Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
1
ΓΙΑΛΑΜΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
39.226
10/10/1975
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.507
5.491
4.694
8
9.633
9.9
2
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
38.642
27/11/1975
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.493
3.242
7.84
7.8
7.9
8.367
3
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΤΣΙΡΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΡΟΔΟΛΦΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
38.578
25/09/1973
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.978
7.5
8
9.633
8.467
4
ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ-ΒΟΥΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΦΑ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
38.029
02/09/1980
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
8.667
8
9.633
3.395
5
ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
37.873
31/07/1978
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.533
8.467
8.807
9.6
8.467
6
ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
37.25
30/09/1978
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.445
4.181
4.542
8.415
9.2
8.467
7
ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ - ΒΑΛΑΦΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
36.546
03/03/1975
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
8.186
6.953
9.633
3.341
8
ΔΑΜΑΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
32.193
30/07/1975
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
3.079
7.933
7.967
3.122
2.959