Ανανεωμένοι πίνακες κατάταξης κατηγοριών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ'Α), βάσει της εγκυκλίου Φ.361.1/6/2701/Δ1/11-01-2011 (ΑΔΑ:4Α9Ι9-6Ο).