Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
1
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
ΟΧΙ
56.408
21/06/1973
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.624
3.062
5.907
7.6
8.133
8.133
7.967
9.6
3.382
2
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΑΣΙΛ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
ΟΧΙ
46.461
08/06/1989
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.153
2.77
3.148
3.13
3.13
6.333
3.293
7.033
2.29
9.633
3.547
3
ΜΙΧΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΝΔΡΕ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
ΟΧΙ
44.216
06/06/1986
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.796
3.019
3.285
3.473
6.758
6.016
7.767
7.533
8.3
9.667
2.636
4
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
ΟΧΙ
42.554
25/06/1990
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.109
7.895
7.933
2.573
2.916
9.667
3.461
5
ΣΑΜΠΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
ΟΧΙ
41.563
17/06/1992
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
3.036
2.813
5.317
8.433
8.467
7.967
9.633
8.467
6
ΓΟΥΜΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
ΟΧΙ
40.334
24/06/1981
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.083
8.884
7.967
9.633
9.767
7
ΠΑΛΑΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
ΟΧΙ
39.588
12/06/1981
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.959
2.684
5.659
7.233
8.3
9.6
3.153
8
ΤΣΑΡΚΑΤΟΓΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
ΟΧΙ
30.11
30/06/1983
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
0
0
0
0
8.167
3.576
9.1
0
0
0