Ενιαίος Πίνακας ωρομισθίων

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ14.01
ΠΕ17.09
ΠΕ18.01
ΠΕ18.04
ΠΕ18.07
ΠΕ18.08
ΠΕ18.09
ΠΕ18.10
ΠΕ18.20
ΠΕ18.24
ΠΕ18.29
ΠΕ18.33
ΠΕ18.37
ΤΕ01.08
ΤΕ01.10
ΤΕ01.11
ΤΕ01.12
ΤΕ01.19
ΤΕ01.20
ΤΕ01.25
ΤΕ01.26
ΤE01.29
ΤΕ01.30
ΔΕ01.01
ΔΕ01.02
ΔΕ01.04
ΔΕ01.10
ΔΕ01.11
ΔΕ01.12
ΔΕ01.13
ΔΕ01.16
ΔΕ01.17