Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
1
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
57.969
29/06/1984
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
8.033
1.484
7.867
6.552
8.3
9.633
8.467
2
ΚΟΝΤΟΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
50.787
12/06/1980
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.81
3.508
3.448
3.371
3.285
6.53
8.463
8
9.2
3.173
3
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
48.571
24/06/1977
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.72
9.067
4.571
8.367
8.233
9.6
3.013
4
ΤΣΑΠΡΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
43.133
05/07/1971
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.015
2.367
2.076
0
0
0
0
7.867
8.167
8.3
9.5
2.841
5
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
39.669
18/09/1981
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
0
0
0
2.936
5.926
8.3
9.6
3.573
6
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
38.633
30/10/1975
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.693
3.276
1.801
2.573
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7.967
9.633
3.69
7
ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
37.299
29/06/1973
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.568
4.411
5.036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.221
8.502
9.633
0.928
8
ΜΠΑΖΟΔΗΜΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΘΕΟΔΩ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
33.834
30/09/1974
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.998
0
2.873
2.907
2.564
2.556
8.3
9.633
3.002
9
ΣΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
33.467
14/06/1983
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
7.833
9.6
8.467
10
ΚΙΝΑΤΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΑ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
32.987
20/06/1985
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
2.384
2.59
8.233
9.6
3.013
11
ΠΕΤΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
30.835
25/09/1979
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.842
0
9.067
6.8
1.492
0
0
9.633
0