Ενιαίος Πίνακας(A) ωρομισθίων ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα με γνώση της Νοηματικής γλώσσας

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ01.00
ΠΕ02.00
ΠΕ03.00
ΠΕ04.01
ΠΕ08.00
ΠΕ11.00
ΠΕ13.00
ΠΕ18.01
ΠΕ18.02
ΠΕ18.26
ΠΕ18.35
ΠΕ19.00
ΠΕ32.00