Ενιαίος Πίνακας ωρομισθίων

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ05.00
ΠΕ06.00
ΠΕ07.00
ΠΕ08.00
ΠΕ11.00
ΠΕ16.01
ΤΕ16.00