Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
1
ΤΑΣΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
ΝΑΙ
44.133
04/05/1990
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
9.1
9.133
9.5
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
2
ΜΠΟΓΑΤΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
ΝΑΙ
42.9
08/11/1990
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
9.433
9.333
9.133
6.267
0
0
0
0
0
0
0
0
3
ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
ΟΧΙ
38.429
15/05/1990
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
9.033
9.2
9.133
8.833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
ΜΟΛΒΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
ΟΧΙ
36.7
31/10/1989
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.6
9.167
8.6
0
0
0
0
0
0
0
0
5
ΗΛΒΑΝΙΔΟΥ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
ΟΧΙ
33.2
12/12/1991
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
9.4
5.767
9.6
0
6
ΤΣΟΥΓΚΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
ΟΧΙ
33.096
31/10/1991
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
8.433
7.23
9.133
0
7
ΔΗΜΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΔΟΥΛΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
ΟΧΙ
32.705
05/03/1998
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
8.933
5.838
9.133
0
8
ΜΟΥΛΑΒΑΣΙΛΗ
ΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
ΟΧΙ
32.009
05/11/1991
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
7.8
7.409
9.167
0
9
ΚΑΡΑΧΑΡΙΣΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
ΟΧΙ
30.479
04/11/1994
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
7.08
5.109
1.257
9.2
0