ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Για την καλύτερη φόρτωση και επεξεργασία των πινάκων:
   1) Κατεβάστε τη συμπιεσμένη έκδοση του αρχείου (Δεξί click/ Αποθήκευση ως)
   2) Ανοίξτε το αρχείο με εφαρμογή διαχείρισης λογιστικού φύλλου (MS Excel ή αντίστοιχο)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2008-2009


  Πίνακας A Κατάταξης Ωρομισθίων ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα (Τελευταία ενημέρωση: 07-10-2008)

  Πίνακας B Κατάταξης Ωρομισθίων ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα (Τελευταία ενημέρωση: 07-10-2008)

  Πίνακας A Braille Ωρομισθίων ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα (Τελευταία ενημέρωση: 07-10-2008)

  Πίνακας B Braille Ωρομισθίων ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα (Τελευταία ενημέρωση: 07-10-2008)

  Πίνακας A Νοηματικής Ωρομισθίων ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα (Τελευταία ενημέρωση: 07-10-2008)

  Πίνακας B Νοηματικής Ωρομισθίων ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα (Τελευταία ενημέρωση: 07-10-2008)