Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
1
ΠΛΑΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
40.441
11/03/1996
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
5.886
7.5
6.109
9.6
8.467
2
ΜΠΑΛΤΑΚΗ ΑΛΟΥΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
46.773
12/03/1981
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
8.533
8.833
7.265
9.667
9.767
3
ΛΑΠΑΤΣΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΖΗΣΙΜ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
41.422
23/07/1985
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
8.667
6.322
9.633
8.467
4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
41.359
30/04/1998
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.96
7.5
8.183
9.816
9.9
5
ΣΚΙΑΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
41.037
03/12/1991
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
8.033
6.637
9.6
8.467
6
ΡΙΣΣΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
36.76
14/03/1995
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
8.367
7.355
9.6
8.467
7
ΜΠΟΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
35.456
28/05/1990
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
7.323
9.633
9.067
8
ΧΑΙΚΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
34.951
18/10/1989
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
6.985
9.6
9.867
9
ΧΑΒΡΟΥΖΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
34.859
03/04/1998
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.065
3.554
6.273
9.6
8.367
10
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
34.242
16/12/1983
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
6.109
9.633
9.767
11
ΓΙΑΝΝΗ-ΜΕΘΕΝΙΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
33.845
06/04/1993
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.469
7.276
9.633
8.467
12
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΙΑΝΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
32.557
05/05/1997
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
5.091
9.633
9.9
13
ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
31.781
02/10/1989
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
8.663
7.379
9.133
3.451
14
ΧΟΝΔΡΟΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΜΙΛΤΙ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
31
14/11/1991
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.891
0
8.433
6.541
9.6
3.534
15
ΜΠΙΘΗΜΗΤΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
30.451
18/05/1993
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
8.367
6.713
9.6
3.714