Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
1
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
205.067
15/03/1977
0
196.667
0
0
0
0
0
0
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
ΤΖΙΩΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
109.974
19/04/1983
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
7.433
7.874
8.567
7.533
8.867
7.733
9.2
9.867
9.133
8.633
8.733
8.467
3
ΤΟΥΝΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
63.467
25/11/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.867
8.333
8.6
7.967
8.233
0
0
8.833
8.733
8.9
4
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
48.083
20/11/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
5.34
7.824
7.867
0.996
4.159
3.679
3.009
6.082
8.467
5
ΧΡΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
41.311
03/07/1984
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
8.167
5.3
0
3.411
2.729
1.189
6.683
8.467
6
ΓΙΑΝΝΕΝΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
41.115
15/07/1991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.515
9.133
8.833
8.733
8.9
7
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
40.78
19/06/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
0
9.267
5.28
0
0
8.967
8.433
8
ΨΑΡΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
34.788
28/06/1984
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.136
3.888
3.728
3.504
3.984
4.016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
7.767
9
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
33.79
16/03/1989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
0
0
0
1.931
0
0
4
4.223
3
0
3.586
7.95
10
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
32.931
24/02/1988
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
3.829
4.229
3.611
5.486
2.846
2.766
3.9
3.66
11
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
32.638
10/11/1987
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
8.342
7.867
8.6
1.563
3.467
12
ΣΟΥΛΙΩΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
32.329
16/09/1998
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.329
0
0
0
0
13
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
31.5
24/07/1973
0
13.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
8.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
30.702
25/11/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
0
7.633
0.9
2.93
2.73
0
2.049
6.827
15
ΓΡΟΥΜΠΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
30
24/07/1997
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0