Ενιαίος Πίνακας ωρομισθίων. Ομάδα:ΠΕ18.38

Περιφέρειες:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΑΤΤΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή