Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
1
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
64.247
10/01/1975
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
6.9
3.267
8.4
9.267
2.88
8.933
9.133
0
0
0
0
0
0
8.467
2
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
ΝΑΙ
54.933
04/12/1985
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
0
0
8.567
9.1
8.533
9.633
9.867
3
ΚΟΥΓΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
ΝΑΙ
51.567
15/10/1984
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
0
8.133
8.633
8.4
9.167
8.467
4
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
37.036
06/10/1986
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
0
0
1.28
8.223
8.467
8.533
1.333
0
5
ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
36.996
27/07/1983
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
0
0
5.367
1.269
7.4
0
8.5
8
3.094
6
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
ΝΑΙ
36.383
05/02/1986
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
7.8
8.5
9.6
2.983
7
ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
34.449
07/07/1995
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
5.591
7.6
0
8.067
9.9
8
ΧΡΥΣΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΝΙΚΗΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
ΝΑΙ
34.367
14/04/1986
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
8.867
8.467
9.6
0
9
ΚΟΝΤΑΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
33.438
08/07/1997
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
7.533
8.367
7.867
7.9
0
10
ΜΙΧΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
30.993
14/12/1984
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.384
0
0
0
0
0
1.829
1.257
3.12
0
0
0
0
1.303
8
6.867
8.233
0
0