Ενιαίος Πίνακας ωρομισθίων

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ18.23