Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
1
ΠΑΝΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
53.833
18/07/1979
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
8.533
8.967
8
9.633
9.9
2
ΠΟΛΩΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
38.611
22/09/1982
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.583
4.127
5.186
8.349
9.633
9.733
3
ΠΑΝΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
64.69
18/06/1982
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.277
9.033
9.044
7.533
9.8
8.469
9.633
9.9
4
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ-ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
50.22
06/08/1975
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.12
8.533
9.1
8
9.6
9.867
5
ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
41.767
11/02/1989
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
9.133
8
8
8.467
6
ΤΖΑΝΝΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
36.62
22/06/2000
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3
8.967
8.12
9.633
9.9
7
ΔΑΡΣΑΚΛΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
36.6
16/06/2000
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
8
9.633
9.867
8
ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
36.533
06/07/2000
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
7.867
9.6
9.867
9
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
36.286
03/07/2000
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8.02
9.633
9.9
10
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΓΥΡ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
36.233
16/06/2000
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8
9.633
9.867
11
ΦΙΛΥΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
36.233
30/06/2000
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
7.967
9.633
9.9
12
ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΩΝΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
36.2
23/06/2000
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
7.967
9.633
9.867
13
ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
36
31/08/1994
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
8
9.633
9.9
14
ΣΑΡΡΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
35.997
16/06/2000
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.597
8
9.633
9.767
15
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΝΝΑ
ΑΠΟΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
35.8
16/06/2000
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
8
9.633
9.767
16
ΜΠΑΜΠΟΥΛΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
35.767
16/06/2000
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.967
9.633
9.767
17
ΣΕΛΕΜΙΔΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΙΩΣΗΦ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
35.667
22/06/2000
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
7.967
9.6
9.9
18
ΤΣΙΚΡΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
35.433
22/06/2000
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
7.967
9.633
9.9
19
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
35.4
22/06/2000
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
7.967
9.6
9.9
20
ΚΟΥΦΑΚΟΥ
ΣΑΡΡΑ ΚΟΥΛΑ
ΣΕΡΑΦ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
34.6
16/06/2000
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.1
7.967
9.633
9.9
21
ΒΟΤΣΗ
ΒΑΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
34.267
22/06/2000
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
7.967
9.633
8.467