ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.43
0
0
25.43
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
14/11/1990
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.13
9.467
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.327
0
0
25.327
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29/04/1999
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
7.993
9.5
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.66
0
4.35
10.31
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
3.41
0
1.44
1.76
0
0.98
ΚΑΛΤΕΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.533
0
0
9.533
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
ΓΚΡΙΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.8
0
0
1.8
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18/11/1993
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΑΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.76
0
0
0.76
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
27/05/1992
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.76
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΛΑΜΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.2
0
0
29.2
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
27/03/1991
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
0
8.6
3.967
8.6
3.1
0
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.867
0
0
62.867
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.167
8.4
8.767
8.367
9.5
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.9
0
0
61.9
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/03/1991
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΜΑΜΑΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.9
0
0
61.9
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΜΑΛΟΥΣΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.9
0
0
61.9
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1995
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.867
0
0
61.867
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1992
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.867
0
0
61.867
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/1994
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.8
0
0
61.8
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.1
8.367
7.833
8.367
9.433
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.767
0
0
61.767
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.8
9.167
8.367
7.833
8.367
9.467
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.234
0
0
61.234
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/12/1989
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
0
0
0
7.867
8.333
9.6
8.3
0
8.6
6.394
9.5
ΠΑΝΩΡΓΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.055
0
0
60.055
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1998
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.95
7.833
9.313
2.04
8.4
7.833
6.186
9.5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.193
0
0
59.193
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1995
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.76
4.2
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.66
0
0
57.66
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/04/1990
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
1.9
2.96
9.1
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.559
0
0
56.559
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/02/1990
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.526
8.8
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.757
0
0
55.757
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/09/1995
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.4
11.191
8.367
0
ΦΡΑΓΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.553
0
0
55.553
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/05/1991
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
1.34
9.133
8.4
7.833
8.367
19
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.087
0
0
54.087
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/11/1993
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4.46
3.36
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.663
0
0
53.663
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1993
7.05
ΝΑΙ
ΟΧΙ
53.663
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.633
0
0
53.633
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/05/1999
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
8.967
8.833
8.867
8.933
10
0
ΧΟΝΔΡΟΥΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.5
0
0
53.5
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/03/1997
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.167
8.4
8.867
8.367
0
ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ
ΜΙΡΙΑΝΑ
ΓΙΟΒΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.437
0
0
53.437
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1983
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.4
9.6
8.3
0
13.52
0
3.85
ΒΕΛΕΤΖΕΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.885
13.04
8.495
31.35
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1997
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
2.6
0
0
7.833
8.367
9.5
ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.767
0
0
52.767
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/10/1990
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
0
8.367
7.833
8.367
9.5
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.767
0
0
52.767
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/04/1995
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
0
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΟΚΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.767
0
0
52.767
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
0
8.367
7.833
8.367
9.5
ΤΣΙΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΛΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52
0
0
52
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/11/1996
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΤΣΑΝΤΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.967
0
0
51.967
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/07/1989
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
0
0
0
0
0
0
9.1
8.367
7.833
8.367
9.5
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.967
0
0
51.967
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/04/1995
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.1
8.367
7.833
8.367
9.5
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.887
0
0
50.887
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/1993
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
3.83
9.1
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΙΚΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.269
0
0
48.269
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/03/1990
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.914
4.434
4.663
4.417
4.46
6.979
8.867
4.254
4.48
0
0
3.8
ΜΗΤΤΑΚΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.88
0
0
46.88
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/12/1990
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
2.42
9.167
8.367
7.833
8.367
9.467
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.713
0
0
46.713
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/02/1994
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.133
3.08
7.833
8.367
9.5
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.451
0
0
46.451
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1992
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.476
9.562
8.579
8.367
9.467
ΜΗΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.177
0
0
46.177
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1990
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.377
7.7
8.4
7.833
8.367
9.5
ΜΑΤΖΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.127
0
0
46.127
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.133
8.4
7.8
8.333
3.86
ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.82
0
0
45.82
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
1.36
9.167
8.367
7.8
8.367
9.5
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.467
0
0
45.467
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/01/1990
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
8.8
9.167
8.367
0
8.367
9.467
ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.356
0
0
45.356
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/11/1995
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.909
3.77
3.46
0
8.767
8.867
8.084
9.5
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.605
13.35
4.485
26.77
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
4.23
3.52
0
2.1
2.73
3.18
3.81
ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.467
0
0
44.467
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1993
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΔΟΜΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.4
0
0
44.4
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.767
8.6
8.367
9.5
ΦΩΤΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.307
0
0
44.307
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/06/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΦΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.145
9.44
9.31
25.395
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
2.68
0
1.66
7.833
3.24
6.291
ΚΟΝΤΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.071
0
0
44.071
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/02/1994
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.966
5.911
3.18
2.62
8.667
8.467
3.12
6.14
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΤΗΛΕΜAΧΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.035
0
0
44.035
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1990
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
1.83
9.033
8.4
7.833
6.159
9.5
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.833
0
0
43.833
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/01/2003
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.733
8.767
9.133
8.367
7.833
0
0
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.8
0
0
43.8
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/05/1992
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.967
7.833
8.367
9.467
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.793
7.27
10.83
25.693
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/10/2002
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.35
1.34
0
0
9.133
10
3.87
ΚΟΤΣΥΦΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.727
0
0
43.727
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/04/2001
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.46
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΜΗΤΣΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/03/1991
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/03/1991
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΤΟΤΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1996
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΔΕΣΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/04/1997
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/07/2000
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΤΑΣΙΟΥ
ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.233
0
0
43.233
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1990
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.233
0
0
43.233
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/09/1992
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.233
0
0
43.233
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1996
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΖΑΓΟΡΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.233
0
0
43.233
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.229
0
0
43.229
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.862
9.167
8.367
0
8.367
9.467
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
0
0
43.2
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/09/1989
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΖΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
0
0
43.2
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/06/1992
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
0
0
43.2
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/03/1993
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΣΕΡΤΑΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
0
0
43.2
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
0
0
43.2
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.367
9.467
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
0
0
43.2
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2000
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.167
0
0
43.167
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1989
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
8.367
7.833
8.367
9.5
ΝΑΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.167
0
0
43.167
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/11/1991
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
8.367
7.833
8.367
9.5
ΓΙΑΜΑΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.167
0
0
43.167
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.367
9.433
ΜΠΙΖΕΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.067
0
0
43.067
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/04/1997
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.233
7.833
8.367
9.5
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.872
0
0
42.872
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/11/1994
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
8.4
7.833
8.039
9.5
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.859
0
0
42.859
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1992
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
8.367
9.325
8.333
9.5
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.18
0
0
42.18
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
0
0
9.1
8.367
7.833
8.367
3.88
ΜΟΣΧΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.11
0
0
42.11
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1995
5.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.35
1.9
3.06
9.133
8.367
7.833
0
9.467
ΣΠΥΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.019
0
0
42.019
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/05/1998
5.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.895
8.8
3.046
5.491
8.767
3.16
3.86
ΠΑΤΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.645
13.7
7.945
20
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1997
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
3.43
0
2.95
3.03
3.22
3.87
ΤΣΟΜΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.533
0
0
41.533
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
8.267
7.833
8.367
9.5
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΑ
ΑΝΕΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.642
0
0
40.642
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/03/1991
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.367
7.833
6.009
9.5
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.889
11.37
7.48
21.039
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/2004
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
9.967
9.267
ΝΤΑΛΙΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.88
15.41
8.16
16.31
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1996
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.51
0
2.54
0
3.18
3.8
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΝΑΝΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.66
0
0
39.66
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1992
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
8.367
7.833
8.367
5.993
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.57
0
0
39.57
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/03/1990
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
2.24
1.74
9.133
7.193
7.833
3.12
5.28
ΑΓΓΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.35
9.27
7.98
22.1
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.07
6.69
3.78
0
3.12
3.56
0
3.88
ΠΑΓΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.31
0
9.5
29.81
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/05/2001
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.31
6.18
0
3.05
3.02
7.36
3.89
ΛΕΦΟΥΣΗ
ΘΩΜΑΗ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.086
0
0
39.086
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.367
5.386
ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.067
0
0
39.067
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
5.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.367
5.367
ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.301
0
0
38.301
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1992
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.22
9.167
8.4
7.833
8.367
4.314
ΑΣΚΕΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.833
0
0
37.833
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/11/1989
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
3
9.5
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.806
0
0
37.806
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1989
6.62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
33.926
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.658
13.77
6.875
17.013
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
2.4
0
2.87
2.75
3.18
3.87
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.623
0
9.095
28.528
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2003
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
7.649
9.967
9.267
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΘΕΟΦΑΝΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.53
0
0
37.53
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1991
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.367
3.83
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.525
10.7
7.685
19.14
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1998
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
3.47
0
3.04
2.76
3.22
3.91
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.507
0
0
37.507
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/03/1991
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.55
1.89
0
8.4
7.833
8.367
9.467
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.309
0
0
37.309
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2003
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.786
8.367
7.833
3.18
6.143
ΣΑΛΜΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.256
0
0
37.256
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/01/1993
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
1.87
3.53
0
0
8.103
11.079
10.554
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.139
0
0
36.139
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1999
5.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.033
4.467
6.553
3.546
8.4
0
8.9
3.24
0
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.98
0
0
35.98
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
32.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.885
0
0
35.885
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/09/1992
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
0
0
8.767
8.9
7.891
9.267
ΓΑΣΠΑΡΙΔΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.774
0
0
35.774
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1991
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22
2.974
1.92
8.7
8.6
2.86
9.5
ΣΕΪΤΑΝΙΩΤΟΥ
ΕΥΑ
ΤΑΝΤΕΟΥΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.714
0
0
35.714
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.051
2.297
ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.4
0
0
35.4
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/12/1995
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.4
0
8.367
9.5
ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.367
0
0
35.367
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
0
8.367
9.5
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.28
0
0
35.28
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.18
0
8.767
8.467
8.367
9.5
ΜΠΕΚΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.165
7.94
9.525
17.7
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/09/1996
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
3.18
2.5
3.03
3.25
3.88
ΤΣΙΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.833
0
0
34.833
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/12/1995
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
0
9.5
ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.77
0
0
34.77
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
6.6
1.17
8.333
9.5
ΚΑΚΑΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.655
6.87
4.865
22.92
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/05/2001
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
2.58
5.6
1.64
2.79
3.2
3.92
ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.575
8.26
3.475
22.84
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2001
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.27
4.02
3.71
2.06
3.7
3.2
3.88
ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.5
0
0
34.5
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1992
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
0
7.833
8.367
9.5
ΜΠΟΥΜΠΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.485
7.15
9.615
17.72
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2001
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
3.23
0
2.04
3.38
2.71
3.87
ΜΗΤΤΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.433
0
0
34.433
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
0
7.833
8.367
9.433
ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.29
0
0
34.29
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/03/1994
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.99
7.17
3.14
3.27
2.7
5.42
6.6
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.193
0
0
34.193
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/10/1989
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.34
1.64
4.5
8.367
0.48
8.367
9.5
ΜΙΧΑΛΑΙΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.1
0
0
34.1
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1991
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.833
8.367
9.5
ΜΠΟΓΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.1
0
0
34.1
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/11/1993
5.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.833
8.367
9.5
ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.1
0
0
34.1
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.833
8.367
9.5
ΝΤΕΛΛΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.067
0
0
34.067
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
8.367
9.5
ΜΑΣΤΟΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.067
0
0
34.067
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/11/1994
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
8.367
9.5
ΤΣΑΡΟΥΧΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.067
0
0
34.067
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/04/1995
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
8.367
9.5
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.05
0
0
34.05
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1997
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
8.367
7.8
3.466
5.317
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.033
0
0
34.033
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/05/1990
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
8.367
9.467
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.033
0
0
34.033
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1992
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
8.333
9.5
ΚΕΣΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.033
0
0
34.033
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1996
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
8.367
9.467
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.011
0
0
34.011
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/10/1994
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.833
8.367
9.411
ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.002
19.81
9.095
5.097
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1990
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
2.56
0.937
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.959
0
0
33.959
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/12/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
7.833
7.992
9.467
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.86
9.81
9.31
14.74
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2002
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
2.66
9.5
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.267
7.6
0
25.667
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.367
9.467
ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.951
0
0
32.951
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/11/1994
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.4
8.175
3.523
3.72
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.74
0
1.47
31.27
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/04/1990
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
2.8
3.34
0
2.49
2.43
3.21
9.467
ΚΑΡΑΔΟΥΚΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.66
8.07
3.65
20.94
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
2.43
0
2.06
1.79
3.24
3.92
ΤΣΙΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.48
7.13
11.33
14.02
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/02/1999
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
1.66
0
2.77
3.16
3.87
ΚΑΛΤΑΒΑΡΙΔΟΥ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.395
9.89
6.945
15.56
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2004
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
9.5
3.88
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.383
0
0
32.383
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/2003
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
3.22
3.83
ΣΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.335
0.44
8.445
23.45
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/09/1995
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.93
4.42
3.91
3.07
3
3.22
3.9
ΤΡΟΧΙΔΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.319
0
0
32.319
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/05/1991
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
1.6
0
8.4
7.833
6.686
5.76
ΑΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.265
0
0
32.265
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1998
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.4
7.833
3.099
3.8
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.099
0
0
32.099
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1990
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
0
3.77
0
0
7.833
8.367
9.5
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.09
0
0
32.09
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/04/1990
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
3.73
2.52
0
2.6
1.8
4.04
9.5
ΣΑΜΟΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.995
11.99
8.005
12
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/2002
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
2.61
3.26
3.81
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.945
0
0
31.945
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1991
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.74
2.911
0
0
8.367
7.833
8.333
3.76
ΣΙΠΚΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.942
0
9.205
22.737
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2003
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
10
3.87
ΚΑΛΑΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.742
9.12
7.675
14.947
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.117
1.74
0
1.54
1.86
2.87
3.82
ΜΟΡΦΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.74
0
5.98
25.76
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
2.75
2.87
0
2.78
2.78
3.2
3.88
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΡΙΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.287
0
0
31.287
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/1991
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
1.56
8.367
3.86
ΝΑΤΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.223
5.75
6.815
18.658
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2000
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.81
1.15
0
0
1.42
5.011
9.267
ΜΠΟΥΡΓΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.165
3
3.795
24.37
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.83
3.65
3.9
3.07
2.79
3.23
3.9
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.007
0
7.7
23.307
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/1993
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.367
7.107
ΚΙΟΣΕΛΑΚΗΣ
ΜΟΣΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.965
0
0
30.965
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1991
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.833
5.231
9.5
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.775
8.53
9.185
13.06
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/08/1992
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
3.14
7.5
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.732
0
0
30.732
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1993
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
6.9
5.966
9.467
ΡΕΠΙΤΣ
ΠΑΥΛΙΝΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.512
6.74
2.445
21.327
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/04/1991
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
0
5.677
3.06
2.69
3.15
3.9
ΠΟΡΦΥΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.375
11.05
10.085
9.24
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2003
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.23
3.14
3.87
ΜΠΙΤΣΙΑΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.25
11.79
7.42
11.04
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1991
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
2.62
3.04
3.88
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.02
2.34
4.17
23.51
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
3.86
3.73
2.95
2.58
3.16
3.89
ΤΟΥΡΠΟΥΖΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.975
0
8.195
21.78
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/2000
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.26
2.67
2.98
2.8
3.21
3.89
ΒΡΑΚΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.652
0
1.445
28.207
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/10/1994
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
6
3.3
0
0
7.8
1.9
6.04
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.615
0
9.265
20.35
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
3.49
0
3.04
2.76
3.2
3.88
ΤΖΩΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.535
11.23
8.925
9.38
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
3.14
3.83
ΨΥΛΛΙΝΑΚΗ
ΘΕΟΚΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.435
13.66
6.345
9.43
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1996
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
0
0
0
0.67
2.48
3.86
ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.35
7.52
5.19
16.64
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/11/1989
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
2.22
0
2.76
2.18
2.77
3.22
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ
ΜΟΡΦΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.324
0
0
29.324
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/09/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
0
0
0
0
0
5.433
7.967
2.93
0
0
2.06
2.12
3.11
3.99
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.278
0
3.185
26.093
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/09/1999
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.133
0
0
3.14
3.01
2.72
3.18
3.91
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.26
11.02
9.34
8.9
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2003
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
3.12
3.84
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.89
0
4.34
24.55
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1990
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.65
2.63
3.52
3.79
3.08
2.77
3.2
3.91
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.785
5
7.415
16.37
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/12/1995
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
2.14
1.89
1.54
0
2.22
3.16
3.86
ΑΚΡΙΒΙΑΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.775
0
0
28.775
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.048
4.736
4.921
3.7
0
1.57
1.84
2.84
2.12
ΕΡΜΕΙΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.517
0
0
28.517
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
8.367
3.95
ΚΕΦΑΛΑΔΕΛΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.48
0
0
28.48
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/02/1991
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.833
8.367
3.88
ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.477
6.1
0
22.377
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
3.82
0
0
3.06
1.16
2.89
3.88
ΠΕΤΚΟΥ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.38
6.7
0
21.68
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/09/2001
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
3.34
3.92
2.98
1.14
2.98
3.84
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.273
10.94
0
17.333
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/09/2002
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
9.5
ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.117
0
0
28.117
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1992
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.65
0.2
0
8.4
0
8.367
9.5
ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.063
0
0
28.063
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/03/1990
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
4.47
1.82
0
1.56
1.64
2.88
3.66
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.053
0
0
28.053
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/06/1994
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.833
2.32
9.5
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.04
0
0
28.04
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/04/1994
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8.4
0
8.367
3.74
ΠΛΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.915
11.97
9.625
6.32
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/07/2006
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.2
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.9
0
2.65
25.25
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.3
3.33
3.19
3.08
2.47
3.19
3.77
ΠΑΠΟΥΚΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.73
0
4.46
23.27
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1991
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
3.27
3.77
3.06
2.31
3.2
3.81
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.68
7.69
7.45
12.54
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1991
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.97
1.74
0
1.56
1.83
2.84
2.6
ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ
ΒΑΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.677
0
0
27.677
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1991
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
7.833
2.71
9.467
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.667
0
0
27.667
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1992
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.43
9.133
2.2
7.833
3.18
3.89
ΤΣΕΛΙΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.62
7.44
8.95
11.23
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/2004
7.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
2.72
3.22
3.73
ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.56
0
3.27
24.29
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2000
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
0
0
1.42
1.48
8.333
3.19
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΑΛΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.47
0
0
27.47
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1992
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.367
11.27
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.297
0
0
27.297
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
3.21
3.49
0
2.5
1.91
3.14
3.68
ΒΕΝΤΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.99
0
0
26.99
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.21
3.99
2.79
2.87
0
2.63
9.5
ΤΣΑΝΟΥΣΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.905
0
4.775
22.13
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/06/1997
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
2.52
2.66
1.96
2.91
2.71
3.18
3.68
ΕΛΕΝΗ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.855
0
6.195
20.66
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2002
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.83
4.7
2.57
2.66
3.22
3.68
ΚΟΥΚΛΑΤΖΟΥΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.767
0
0
26.767
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1989
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.467
0
9.533
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.745
0
0
26.745
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/04/1990
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
7.567
2.72
2.7
3.14
3.01
0
2.19
3.67
ΚΡΙΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.675
0
6.535
20.14
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/04/2001
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
3.95
0
3.02
2.77
3.2
3.68
ΓΡΕΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.655
5.56
6.825
14.27
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/10/1991
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
2.38
1.8
0
1.58
1.86
2.84
2.23
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.46
0
0
26.46
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/06/1991
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
2.31
3.08
3.57
ΒΑΒΑΛΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.432
0
0.765
25.667
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/05/1993
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.367
9.467
ΤΣΙΓΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.31
0
4.5
21.81
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/1994
8
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
4.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
0.58
0
2.45
3.84
3.22
3.8
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.265
13.94
6.325
6
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/03/1990
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
0
0
0
0
0
3.74
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.233
0
0
26.233
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
8.367
9.5
ΧΑΤΖΗΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.171
0
0
26.171
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/1990
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
0
0
7.833
8.038
9.5
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.035
3.12
7.715
15.2
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
0
0
1.11
2.54
9.5
ΓΕΩΡΓΑΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.905
0
6.745
19.16
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2000
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.12
0
3.06
2.77
3.24
3.69
ΡΑΜΜΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.867
0
0
25.867
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/07/1994
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
7.833
8.367
0.5
ΜΥΡΩΤΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.83
10.63
4.46
10.74
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/09/2003
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
1.9
2.6
3.74
ΤΕΖΑ
ΑΡΕΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.766
0
4.035
21.731
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/09/2002
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.29
4.984
0
1.4
1.55
2.64
8.867
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.737
0
0
25.737
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/03/1990
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
2.46
2.41
0.96
8.767
2.28
2.6
3.68
ΔΕΒΕΛΑΣΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.7
0
0
25.7
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1990
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.833
0
9.467
ΓΗΡΟΥΣΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.7
0
0
25.7
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.367
9.5
ΒΑΪΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.7
0
0
25.7
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.367
9.5
ΨΕΜΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.7
0
0
25.7
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1994
5.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.367
9.5
ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.7
0
0
25.7
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/02/1996
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.367
9.5
ΝΑΣΙΟΥΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.7
0
0
25.7
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1996
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.367
9.5
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.667
0
0
25.667
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/11/1989
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.367
9.467
ΤΣΑΓΚΑΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.667
0
0
25.667
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1990
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.367
9.467
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΛΟΜΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.492
0
0
25.492
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/03/1991
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.767
7.959
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.451
0
0
25.451
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/09/1992
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.085
9.533
ΜΑΛΙΜΠΟΡΤΣΚΑ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΙΡΕΝΑ
ΜΑΡΙΑΝ-ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.333
0
0
25.333
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/10/1992
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
0
0
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.232
0
1.69
23.542
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2003
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
2.53
2.82
3.16
5.866
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.16
0
5.69
19.47
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2000
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.35
3.53
0
3.05
2.72
3.24
3.58
ΣΑΜΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΤΡΑΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.117
0
0
25.117
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/09/1993
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
3.05
0
2.94
2.22
3.14
2.94
ΚΥΡΙΚΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.077
0
0
25.077
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/04/1999
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
7.1
1.7
3.24
3.87
ΣΕΠΕΡΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.073
0
0
25.073
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/06/1992
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
5.173
3.7
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.967
0
0
24.967
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.1
8.367
9.5
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.905
0
6.325
18.58
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/04/2001
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.35
3.59
0
3.02
2.69
3.22
3.71
ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.82
9.57
7.94
7.31
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2005
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
2.38
3.57
ΜΠΟΥΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.75
9.51
6.44
8.8
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/04/1999
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
1.78
2.5
2.96
ΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.66
8.94
4.01
11.71
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
3.36
0
0
0
1.56
3.66
ΖΕΡΒΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.33
0
4.4
19.93
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/04/2001
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.06
3.52
0
2.48
1.71
3.16
5
ΚΑΟΥΝΑ
ΠΑΓΩΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.277
5.58
0
18.697
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/1999
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
9.167
0
1.4
0
1.84
3.61
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.064
0
0
24.064
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/04/1999
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
0
3.554
3.01
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.005
4.7
4.285
15.02
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/04/1995
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
4.88
3.48
3.54
ΚΑΨΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.903
0
0
23.903
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1992
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.78
0
0
8.667
8.467
2.37
3.62
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.86
0
4.85
19.01
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
3.49
0
3
2.72
3.12
3.69
ΓΑΛΑΝΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.59
5.84
4.52
13.23
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/2000
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
2.58
0
1.9
0.69
1.86
3.64
ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.563
0
0
23.563
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/03/1991
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.34
0
0
8.667
8.467
2.48
3.61
ΚΟΡΟΛΟΓΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.492
0
0
23.492
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/04/2001
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
4.333
1.26
2.62
3.289
3.69
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.475
1.93
9.985
11.56
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2001
8.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
0
0
0
2.72
3.2
3.76
ΔΑΔΟΥΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22.748
0
1.755
20.993
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/11/2002
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
1.84
0
0
7.833
0.02
9.5
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22.7
12.01
5.94
4.75
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/04/1997
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.75
ΠΑΓΓΕΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22.46
7.4
7.94
7.12
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/06/1998
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
1.96
0
2.44
0
0
0
ΔΟΥΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22.43
7.94
5.72
8.77
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/2004
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
1.72
2.07
3.52
ΜΑΡΚΟΥ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22.415
2.59
5.525
14.3
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3.39
0
0
2.15
3.08
3.68
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22.405
0
1.925
20.48
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1997
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
2.91
0
2.8
0
5.28
6.5
ΛΕΦΟΥΣΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22.335
3.47
3.245
15.62
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/05/1996
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
2.63
0
0
0
0
9.5
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.978
2.19
10.565
9.223
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/04/2006
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.583
3.64
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.923
2.41
6.28
13.233
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/2000
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
3.7
ΚΑΡΑΪΩΣΗΦ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.762
0
6.11
15.652
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/2004
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.597
2.789
9.267
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΑΛΕΞΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.653
0
0
21.653
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.373
3.47
3.38
0
3.07
0.64
2.1
3.62
ΠΑΜΠΟΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.616
0
0
21.616
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/04/1999
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
0
5.416
ΓΚΙΛΤΣΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.607
0
5.6
16.007
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/2002
8.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
1.68
3.2
3.56
ΓΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.52
0
0
21.52
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1989
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
8.033
0
0
0
0
1.52
0
0
ΤΖΙΛΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.46
0
0
21.46
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/1993
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
0
3.56
9.5
ΚΟΥΤΡΑΚΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.3
0
0
21.3
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1992
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.367
5.1
ΤΖΕΛΙΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.287
1.75
6.02
13.517
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2000
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
2.97
9.467
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.18
2.33
9.68
9.17
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/07/2006
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
3.1
3.63
ΜΠΕΝΑΞΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.177
0
0
21.177
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.367
4.977
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.123
0
0
21.123
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/09/1992
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.191
8.367
1.566
ΓΙΟΒΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.997
0
2.75
18.247
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/11/1998
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
2.6
3.14
3.64
ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.944
5.82
3.375
11.749
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.169
0
0
2.54
1.04
2.37
3.63
ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.525
7.84
7.405
5.28
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/06/2001
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.44
ΠΟΡΓΙΑ
ΧΡΥΣΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.5
10.92
3.78
5.8
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
0
0
0
0
3.48
ΤΑΓΚΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.47
16.91
0
3.56
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/03/1997
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.444
0
0
20.444
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/04/1995
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.367
4.244
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.222
0
0
20.222
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1990
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
2.889
9.5
ΑΔΑΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.222
0
0
20.222
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1997
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
2.889
9.5
ΝΕΔΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.133
0
0
20.133
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/06/1992
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1
0
0
0
0
9.533
9.5
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.897
0
0
19.897
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/06/1995
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.89
8.367
8.64
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.85
16.28
0
3.57
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/03/1989
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.79
9.7
4.07
6.02
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/2000
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
0
0
0
0
3.56
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.687
0
0
19.687
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
0
8.367
2.92
ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.481
0
2.035
17.446
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1992
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
2.149
0
0
8.4
0
0
3.674
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.475
8.03
6.485
4.96
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/2002
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
3.52
ΜΑΛΕΤΣΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.425
0
4.935
14.49
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
1.92
1.92
1.48
2.21
2.86
2.14
ΓΑΙΤΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.397
0
0
19.397
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1998
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
0
8.267
2.03
ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.163
0
2.42
16.743
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
0
1.96
2.02
1.77
1.3
2.84
2.22
ΣΠΟΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.041
0
0
19.041
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1993
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
2.18
0
0
7.833
0
6.378
ΧΑΡΙΣΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18.92
11.96
6.96
0
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/1994
7.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΥΣΟΥΦΑΚΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18.904
0
0
18.904
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/02/1991
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.828
0
0
0
1.5
0
2.8
2.81
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18.757
0
0
18.757
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/04/1999
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
8.051
2.94
ΑΣΠΡΟΔΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18.735
0
3.785
14.95
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1998
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
2.44
1.88
0
1.32
2.96
3.28
ΣΤΑΜΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18.486
0
0
18.486
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/09/1993
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.072
2.58
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.867
0
0
17.867
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/11/1991
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
9.5
ΤΟΥΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.867
0
0
17.867
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/04/2001
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
9.5
ΑΞΙΩΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.86
15.54
0
2.32
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/07/2007
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΚΕΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.833
0
0
17.833
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
9.467
ΤΣΕΡΜΕΝΤΣΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.833
0
0
17.833
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1992
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
9.467
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.425
7.47
6.435
3.52
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1997
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
2.36
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.333
0
0
17.333
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
5.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
9.5
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.23
0
0
17.23
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/03/2000
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
2.39
2.6
3.79
3.82
1.96
ΚΟΥΚΟΥΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.074
5.18
6.575
5.319
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/09/2000
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.41
0
0
0
0
1.649
3.26
ΚΥΡΚΟΥΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.04
14.35
2.69
0
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/05/1993
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17
11.22
3.46
2.32
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1995
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΑΡΖΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.921
6.44
3.645
6.836
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.836
ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.84
14.54
0
2.3
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/2000
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.8
6.15
5.05
5.6
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/11/2002
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
0
1.84
2.32
ΔΕΛΕΠΤΣΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.762
0
0
16.762
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/1993
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
2.36
6.569
ΤΣΟΥΡΝΑΒΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.445
5.85
7.695
2.9
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2003
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.68
0
2.22
ΛΕΠΙΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.4
0
0
16.4
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/08/1991
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.18
2.96
3.64
2.62
3
0
0
0
ΧΑΣΑΝΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.4
0
0
16.4
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
0
0
0
0
9.267
ΚΥΡΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.345
0
3.675
12.67
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2000
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.41
1.68
0
2.82
0.8
1.98
1.98
ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.308
0
0
16.308
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
3.167
3.4
1.44
0
2.92
0
0.53
2.28
ΚΑΡΑΤΖΙΑ
ΑΝΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.287
0
0
16.287
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/03/1990
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
0
0
6.533
7.833
0
1.68
ΓΚΑΤΖΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.234
0
0
16.234
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2003
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
1.5
0
3.594
2.34
ΧΙΝΔΙΡΙΔΟΥ
ΑΝΘΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.05
11.93
3.01
1.11
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/2004
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.11
ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.965
0
2.025
13.94
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/2000
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
2.74
3.14
1.27
0
1.84
2.2
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.653
3.08
0
12.573
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
2.62
2.22
ΚΑΙΣΑΡΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΡΟΔΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.64
0
0
15.64
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/12/1989
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
2.32
2.12
0
0
0
0
9.5
ΚΙΟΡΤΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.637
0
0
15.637
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1989
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.19
0
0
8.667
0
0
4.78
ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΥΚΗ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.29
5.13
0
10.16
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/04/2001
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
1.98
2
0
0
0
2.08
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΡΥΦΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15
0
0
15
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1992
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
2.52
3.14
1.5
2.28
0
0
2.96
ΣΠΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.992
0
0
14.992
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2000
8.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
0
0
0
11.952
1.26
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.979
0
0
14.979
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1993
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.12
0
0.32
0
7.833
3.591
3.114
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.45
11.75
0
2.7
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2005
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.388
0
0
14.388
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/04/1991
5.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
3.214
3.34
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.21
8.49
5.72
0
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/04/2004
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΒΒΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.19
0
0
14.19
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
2.89
3.56
4.2
0
0
1.66
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.055
0
4.445
9.61
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/2000
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
0
0
0
2.65
2.04
2.26
ΒΟΛΤΕΖΟΥ
ΑΓΑΘΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.92
11.68
0
2.24
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1993
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
ΔΕΛΤΣΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.883
0
0
13.883
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/01/1991
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.714
3.149
3.43
3.59
0
0
0
0
0
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.78
4.28
0
9.5
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/2000
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
ΤΣΙΡΑΚΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.54
0
0
13.54
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/03/1992
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
3.86
1.64
0
2
0
0
3.01
ΓΕΚΟΥΣΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.524
0
0
13.524
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1989
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.524
ΚΑΠΕΤΑΝΙΚΟΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.48
1.51
5.49
6.48
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2001
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
0
0
0
1.32
2
ΠΕΤΡΙΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.445
0
7.665
5.78
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2005
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
2.42
2.22
ΚΑΡΔΟΜΑΤΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.047
0
0
13.047
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2001
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
0
0
8.367
2.92
ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.02
0
0
13.02
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/1990
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1.35
0
0
0
8.367
1.303
ΜΑΚΡΗ
ΜΕΡΟΠΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.945
0
2.585
10.36
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/04/1999
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.29
1.66
0
1.58
1.2
1.13
2.5
ΖΗΣΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.88
9.69
0
3.19
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
0
0
1.67
ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.85
11.81
0
1.04
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/05/1998
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
ΣΙΛΕΛΟΓΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.815
4.94
6.305
1.57
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2003
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.57
ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ
ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.675
3.54
2.455
6.68
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/11/1995
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.47
2.96
0
0
0
0
3.25
ΜΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.48
0
0
12.48
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1992
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
2.58
3.08
1.5
0
0
1.98
ΠΑΛΙΒΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.48
0
7.75
4.73
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1998
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.95
2.08
1.7
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΗΛΕΜ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.39
0
0
12.39
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1995
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.97
1.96
3.9
0
0
0
2.56
ΘΩΜΑΪΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.107
0
2.84
9.267
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2003
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.96
1.97
6.53
3.46
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2002
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
2.16
ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.875
5.39
4.455
2.03
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/09/1999
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.03
ΒΙΤΣΙΚΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.837
0
0
11.837
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/03/1995
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
2.71
0
0
1.56
0
0
0
ΚΟΥΓΙΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.835
0
5.655
6.18
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/05/1998
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
2.72
1.58
ΧΑΡΕΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.393
0
0
11.393
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1992
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0.67
0
0
1.59
ΤΡΑΜΠΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΟΚΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.363
0
0
11.363
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
0
0
2.263
ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.359
0
0
11.359
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/11/1994
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
3.526
0
ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.28
8.1
0
3.18
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/09/2006
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.25
2.87
6
2.38
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/12/1990
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
0.5
0
0
0
0
0
ΔΟΞΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.93
0
0
10.93
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/06/1999
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
3.34
0
3.02
0
0
1.75
ΤΡΙΓΚΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.56
0
6.95
3.61
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1997
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
1.23
ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.27
0
0.43
9.84
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
3.5
0
1.96
0
0
1.08
ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.997
0
0
9.997
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/12/1991
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.403
0
1.863
0
4.731
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.96
0
0
9.96
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/06/1992
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
2.01
0
0
0
3.526
1.874
ΓΙΑΞΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.83
0
5.89
3.94
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1998
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
0
0
0
2.05
0
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.73
0
0
9.73
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/11/2001
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.992
1.737
ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΤΥΧ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.69
0
0
9.69
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/11/1989
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
2.24
1.78
0
2.38
0
0
1.3
ΑΛΕΤΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.5
0
0
9.5
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/07/1989
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.5
0
0
9.5
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/04/1990
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.5
0
0
9.5
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/02/1994
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
ΜΠΟΖΑΛΑΤΖΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.5
0
0
9.5
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/05/1994
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
ΓΑΡΕΦΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.5
0
0
9.5
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
ΚΟΥΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.5
0
0
9.5
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.5
0
0
9.5
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2003
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
ΚΥΡΛΕΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.467
0
0
9.467
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
ΤΣΑΚΟΥΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΡΙΑΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.46
0
7.02
2.44
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/2002
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
1.84
0
ΡΙΖΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.4
8.38
0
1.02
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/1993
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
ΜΠΟΙΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.367
0
0
9.367
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/09/1998
8.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΚΛΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.08
0
0
9.08
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/2004
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
1.74
0.98
0
2.56
0
ΖΗΚΟΥ
ΓΕΝΟΒΕΦΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.07
0
0
9.07
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2003
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
3.06
3.41
ΚΥΡΛΕΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.03
9.03
0
0
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2007
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.97
8.97
0
0
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/12/2006
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.77
1.8
4.73
2.24
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1998
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
ΑΝΤΙΦΑΚΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.745
0
6.505
2.24
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/10/2004
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
1.86
0
ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.367
0
0
8.367
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/06/1991
5.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
0
0
ΚΟΝΙΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.367
0
0
8.367
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.367
0
0
8.367
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/1994
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
ΔΟΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.367
0
0
8.367
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/04/1995
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
ΒΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.367
0
0
8.367
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2003
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
0
0
ΤΣΑΛΚΑΔΡΑ
ΕΛΠΙΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.3
0
0
8.3
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1993
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
2.99
1.46
0
0
0
0
ΜΠΑΤΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.3
0
8.3
0
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2000
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.22
8.22
0
0
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1990
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΝΑΡΕΤΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.133
0
0
8.133
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/01/1991
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
ΓΚΑΡΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.133
0
0
8.133
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1996
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
0
ΤΖΕΦΕΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.11
0
0
8.11
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/07/1991
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
0.79
0
0
2.88
3.2
0
ΛΑΣΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.08
0
6.3
1.78
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/05/1998
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
0
0
0
0
0
ΚΟΧΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.039
0
0
8.039
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1995
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.039
0
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.033
0
0
8.033
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1993
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.01
2.43
5.58
0
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/11/1994
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.98
0
0
7.98
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/04/1997
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
4.24
0
1.42
0
0
0
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.93
7.93
0
0
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2003
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.84
0
0
7.84
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/07/2000
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.34
7.5
0
0
0
0
ΜΟΥΚΟΥΛΗΣ
ΚΥΡΗΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.833
0
0
7.833
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
0
ΧΑΤΖΗΝΤΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.75
0
0
7.75
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/09/1993
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
4.73
0.64
0
0
0
0
ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.705
1.61
6.095
0
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/03/1990
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.7
0
0
7.7
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/11/1991
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.683
0
0
7.683
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/10/1989
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
2.75
0
0
0
0
0
0
ΡΑΛΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.64
5.4
2.24
0
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1999
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.6
0
0
7.6
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1997
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΠΟΛΗ
ΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.5
0
0
7.5
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.48
0
0
7.48
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/03/1996
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.78
0.02
0.56
0
0
0
0
ΚΕΣΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.377
0
0
7.377
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/03/1991
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.843
3.534
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.36
0
0
7.36
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
1.94
1.86
1.66
0.32
0
0
0
ΚΑΡΑΚΟΛΗ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.32
0
2.81
4.51
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/04/2006
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
2.25
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.257
0
0
7.257
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/03/1991
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
6.027
0
0
0
0
0
0
ΝΙΟΥΝΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΠΟΣΤOΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.21
0
0
7.21
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1991
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
2.02
1.94
1.64
0
0
0
0
ΑΛΜΠΑΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.203
0
0
7.203
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/03/1990
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.631
3.571
0
0
0
0
0
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.19
0
0
7.19
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/04/1999
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
1.72
0
2.45
0
0
0
ΚΩΣΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.13
1.63
0
5.5
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/1990
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
1.94
0
1.76
0
0
0
ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΛΤΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.079
4.85
0
2.229
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/04/1995
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.06
0
0
7.06
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/02/1990
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0