Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
1
ΓΚΟΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΝΑΙ
61.533
13/06/1984
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8.333
8.333
8.367
8.3
9.6
9.867
2
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΟΧΙ
62.485
18/06/1992
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.318
8.8
8.9
9.2
9
9
9.267
3
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΟΧΙ
49.417
05/07/1978
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
4.018
7.221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
6.967
8.067
7.467
0
9.5
3.199
4
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΟΧΙ
36.5
16/06/1999
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9
9
9.3
5
ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΟΧΙ
32.084
01/09/1979
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
8.167
2.991
9.167
3.426