Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
1
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
54.958
28/09/1972
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.257
9.667
9.533
9.134
8.2
9.167
0
0
0
2
ΠΟΡΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
54.348
30/05/1980
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9
2.736
8.333
8.4
8.267
8.412
0
0
3
ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
47.259
26/06/1990
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.259
8.2
8.367
7.967
9.6
9.867
4
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
47.042
06/07/1981
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.187
8.2
8.9
8.189
9.667
9.9
5
ΜΠΑΤΑΒΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
46.301
06/07/1984
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.101
8.167
8.5
8
9.667
9.867
6
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΙ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
45.754
14/06/1982
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.835
8.367
8.667
7.952
9.167
9.767
7
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΣΤΑ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
44.886
12/02/1988
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.853
8.067
8.167
7.867
9.167
9.767
8
ΚΑΠΠΑ
ΚΟΡΙΝΑ
ΕΜΜΑΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
43.967
28/06/1990
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
8.267
8
9.633
9.867
9
ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΙΔΟΥ
ΑΝΘΗ
ΑΝΑΣΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
43.367
16/06/1994
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
8.2
8
9.633
9.9
10
ΚΡΑΣΣΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
43.36
28/02/1976
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
8.367
7.5
9.8
8.66
0
0
11
ΖΑΒΕΡΔΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
38.633
20/06/1996
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8.2
8
9.6
9.867
12
ΖΕΡΒΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
37.039
24/06/1993
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.139
8.367
7.967
7.967
9.6
0
13
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
36.766
19/06/1990
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.033
8.6
8
9.667
8.467
14
ΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
36.485
23/07/1976
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.002
3.293
4.057
8
9.633
8.5
15
ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΤΘΑ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
35.527
30/11/1964
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.8
7.967
7.9
2.327
16
ΔΕΡΒΙΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
35.209
02/08/1977
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.587
8
8.6
8.656
0
8.367
17
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΘΑΝΑ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
35.167
23/06/1994
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
9.3
7.833
9.667
0
18
ΠΛΑΤΑΝΟΥ - ΓΟΥΠΟΥ
ΘΩΜΑΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
35.067
12/07/1979
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
9.133
0
9.167
8.467
19
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
35.051
28/06/1990
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.558
2.127
8
9.633
9.733
20
ΚΑΤΡΑΚΥΛΑΚΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
34.818
20/06/1993
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.851
7.867
9.633
8.467
21
ΚΟΥΤΛΟΥΓΙΑΝΝΗ
ΤΑΡΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
34.29
24/06/1993
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.244
3.482
3.465
8
9.633
8.467
22
ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΓΡΟΥΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
34.21
14/06/1978
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.268
4.468
2.487
2.573
3.079
6.833
3.035
8.467
23
ΛΗΜΝΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
34.196
25/06/1993
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.887
2.744
3.465
8
9.633
8.467
24
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
33.991
23/07/1976
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
8.167
9.224
8
8
0
25
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
33.864
23/06/1995
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
7.833
9.6
8.598
26
ΠΟΡΝΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
33.612
28/08/1995
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
8.267
8.378
9.633
0
27
ΜΑΛΙΑΚΚΑ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΒΑΣΙΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
33.579
11/04/1967
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.492
4.348
8.933
7.867
7.9
3.039
28
ΜΠΑΛΛΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
33.367
13/07/1970
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
9.167
0
7.667
8.467
29
ΚΕΦΑΛΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
31.255
21/06/1995
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.521
9.2
8.6
7.633
8.933
8
9.6
9.767
30
ΤΖΑΜΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΟ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
30.657
22/06/1992
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.715
8.967
2.341
9.167
8.467
31
ΒΑΡΓΙΑΚΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
30.2
11/06/1996
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
7.7
7.967
9.6
9.167