Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
1
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΝΑΙ
60.462
13/10/1992
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.629
4.377
8.633
6.049
8.574
0
0
0
0
0
0
2
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΝΑΙ
45.433
20/03/1991
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
8.867
0
8.833
0
0
0
0
0
0
3
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΝΑΙ
45.4
06/05/1991
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.267
0
8.967
9.2
8.967
0
0
0
0
0
4
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΟΧΙ
42.839
07/07/1994
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.463
5.943
4.263
4.891
6.736
6.811
5.851
2.88
5
ΝΤΙΜΕΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΟΧΙ
33.728
30/03/1990
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
0
0
0
0
0
8.267
7.194
9.167
0
6
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΟΧΙ
31.533
17/10/1984
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
0
0
8.8
5.433
8.7
0
0
0