
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
03/10/1993
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.657
8.047
7.233
ΝΙΚΟΛΑΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
83.66
0
0
83.66
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/02/1990
7.71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.607
0
0
62.607
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.907
9.133
8.367
7.833
8.967
9.5
ΜΙΣΟΚΑΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.543
0
0
62.543
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.937
9.133
8.367
7.833
8.873
9.5
ΠΕΡΡΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.9
0
0
61.9
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1993
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΜΠΑΚΑΤΣΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.867
0
0
61.867
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.167
8.367
7.833
8.333
9.5
ΔΡΙΚΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.867
0
0
61.867
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/1997
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.167
8.367
7.833
8.333
9.5
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.5
0
0
61.5
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
8.767
9.133
8.367
7.833
8.3
9.5
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.95
0
0
60.95
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/09/1991
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
2.8
5.35
9.167
8.367
7.833
8.3
9.5
ΤΖΙΜΟΥ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.041
0
0
60.041
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/1997
7.25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
36.815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
5.126
9.5
ΠΟΛΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.89
0
0
59.89
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
8.3
7.603
8.4
8.153
8.333
9.9
ΤΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.673
0
0
58.673
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1993
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
0
0
0
7.533
4.92
5.72
3.26
8.367
7.833
8.66
9.5
ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.27
0
0
58.27
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/12/1992
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3.78
8.937
9.167
8.367
7.833
8.687
9.5
ΒΙΕΝΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.1
0
0
57.1
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/1994
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
3.7
9.133
8.367
7.833
8.667
9.5
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.583
0
0
56.583
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1992
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
2.77
8.8
9.133
8.367
7.833
8.3
9.5
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΙΣΑΑΚ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.434
0
0
56.434
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1992
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
7.967
6.81
5.89
3.22
4.197
7.993
8.937
9.5
ΠΑΛΥΒΟΥ
ΕΛΕΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.597
0
0
54.597
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/03/1997
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.133
8.367
7.8
8.3
2.297
ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.607
0
0
53.607
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/03/2000
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
4.01
3.74
9.167
8.367
7.833
8.577
9.333
ΜΑΛΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.5
0
0
53.5
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.133
8.367
7.833
0
9.5
ΑΡΓΥΡΑΚΗ
ΛΥΔΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.153
0
0
53.153
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22
8.767
9.133
8.367
7.833
8.333
9.5
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.098
0
0
53.098
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/03/1996
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
8.767
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.001
0
0
53.001
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.767
9.133
8.367
7.833
8.3
0.834
ΚΑΛΛΙΩΡΑ
ΑΓΛΑΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.477
0
0
52.477
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/2003
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.833
8.877
9.5
ΚΑΛΗΜΕΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.333
0
0
52.333
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
0
ΡΟΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.033
0
0
52.033
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/1997
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΓΚΟΒΕΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52
0
0
52
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/02/2003
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΛΙΩΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.967
0
0
51.967
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/05/2001
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.933
0
0
51.933
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/1996
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.833
8.333
9.5
ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.851
0
0
51.851
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.111
3.877
4.046
7.42
8.201
9.02
4.086
4.3
2
2.73
4.06
ΚΟΛΟΦΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.634
0
0
51.634
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.93
8.933
8.833
8.9
3.39
3.88
ΤΣΑΜΗ
ΟΛΓΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.333
0
0
51.333
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
2.51
3.57
9.167
8.4
7.833
8.867
9.467
ΠΑΥΛΑΚΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.083
0
0
51.083
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1992
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.34
2.83
3.78
9.133
8.367
7.833
8.333
9.467
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.733
0
0
50.733
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/02/1996
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.586
0
0
50.586
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/02/1991
5.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206
7.533
6.61
5.64
3.31
8.367
3.42
4
9.5
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.573
15.15
8.14
27.283
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/07/1997
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
3.78
2.98
2.94
3.34
4.04
6.383
ΚΕΤΣΙΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.71
0
0
49.71
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
2.81
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.616
0
0
49.616
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/10/1994
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
0
0
7.533
8.267
9.6
8.167
0
6.369
3.34
4.02
ΚΑΣΟΥΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.283
0
0
49.283
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22
2.5
1.85
9.167
8.367
7.833
8.847
9.5
ΤΕΜΠΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.203
14.91
7.16
27.133
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.393
4.35
3.02
3.05
3.4
3.9
4.02
ΠΛΕΣΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.855
0
0
48.855
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/04/1994
7.29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
34.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.014
3.97
4
ΤΣΙΠΟΛΙΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.776
0
0
48.776
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.28
4.663
4.66
4.5
8.967
8.867
4.3
4.5
0
0
4.04
ΡΗΓΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.561
0
0
47.561
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
8
6.87
5.76
3.36
4.51
3.35
3.96
9.5
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ
ΦΙΛΑΝΘΗ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.204
0
0
47.204
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/12/2001
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.1
8.367
7.833
3.637
9.5
ΤΣΑΚΑΛΙΝΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.105
18.49
8.305
20.31
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/02/2000
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.06
3.74
0
0
3.01
3.44
4.06
ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.967
0
0
46.967
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/03/1994
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.1
8.367
7.833
3
0
ΡΗΓΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.93
0
0
46.93
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/03/1996
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.67
9.167
8.367
7.833
8.427
9.467
ΤΟΛΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.435
14.99
7.205
24.24
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.41
2.88
3.16
3.13
3.47
3.98
4.21
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.145
14.1
6.035
26.01
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/1999
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.49
3.88
3.19
3.12
3.37
3.93
4.03
ΑΡΜΑΤΑ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.105
15.55
6.295
24.26
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
3.26
4.08
3.02
3.37
3.88
4.15
ΡΟΒΟΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.985
14.76
4.435
26.79
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/05/1999
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.62
3.9
4.11
2.99
3.28
3.79
4.1
ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.559
0
0
45.559
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.286
8.767
9.167
8.367
7.833
4.04
4.1
ΣΑΒΒΟΡΓΙΝΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.31
12.02
6.66
26.63
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
2.1
3.95
3.88
2.94
3.35
3.58
4.02
ΚΑΤΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.165
14.19
5.955
25.02
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
0
0
3.41
3.91
9.5
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.12
17.42
11.01
16.69
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/04/1999
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
3.7
0
0
3.34
3.9
4.03
ΠΑΣΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.925
0
0
44.925
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
6.8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28.648
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
0
0
3.97
4.04
ΤΣΙΑΜΗΣ-ΖΩΤΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.873
0
0
44.873
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/10/1989
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
2.73
2.59
9.133
8.367
7.833
2.68
9.5
ΚΟΥΒΑΡΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.752
0
0
44.752
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.833
8.367
2.286
ΠΑΝΟΒΑ
ΤΣΒΕΤΟΣΛΑΒΑ
ΜΑΡΙΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.743
0
0
44.743
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/1988
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
9.133
8.367
7.833
8.3
9.5
ΒΕΝΑΡΔΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.516
0
0
44.516
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
8.8
7.567
3.16
7.833
8.793
6.103
ΒΑΣΣΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.431
0
0
44.431
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.933
8.267
7.833
8.333
2.297
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.42
0
0
44.42
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
0.6
9.167
8.367
7.833
8.367
9.467
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.357
0
0
44.357
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/07/1990
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.68
3.71
0
8.367
7.833
8.3
9.467
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.26
0
0
44.26
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/1994
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
1.554
0.869
7.533
4.377
3.02
2.49
8.767
8.6
3.44
1.45
ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.237
0
0
44.237
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/1994
6.8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
36.307
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
3.95
ΓΟΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.896
0
0
43.896
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/1998
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
5.04
8.794
5.183
5.393
3.25
3.81
9.937
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.873
0
0
43.873
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/05/1999
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.4
7.833
9.007
9.5
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.844
9.01
7.58
27.254
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/1999
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
5.43
3.25
3.18
4.664
4.01
4.06
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.82
0
0
43.82
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/12/1992
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.953
9.5
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΓΩΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.597
0
0
43.597
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1989
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
8
2.86
0
4.02
8.767
8.6
4.02
4.03
ΠΕΡΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.56
0
0
43.56
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/03/1996
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.727
9.5
ΚΟΥΚΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.545
8.7
9.745
25.1
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/2001
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
3.61
3.11
2.85
5.36
3.94
4.03
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.48
16.76
0
26.72
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/1999
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.18
4
4.08
3.06
2.91
3.38
4.11
ΚΑΤΡΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.445
12.03
7.065
24.35
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
3.25
3.06
3.04
3.37
3.92
4.08
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.333
0
0
43.333
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.167
8.367
0
8.333
9.5
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
0
0
43.2
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.433
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ
ΡΑΧΗΛ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
0
0
43.2
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1991
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.333
9.5
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
0
0
43.2
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1992
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΟΤΤΑΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
0
0
43.2
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1993
5.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.367
9.467
ΖΑΠΟΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
0
0
43.2
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/03/1997
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.167
0
0
43.167
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1992
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.333
9.5
ΠΡΑΓΚΑΛΟΥΔΗ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.167
0
0
43.167
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1992
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.333
9.5
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.167
0
0
43.167
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.367
9.467
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.167
0
0
43.167
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.367
9.467
ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.133
0
0
43.133
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.3
9.5
ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.133
0
0
43.133
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.3
9.5
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.99
10.53
6.67
25.79
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.03
4.36
0
3.08
3.38
3.96
3.98
ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.533
0
0
42.533
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/07/1997
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.367
7.833
8.367
0
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.433
0
0
42.433
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.833
8.333
0
ΤΣΑΥΝΤΑΡΙΔΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.433
0
0
42.433
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/09/2001
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.833
8.333
0
ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.267
0
0
42.267
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1995
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
0
0
0
0
7.533
6.779
7.083
3.24
3.16
3.43
3.85
3.9
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.078
2.87
7.865
31.343
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/02/2001
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
3.24
2.37
9.5
9.267
ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.074
0
0
42.074
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/02/2000
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
5.267
2.5
6.85
5.08
4.05
4.48
3.44
3.96
4.07
ΕΞΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.053
0
0
42.053
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/09/1989
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.18
3.84
0
8.367
7.833
8.333
9.5
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΣΟΦΟΚ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.971
0
0
41.971
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/02/1990
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
7.5
2.2
3.76
3.13
3.14
7.833
3.73
9.5
ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.287
0
0
41.287
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1993
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.733
7.933
2.9
5.83
3.2
4.26
3.43
3.91
4.09
ΚΟΥΤΣΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.15
6.56
8.85
25.74
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
3.88
3.9
2.99
3.22
3.98
3.93
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.995
8
7.705
25.29
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
5.03
3.06
3.05
3.4
3.95
4.08
ΛΟΥΚΕΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΑΓΕΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.77
19.92
10.44
10.41
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/03/1996
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.41
4.03
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.473
0
0
40.473
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/05/1992
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
2.5
2.52
3.39
8.767
7.833
8.513
4.02
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.256
10.04
7.935
22.281
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1998
8.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.79
7.511
10
3.98
ΨΩΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.214
0
0
40.214
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.603
6.277
ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.192
0
0
40.192
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.4
7.833
8.637
6.189
ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.145
5.6
8.265
26.28
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/12/1997
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.13
3.76
2.98
3.05
3.29
3.97
4.1
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.137
0
0
40.137
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
4.98
4.02
7.617
2.89
3.34
3.89
3.9
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.01
0
0
40.01
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/12/1999
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
1.851
7.043
4.59
5.59
3.32
3.24
3.39
3.9
4
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.97
5.32
8.2
26.45
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/2000
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.13
4.16
3.97
2.95
3.36
3.86
4.02
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.857
0
0
39.857
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1992
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
3.55
9.167
8.367
7.833
3.92
4
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.85
9.72
5.07
25.06
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
3.78
3.15
3.12
3.32
3.86
4.02
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.84
0
0
39.84
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
9.9
2.67
9.133
8.367
3.35
0
4.01
ΛΙΑΒΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΠΑΜΕIΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.787
0
0
39.787
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/06/1991
5.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
2.9
3.27
0
8.767
8.6
3.78
9.5
ΚΥΠΡΑΙΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.699
7.92
11.155
20.624
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/11/2001
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
3.06
6.494
4.04
3.97
ΤΣΑΡΤΣΑΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.63
14.41
0
25.22
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2000
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
4.64
3.59
0
5.31
2.97
3.4
4.03
ΧΑΝΕΓΙΑΝ
ΓΕΒΟΝΤ
ΜΙΡΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.563
0
0
39.563
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.367
5.863
ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.46
16.72
6.05
16.69
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
3
3.26
3.77
4.06
ΡΟΓΚΑΚΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.32
0
0
39.32
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
1.28
0
0
0
0
0
0
7.967
6.82
4.16
4.04
3.16
3.36
3.86
4.01
ΡΩΜΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.296
0
4.875
34.421
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1995
7.04
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19.911
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.35
3.98
4.08
ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.079
4.14
8.21
26.729
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/11/1994
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.41
1.82
5.04
5.599
3.88
4.06
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.763
0
0
38.763
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
3.76
3.84
9.167
8.367
3.15
3.75
3.97
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.676
0
0
38.676
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/09/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
7.533
6.46
5.71
3.17
3.14
3.42
3.83
4.03
ΑΛΙΦΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.59
18.66
9.41
10.52
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/2004
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
3.46
4.03
ΜΕΛΙΓΩΝΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.587
0
0
38.587
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1993
5.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
4.27
8.12
5.74
3.02
3.12
8.567
4.05
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.494
0
0
38.494
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
6.34
6.317
5.88
3.09
3.06
3.32
3.78
4.01
ΤΟΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.458
0
0
38.458
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1990
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.971
7.567
6.78
5.79
3.19
3.16
3.24
3.8
3.96
ΤΣΙΠΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.413
0
0
38.413
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1992
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.97
2.53
3.83
8.767
8.567
3.88
4.02
ΚΑΤΑΛΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.393
0
0
38.393
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/1994
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
3.56
9.5
ΚΑΛΑΡΟΓΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.39
17.39
5.68
15.32
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/2001
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.16
0
0
2.86
3.36
3.94
ΤΖΟΜΑΚΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.205
16.87
10.245
11.09
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/1996
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.82
3.98
ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.147
0
0
38.147
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1999
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
8.367
7.833
3.68
9.467
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.74
15.97
6.91
14.86
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/1994
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2.67
3.18
3.72
4.01
ΜΑΤΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.655
16.68
9.755
11.22
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/07/1997
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
3.9
4.12
ΡΗΤΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.629
0
0
37.629
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/02/1990
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.726
7.567
1.76
1.37
0
8.767
8.6
3.85
3.99
ΜΟΥΣΙΑΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.62
4.7
6.5
26.42
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1993
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.95
4.09
3.12
3.45
3.99
4.04
ΜΑΡΑΤΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΕΛΠΙΔΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.535
16.65
10.225
10.66
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/02/2005
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
3.53
4.02
ΒΟΛΟΝΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.249
0
0
37.249
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/07/1997
7.05
ΝΑΙ
ΟΧΙ
33.259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
ΠΑΝΤΙΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.071
0
9.31
27.761
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1997
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
3.69
3.18
3.14
6.263
4.04
6.049
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.04
16.41
10.5
10.13
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
3.34
3.84
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.008
0
0
37.008
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1989
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.234
7.533
2.82
5.6
3.22
2.48
3.32
3.81
3.99
ΔΕΔΟΥΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.935
19.01
8.395
9.53
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/2003
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
3.51
3.25
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.717
0
0
36.717
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/02/2002
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
2.76
3.7
3.99
ΚΩΣΤΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.659
0
0
36.659
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/06/1991
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
5.46
4.71
3.15
3.1
3.33
3.79
3.29
ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.527
0
0
36.527
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/03/1994
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
3.82
3.26
1.91
8.767
8.6
3.46
3.9
ΓΟΥΝΑΡΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.32
8.41
3.67
24.24
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/06/1991
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
3.7
3.03
3.04
3.02
3.6
4
ΕΞΑΡΧΑΚΗ
ΑΡΕΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.26
13.75
0
22.51
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.84
3.18
3.14
2.96
3.43
4.04
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.25
0
0
36.25
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
6.67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.84
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.243
0
0
36.243
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
2.57
2.58
3.4
8.767
8.467
3.8
3.92
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.227
0
0
36.227
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/05/1999
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
8.367
7.833
1.46
9.467
ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.095
5.61
4.715
25.77
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.34
5.19
0
3.08
3.34
3.9
3.92
ΣΑΪΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.073
0
0
36.073
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/1994
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.767
3.21
3.1
3.34
3.9
3.99
ΜΑΜΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.048
0
0
36.048
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/09/1989
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2
2.891
7.467
2.72
5.28
3.19
3.1
3.35
3.86
3.99
ΓΚΑΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.023
0
0
36.023
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/02/1990
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
6.13
5.52
3.05
2.98
3.17
3.7
3.94
ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.005
4.83
6.405
24.77
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/2001
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
3.81
0
1.92
5.244
7.306
4.03
ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.997
0
0
35.997
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
2.8
3.19
0
8.367
7.833
8.367
4.04
ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.979
0
9.45
26.529
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/04/1999
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
3.74
2.85
3.06
6.359
4.02
4
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.909
0
0
35.909
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/02/1990
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
7.6
2.84
5.58
3.18
3.08
3.32
3.9
4.02
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.85
0
0
35.85
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/05/1991
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
1.85
0
8.767
16.933
3.82
3.86
ΤΕΡΤΙΠΗ
ΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.803
0
0
35.803
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/11/1991
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.77
0
0
8.367
7.833
8.333
9.5
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΙΛΝΤΙΚΟ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.8
0
0
35.8
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1991
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
0
0
8.367
9.467
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.648
0
8.775
26.873
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1999
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.893
4.78
3.01
2.99
3.39
3.96
3.85
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.49
0
0
35.49
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/12/1993
5.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
5.88
2.31
2.76
3.82
3.3
3.79
4.03
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.42
0
0
35.42
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
6.681
7.521
3.99
3.08
2.87
3.39
6.257
ΖΑΚΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.35
13.06
11.16
11.13
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/06/1996
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
3.84
3.97
ΑΡΓΥΡΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.325
18.04
7.285
10
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
3.26
3.96
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.286
13.09
6.34
15.856
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2003
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
0.92
5.279
3.45
3.91
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.282
0
0
35.282
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/09/1999
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
7.967
2.74
5.64
3.22
3.09
3.16
3.84
3.98
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.263
0
0
35.263
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/07/1991
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
0
8.4
7.833
6.67
9.5
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.19
0
0
35.19
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
6.33
6.92
4.15
3.11
3.32
3.78
4.02
ΧΥΤΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.185
9
10.615
15.57
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
2.44
3.35
3.9
3.98
ΤΣΙΑΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.11
6.44
2.96
25.71
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
3.65
2.57
3.18
2.6
2.76
3.82
4.02
ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.105
17.49
10.405
7.21
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2004
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.92
ΖΑΡΑΒΙΓΚΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.94
0
6.58
28.36
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
1.87
5.34
0
2.42
3.27
3.91
9.5
ΦΛΕΒΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.936
0
0
34.936
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.45
2.99
8
5.166
5.81
3.23
3.15
3.39
1.75
0
ΠΗΤΤΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.92
0
7.18
27.74
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/2000
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
2.63
4.05
3.92
2.88
3.31
3.96
4.05
ΝΤΟΥΣΑΚΛΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.87
0
0
34.87
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/12/1992
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
2.69
0
8.367
7.833
3.5
9.5
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.85
0
0
34.85
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/09/2001
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.933
3.11
3.12
3.18
3.72
4.02
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.837
0
0
34.837
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.51
7.567
6.67
3.33
3.1
2.58
3.28
3.68
3.12
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.833
0
0
34.833
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/04/1997
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
0
0
7.533
2.6
5.13
3.18
3.15
3.28
3.74
4.04
ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΑ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.833
0
0
34.833
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/05/1999
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
0
9.5
ΣΔΡΑΛΑΓΚΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.75
7.38
0
27.37
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1990
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
4.46
3.84
2.89
2.95
2.89
3.4
4.04
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.624
0
0
34.624
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/02/1990
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
7.5
2.75
5.38
3.14
3.08
3.23
3.74
4.01
ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.61
14.64
8.125
11.845
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.311
9.533
0
ΜΟΥΣΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.442
0
8.445
25.997
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/07/2003
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.73
10
9.267
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.29
8.59
0
25.7
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.367
9.5
ΣΠΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.275
10.64
8.715
14.92
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1992
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.33
0
0
0
3.01
3.59
3.99
ΣΧΙΖΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.27
16.16
7.8
10.31
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2001
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
3.39
3.97
ΜΑΡΣΙΛΕΤΤΙ
ΡΙΤΑ
ΦΡΑNΤΖΕΣΚΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.173
0
0
34.173
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/03/1984
9.65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23.133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
3.8
3.98
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΟΘΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.17
6.79
1.74
25.64
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1992
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.01
3.64
3.74
2.24
2.68
2.91
3.42
4
ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ΕΒΕΡΔΙΚΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.15
6.37
0
27.78
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
4
3.65
3.85
3.04
2.92
3.32
4.01
ΔΙΑΦΙΓΓΕΛΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.12
13.45
10.32
10.35
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/09/2001
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
3.53
4.03
ΜΠΑΝΤΕ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.103
3.41
5.02
25.673
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
2.23
2.17
3.03
3.24
3.62
9.433
ΓΚΑΜΠΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.088
12.02
7.345
14.723
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/2002
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.43
9.533
3.76
ΜΑΚΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.067
0
0
34.067
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/05/1989
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
8.367
9.5
ΑΡΓΙΑΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.067
0
0
34.067
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/1991
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΙΟΥΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΟΣΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.067
0
0
34.067
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/02/1996
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
8.367
9.5
ΜΑΣΣΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.033
0
0
34.033
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
8.367
9.467
ΡΑΜΠΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.033
0
0
34.033
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
8.333
9.5
ΜΟΡΦΕΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.033
0
0
34.033
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
8.367
9.467
ΒΛΑΣΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΒΛΑΣΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.017
0
0
34.017
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/11/1989
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
7.767
2.24
4.25
2.85
2.82
3.14
3.73
3.92
ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34
0
0
34
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
8.333
9.467
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.992
5.75
6.205
22.037
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
1.85
3.24
3.78
4
ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.878
0
0
33.878
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/06/1990
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
7.533
2.72
5.24
3.24
3.06
3.12
3.7
4.03
ΜΑΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.875
11.99
11.165
10.72
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/07/1996
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
3.79
3.91
ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.866
0
4.37
29.496
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.93
5.1
3.02
3.01
3.24
3.78
6.416
ΚΟΤΣΙΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.667
0
0
33.667
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.333
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.6
8.09
7.42
18.09
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2003
8.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
2.7
2.56
0
2.66
3.8
3.74
ΜΟΣΧΟΥΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.485
11.87
5.585
16.03
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/08/1999
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
3.43
0
0
2.78
3.36
3.97
ΓΚΟΥΜΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.44
12.15
10.73
10.56
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/02/1990
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
3.46
3.97
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.395
4.83
4.585
23.98
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
5.7
3.2
2.6
3.27
3.84
3.99
ΖΗΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.393
0
0
33.393
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8.733
3.18
3.02
3.11
3.39
3.96
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.23
13.71
9.5
10.02
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2001
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
3.33
3.78
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.21
10.91
8.95
13.35
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2001
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.15
3.28
3.9
4.02
ΚΟΝΤΖΑΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.127
0
0
33.127
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/02/1989
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
2.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
1.81
3.18
0
3.03
3.72
4.02
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.122
9.93
7.645
15.547
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
8.967
3.89
ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.008
9.02
7.675
16.313
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/09/2005
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
9.533
3.97
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.955
15.29
5.345
12.32
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1996
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
2.93
3.44
4.11
ΤΣΟΥΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.883
4.25
2.84
25.793
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
1.367
0
0
0
0
2.86
3.4
9.5
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.79
15.93
6.94
9.92
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/2004
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.73
3.22
3.97
ΡΗΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.769
1.12
0
31.649
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
5.949
9.5
ΚΟΜΙΝΗΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.685
0.57
7.675
24.44
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
3.79
3.31
3.11
3.44
3.98
4.04
ΞΕΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.617
0
10.01
22.607
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/1999
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
0.61
2.75
3.59
6.677
5.29
ΓΚΜΠΟΛΑΝΤΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΑΝΙΕΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.6
0
0
32.6
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
6.5
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
32.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.583
0
0
32.583
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
3.45
3.8
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.57
9.66
11.96
10.95
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/2002
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
3.75
3.94
ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.565
0
4.415
28.15
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
4.09
3.97
4.03
2.04
3.14
3.9
4
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.55
12.61
4.59
15.35
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/05/2002
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
3.3
0
0
2.29
3.1
3.75
ΣΚΟΥΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.51
14.13
8.36
10.02
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1995
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
3.22
3.98
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.49
3.91
5.17
23.41
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1999
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
2.42
3.17
3.09
3.35
3.87
4.01
ΜΑΝΩΛΟΥΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.47
3.34
4.87
24.26
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/1999
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.28
2.58
3.16
3.08
3.34
3.86
3.96
ΠΕΤΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.397
0
0
32.397
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.397
4.72
5.33
3.19
3.09
3.25
3.44
3.98
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΔΑΜ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.325
4.72
3.155
24.45
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
3.82
3.16
3.18
1.88
3.99
4.02
ΨΥΛΛΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.1
0
9.05
23.05
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
2.71
3.03
3.02
3.43
3.92
3.96
ΑΝΥΦΑΝΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝN
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.1
6.01
1.73
24.36
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/03/1997
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
4.12
4.02
3.04
3
3.49
4.04
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.083
0
0
32.083
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
6.383
9.5
ΤΣΑΚΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.065
8.13
3.705
20.23
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/12/1992
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.25
3.13
1.95
2
2.75
3.27
3.88
ΒΑΛΟΤΑΣΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.065
10.87
7.895
13.3
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/03/1996
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
0
0
2.91
3.4
4.07
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.01
0
0
32.01
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
3.87
3.81
2.85
2.95
7.8
3.59
4.06
ΚΑΤΖΟΓΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.921
0
0
31.921
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
8
2.74
1.62
3.1
3
3.24
3.64
4.01
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.848
0
0
31.848
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/09/1989
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
6.567
8
2.82
2.19
0
3.09
3.31
3.7
0
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.847
0
2.22
29.627
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.357
5.42
4.14
2.96
3.15
3.05
3.75
3.8
ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.805
0
0
31.805
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.77
1.83
1.45
0
8.767
10.708
3.5
3.78
ΚΕΦΑΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.767
0
0
31.767
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
8.367
7.833
8.333
0
ΜΠΕΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.695
0
4.215
27.48
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.22
6.01
3.1
3.08
3.25
3.84
3.98
ΜΠΑΖΕΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.655
14.34
7.455
9.86
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/2000
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
3.2
3.92
ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.65
0
11.03
20.62
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.11
3.69
3.78
0
0.59
3.41
4.02
4.02
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.65
4.41
5.96
21.28
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
2.82
3.58
0
1.44
2.97
3.84
3.97
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.644
0
7.79
23.854
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1998
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.294
3.38
3.86
1.96
3.34
3.99
4.03
ΠΑΠΠΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.582
0
5.055
26.527
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
2.42
2.54
0
8.767
3.27
3.84
3.99
ΝΙΝΟΥΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.565
0
4.395
27.17
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.41
4.04
3
2.62
3.35
3.77
3.98
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.437
0
0
31.437
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/11/1995
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
3.64
3.75
2.23
8.667
2.86
3.4
3.95
ΜΠΟΤΩΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.41
8.98
0
22.43
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2001
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
3.25
3.92
0
2.65
2.64
3.23
3.97
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ
ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.34
7.25
5.88
18.21
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
2.4
2.46
0
2.98
3.42
3.99
ΖΑΒΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.332
6.88
10.825
13.627
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
4.05
6.237
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.215
16.26
5.665
9.29
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
2.82
3.91
ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.07
0
4.13
26.94
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/08/1998
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
4.41
3.78
2.34
2.9
3.32
3.83
4
ΒΟΤΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.07
11.23
9.56
10.28
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/02/2003
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
3.38
3.94
ΜΕΚΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.927
0
0
30.927
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.033
9.433
0
2.95
3.06
3.03
3.54
3.88
ΠΑΤΣΙΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.873
0
0
30.873
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
3.66
3.71
2.29
2.6
2.94
3.25
9.433
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.846
0
0
30.846
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/07/1997
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.833
8.367
6.246
ΓΕΡΑΚΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.75
0
7.53
23.22
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1998
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
3.16
3.4
2.66
3.35
3.87
3.94
ΜΑΓΓΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.565
8.9
4.275
17.39
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2001
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.32
3.6
0
0
2.37
3.22
3.88
ΤΡΙΑΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.51
0
4.42
26.09
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/07/1994
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
2.51
4
3.35
2.32
3.2
3.86
4.02
ΜΑΡΤΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.5
7.69
4.4
18.41
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
2.26
3.73
0
0
2.84
3.21
3.94
ΚΟΥΚΟΥΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.485
5.62
10.445
14.42
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/2002
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
0
0
3.26
3.79
4.01
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.431
0
6.015
24.416
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
4.496
3.05
2.93
3.27
3.89
4.03
ΤΣΑΛΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.42
0
2.32
28.1
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
3.82
1.92
2.99
2.71
3.31
9.5
ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.409
0
0
30.409
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2002
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.698
7.491
8.9
3.44
3.88
ΦΟΥΣΤΕΡΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.37
3.4
0
26.97
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/09/1998
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
3.66
3.99
3.67
3.02
2.94
3.28
3.98
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΟΥΚΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.33
0
0
30.33
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
5.73
4.05
4.13
2.98
2.87
3.29
3.99
ΤΑΣΙΚΑ
ΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.245
11.11
8.195
10.94
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3.02
2.88
4.04
ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.2
0
0
30.2
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.6
3.3
9.533
ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.115
10.18
7.505
12.43
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/11/2002
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
0
1.96
2.88
1.1
3.97
ΣΥΡΙΑΤΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.07
0
2.02
28.05
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
2.69
4.11
4.06
3
2.88
3.67
3.96
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.03
4.25
0
25.78
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.76
4.38
3.23
3.12
2.98
3.33
3.98
ΚΤΕΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.005
0
5.395
24.61
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.61
3.67
3.11
2.99
3.36
3.9
3.97
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.946
0
0
29.946
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
5.926
4.11
3.13
3.2
2.98
3.44
4
ΜΟΜΤΣΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.92
0
0
29.92
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
5.35
5.86
3.89
3.02
2.89
3.41
3.92
ΠΑΛΛΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.85
0
5.2
24.65
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/04/1996
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.44
3.5
3.06
3.06
2.1
3.59
3.9
ΤΣΑΓΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.728
2.59
7.095
20.043
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/09/1996
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
2.71
9.5
ΒΛΑΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.605
1.91
7.835
19.86
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1996
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
0
0
3.15
3.61
9.5
ΣΟΥΦΛΑΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.58
10.68
6.42
12.48
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1995
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.77
0.4
2.99
3.32
4
ΚΑΖΛΑΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.525
11.25
2.265
16.01
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/09/1998
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
2.9
2.84
3.33
3.91
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.455
8.09
5.865
15.5
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
0
1.92
2.98
3.47
3.97
ΜΠΕΚΙΑΡΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.45
3.08
9.5
16.87
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
2.88
0
0
3.2
3.82
3.99
ΧΑΣΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.427
0
0
29.427
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/02/1990
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
3.44
3.07
3.01
3.39
3.97
ΓΕΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.395
9.77
9.785
9.84
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/06/1998
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
3.28
3.9
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.39
11.96
8.03
9.4
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2001
7.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
3.22
4.06
ΜΑΥΡΑΕΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.359
0
0
29.359
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/03/1991
6.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
5.839
3.88
3.1
3.03
3
3.4
3.98
ΜΠΟΓΟΣΛΟΒΣΚΑΓΙΑ
ΓΚΑΛΙΝΑ
ΒΙΚΤΩΡΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.32
0
0
29.32
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/06/1987
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
2.49
0
8.367
7.833
3.2
3.83
ΛΑΜΑΡΗ
ΑΛΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.29
0
3.92
25.37
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.46
3.88
2.96
3.09
3.21
3.8
3.97
ΤΑΓΑΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.21
10.38
8.71
10.12
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.34
3.93
ΤΣΙΓΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.195
15.87
7.945
5.38
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/10/1994
5.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
0
3.92
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.14
0
4.45
24.69
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.16
3.46
2.31
2.8
3.24
3.76
3.96
ΓΕΜΕΝΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.077
0
0
29.077
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1999
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
0
3.71
ΚΑΛΟΥΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.065
0
4.495
24.57
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/02/2003
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
2.88
3.03
1.86
2.97
3.43
7.44
ΚΑΡΥΔΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.03
9.83
9.7
9.5
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.985
0
5.295
23.69
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
0
0
2.95
3.24
9.267
ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.96
14.25
6.51
8.2
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2003
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.89
3.35
1.96
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.958
0
7.225
21.733
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
3.5
9.333
ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.953
0
0
28.953
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/07/2005
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
3.22
9.533
ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.94
0
6.44
22.5
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.91
2.39
1.32
1.92
3.24
3.74
3.98
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.94
0
0
28.94
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2001
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.32
3.37
4.04
3.95
3.07
2.93
3.4
3.86
ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.885
0
7.805
21.08
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
3.82
2.16
1
3.22
3.76
3.72
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.87
0
5.03
23.84
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2001
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
3.98
3.46
2.98
3.23
3.77
3.92
ΣΙΦΝΑΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.85
6.48
5.83
16.54
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3.04
3.01
3.54
3.95
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.787
0
0
28.787
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/07/2005
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
3.12
9.467
ΒΕΡΒΕΣΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.54
0
0
28.54
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/1991
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.95
4.17
4.01
3.02
2.98
3.44
4
ΠΟΛΙΖΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.52
0
0
28.52
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.43
5.83
3.23
2.84
2.96
3.37
3.86
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.502
2.35
0.485
25.667
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/03/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.333
9.5
ΛΑΒΑΣΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.437
0
0
28.437
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/03/1994
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
8.367
3.87
ΞΥΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.417
0
0
28.417
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/09/1998
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
8.367
3.85
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.343
0
0
28.343
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1995
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.38
3.67
1.06
2.31
7.833
3.21
3.91
ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.255
13.41
6.675
8.17
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/2002
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
1.52
3.93
ΠΑΛΛΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.14
9.12
8.96
10.06
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/03/2004
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.33
3.88
ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.065
0
3.375
24.69
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.73
3.12
3.08
3.28
3.79
3.91
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.05
0
0
28.05
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/03/1997
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.37
6.59
4.13
3.12
3.02
2.82
3.28
3.72
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.033
0
0
28.033
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1992
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
0
0
0
0
7.1
8.333
9.5
ΦΛΩΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28
0
0
28
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1991
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
3.84
3.92
3.96
3.07
2.82
3.35
4.02
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.997
0
0
27.997
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/03/1995
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
0
8.367
7.833
3.24
6.147
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.99
0
2.4
25.59
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/09/1995
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.35
3.79
3.09
3.05
2.94
3.45
3.92
ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.903
0
0
27.903
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
0
2.16
0.72
8.4
7.833
3.3
3.88
ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.865
8.55
9.185
10.13
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
3.32
3.9
ΔΕΚΑΝΕΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.863
0
0
27.863
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.39
2.57
3.86
3.38
1.55
7.833
3.34
3.94
ΠΑΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.83
0
0
27.83
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1995
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
3.9
3.94
3.88
3.04
2.76
3.43
3.98
ΡΕΝΤΖΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.81
0
0
27.81
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1995
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.4
4
3.93
3.08
2.94
3.43
3.93
ΓΚΙΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.78
0
10.3
17.48
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
0
3.45
2.22
3.36
3.95
3.88
ΣΑΠΡΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.75
0
0
27.75
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
3.74
3.98
3.66
3.08
2.91
3.39
3.97
ΠΟΛΙΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.74
0
0
27.74
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/03/2000
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.88
4.13
3.93
2.96
2.92
3.35
3.72
ΚΑΡΥΔΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.71
14.34
3.78
9.59
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
3.12
3.89
ΝΟΥΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.692
7.74
3.345
16.607
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/07/2005
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
2.39
12.297
ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.65
0
0
27.65
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.64
5.63
3.01
3.1
2.88
3.38
4.01
ΜΑΝΔΗΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.605
9.56
8.055
9.99
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/09/2001
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
3.79
2.33
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.6
0
0
27.6
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/03/2000
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.75
3.81
3.75
3.06
2.84
3.3
3.97
ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.57
0
4.31
23.26
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
3.87
3.08
3.12
2.95
3.72
3.9
ΜΠΕΙΝΤΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.565
2.36
7.875
17.33
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/2003
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
2.97
3.4
3.86
4.16
ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.5
0
0
27.5
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1999
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
9.167
9.433
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.47
0
0
27.47
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
4.04
4.01
3.81
3.02
2.88
3.41
3.92
ΚΕΛΕΜΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.37
0
1.79
25.58
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/1999
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.42
3.88
2.97
2.98
2.97
3.4
3.96
ΜΑΤΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.365
9.16
10.895
7.31
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/2003
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
3.89
ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.34
0
7.68
19.66
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.19
4.32
0
0
3.36
3.77
4.02
ΚΡΙΠΕΝΤΗΡΗ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.3
0
0
27.3
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/07/1990
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
4.3
4.02
2.76
3
2.9
3.31
3.98
ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.299
0
0
27.299
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/1994
5.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.7
8.533
7.01
7.056
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.21
0
0
27.21
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/08/1999
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
4.43
3.81
2.87
3
2.9
3.38
3.97
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.15
0
0
27.15
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
4.07
3.88
3.63
3
2.85
3.42
3.82
ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.15
0
1.08
26.07
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
2.76
3.85
3.32
2.98
2.9
3.44
3.97
ΜΠΕΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.11
0
0
27.11
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
3.81
3.82
4.07
3.06
2.9
3.36
3.89
ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.109
0
0
27.109
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/04/1998
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
1.31
8.033
8.727
1.844
1.25
0
0
0.25
3.18
ΚΟΝΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΛΕΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.98
0
0
26.98
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1992
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
4.42
3.71
2.9
3
2.86
3.25
3.92
ΛΑΣΔΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.95
0
0
26.95
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/1999
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
4.66
3.83
2.69
2.97
2.94
3.27
3.95
ΟΚΚΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.888
0
0
26.888
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/11/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.833
5.646
5.009
ΤΣΟΥΠΛΑΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.87
0
0
26.87
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/03/1997
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
3.96
4.04
3.91
3.02
2.87
3.37
3.96
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.833
0
0
26.833
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/08/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.567
0
9.5
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.718
5.48
6.095
15.143
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
3.39
3.92
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.69
0
0
26.69
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/07/1991
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
3.87
3.9
2.92
2.92
2.88
3.28
4.04
ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.68
0
0
26.68
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/02/1992
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
4.3
3.81
2.87
3.02
2.85
3.31
3.9
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.6
0
4.4
22.2
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1990
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
2.84
3.85
0
1.98
3.02
3.49
4.04
ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.56
0
0
26.56
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
3.75
3.99
3.52
2.95
2.85
3.22
3.89
ΜΠΑΡΚΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.55
0
0
26.55
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
3.67
3.95
4.04
3.09
2.88
3.3
3.9
ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.515
11.11
7.815
7.59
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/04/2004
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.01
2.56
4.02
ΔΑΓΡΕ
ΑΡΓΥΡΩ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.507
5.7
0
20.807
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
2.39
0
0
8.767
1.84
3.16
3.85
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.483
9.15
0
17.333
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/09/2006
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
9.5
ΜΙΧΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.48
0
0
26.48
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/03/1995
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
4.33
3.72
2.53
2.94
2.79
3.3
3.91
ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.39
0
0
26.39
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/07/1994
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.97
6.16
2.14
2.98
2.84
3.38
3.92
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΥΡΤΩ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.315
9.32
1.365
15.63
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/10/2004
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
2.52
2.79
3.26
3.93
ΒΙΖΙΡΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.25
0
0
26.25
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1992
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
2.53
4.22
3.5
3
2.88
3.33
3.99
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.225
11.51
4.975
9.74
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/2003
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
3.24
3.84
ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.207
12.51
6.55
7.147
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/04/1995
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
0
4.987
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.17
0
0
26.17
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1992
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.31
3.74
3.87
2.5
2.75
3.23
3.84
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.155
10.59
8.455
7.11
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/02/1990
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
3.93
ΝΤΖΙΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.14
0
0
26.14
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/1999
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4.8
3.76
2.67
2.94
2.85
3.28
3.84
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.1
0
0
26.1
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/09/1995
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
3.79
3.67
2.56
2.94
2.9
3.27
3.86
ΜΩΡΑΪΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.095
5.43
10.415
10.25
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.44
3.88
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.04
10.89
0
15.15
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/03/2000
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
3.75
2.07
0
0
2.84
4.01
ΤΣΕΠΕΤΟΝΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.033
0
0
26.033
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/04/1998
9.71
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
4.133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
8.3
2.89
3.05
2.21
0
3.04
ΜΑΣΤΕΛΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.02
0
0
26.02
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1990
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.79
4.02
3.15
3.06
2.85
3.36
3.95
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.01
6.77
5.48
13.76
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/09/2002
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
0
0
2.84
3.36
3.9
ΚΑΨΑΛΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.97
0
0
25.97
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/1994
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.86
4.08
3.46
2.48
2.87
3.28
3.94
ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.96
15.45
0
10.51
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/04/1991
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
3.3
0
0
0
0
5.98
ΜΙΧΑ
ΖΩΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.905
10.26
5.805
9.84
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/10/2004
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
3.2
4.02
ΚΑΡΦΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.84
0
0
25.84
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/09/1995
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
2.56
3.87
3.76
2.85
2.76
3.24
3.83
ΧΑΣΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.75
0
0
25.75
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
3.88
3.92
3.56
2.48
2.7
3.05
3.8
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.733
0
0
25.733
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/09/1997
5.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.843
5.57
3.1
3.1
2.86
3.3
3.96
ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.718
6.33
9.085
10.303
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/11/2002
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
3.263
3.9
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.7
0
0
25.7
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/09/1993
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.367
9.5
ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.667
0
0
25.667
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.367
9.467
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.64
2.09
0.56
22.99
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.73
3.72
3.31
2.32
2.76
3.27
3.88
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.64
0
0
25.64
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.95
4.11
3.92
3.52
3
2.84
3.34
3.96
ΠΟΛΥΖΩΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.633
0
0
25.633
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1997
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.767
0
9.5
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.59
11.21
0
14.38
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.93
3.83
0
0
0
2.75
3.87
ΘΕΟΔΩΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.52
2.9
0
22.62
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
3.85
2.73
3.06
2.78
3.2
3.92
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.424
0
3.045
22.379
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/11/1990
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
3.51
1.09
2.33
2.75
3.24
5.889
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.417
0
6.65
18.767
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2003
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
9.267
ΒΛΑΧΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.415
0
8.105
17.31
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/2001
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
3.74
0
0
3.15
3.74
3.86
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.35
0
0
25.35
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/1993
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
2.93
3.96
4.13
3.04
2.95
3.4
3.9
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.325
0
8.465
16.86
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/2003
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
0
2.17
1.15
3.26
3.72
3.91
ΣΑΚΟΒΑ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.31
0
0
25.31
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1992
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.87
2.88
4.05
3.23
2.48
2.8
3.25
3.75
ΠΕΛΕΚΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.27
0
0
25.27
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2001
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
4.04
4.14
3.09
2.9
3.39
3.9
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.25
9.68
6.37
9.2
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/09/2005
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
3.2
4.04
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.23
0
0
25.23
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1992
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
3.7
3.24
3.52
2.41
2.84
3.28
3.87
ΣΙΧΛΙΜΙΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.2
0
0
25.2
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/2000
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.23
3.61
2.87
3.02
2.12
2.54
3.81
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.18
0
0
25.18
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/01/1991
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
3.78
3.73
2.26
2.48
2.84
3.29
3.86
ΤΖΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.17
0
0
25.17
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/2002
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.89
4.06
2.92
2.94
2.71
3.18
3.47
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.14
0
0
25.14
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/12/1991
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.02
3.24
0
1.84
2.57
2.97
9.5
ΠΑΠΙΔΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΛΑΤΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.11
0
0
25.11
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
3.78
3.84
2.32
2.54
2.89
3.22
3.92
ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.98
0
0
24.98
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/07/1993
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
3.54
3.77
2.2
2.5
2.91
3.32
3.97
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.96
6.14
4.85
13.97
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1999
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
0
0
0
2.89
3.35
3.92
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.95
4.24
0
20.71
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
4.02
2.34
2.54
2.17
3.12
3.69
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ