Ενιαίος Πίνακας ωρομισθίων

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΤΕ01.25 - Περιφέρεια Αττικής