ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΛΑΙΝΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.039
0
0
8.039
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
26/11/1997
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.039
0
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
90.815
0
0
90.815
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/11/1990
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.19
4.02
14.405
16.8
15.667
16.733
19
ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
82.605
0
0
82.605
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/02/1996
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.405
16.8
15.667
16.733
19
ΖΑΡΚΑΔΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.978
0
0
62.978
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/05/1999
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
2.911
8.8
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΛΥΚΟΥΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.967
0
0
61.967
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2000
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΚΥΡΚΟΥ
ΒΕΑΤΡΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.833
0
0
61.833
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.293
0
0
57.293
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
2.01
2.35
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΣΔΗΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.767
0
0
55.767
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/09/1998
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
3.3
ΜΑΙΠΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.617
0
0
55.617
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1992
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
0
0
3.75
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΛΩΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.22
0
0
55.22
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/12/1993
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.61
2.32
8.99
9.167
8.4
7.867
8.367
9.5
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.103
0
0
55.103
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1992
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
3.97
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΓΚΙΤΣΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.067
0
0
52.067
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/1994
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΜΠΑΚΟΛΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.067
0
0
52.067
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/02/1995
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΒΑΚΚΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.093
0
0
51.093
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
2.63
3.29
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.41
16.31
7.28
26.82
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.84
3.5
0
3.06
2.78
3.14
9.5
ΓΚΟΡΕΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.176
0
0
50.176
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/01/1989
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
8
2.2
3.41
1.13
8.4
7.867
8.367
9.5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.977
0
0
49.977
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1990
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
0
9.167
8.4
7.833
8.367
14.1
ΓΙΩΤΗΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.35
0
0
49.35
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/04/1992
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.52
2.25
3.28
9.167
8.4
7.867
8.367
9.5
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ
ΟΛΓΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.502
0
0
48.502
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/06/1990
9.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
7.933
2.87
3.2
1.36
2.17
7.8
1.869
9.5
ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.133
0
0
48.133
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
0
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΖΑΛΑΚΩΣΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.033
0
0
48.033
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1995
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
6.05
9.1
8.4
8.183
3.72
3.78
ΜΠΡΕΣΤΑ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.361
0
0
46.361
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2002
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.067
8.367
4.561
ΝΟΥΣΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.723
0
0
45.723
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/11/1990
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
2.99
9.167
8.4
7.833
5.373
9.5
ΜΑΡΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.987
0
0
44.987
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/03/1992
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.92
9.167
8.4
8.6
0
0
ΛΑΚΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.887
0
0
44.887
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/02/2002
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
2.32
ΧΟΥΧΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/09/1990
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΛΑΜΠΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.233
0
0
43.233
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.233
0
0
43.233
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/1994
8.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.333
9.5
ΤΙΚΜΑΝΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.233
0
0
43.233
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1996
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΣΥΡΑΓΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.233
0
0
43.233
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/07/1997
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.782
0
0
42.782
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/05/1989
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
0
0
0
0
0
0
5.6
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
0
8.367
9.5
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.29
10.8
0
30.49
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/03/1992
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.35
2.44
0
0
7.833
8.367
9.5
ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.167
0
0
40.167
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1989
7.44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
2.8
1.52
3.6
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.063
0
0
40.063
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/12/1993
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.54
2.21
3.18
0
8.4
7.867
8.367
9.5
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.053
0
0
40.053
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.219
4.82
7.5
5.946
7.8
6.189
3.58
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.161
0
0
38.161
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/03/1991
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.983
7.23
0
8.4
7.833
8.367
1.349
ΜΙΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.135
11.47
5.525
20.14
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
8.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
3.32
3.9
3.95
2.5
0
1
3.53
ΜΟΥΛΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.909
0
0
36.909
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/08/1992
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.03
3.71
2.4
8.4
2.87
8.333
6.166
ΤΣΙΡΚΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.64
0
0
36.64
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
2.58
3.29
9.167
8.4
7.833
2.72
1.02
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.425
4.33
9.975
22.12
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/04/1996
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.98
0
2.52
3.67
5.46
3.52
ΚΟΡΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.099
0
0
36.099
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/04/1999
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.367
2.366
ΚΩΤΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.813
0
0
33.813
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
5.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
6.9
7.967
4.133
2.96
3.52
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.675
12.97
8.035
10.67
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
3.87
0
2.46
0
2.4
0
ΜΙΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.198
0
1.365
29.833
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
2.83
0.45
0
7.867
8.367
9.5
ΓΚΙΛΥΑΝΑ
ΜΑΡΙΛΥΝ
ΣΛΕΜΟΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.87
0
0
30.87
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1990
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
6.01
3.79
0
0
8.6
0
9.5
ΛΕΤΣΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.008
0
0
29.008
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/07/1995
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
1.31
2.331
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΜΙΡΑΝΤΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.672
0
3.595
25.077
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/11/1990
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2.22
2.67
0
0
7.833
0.92
9.433
ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.713
0
0
27.713
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1995
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
8.367
7.867
2.38
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.733
0
0
25.733
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.833
0
9.5
ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.651
0
1.915
23.736
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2.29
5.72
2.366
1.86
0
0
9.5
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΤΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.392
0
0
25.392
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/09/2001
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
0.84
0
7.867
3.526
9.5
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.32
7.47
0
17.85
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.79
3.92
3.96
2.64
0
0
3.54
ΤΣΙΩΛΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.255
0
2.405
21.85
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
3.88
3.63
2.56
0.88
3.36
3.68
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.363
0
0
23.363
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
0
0
0
0
0
3.96
0
1.2
0
3.503
9.5
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.627
0
0
21.627
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/04/2003
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
0
0
8.667
8.6
0
3.04
ΠΑΠΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.448
0
0
20.448
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1992
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
2
1.81
0
0
7.833
8.085
0
ΚΑΨΑΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18.35
5.69
9.29
3.37
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.07
0
0
1.3
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.89
17.89
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2002
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΩΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.835
0.44
7.895
9.5
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.68
0
0
16.68
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/04/1995
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
3.96
3.83
4
2.43
0
0
0
ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.233
0
0
16.233
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1992
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.833
0
0
ΚΡΙΚΩΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.17
0
0
16.17
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
3.38
3.93
4.02
2.62
0
0
0
ΔΑΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.74
13.38
0
2.36
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
0
0
0
0
ΓΚΑΝΤΣΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.95
0
0
14.95
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1992
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
3.26
3.58
3.69
2.48
0
0
0
ΚΑΖΟΥΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.756
0
0
13.756
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/02/2002
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
3.503
2.42
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.753
0
0
13.753
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/12/2006
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
3.423
2.497
ΤΣΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.39
0
0
13.39
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1998
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
8.87
0
2.54
0
0
0
ΡΙΖΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΡΙΣΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.045
0
0
13.045
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/09/2003
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
3.126
2.053
ΑΓΟΡΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.026
0
0
13.026
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1995
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.526
9.5
ΔΑΣΟΥΛΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.086
0
0
11.086
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/06/1985
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.777
4.309
ΡΑΡΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.45
0
1.93
8.52
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
1.1
3.6
1.88
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΛΟΥΙΖ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.91
9.83
0.08
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/06/2004
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.75
0
5.86
3.89
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2001
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΟΥΛΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.74
0
0
9.74
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1994
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.78
2.34
3.28
0
1.46
0
1.88
0
ΖΗΚΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛAΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.32
0
0
9.32
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/2000
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
3.94
2.76
0
0
0
0
ΤΣΙΤΣΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.167
0
0
9.167
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/02/1993
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
0
0
0
ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ
ΒΑΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.97
0
0
8.97
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1991
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.46
3.9
3.66
0.95
0
0
0
0
ΖΕΡΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.62
0
0
8.62
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3.25
3
0
0
0
0
0.37
ΨΥΧΑΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.55
0
0
8.55
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/1999
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
3.12
2.71
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.41
0
0
8.41
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/07/1995
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.63
4.01
3.77
0
0
0
0
0
ΤΑΣΣΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.833
0
0
7.833
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/04/1995
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
0
ΒΑΒΕΤΣΗ
ΡΟΖΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.833
0
0
7.833
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/07/1997
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΑΚΥΛΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.96
0
0
6.96
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/12/1990
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
2.36
3.36
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.62
0
0
6.62
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
3.86
0
0
0
0
0
ΚΑΚΑΒΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.9
5.9
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1995
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΤΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.77
0
0
5.77
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/1996
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.03
3.74
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.16
5.16
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2003
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΤΣΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.79
0
0
4.79
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/05/2002
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.29
2.5
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.64
0
0
4.64
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.34
3.3
0
0
0
0
0
ΤΑΤΣΗ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.6
0
0
4.6
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/11/1997
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
3.28
0
0
0
0
0
ΣΟΥΡΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.46
0
0
4.46
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2001
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.29
3.17
0
0
0
0
0
ΓΕΡΑΛΕΞΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.43
0
0
4.43
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1990
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
2.1
0
0
0
0
0
ΔΕΡΕΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.297
0
0
4.297
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/05/2002
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.917
1.38
0
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.615
0
3.615
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2003
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΛΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.563
0
0
3.563
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/2003
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.563
0
ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.44
3
0
0.44
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.44
0
0
0
0
0
ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.25
0
0
3.25
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/11/1997
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.25
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.98
0
0
2.98
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/04/2004
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.805
0
2.805
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2005
8.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.74
0
2.74
0
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.55
0
0
2.55
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
0
0
0
ΜΠΑΡΚΟΥΖΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.126
0
0
2.126
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
0
0
ΔΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.01
0
0
2.01
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
0
0
0
0
0
0
ΛΕΤΣΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΒΛΑΣΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.995
0
1.995
0
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1998
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΙΤΣ
ΣΤΑΝΑ
ΣΤΟΓΙΑΝΤΙΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.94
0
0
1.94
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/04/1984
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.915
0
1.915
0
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1998
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.8
0
0
1.8
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/06/2004
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
0
0
0
ΓΕΙΤΟΝΑ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.74
0
0
1.74
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1990
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
0
0
0
0
0
0
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.703
0
0
1.703
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/10/1996
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.703
ΚΩΣΤΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.703
0
0
1.703
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/02/2000
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.703
ΛΑΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.177
0
0
1.177
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/07/1995
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1
0
0
1
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/02/2002
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
ΜΠΑΛΛΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.96
0
0
0.96
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/03/1996
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.891
0
0
0.891
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/07/2005
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
ΣΟΡΟΒΑΚΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.869
0
0
0.869
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/06/1995
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.785
0
0.785
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2005
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.78
0
0.78
0
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1997
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.46
0
0
0.46
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/03/1991
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.46
0
0
0
0
0
0
ΚΙΤΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
119
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16/10/1992
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΥΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΧΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/03/1991
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/06/1991
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/04/1993
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1993
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΑΝΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1993
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/12/1993
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΙΟΥ-ΒΕΡΓΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/04/1994
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/1994
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΩΡΑ
ΕΛΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/11/1994
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΩΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΟΝΑΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/12/1994
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΖΟΥΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/01/1995
5.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΟΥΦΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/01/1995
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΣΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΓΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/10/1995
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓIOS
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/02/1996
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/03/1996
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΑΛΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/06/1997
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/07/1997
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΣΙΟΥ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/07/1997
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΨΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/10/1997
5.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΛΗ
ΑΝΘΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1997
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΒΕΤΣΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/1997
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΜΠΟΥΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/05/1998
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΩΓΙΑ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/05/1999
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/05/1999
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΑΨΗ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1999
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΕΤΣΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/2000
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΠΕΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2000
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΤΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/05/2001
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΗΔΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/06/2001
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΓΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2001
8.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2001
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΤΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/09/2001
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΠΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/11/2002
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/2003
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΥΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/04/2003
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/2003
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2003
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2003
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΑΠΕΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/09/2003
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2003
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΥΦΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/2004
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΜΒΕΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/08/2004
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/11/2004
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΟΡΕΝΤΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/2004
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΖΑΚΗ
ΑΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2004
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΛΕΤΣΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/03/2005
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΩΡΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/03/2005
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/03/2005
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΗΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/07/2005
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2005
8.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/09/2005
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΙΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/11/2005
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/11/2005
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/07/2006
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/09/2006
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/12/2006
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/02/2007
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/03/2007
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΡΑΤΟΡΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2007
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/07/2007
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/07/2007
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/2007
5.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΑΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/12/2007
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΫΣΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/02/2008
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/04/2008
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΤΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/06/2008
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΩΡΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/06/2008
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/2008
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/10/2008
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/02/2009
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΜΜΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/05/2009
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΞΙΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/07/2009
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/02/2010
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0