Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
1
ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΡΑΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
40.753
10/08/1978
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
1.528
0
0
0
0
0
0
0
3.406
3.668
0
0
0
0
0
3.701
4.498
3.865
7.867
9.633
2.587
2
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
35.748
01/07/1981
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
8.214
0
9.6
9.767
3
ΛΑΛΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΟΧΙ
53.321
05/09/1988
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
7.384
7.667
8.4
8.721
9.5
3.349
4
ΓΚΛΑΒΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΟΧΙ
51.842
29/09/1982
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.509
8.533
9.3
8
9.633
9.867
5
ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΟΧΙ
49.771
07/07/1977
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.964
7.907
9.1
7.833
9.2
9.767
6
ΥΦΑΝΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΟΧΙ
47.733
15/06/1998
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.167
7.867
8.167
8
9.633
9.9
7
ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΩΝ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΟΧΙ
41.995
18/06/1987
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.162
0
0
8.167
9.1
7.967
9.6
0
8
ΠΑΡΑΣΧΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΟΧΙ
41.288
22/10/1974
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
8.2
8.733
8
7.833
3.655
9
ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΟΧΙ
40.356
19/06/1991
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.495
8.828
7.8
9.5
9.733
10
ΣΩΤΗΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΟΧΙ
38.571
30/06/1978
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
9.167
7.967
9.633
3.404
11
ΚΑΣΤΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΟΧΙ
37.073
30/06/1978
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
8.833
8
9.167
2.773
12
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΟΧΙ
36.848
13/09/1995
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
8.2
8
9.633
2.948
13
ΔΗΜΑΚΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΟΧΙ
36.674
18/06/1996
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
7.833
7.967
9.667
9.733
14
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΟΧΙ
36.267
09/03/1994
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
7.867
9.6
9.733
15
ΒΩΤΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΟΧΙ
33.833
18/06/1996
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
8.167
8
9.6
0
16
ΣΒΙΓΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΟΧΙ
33.566
30/06/1972
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.373
9.2
7.967
9.633
3.393
17
ΠΑΓΑΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΟΧΙ
32.698
14/06/1989
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.002
9.1
7.867
9.5
3.229
18
ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΟΧΙ
30.457
11/06/1998
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
7.833
9.6
3.69