Ενιαίος Πίνακας(A) ωρομισθίων ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα με γνώση της Braille

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ02.00
ΠΕ03.00
ΠΕ11.00
ΠΕ13.00
ΠΕ18.02
ΠΕ18.36
ΤΕ16.00