ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
75.904
14.97
9.415
51.519
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/07/1994
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
5.297
8.223
7.041
2.926
4.883
7.8
3.22
9.5
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.656
0
0
55.656
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/07/1994
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.623
8.8
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.747
0
0
50.747
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/05/1996
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
3.96
2.6
9.1
8.4
7.8
8.367
9.5
ΤΑΞΕΙΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.925
0
0
48.925
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/03/1997
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
3
8.917
9.1
8.4
7.8
3.19
6.259
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.407
0
0
48.407
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/02/1996
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.31
3.13
9.133
8.4
8.567
8.367
9.5
ΖΗΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.95
0
0
46.95
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/02/2002
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.733
8.767
9.1
8.4
7.8
3.15
0
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.695
0
5.975
36.72
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
5.46
3.03
2.16
2.68
6.24
5.92
7.96
ΤΖΑΝΝΕΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.345
0
0
42.345
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.4
7.833
8.367
8.611
ΧΑΡΕΛΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.97
0
0
39.97
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1999
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.25
5.98
4.6
3.62
5.2
5.2
5.8
6.32
ΡΥΘΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.954
0
0
39.954
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/08/1998
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.367
6.254
ΒΟΥΡΟΝΙΚΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.918
0
0
39.918
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/06/2003
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.133
8.4
7.833
3.511
2.24
ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΝΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.256
0
0
39.256
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/11/1994
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.8
15.6
3.19
3.666
ΖΩΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.281
0
1.99
36.291
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91
3.12
0
4.36
3.1
14.334
9.467
ΣΚΟΥΦΑΛΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΙΣΙΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.965
6.49
4.845
26.63
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
6.28
2.12
2.67
4.14
3.86
4.59
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.74
0
0
35.74
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1992
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
7.533
8.4
7.8
8.367
0
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.373
0
0
35.373
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/07/1996
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
0
8.367
4.729
5.21
8.301
ΡΕΤΖΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.66
0
0
34.66
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.37
2.96
4.93
1.78
2.6
7.8
5.72
5.5
ΓΕΩΡΓΕΛΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.37
0
0
33.37
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/07/1995
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
2.2
2.89
0
2.54
8.6
4.46
9.5
ΚΩΤΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.077
0
1.62
30.457
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/11/1994
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.23
2.56
0
0
7.833
8.367
9.467
ΒΟΥΤΣΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗ
ΘΕΜΙΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.303
0
0
31.303
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
9.733
4.24
2.89
2.62
3.13
3.24
2.6
ΦΕΡΦΕΛΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.338
0
0
30.338
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.4
7.833
0.217
4.754
ΡΟΔΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.87
0
0
29.87
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/05/1998
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.44
6.92
2.68
3.68
3.16
4.32
3.67
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.125
5.55
8.285
15.29
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/06/1991
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
2.36
0
0
3.06
3.2
3.45
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.15
0
0
28.15
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/04/1999
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
3.04
4.08
4.26
2.65
3.12
5.74
2.96
ΚΟΥΤΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.903
0
0
27.903
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/02/2002
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
4.11
9.033
0
2.6
3.12
3.06
2.6
ΑΓΚΟΠΙΑΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.9
0
0
27.9
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/05/1992
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
3.52
3.48
5.44
5.28
4.1
3.74
0
ΗΛΙΑ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.16
0
0
27.16
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
2.66
3.25
3.06
2.66
3.13
4.12
6.02
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.573
0
0
26.573
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
0
0
7.833
6.28
9.08
ΒΑΣΛΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.96
0
0.72
25.24
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.23
6.33
3.72
0
3.6
3.11
2.82
3.43
ΤΑΟΥΣΑΝΗ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.845
0
1.905
23.94
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1999
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.15
2.96
3.29
3.4
2.78
2.92
2.76
3.68
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.32
7.22
2.7
15.4
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1995
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
2.58
2.22
0
0
2.51
2.4
3.63
ΚΩΣΤΑΚΗ
ΙΓΝΑΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.98
0
0
24.98
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/04/2001
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.36
2.9
3.69
2.62
3.16
3.4
3
ΓΛΙΓΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.81
0
0
24.81
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/07/1993
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
4.32
2.8
1.86
2.6
3.09
3.98
2.88
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.67
0
0
23.67
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
3.25
3.46
3.1
2.66
3.09
2.81
3.08
ΣΑΛΑΜΑΛΕΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.617
0
0
23.617
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/06/1996
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
4.9
11.217
ΤΣΙΤΣΑΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.57
0
0
21.57
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/03/1996
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15
2.76
1.93
2.76
2.57
3.08
2.9
2.42
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.377
0
5.15
16.227
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
0
0
3.1
8.367
2.48
ΜΟΡΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.185
6.93
3.975
10.28
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/09/2005
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
6.6
ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.906
0
0
20.906
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/07/2004
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
6.921
6.151
ΤΡΙΧΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.86
0
0
20.86
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1993
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.6
2.28
2.86
2.54
2.66
3.2
2.48
ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.08
10.39
3.49
6.2
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/04/2005
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
3.56
ΣΥΡΙΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.891
0
0
19.891
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.59
1.79
0
0
1.99
8.367
6.154
ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.795
0
0
19.795
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/1990
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22
7.833
6.871
3.87
ΚΑΡΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.315
8.9
6.585
3.83
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/2004
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.83
ΝΙΚΟΛΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.26
0
0
19.26
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.29
3.03
3.59
0
2.59
3.3
1.68
2.78
ΠΕΤΡΕΛΛΗ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18.37
0
0
18.37
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/10/2003
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.16
4.38
2.62
3
0
2.21
ΚΑΡΕΤΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18.3
0
0
18.3
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/2000
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
2.67
2.26
0
2.57
3.67
1.7
2.23
ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.257
5.54
0
11.717
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/02/2006
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.717
ΚΟΥΚΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.16
5.06
4.1
8
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/2000
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
1.89
0
0
0
0
3.78
ΣΑΡΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.42
12.75
0
3.67
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/03/2007
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.67
ΛΑΔΙΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.82
0
0
15.82
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/11/2000
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.15
2.96
2.93
0
2.58
1.76
0
3.44
ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.613
0
0
15.613
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.57
0
0
0
7.833
3.37
3.84
ΤΡΟΙΖΗ
ΜΑΡΙΑ ΧΙΟΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.29
0
0
15.29
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.12
2.24
0
2.66
3.28
0
0.99
ΘΩΜΑΪΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.94
12.2
0
2.74
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/07/2007
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
ΤΣΙΤΣΑΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.88
0
0
10.88
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1992
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.7
2.25
0
2.6
0
0
1.09
ΣΚΟΔΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.16
0
3.07
7.09
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/09/2005
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
3.71
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.032
0
0.765
9.267
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΠΑΡΙΑΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.94
0
0
9.94
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/08/1995
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.52
0
0
0
5.42
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.894
0
0
9.894
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/07/1995
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
3.2
3.7
ΛΑΡΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.735
0
3.295
6.44
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1997
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.44
0
ΑΒΕΡΚΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.433
0
0
9.433
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/09/1989
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΣΤΑΜΠΟΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.029
0
0
9.029
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/04/2007
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
4.651
3.12
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.87
0
0
8.87
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/05/1992
7.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.72
2.27
0
0
0
0
1.88
ΚΡΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.295
0.41
0
6.885
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.885
0
0
0
ΓΚΑΤΖΑΚΗ
ΖΩΓΡΑΦΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.9
0
0
6.9
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/05/1992
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.84
0
0
0
0
2.06
ΠΝΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.75
6.75
0
0
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/09/1999
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.74
0
0
6.74
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/07/1994
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
2.68
0
0
0
0
0
1.92
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.757
0
0
5.757
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
3.02
0
0
0
0
1.88
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.42
3.41
0
2.01
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/06/2004
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.406
0
0
5.406
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/06/1990
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
0
0
0
2.48
ΜΑΜΜΟΥΣ
ΑΝΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.311
0
0
5.311
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1996
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.271
0.6
0
0
0
0
1.44
ΚΑΤΩΠΟΔΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5
5
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2003
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.95
1.73
0
3.22
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/2003
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΧΑΡΡΥΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.291
0
0
4.291
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/04/2006
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.291
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.01
4.01
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/07/2007
8.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.87
0
2.11
0.76
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/07/2005
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.76
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.24
0
0
2.24
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2005
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
ΚΑΡΑΤΖΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.13
0
0
2.13
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.13
0
ΜΥΛΩΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.543
0
0
1.543
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1993
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0
0
0
0
0.4
0
0
ΜΑΤΣΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.9
0
0
0.9
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/11/2005
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
ΣΤΕΡΓΙΑΚΟΥ
ΧΡΥΣΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.82
0.82
0
0
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/07/2008
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΕΡΝΕΛΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.06
0
0.06
0
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/2000
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΕΝΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/06/1994
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/1994
5.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΕΖΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1994
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/06/1995
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΛΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1995
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/09/1995
8.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΑΛΑ
ΕΛΕΝΗ - ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1995
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1995
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΤΑΛΑΜΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1996
9.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΗΛΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1996
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΥΤΗ
ΜΑΡΙΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/04/1998
5.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΥΔΑ
ΑΓΓΕΛΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2000
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/2001
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΟΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/2002
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/2003
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΑΝΟΥΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/11/2003
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΜΠΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/2003
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΙΤΑΚΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/03/2004
8.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΔΕΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/2004
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/2004
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΙΓΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΛΚΗΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/09/2004
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΡΗ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/11/2004
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/11/2004
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΦΑΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2004
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2004
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΑΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/02/2005
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΤΤΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/07/2005
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΙΒΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/09/2005
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/03/2006
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΔΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/06/2006
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΗΜΟΥΛΗ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/2006
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/09/2006
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/10/2006
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/12/2006
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΝΤΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/12/2006
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/07/2007
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/07/2007
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/07/2008
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/07/2008
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/09/2008
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/09/2008
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/09/2008
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/09/2008
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/09/2008
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΡΑΚΑΖΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/10/2008
5.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/06/2009
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/02/2010
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/04/2010
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/2010
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/05/2010
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΗ
ΘΕΑΝΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/06/2010
8.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΡΓΙΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
136
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/07/2008
8.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΟΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
137
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/07/2009
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0