ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.86
0
0
4.86
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
14/11/1995
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.42
2.28
0
0
0
0
2.16
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.763
0
0
62.763
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1992
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.897
9.133
8.4
8.6
8.367
9.5
ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΥ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.833
0
0
61.833
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/04/1993
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.833
0
0
61.833
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/05/1999
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.767
9.1
8.4
7.833
8.367
9.5
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.846
16.6
7.535
32.711
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2001
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
3.84
0
6.37
6.583
8.119
3.9
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.561
0
0
55.561
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/2003
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.594
8.767
9.1
8.4
7.833
8.367
9.5
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.167
0
0
52.167
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/1995
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.167
8.367
7.8
8.333
9.5
ΛΑΔΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52
0
0
52
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1994
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΚΑΛΕΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.4
0
0
51.4
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/1994
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
2.94
3.68
9.1
8.4
7.833
8.367
9.5
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ
ΖΗΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.01
0
0
49.01
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/10/1990
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
0
17.533
15.767
3.14
9.5
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.973
0
0
48.973
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/2001
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
3.48
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.487
0
0
48.487
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/04/1998
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
5.92
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.052
0
0
48.052
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
0
0
0
0
0
4.938
5.64
3.14
3.76
8.767
8.6
7.167
5.4
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.76
15.15
10.04
22.57
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/12/1995
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
1.97
3.9
3
3.38
3.96
4.08
ΜΟΥΛΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.517
0
0
47.517
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/08/1995
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.73
2.52
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.301
0
0
47.301
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1995
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.229
6.239
7.634
2.756
4.457
7.833
8.333
3.82
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.069
0
0
46.069
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.1
8.4
7.833
2.469
9.5
ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.2
0
0
45.2
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
9
9.167
8.367
8.9
0
0
ΟΤΟΒΙΤΣ
ΝΑΤΑΣΑ
ΣΛΟΜΠ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.913
0
0
43.913
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/10/1994
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
3.59
9.133
8.4
7.833
8.367
3.8
ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
0
0
43.2
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/11/1991
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.333
9.5
ΣΜΠΩΚΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
0
0
43.2
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.333
9.5
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
0
0
43.2
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/1997
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.333
9.5
ΜΑΚΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.067
0
0
43.067
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1993
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
8.367
7.833
8.367
9.5
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.087
0
0
41.087
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/03/2000
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.129
9.167
8.4
7.833
8.367
6.191
ΜΕΝΤΑΚΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.665
0
0
40.665
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/02/2002
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.306
3.94
9.133
8.4
7.833
8.367
0.686
ΚΥΝΗΓΑΚΗΣ
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.605
19.02
8.405
12.18
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2001
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
0
0
3.36
3.32
3.72
ΛΑΓΩΝIKAKH
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.11
15.31
0
23.8
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/05/2001
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
5.44
2.28
3.08
2.84
3.2
4.02
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.87
0
0
38.87
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/06/1994
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
3.87
3.78
0
2.5
7.833
8.367
9.5
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.775
9.41
7.165
22.2
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/04/1997
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
3.14
0.1
3.04
2.5
3.47
3.22
3.92
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.705
8.76
5.165
24.78
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/1994
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
3.83
0
8.4
2.22
2.82
3.67
ΚΟΥΜΟΥΡΙΔΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.153
0
0
38.153
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/2001
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
0
8.4
3.12
8.367
9.5
ΣΙΔΕΡΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.904
0
0
37.904
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/1996
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.167
8.367
7.833
3.537
0
ΜΠΑΡΜΠΑΓΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.83
9.1
10.85
17.88
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
2.96
0
0
3.52
3.68
3.86
ΣΑΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.754
9.49
6.515
19.749
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1997
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
0.823
2.27
3.89
3.02
0
0
0.92
2.8
3.26
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.13
18.19
7.49
9.45
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/1995
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
2.72
3.83
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.073
0
0
35.073
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/06/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
0
0
8.367
7.833
8.333
9.5
ΜΑΝΔΡΩΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.97
9.37
0
25.6
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/04/1995
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
3.94
4.05
3.1
3.26
3.21
3.88
ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.867
0
0
34.867
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/2003
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.4
7.833
0
9.5
ΤΖΙΟΥΜΕΡΚΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.828
0
0
34.828
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1993
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
2.32
3.89
2.91
0
8.767
8.6
2.36
3.89
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.18
0
0
34.18
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/02/1991
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
4.363
4.82
0
3.12
2.9
5.71
3.9
ΣΜΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.58
17.63
6.25
9.7
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/02/2003
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
2.88
3.91
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.437
0
0
33.437
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/11/2000
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
6.86
2.54
3.69
3.94
3.12
9.467
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.081
0
3.335
29.746
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.14
3.04
0
0
7.833
6.636
6.097
ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.027
1.41
3.48
28.137
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2000
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
3.34
0
0.93
4.909
6.549
9.2
ΝΕΟΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.56
0
0
32.56
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/05/1998
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
3.58
3.04
0
8.367
7.833
3.46
3.9
ΔΑΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.433
0
0
32.433
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1991
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
3.32
3.78
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.327
6.68
3.8
21.847
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/03/1994
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
3.74
0
2.56
2.36
3.31
6.117
ΓΑΙΤΑΝΑΚΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.067
0
0
32.067
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/04/1999
8.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.833
8.367
7.467
ΜΠΟΥΖΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.679
7.88
0
23.799
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1990
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.499
3.77
3.83
0
2.62
2.48
2.78
3.82
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.243
0
0
31.243
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/12/2002
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.1
6.183
9.593
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.341
0
0
30.341
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/08/1992
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
8.4
7.833
0.95
5.591
ΣΑΜΩΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.996
0
4.115
25.881
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
5.56
0
1.94
3.25
6.234
5.717
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.8
13.13
8
8.67
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/2000
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
2.35
3.91
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.145
0
5.795
23.35
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/1990
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.88
4.17
0
3.18
3.52
3.68
3.92
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.916
0
0
28.916
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.833
3.183
9.5
ΚΛΑΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.69
0
0
28.69
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1993
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
3.9
0
1.54
7.833
8.367
3.84
ΤΖΟΥΛΙΑΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.65
0
3.39
25.26
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.53
3.42
3.59
2.08
3.38
3.4
3.86
ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.125
0
4.925
23.2
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1999
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
3.22
3.66
0
3.06
3.41
3.65
3.86
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.855
5.08
8.385
14.39
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/06/1992
9.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
1.73
9.5
ΤΡΑΝΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.594
0
0
27.594
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/05/1996
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
1.63
0
8.267
7.8
3.537
3.86
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.54
0
0
27.54
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1993
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
6.66
5
0
3.08
3.24
3.24
3.92
ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.047
0
0
27.047
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/03/2000
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
2.6
0
0
8.767
8.6
2.78
2.58
ΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.949
0
0
26.949
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/07/1991
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.833
4.376
6.34
ΠΟΝΤΙΚΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΝΙΚΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.61
0
5.18
21.43
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/04/1997
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
3.18
3.68
0
3.59
3.42
3.84
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.56
0
0
26.56
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/05/1995
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
5.2
5.2
0
3.16
3.55
3.26
3.78
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.215
10.56
7.685
7.97
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/2003
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.13
2.2
3.64
ΑΝΔΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.044
8.32
6.49
11.234
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
4.454
3.86
ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.69
4.48
0
21.21
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2000
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
1.69
2.55
1.91
0
2.65
2.82
2.65
3.96
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.555
0
1.925
22.63
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1997
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
3.87
2.99
0
2.82
3.22
3.2
3.91
ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗ
ΡΟΥΜΙΑΝΑ
ΙΓΝΑΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.297
0
0
24.297
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/06/1987
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.6
3.02
3.91
ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.037
0
0
24.037
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/02/1990
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.6
2.87
3.8
ΦΙΟΛΙΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.78
14.6
0
9.18
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2002
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
3
0
0
0.02
0
3.84
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.56
0
0
23.56
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/10/1992
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
6.83
5.08
0
0
2.78
2.63
3.82
ΤΣΙΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.52
9.29
0
14.23
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/09/2004
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.04
3.38
1.18
1.86
0
3.77
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.485
0
0
23.485
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/1991
6.29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23.485
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.43
0
7.7
15.73
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/12/1996
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
2.93
0
0
2.94
3.44
3.7
ΧΑΤΖΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.335
0
0
23.335
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2003
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
0
7.833
4.309
3.76
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.25
0
0
23.25
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/03/1995
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
2.98
1.02
2.64
2.22
1.69
9.5
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.13
0
0
23.13
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/09/2001
8.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.25
5.48
0
2.69
2.27
2.16
7.28
ΚΟΒΑΤΖΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.09
0
0
23.09
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/10/1999
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
0
0
0
0
7.833
8.333
6.043
ΝΤΑΟΥΚΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22.97
0
0
22.97
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
3.16
3.82
2.62
2.88
2.9
3.79
ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22.92
9.13
0
13.79
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/02/2003
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15
3.92
0
1.12
1.92
0
3.68
ΣΤΟΥΠΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22.603
0
0
22.603
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/09/1997
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.166
2.99
4.657
2.94
0
2.64
2.5
3.71
ΝΟΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22.3
0
0
22.3
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/09/1995
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
3.8
3.8
0
2.64
2.82
2.79
3.73
ΜΑΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22.27
0
9.14
13.13
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/2002
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
2.3
0
0
3.25
0
3.76
ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22.215
4.84
9.105
8.27
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
8.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
2.23
3.64
ΓΙΑΛΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22.027
0
0
22.027
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2001
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
8.367
5.86
ΡΙΤΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.985
4.37
6.875
10.74
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/07/2004
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
4.46
3.58
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΙΣΜΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.77
5.35
7.42
9
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/09/2002
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
2.78
3.69
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.753
11.17
0
10.583
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/09/2001
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.963
0
0
0
6.62
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.554
0
0.45
21.104
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
6.517
0
0
2.97
1.55
2.8
4.407
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.265
0
1.325
19.94
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/04/1998
8.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.51
3.78
3.76
0
2.22
2.34
1.79
4.54
ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.11
0
0
21.11
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/07/1996
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
3.24
3.84
0
2.16
2.66
2.8
3.71
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.06
0
0
21.06
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1993
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
3.21
3.14
3.1
0
2.74
2.64
3.81
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.06
0
10.7
10.36
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/04/1997
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
3.7
3.71
ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.91
0
0
20.91
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
3.16
3.68
1.22
3.2
2.7
3.75
ΧΙΩΤΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.74
0
6.05
14.69
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1992
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
2.94
0
0
2.46
2.4
3.78
ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.725
0.79
4.455
15.48
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/04/1998
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
2.74
0
2.92
2.98
3.76
ΠΟΜΠΟΔΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20.225
13.44
0.505
6.28
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/11/1999
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
0.04
0
0
0
3.68
ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.78
0
0
19.78
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1998
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
3.2
3.04
0
2.2
2.76
2.32
3.75
ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.16
0
0
19.16
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/05/2002
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
3.01
4.11
0
1.85
1.72
2.08
3.63
ΔΡΟΥΓΚΑΚΗΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.11
0
0
19.11
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1998
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
6.09
4.65
0
0
0
2.12
3.92
ΜΟΥΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.1
0
4.55
14.55
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/09/1998
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
2.46
0.94
0
0
2.93
3
3.7
ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18.49
3.91
5.29
9.29
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/06/1996
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
2.82
3.68
ΑΤΖΑΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.634
0
0
17.634
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/04/2000
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
3.9
0
4.034
0
0
6.56
ΠΑΓΚΑΛΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.142
0
0
17.142
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2000
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
3.594
5.714
THOMASSIN
JONATHAN-JULIEN-SOCRATE
PATRICK
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.78
16.78
0
0
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/10/2004
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ
ΑΓΑΠΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.72
0
0
16.72
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/10/1993
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
3.81
3.81
0
2.5
2.38
0
1.24
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.82
7.21
0
8.61
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/08/1995
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
0
1.81
0.68
0
3.19
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.57
7.28
3.79
4.5
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
0
3.3
ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.566
0
0.94
14.626
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/02/1993
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
4.833
0
2.846
0
0
0
0
3.58
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.29
0
3.78
11.51
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/05/2002
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.43
0
0
2.39
2.06
3.63
ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.277
0
5.19
10.087
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.29
0
0
8.767
0
0
0.03
ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.25
0
0
15.25
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/05/2001
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.58
3.88
0
1.68
2.7
0
3.41
ΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.905
0
5.825
9.08
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/05/2001
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
2.71
3.55
ΜΑΚΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.866
0
0
14.866
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/04/2002
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
3.623
3.41
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.632
0
0
14.632
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2004
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
3.549
3.25
ΦΑΡΣΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.63
9.43
3.46
1.74
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2001
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.449
0
0
14.449
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/12/1997
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
5.901
3.51
0
0
0
0
3.3
ΖΕΥΓΑΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.44
0
0
14.44
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/07/1993
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.23
3.16
2.7
0
1.86
0
3.49
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ
ΝΑΤΑΣΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.27
0
0
14.27
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/12/2000
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
3.88
2.19
2.76
0
3.22
ΓΑΛΥΜΙΤΑΚΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΗΡΑΚΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.125
3.7
7.095
3.33
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/04/2002
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
ΜΠΑΚΑΝΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΑΜΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.82
0
0
13.82
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/1997
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
3.16
2.7
0
1.34
0
3.4
ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.74
0
0
13.74
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/12/2002
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
3.12
2.71
0
0.83
0
3.36
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.57
0
0
13.57
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/07/1995
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.83
3.65
1.52
0
1.24
0
3.33
ΚΟΝΙΑΡΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.42
0
0
13.42
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/01/1992
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
2.53
3
1
0
1.19
0
3.32
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΑΥΙΔ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.32
0
0
13.32
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/1999
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.91
3.01
0
0
1.1
0
3.3
ΖΕΡΒΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.32
0
0
13.32
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/09/2000
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
3.16
2.95
0
0
0
3.31
ΣΑΜΑΡΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.27
0
0
13.27
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/2001
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
2.83
3.84
0
0
1.8
0
3.3
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.24
0
0
13.24
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/12/2000
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
3.72
2.89
0
1.59
0
1.18
ΧΑΤΖΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.905
0
5.625
7.28
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/11/2004
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
1.73
3.27
ΤΣΙΚΑΛΑ
ΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.67
0
0
12.67
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/09/1999
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
3.1
3.06
0
0
0
3.31
ΜΑΚΡΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.04
12.04
0
0
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2006
8.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.58
0
0
11.58
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/05/1999
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
3.09
2.66
0
0
0
3.3
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.52
0
0
11.52
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/06/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
2.94
2.98
0
0
0
0
3.3
ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.365
8.91
2.455
0
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/06/1999
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.08
0
0
11.08
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.67
3.83
0
1.92
1.66
0
0
ΣΠΑΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.9
0
0
10.9
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1994
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
3.8
3.02
0
0
0
0
2.68
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.847
0
0
10.847
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1991
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
0
0
3.18
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.75
0
0
10.75
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/10/1993
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
2.4
2.57
0
0
0
3.26
ΝΤΕΡΜΑΝΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.6
0
0
10.6
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1993
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
3.6
3.66
0
0
0.48
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.369
0
0
10.369
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/2004
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.383
3.874
4.111
ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.94
0
0
9.94
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/05/1990
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
3.77
0
0
0
0
3.03
ΓΙΟΚΑΡΥΔΑΚΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.57
0
0
9.57
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/06/2001
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
3.23
0
0
0
0
2.7
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.29
0
0
9.29
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/12/1994
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
2.6
1.91
0
0
0
0
2.94
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.27
0
0
9.27
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/1995
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
3.16
0
0
0
0
2.22
ΜΗΛΙΑΔΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.267
0
0
9.267
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/03/1991
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.125
0
3.165
5.96
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/1993
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
3.17
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.99
0
0
8.99
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2003
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
3.76
0
0
0
2.15
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.99
6.12
0
2.87
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/10/2004
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.87
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.853
0
0
8.853
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/09/2005
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.314
3.649
2.89
ΚΑΠΑΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.701
0
0
8.701
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.251
3.27
0
0
0
0
2.18
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.7
0
0
8.7
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1999
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
1.93
0
0
0
0
2.9
ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.667
0
0
8.667
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/03/1997
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
3.8
0
0
0
0
1.817
ΦΑΡΣΑΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.59
5.79
0
2.8
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/07/2007
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
ΜΠΕΚΑ
ΒΑΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.42
6.68
0
1.74
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2004
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.17
0
0
8.17
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/10/1996
8.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
3.59
0
0
0
0
1.8
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.83
5.5
0
2.33
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/12/1996
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
ΜΠΙΝΙΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.83
3.23
2.32
2.28
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/07/2004
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
ΤΡΟΥΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.8
0
0
7.8
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
2.25
1.8
0
0
0
0
2.15
ΜΗΤΣΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.59
0
0
7.59
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
3.06
1.31
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.137
0
0
7.137
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1998
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.737
3.4
ΚΟΥΒΑΡΙΤΑΚΗ
ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.79
0
0
6.79
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/04/1995
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
3.73
0
0
0
0
0
ΜΠΕΡΤΣΟΥΛΑΚΗ
ΟΛΓΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.73
0
0
6.73
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/05/1999
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.59
3.14
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΥΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.663
0
0
6.663
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/07/1996
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
0
0
0
0
2.12
0
0
0
0
2.28
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.65
0
0
6.65
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/11/1998
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
3.81
0
0
0
0
0
ΒΑΡΟΥΧΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.65
0
0
6.65
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/05/2001
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.25
1.59
0
0
0
0
1.81
ΧΟΥΡΔΑΚΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.6
0
0
6.6
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/11/2002
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
3.79
0
0
0
0
0
ΦΟΒΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.51
4.41
0
2.1
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/02/2003
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.4
0
0
6.4
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/05/1996
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
3.59
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.145
3.6
1.505
1.04
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/09/1992
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
ΛΥΡΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.61
0
0
5.61
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/11/2001
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
2.57
0
0
0
1.78
ΜΑΝΙΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.31
0
0
5.31
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/09/1991
5.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
0
0
0
0
2.19
ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.28
0
0
5.28
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/11/1996
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
3.27
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ-ΝΙΚΟΛ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.22
5.22
0
0
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/10/2004
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΚΑ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.08
3.34
0
1.74
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/04/2005
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.713
0
2.24
2.473
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/1992
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.37
0
0
0
0
2.103
ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.66
0
0
4.66
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/12/1995
5.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
0
0
0
0
1.75
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.417
0
0.62
3.797
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/11/2001
8.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.797
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.315
0
2.265
2.05
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/07/1998
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
ΠΑΝΤΑΓΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.86
0
0
3.86
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1992
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
0
0
0
0
0
ΚΟΚΟΛΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.84
0
0
3.84
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/03/1996
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.79
0
0
3.79
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
0
0
0
0
2.01
ΠΟΛΟΠΕΤΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.76
0
0
3.76
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/06/2005
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
0
0
0
1.98
ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.535
0
3.535
0
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/07/2006
8.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΣΥΡΛΑΚΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.475
0
1.515
1.96
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/03/2005
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.315
0
3.315
0
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/2004
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.28
0
0
3.28
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/03/1995
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.65
1.63
0
0
0
0
ΣΥΜΕΟΥΔΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.21
0
0
3.21
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/07/1997
5.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.51
0
0
0
0
0
1.7
ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.67
0
1.99
0.68
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/09/2002
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.68
ΔΕΔΕΛΕΤΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.286
0
0
2.286
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/02/2006
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.183
0
0
2.183
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/2004
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
ΖΕΡΒΑΚΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.101
0
0
2.101
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/11/1996
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
1.37
ΣΗΦΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.015
0
0.705
1.31
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/12/1994
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.31
ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.88
0
1.01
0.87
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/2004
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.87
ΤΟΥΡΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.817
0
0
1.817
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/2001
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
ΣΚΑΜΝΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.75
0
0.65
1.1
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1
ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.735
0
1.735
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/11/2004
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.69
0
0
1.69
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/1993
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.69
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.68
0
0
1.68
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/2004
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.335
0
0.265
1.07
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/11/2002
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.07
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.2
0
0
1.2
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2001
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
0
0
0
0
0
ΜΟΥΣΟΥΛΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.185
0
1.185
0
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2003
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΟΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.84
0.84
0
0
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/11/2002
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑΦΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.745
0
0.105
0.64
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/05/1998
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
206
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24/07/1996
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΑΣΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/05/1989
5.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/1989
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/03/1990
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΤΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1990
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/03/1991
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1991
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗ
ΕΥΣΕΒΙΑ
ΕΜΜΑΝOYΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/06/1992
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΩΡΙΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/12/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/03/1994
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/04/1994
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΑΣΤΡΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/09/1994
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/12/1994
5.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/03/1995
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΥΡΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/03/1995
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/04/1995
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/08/1995
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/08/1995
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/05/1996
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/01/1997
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/04/1997
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/07/1997
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/11/1997
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/12/1997
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΥΚΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΖΑΧΑΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/1998
5.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΜΑΝΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/08/1998
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΕΤΑΚΗΣ
ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1998
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/02/1999
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ
ΘΕΟΚΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/04/1999
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΣΙΡΛΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/05/1999
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΤΖΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1999
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΟΥΛΙΑΔΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/1999
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΥΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/09/1999
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2000
5.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΠΑΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/09/2000
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/2000
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/12/2000
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2001
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2001
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/2001
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2001
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/11/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΥΔΑΛΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/02/2002
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/2002
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΝΝΕΦΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/05/2002
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΗΦΑΚΗ
ΚΛΕΑΝΘΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/05/2002
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΒΙΖΑΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/06/2002
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/09/2002
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΙΤΖΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/10/2002
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΡΤΟΓΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2002
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΩΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2002
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/11/2002
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΙΖΑΚΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/03/2003
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/2003
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/09/2003
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2003
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΤΣΑΝΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2003
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/2003
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/03/2004
5.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΓΕΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/03/2004
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/06/2004
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΕΡΓΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/06/2004
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΣΙΡΛΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/07/2004
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/2004
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΤΡΟΣΥΓΓΟΥΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/07/2004
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΒΡΙΑΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/07/2004
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΙΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/09/2004
7.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/10/2004
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΕΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/10/2004
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΟΥΚΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/11/2004
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/11/2004
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2004
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΝΑΟΥΜ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/02/2005
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/02/2005
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/02/2005
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/03/2005
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/04/2005
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/07/2005
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/07/2005
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ
ΒΑΡΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/07/2005
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΥΦΑΝΤΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/07/2005
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/08/2005
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΟΛΓΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/09/2005
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/11/2005
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/11/2005
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/11/2005
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΜΑΞΙΜΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2005
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΤΣΑΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2005
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2005
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/11/2005
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/03/2006
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΜΙΝΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/03/2006
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/04/2006
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΝΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/04/2006
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΡΑΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/04/2006
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/06/2006
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/09/2006
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/10/2006
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/2006
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/2006
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/2006
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/12/2006
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/12/2006
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/02/2007
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/03/2007
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΑΔΟΥ
ΕΛΛΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/04/2007
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΤΑΞΑ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/05/2007
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΘΑΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/07/2007
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/07/2007
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/07/2007
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/07/2007
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΝΔΟΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/07/2007
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/07/2007
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/2007
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΖΟΥΛΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/10/2007
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΑΒΟΥΚΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/11/2007
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗ
ΑΝΝΥ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/11/2007
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΝΕΤΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/12/2007
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΙΑΣΑ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/12/2007
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/01/2008
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/02/2008
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/02/2008
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/02/2008
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΕΦΑΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/02/2008
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/04/2008
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΕΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/04/2008
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
01/07/2008
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/09/2008
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/09/2008
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/02/2009
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/02/2009
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/05/2009
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΦΤΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/05/2009
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΤΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/06/2009
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΕΝΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2009
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΙΔΟΥΣΗ
ΒΕΡΟΝΙΚΗ
ΣΙΜΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2009
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/07/2009
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΚΑΚΗ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/2009
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/09/2009
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/09/2009
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/09/2009
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/09/2009
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/09/2009
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/09/2009
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/09/2009
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΡΗΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/09/2009
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/09/2009
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΥΛΛΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/10/2009
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/10/2009
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/12/2009
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/02/2010
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/02/2010
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/04/2010
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/06/2010
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
363
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/07/2007
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ
ΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
364
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/09/2008
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0
0
0
0
365
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/10/2008
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0