Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
1
ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
95.342
28/09/1964
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.746
2.813
4.374
9.2
7.421
5.523
5.866
8.755
8.833
8.633
4.554
8.033
3.225
9.6
2.764
2
ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
55.999
07/09/1970
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.945
8.767
8.3
7.5
8.367
8.267
7.867
2.987
3
ΛΥΓΕΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΦΑ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
54.753
16/06/1979
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.642
8.7
7.133
7.633
7.733
8
9.667
3.244
4
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
47.929
15/12/1977
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
2.65
0
0.995
3.293
2.95
5.248
5.834
7.967
9.2
3.259
5
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
46.252
03/12/1979
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.449
5.546
4.948
8.4
8.3
9.633
2.976
6
ΣΚΑΝΙΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
43.787
18/06/1987
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.978
4.837
4.477
8.167
4.991
8.167
9.167
3.004
7
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
42.057
18/06/1979
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
4.425
5.583
8.394
8.575
9.633
2.616
8
ΒΑΣΣΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
39.454
04/12/1978
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.813
3.053
2.564
3.079
2.839
2.461
5.511
7.967
9.167
0
9
ΚΑΓΚΑΡΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
39.332
25/09/1976
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
6.433
0
8.733
2.873
9.5
2.959
10
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΖΗΣΗΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
36.948
12/07/1976
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
8.867
8
9.2
2.582
11
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
34.773
15/07/1970
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.427
7.9
2.899
0
0
0
0
7.267
3.19
0
8
3.09
12
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
34.533
09/06/1986
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
8.667
9.5
8
13
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
33.181
30/10/1974
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.914
2.779
6.043
8.267
7.9
3.279
14
ΜΠΛΕΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
31.984
19/10/1977
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.978
5.72
3.062
3.25
8.2
9.6
2.607
15
ΓΚΟΥΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
31.133
26/06/1986
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
7.933
7.9
7.733
0
0
0
16
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΔΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΙ
30.181
13/09/1977
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
8.261
2.161
9.6
2.659