ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΜΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.11
9.94
0
6.17
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1991
6.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
3.65
0
0
ΣΟΥΛΤΑΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.5
0
0
46.5
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
7.46
29.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.333
ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.356
0
0
38.356
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/1989
6.1
27.222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
8.733
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.972
0
2.525
34.447
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1995
5.93
23.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
8.7
ΔΗΜΗΤΡΑΣΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.874
0
0
33.874
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1995
5.65
23.641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
8.733
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.791
15.51
3.3
9.981
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1989
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.71
1.04
1.74
0
5.491
ΤΣΑΟΥΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.44
18.06
5.1
2.28
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.089
0
1.825
23.264
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1996
6.45
21.944
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
ΨΑΘΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.99
18.2
4.75
2.04
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
7.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
ΓΚΙΡΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.115
16.45
6.265
1.4
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2000
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.083
17.86
2.16
4.063
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1987
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.9
15.44
6.05
2.41
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1993
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.545
15.56
5.565
2.42
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
ΜΟΥΣΕΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.955
15.84
4.995
2.12
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.895
17.19
3.545
2.16
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1992
5.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
ΣΤΕΝΟΥ
ΒΙΟΛΕΤΑ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.56
15.52
5.5
1.54
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1997
5.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
ΚΕΧΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.545
15.44
4.735
2.37
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
7.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
ΨΑΡΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.435
16
6.075
0.36
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
ΓΙΑΛΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.37
16.65
4.2
1.52
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
ΠΟΛΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.29
17.29
5
0
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
6.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.279
14.07
5.26
2.949
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.469
0
0
0
2.48
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.195
15.72
6.475
0
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΡΟΥΠΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.185
14.12
5.205
2.86
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1995
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.875
15.46
6.415
0
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1999
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.65
14.26
5.73
1.66
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1991
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.525
14.79
5.115
1.62
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
7.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
ΚΑΡΟΥΣΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.31
17.08
4.23
0
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1992
7.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΗ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.265
13.16
6.385
1.72
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
5.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
ΚΑΣΒΙΚΗ
ΘΕΩΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.12
14.28
4.8
2.04
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
6.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.015
15.06
4.335
1.62
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.965
18.08
2.225
0.66
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
6.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
ΜΑΡΤΙΝΗ
ΕΛΕΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.715
15.75
4.965
0
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΠΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.625
16.93
2.875
0.82
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
ΒΟΡΒΕΑ
ΕΥΑ - ΒΙΒΙΑΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.495
14.43
4.435
1.63
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1991
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
ΤΖΙΒΟΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.459
8.5
4.18
7.779
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1990
5.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
2.994
0
0
0
0
0
2.59
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.245
17.06
3.185
0
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
6.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.225
16.9
3.325
0
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.195
17.37
1.685
1.14
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/08/1998
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
ΖΟΥΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.129
12.04
5.52
2.569
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
1.7
ΜΑΤΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.97
15.79
2.28
1.9
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1995
5.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
ΚΟΡΔΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.89
11.59
5.85
2.45
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.855
16.32
3.535
0
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1996
5.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΓΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.815
13.57
4.555
1.69
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.69
ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.78
12.03
5.83
1.92
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1999
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
ΠΟΥΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.765
11.92
4.225
3.62
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
7.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
2.34
ΤΣΙΧΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.7
12.42
5.98
1.3
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
7.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
ΛΑΚΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.68
12.9
5.4
1.38
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1997
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.525
11.65
5.605
2.27
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.27
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.465
13.57
3.515
2.38
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2003
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.395
18.08
1.315
0
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.224
12.71
2.65
3.864
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1989
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
0
0
0
0
0
0
1.99
ΘΙΑΚΟΥ
ΓΙΑΣΕΜΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.175
14.82
4.355
0
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.145
14.18
3.275
1.69
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.69
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.035
13.33
5.705
0
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.029
13.01
3.985
2.034
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1985
6.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
0
0
0
0
ΤΣΙΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.96
11.63
5.75
1.58
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
ΛΑΖΑΡΗ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.535
15.52
2.415
0.6
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
5.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.405
13.06
4.045
1.3
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2001
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
ΠΑΠΑΔΟΓΑΜΒΡΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.31
14.9
2.03
1.38
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
ΒΟΥΔΟΥΡΗ
ΜΑΡΘΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.26
18.26
0
0
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.06
18.06
0
0
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2005
7.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.955
12
4.275
1.68
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
ΓΡΗΓΟΡΑ
ΟΛΓΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.945
11.92
3.645
2.38
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.895
12.77
3.505
1.62
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
ΣΧΙΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.73
10.84
6.89
0
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΥΦΑΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.72
16.52
0
1.2
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
6.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
ΝΤΟΥΓΙΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.65
17.65
0
0
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.6
9.55
5.98
2.07
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
6.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.07
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.6
17.6
0
0
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2003
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.54
15.44
1.14
0.96
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1999
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.51
0.45
0
0
0
ΞΑΝΘΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.5
10.32
4.66
2.52
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.445
10.82
4.225
2.4
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
ΛΟΥΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.439
10.91
3.42
3.109
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
7.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
0
0
2.4
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.43
15.25
2.18
0
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.4
14.12
3.28
0
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΣΓΑΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.333
0
0
17.333
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1988
5.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.333
ΜΠΑΖΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.325
11.35
4.495
1.48
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1993
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.32
17.32
0
0
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.25
14.11
2.79
0.35
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1992
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.35
ΚΑΠΡΑΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.215
10.93
6.285
0
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΑΚΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.185
9.65
5.275
2.26
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
ΜΙΧΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.074
12.78
0
4.294
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1992
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.154
0.94
2.2
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.925
15.38
1.545
0
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.8
16.8
0
0
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1995
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.785
12.21
2.715
1.86
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.72
11.83
3.63
1.26
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.715
13.6
3.115
0
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
7.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.67
13.57
3.1
0
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2004
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΑΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.58
15.16
1.42
0
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.545
13.03
3.515
0
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.543
10.83
4.89
0.823
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
ΑΜΑΞΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΛΕΟΝΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.51
8.85
5.54
2.12
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
ΓΥΦΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.47
12.52
3.95
0
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΩΙΜΟΥ
ΟΛΓΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.35
12.51
2.65
1.19
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19
ΤΣΑΛΙΜΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.3
13.39
2.91
0
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1992
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΟΜΜΥΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.26
7.51
6.83
1.92
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1999
5.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.881
7.83
4.38
3.671
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.617
0
0
2.46
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.88
6.26
6.78
2.84
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
ΒΛΑΧΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.865
11.12
4.745
0
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
6.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΤΗ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.86
15
0.86
0
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/1998
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.839
10.55
0
5.289
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
1.7
0.571
1.943
ΤΣΟΚΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.811
7.99
4.25
3.571
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.571
0
0
ΖΑΧΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.805
13.12
2.685
0
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
7.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΠΠΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.74
15.74
0
0
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΠΙΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.72
11.26
2.54
1.92
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΩΚΡΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.681
8.46
4.06
3.161
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1990
7.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0
0
0
2.27
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.65
9.54
3.99
2.12
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
ΚΑΒΕΛΛΑΡΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.63
15.63
0
0
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2005
6.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ
ΘΕΑΝΩ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.62
13.78
0
1.84
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1988
7.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
ΠΑΛΙΟΥΡΑ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΡΑΣΜΙΑ-ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.61
10.53
3.64
1.44
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.515
11.91
3.605
0
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.485
14.82
0.665
0
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/1994
6.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.4
12.3
3.1
0
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12/07/1999
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΨΑΛΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.31
12.25
0.74
2.32
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1999
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.31
8.58
4.28
2.45
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
ΧΑΤΖΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.296
10.01
0
5.286
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
0.526
0.503
2.703
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.245
10.21
3.115
1.92
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1995
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
ΣΙΜΙΤΖΗ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.245
14.74
0.505
0
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.23
10.09
5.14
0
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1993
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.22
8.97
5.07
1.18
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
ΑΡΩΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.2
15.2
0
0
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2006
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΟΥΤΡΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧH
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.19
9.4
5.79
0
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1988
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙNH
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.99
13.75
1.24
0
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1991
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΣΤΑΚΑ
ΘΕΟΦΑΝΙΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.965
6.75
5.275
2.94
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1992
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
ΠΙΤΣΟΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.885
8.72
5.355
0.81
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2003
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.81
ΣΤΑΘΑΚΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.875
11.92
2.955
0
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.845
7.5
5.305
2.04
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/1997
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΚΛΕΙΩ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.76
7.22
5.17
2.37
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.72
12.38
1.82
0.52
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/04/2002
5.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.52
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.705
8.2
4.205
2.3
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
ΜΕΘΕΝΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.685
10.97
3.715
0
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2003
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΠΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.67
14.67
0
0
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
7.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.66
14.66
0
0
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.65
12.06
2.59
0
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΟΛΕΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.415
8.04
4.015
2.36
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/08/1998
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
ΟΥΤΣΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.31
14.31
0
0
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.2
14
0
0.2
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2
ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.19
11.26
1.91
1.02
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
7.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.155
10.08
4.075
0
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.11
14.11
0
0
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.08
14.08
0
0
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
7.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.07
14.07
0
0
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΙΤΑΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.065
13.19
0.875
0
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/1994
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.055
6.69
5.685
1.68
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1988
6.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ
ΜΑΡΘΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.055
8.06
4.435
1.56
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
ΤΣΟΥΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.04
12.89
1.15
0
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΓΓΟΥΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.986
10.19
1.96
1.836
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
1.15
ΜΙΣΘΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.95
13.95
0
0
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1990
5.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΡΝΑΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.9
13.9
0
0
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΟΡΣΑΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.87
13.87
0
0
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΛΙΑΡΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.8
0
0
13.8
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1988
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
4.8
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ
ΔΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.75
11.8
1.95
0
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/2003
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΜΠΕΛΟΥ
ΙΣΜΗΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.69
8.79
4.9
0
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΝΤΖΑΡΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.675
6.6
4.695
2.38
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
ΚΑΠΝΙΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.642
4.55
1.555
7.537
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1996
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
0
2.594
0
0
0
0
0
0
1.72
ΛΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.64
6.38
4.81
2.45
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/1998
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.551
8.83
3.235
1.486
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.423
1.063
0
0
ΜΠΑΚΟΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.415
6.42
4.575
2.42
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/1994
7.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
ΑΠΑΡΤΟΓΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.31
13.31
0
0
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2000
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΛΟΗ
ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.28
13.28
0
0
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΑΒΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.26
11.89
1.37
0
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΥΣΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.17
13.17
0
0
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2001
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΓΟΥΜΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.16
13.16
0
0
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.11
13.11
0
0
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΕΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.067
8.81
0
4.257
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/01/2000
5.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.917
0
0
2.34
ΚΙΣΚΗΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.03
12.74
0
0.29
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1992
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.29
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΑΧΗΛ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.02
10.88
2.14
0
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2003
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.92
8.73
1.94
2.25
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.815
7.2
4.095
1.52
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.815
12.41
0.405
0
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/2004
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.78
12.78
0
0
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1991
7.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.725
7.67
5.055
0
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.72
12.72
0
0
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΡΖΙΑΝ
ΑΝΝΙ
ΖΟΖΕΦ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.72
12.72
0
0
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1994
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΚΙΝΤΑΝΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.63
12.63
0
0
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΗ
ΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.625
7.56
3.455
1.61
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1999
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
ΛΟΥΜΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.51
12.51
0
0
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΛΥΜΠΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.5
12.5
0
0
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΛΑΤΟΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.475
12.3
0.175
0
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1995
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΤΑΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.395
8.59
2.605
1.2
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1995
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
ΡΟΒΙΘΗ
ΦΛΩΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.39
12.39
0
0
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.345
6.87
5.475
0
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΛΙΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΩ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.33
12.33
0
0
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2005
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.32
8.38
3.94
0
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2000
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.25
11.29
0
0.96
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2000
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
ΧΑΝΔΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΒΥΡΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.215
3.81
6.025
2.38
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.21
12.21
0
0
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.175
11.91
0.265
0
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
7.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΠΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.135
9.47
1.885
0.78
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.78
ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.1
12.1
0
0
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΙΛΛΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΝΟΜΙΚ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.05
0
0
12.05
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1989
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
0
0
1.543
0
2.14
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.04
10
2.04
0
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1992
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.88
7.9
2.16
1.82
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
ΚΑΤΣΑΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.8
11.8
0
0
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΒΕΛΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.78
11.78
0
0
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.74
11.74
0
0
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2005
8.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΥΛΙΑΡΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.68
11.68
0
0
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
6.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΟΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.65
3.67
5.64
2.34
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.64
11.64
0
0
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/08/2004
7.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.63
11.63
0
0
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.52
11.52
0
0
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.505
6.35
3.625
1.53
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
ΖΩΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.495
7.37
4.125
0
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1997
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.474
10
0
1.474
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1988
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.47
9.04
1.77
0.66
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΠΛΑΝΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.47
11.47
0
0
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2006
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΥΒΑ
ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.36
11.36
0
0
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1992
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΛΤΗ
ΛΟΥΚΙΑ
ΡΟΚΚΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.36
11.36
0
0
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΓΡΕΤΖΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.31
11.31
0
0
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/2005
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΓΚΟΡΖΕΛΣΚΑ
ΜΑΛΓΚΟΡΖΑΤΑ
ΕΝΤΜΟΥΝΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.233
0
0
11.233
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1996
5.8
0
11.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΑΞΙΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.22
11.22
0
0
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
6.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΚΑΛΙΑΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.2
7.37
3.83
0
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/1998
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.195
9.6
1.595
0
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/08/1997
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΤΣΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.15
11.15
0
0
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1995
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΚΟΥΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.06
5
6.06
0
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
7.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.05
11.05
0
0
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΦΑΕΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.015
3.91
3.975
3.13
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/2004
8.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
1.93
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11
11
0
0
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΝΝΗ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.9
10.9
0
0
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.8
10.02
0.78
0
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1996
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΣΙΑ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.76
10.76
0
0
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
7.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΘΕΛΜΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.645
8.95
1.695
0
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΦΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.64
10.64
0
0
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ - ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.575
8.35
1.665
0.56
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/08/2004
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ-ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.56
10.56
0
0
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΩΝΑΡΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.49
10.49
0
0
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.46
6.22
4.24
0
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/08/1997
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.46
10.46
0
0
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/08/2004
5.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΓΚΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.44
10.44
0
0
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.345
8.55
1.575
0.22
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1991
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.22
ΒΑΡΤΖΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.29
10.29
0
0
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΛΥΜΙΔΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.275
5.32
3.725
1.23
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2001
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
ΤΖΗΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.26
10.26
0
0
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/08/1998
7.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΖΑΛΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.21
10.21
0
0
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/08/2000
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.21
10.21
0
0
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΛΤΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.14
10.14
0
0
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1991
7.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.033
0
0
10.033
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1990
6.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
ΤΣΑΓΚΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.97
5.66
4.31
0
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2001
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.97
9.97
0
0
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/2005
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΧΟΙΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.92
8.33
1.59
0
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
6.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΪΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.82
9.82
0
0
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/1999
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.78
9.78
0
0
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1992
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΘΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.78
9.78
0
0
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
5.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΝΙΩΡΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.775
3.54
4.675
1.56
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
ΜΩΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.77
9.77
0
0
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1991
7.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΡΙΛΛΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.747
4.65
2.82
2.277
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.277
ΤΣΟΚΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.735
5.4
4.335
0
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2001
6.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΝΤΗΛΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.71
8.18
1.53
0
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/12/2002
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.68
9.68
0
0
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.65
9.65
0
0
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
7.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΕΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.55
9.55
0
0
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/12/2002
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΗΙΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.51
5.38
2.25
1.88
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
ΦΙΛΕΡΗ
ΠΙΠΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.5
9.5
0
0
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/08/2004
5.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΛΕΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.485
2.91
4.255
2.32
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΚΑΝΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.48
9.48
0
0
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2003
6.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.45
2.97
4.87
1.61
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/08/2004
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
ΨΑΡΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.421
0
4.635
4.786
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/1994
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
0
0
2.98
ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.42
9.42
0
0
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΖΙΚΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΟΛΓΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.42
9.42
0
0
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/12/2002
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΛΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΝΙΚΗ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.4
3.16
4.64
1.6
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1992
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
ΣΑΤΡΑΒΕΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.4
9.4
0
0
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.38
9.38
0
0
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
7.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΑΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.35
9.35
0
0
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1995
5.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΜΟΥΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.3
9.3
0
0
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1999
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΜΕΛΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.29
9.29
0
0
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/05/2006
8.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.265
4.98
2.295
1.99
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
6.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.24
9.24
0
0
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.237
0
0
9.237
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.27
ΡΟΥΠΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.17
5.02
2.78
1.37
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.37
ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.165
7.43
0.255
1.48
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/2003
6.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.16
9.16
0
0
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2002
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.08
9.08
0
0
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.055
3.81
3.775
1.47
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1996
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.47
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.01
3.34
4.03
1.64
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
ΒΛΑΧΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9
9
0
0
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/08/2004
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9
9
0
0
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2005
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΡΦΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.99
8.99
0
0
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1988
5.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.99
8.99
0
0
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
7.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΟΤΗ-ΜΕΡΜΗΓΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.878
2.79
1.305
4.783
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1990
6.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.835
4.84
2.545
1.45
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.45
ΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.81
8.81
0
0
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΡΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.8
0
0
8.8
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1988
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.72
8.72
0
0
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/08/2006
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΤΙΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.72
8.72
0
0
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/2006
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΑΦΗ
ΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.697
0
0
8.697
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1988
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
4.717
1.189
0
0
2.3
ΜΠΕΛΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.67
6.92
1.75
0
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2001
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.65
5.11
2.13
1.41
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.41
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.645
4.81
2.055
1.78
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1992
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
ΧΛΙΒΕΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.61
8.61
0
0
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1996
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.6
0
0
8.6
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1991
6.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΑΦΤΟΥΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.567
8.11
0
0.457
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0
0
ΚΟΙΤΙΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.53
3.43
3.53
1.57
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1997
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.57
ΚΑΡΔΑΜΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.445
5.57
2.125
0.75
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1992
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.75
ΑΦΕΝΤΑΚΗ
ΖΩΗ
ΙΠΠΟΚ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.44
8.44
0
0
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
7.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.39
3.84
2.6
1.95
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
7.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
ΤΣΑΓΓΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.37
8.37
0
0
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1991
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΕΝΕΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.325
3.06
3.395
1.87
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/08/1997
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.87
ΤΣΟΥΜΑΚΑ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.31
8.31
0
0
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2005
6.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΡΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.22
8.22
0
0
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2001
6.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΟΥΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.2
8.2
0
0
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2000
5.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.186
0
0
8.186
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1988
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
1.714
2.39
2.38
0
0.97
ΜΑΝΩΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.165
7.76
0.405
0
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.14
6.93
1.21
0
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/1997
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΜΠΙΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.13
8.13
0
0
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2000
6.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.105
8.02
0.085
0
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΤΖΑΡΑΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.105
1.8
4.695
1.61
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
ΜΑΛΑΞΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.08
8.08
0
0
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/2005
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.07
5.36
2.71
0
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/08/2004
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΝΤΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.99
7.99
0
0
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2005
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.94
7.94
0
0
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1992
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΩΤΗ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.94
3.99
2.05
1.9
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/08/1997
5.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
ΒΛΑΧΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.93
7.93
0
0
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.86
7.86
0
0
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
7.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.835
0
4.955
2.88
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
5.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
2
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.835
4.87
2.965
0
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
5.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΡΗΓΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.801
0.79
0
7.011
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1991
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
2.526
0
0
0
1.88
ΓΑΒΡΙΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.77
7.77
0
0
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1989
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΤΣΙΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.69
7.69
0
0
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/08/2006
6.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΤΑΡΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.65
7.65
0
0
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/08/2006
5.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.61
7.61
0
0
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΟΥΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.6
7.6
0
0
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
6.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.575
4.34
1.755
1.48
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/08/1998
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
ΤΣΙΛΗ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.575
3.37
3.465
0.74
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.74
ΛΕΚΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.5
7.5
0
0
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΥΒΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.475
4
3.475
0
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.43
7.43
0
0
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/05/1995
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΒΡΙΑ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.42
7.42
0
0
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
5.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.375
3.63
2.325
1.42
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
6.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.36
0
0
7.36
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1991
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ-ΔΗΜ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.35
6.4
0.95
0
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.32
7.32
0
0
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΛΑ
ΕΛΠΙΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.316
6.71
0
0.606
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.24
7.24
0
0
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
7.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.233
0
0
7.233
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.21
7.21
0
0
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1992
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΛΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.17
7.17
0
0
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/12/2002
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.15
7.15
0
0
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
6.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.14
7.14
0
0
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/08/2006
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΙΣΗ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.071
5.42
1.4
0.251
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.06
7.06
0
0
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2006
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.05
0
0
7.05
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1995
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.16
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
ΚΑΡΕΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.03
7.03
0
0
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/08/2006
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΓΓΕΛΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.99
6.99
0
0
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
7.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.92
6.92
0
0
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1993
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.9
5.72
1.18
0
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/1994
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΛΩΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.88
6.88
0
0
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΣΦΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.88
5.32
1.56
0
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/08/1997
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.84
6.84
0
0
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/1998
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.78
0
5.1
1.68
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1995
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
ΜΑΚΡΟΓΚΙΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.78
1.88
3.43
1.47
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
7.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.47
ΚΑΝΕΛΙΔΟΥ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.711
4.38
0
2.331
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1993
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΖΙΚΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.676
1.74
4.09
0.846
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
5.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
0
0
0
ΠΑΛΛΙΟΓΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.653
2.39
0
4.263
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1987
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.263
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.63
6.63
0
0
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΠΑΝΟΒΙΤΣ
ΝΤΡΑΓΚΟΣΑΒΑ
ΜΙΛΙΤΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.57
6.57
0
0
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1989
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.57
6.57
0
0
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
6.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.545
3.24
2.525
0.78
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1992
5.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.78
ΛΥΜΠΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.54
6.54
0
0
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2005
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΜΠΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.535
0
4.825
1.71
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.71
ΚΟΥΚΟΥΖΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.53
6.53
0
0
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.465
1.54
4.075
0.85
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.85
0
ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗ
ΟΛΓΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.46
6.46
0
0
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.46
6.46
0
0
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1999
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΟΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.46
4.96
1.5
0
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.46
6.46
0
0
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2005
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.4
6.4
0
0
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2005
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗ
ΙΣΜΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.395
0
4.415
1.98
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
ΛΙΒΑΝΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.39
6.39
0
0
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/08/1998
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ
ΑΛΚΗΣΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.38
4.87
1.17
0.34
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1999
5.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.34
ΦΩΤΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.37
1.62
2.5
2.25
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2003
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.36
6.36
0
0
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2000
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΡΟΣΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.36
3.42
1.94
1
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/2004
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
ΑΝΤΥΠΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.35
6.35
0
0
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/08/2004
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.266
0
0
6.266
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1987
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
0
3.337
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
ΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ
ΟΛΓΑ ΑΓΑΠΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.251
0
0
6.251
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1987
6.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.737
2.366
0
0.149
0
0
0
0
ΑΡΜΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.25
6.25
0
0
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.235
4.96
1.275
0
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2002
7.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΙΜΟΝΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.225
5.1
1.125
0
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΩΝΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.22
6.22
0
0
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2003
6.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΧΡΙΛΑ
ΛΥΔΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.15
6.15
0
0
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/12/2002
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΑΒΒ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.13
6.13
0
0
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1995
5.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.055
4.65
1.405
0
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΝΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.03
6.03
0
0
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
5.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.025
0
4.905
1.12
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1995
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
ΜΥΣΙΡΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΡΥΦΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6
6
0
0
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΑΝΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.903
0
0
5.903
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1997
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
1.029
0
1.291
0
0
0
0.76
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.89
5.89
0
0
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
7.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.86
5.86
0
0
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2003
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ
ΠΟΛΥΜΝΙΑ
ΜΑΡΙΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.84
4.24
1.4
0.2
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2001
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΙΜΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.834
3.88
0
1.954
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/08/1997
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.82
2.09
2.28
1.45
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.45
ΜΑΡΕΤΑ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.81
5.81
0
0
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΟΥΣΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.74
5.74
0
0
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2005
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΓΔΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.7
5.7
0
0
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΣΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.64
4.31
1.33
0
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1993
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΡΕΓΓΙΝΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.6
4.2
1.4
0
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1995
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΖΔΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.595
0
3.975
1.62
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/2001
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
ΚΑΤΡΙΒΕ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.54
5.54
0
0
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
5.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΩΤΙΤΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.505
0
3.925
1.58
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/1998
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.47
5.47
0
0
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1999
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΝΤΟΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.37
5.37
0
0
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΙΤΣΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.336
0
3.25
2.086
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1987
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0
0
0
0
1.72
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.335
0
5.335
0
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1995
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΣΤΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.32
0
3.72
1.6
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1992
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.31
5.31
0
0
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2006
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.26
5.26
0
0
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1996
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΑΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.25
5.25
0
0
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΥΤΣΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.234
0
0
5.234
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
6.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
3.474
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΤΑΘΑΤΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΕΛΕΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.225
0
2.905
2.32
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΠΑΤΕΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.225
0
4.495
0.73
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.73
ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.19
1.6
3.59
0
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1988
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.19
0
3.69
1.5
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
6.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
ΔΕΔΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.18
0
4.9
0.28
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
8.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.28
ΜΕΤΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.16
5.16
0
0
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.16
5.16
0
0
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΕΡΕΦΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.14
0
2.89
2.25
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/1998
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.14
4.31
0.83
0
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
6.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.13
5.13
0
0
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΩΡΤΖΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.12
5.12
0
0
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/02/2002
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.09
0
3.81
1.28
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1991
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
ΑΓΓΕΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.07
5.07
0
0
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1995
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΜΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.065
0
2.825
2.24
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1993
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
ΒΟΤΣΗ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.02
5.02
0
0
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1996
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.01
5.01
0
0
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2005
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΑΒΑΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.985
0
3.805
1.18
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.97
0
3.43
1.54
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.91
4.51
0.4
0
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2000
6.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΑΡΠΕΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.89
4.19
0.7
0
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1995
5.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΒΑΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.866
0.06
0
4.806
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1996
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.886
0
1.92
ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.855
0
4.855
0
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/08/1997
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΙΤΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.83
4.83
0
0
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1991
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΧΛΑ
ΙΩΣΗΦΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.83
4.83
0
0
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2001
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΡΖΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.809
3.54
0.675
0.594
433
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2003
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0
0
ΜΠΟΥΡΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.79
4.79
0
0
434
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2005
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΩΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.777
0
0
4.777
435
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1987
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
2.537
1.189
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.75
4.75
0
0
436
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1995
5.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.75
4.75
0
0
437
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
5.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΚΑΖΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.72
4.72
0
0
438
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ
ΚΑΤΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.703
0
0
4.703
439
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1985
6.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.703
0
0
0
0
1
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.69
4.69
0
0
440
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0