ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
ΗΜΕΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ
ΜΟΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤ. ΤΑΔ
ΜΟΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤ. ΕΚΤΟΣ ΤΑΔ
ΜΟΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤ. ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΡΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΗΜΕΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ
ΜΟΡΙΑ ΕΝ.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
1
ΛΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΜΑΡΙΑ
05/10/2010
6.14
0.0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0.0
5.099
1.206
6.0
2.95
2.0
NAI
21/05/2003
2.499
OXI
OXI
OXI
0.0
2.499
13.449
15.449
ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
-1
2
ΣΧΟΙΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟ
ΑΝΝΑ
28/09/2010
6.5
0.0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0.0
6.0
0.081
6.0
3.0
1.0
NAI
22/05/2003
2.416
OXI
OXI
OXI
0.0
2.416
12.416
12.416
-
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ