Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
1
ΒΑΡΣΑΜΗ
ΑΘΗΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
57.838
27/01/1989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.731
5.234
4.4
9.2
3.406
8.6
6.489
6.845
8.933
2
ΚΟΥΤΕ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
57.574
30/10/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
3.223
6.851
0
9.667
9.133
7.671
9.067
8.9
3
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
57.104
08/03/1987
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
9.633
9.767
9.133
8.4
9.067
8.018
4
ΚΟΥΚΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
57.104
27/11/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
6.131
9.5
3.24
8.3
6.8
6.433
8.933
5
ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
56.921
17/10/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
9.2
9.033
9.133
8.4
9.067
8.933
6
ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
56.479
30/09/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
6.942
9.6
3.729
8.633
8.4
7.636
8.933
7
ΚΟΚΚΟΦΕΙΑΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
56.023
09/04/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.646
7.044
9.6
8.367
9.067
8.4
0.967
8.933
8
ΜΕΓΑΚΛΗ
ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
54.976
28/05/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
9.633
9.767
9.133
8.526
9.067
5.902
9
ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
54.855
10/03/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
0
0
9.467
3.22
8.3
8.469
9.067
8.933
10
ΤΣΑΠΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
54.607
14/04/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.667
6.587
9.633
3.069
7.867
5.592
7.259
8.933
11
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
53.27
17/10/2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
5.869
9.633
3.331
8.333
7.605
6.913
8.933
12
ΒΗΧΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
51.85
28/11/2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
9.6
2.726
8.667
8.4
9.124
8.9
13
ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
51.396
08/04/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
0
2.48
7.8
2.874
9.133
8.4
9.067
8.933
14
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
50.27
30/11/1984
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
6.337
9.6
3.577
8.633
6.255
7.133
0
15
ΜΕΛΙΝΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
50.233
12/01/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
5.7
9.633
3.226
8.633
8.4
4.203
2.671
16
ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗ
ΕΡΓΙΝΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
50.125
29/04/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
6.863
9.633
3.129
8.633
6.8
0.167
7.767
17
ΦΩΤΙΑΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
50.038
17/03/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
6.645
9.6
3.377
8.667
5.433
0
7.95
18
ΟΡΝΕΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
49.894
05/10/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
8.292
1.189
0
3.617
7.867
8.4
3.463
8.867
19
ΝΥΧΤΑΡΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
49.648
25/04/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.491
3.863
9.633
8.467
9.133
6.427
0
7.633
20
ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
48.151
23/03/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
8.867
7.55
0
3.863
9.133
8.4
0
1.806
21
ΦΟΥΝΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
48.05
23/11/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
9.2
3.889
8.3
8.4
7.133
8.933
22
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΔΟΜΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
47.895
07/05/2001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.983
9.633
3.471
8.633
8.433
3.274
8.467
23
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
47.328
18/10/2001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.134
9.767
9.193
8.4
9.067
7.767
24
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
45.861
31/10/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
8.371
3.354
7.767
6.767
9.067
7.633
25
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
45.467
30/05/1989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.103
6.886
9.633
3.577
9.133
7.626
2.966
1.543
26
ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
45.254
26/03/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
4.633
9.633
8.467
8.2
0
9.067
3.277
27
ΚΟΛΕΣΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΕΝΙΑΜΙΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
44.825
03/04/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.646
3.154
9.633
3.191
9.133
8.333
0
7.733
28
ΑΙΒΑΤΖΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
44.6
09/06/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
9.133
8.4
9.067
8.933
29
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
43.3
09/03/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
9.133
8.4
9.067
6.8
30
ΑΡΓΑΛΑΒΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
42.841
13/05/1988
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
5.314
3.726
9.633
3.303
8.633
3.009
2.851
3.286
31
ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
42.718
02/04/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
1.6
8.367
9.133
8.4
9.067
3.157
32
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
42.59
18/07/1985
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.217
4.183
9.6
3.08
8.633
0
7.919
2.957
33
ΠΑΡΑΣΥΡΗ
ΟΛΓΑ
ΖΑΧΑΡ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
42.578
23/11/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.1
6.909
9.6
5.746
8.6
0.377
1.735
2.511
34
ΔΟΜΠΡΟΓΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
41.243
21/11/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.106
0
2.274
9.2
3.523
8.3
6.16
0
3.68
35
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
39.848
26/11/2002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.283
9.133
8.4
9.067
7.965
36
ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
39.6
02/03/1988
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.36
3.76
9.667
3.246
8.633
2.997
2.666
3.271
37
ΒΑΧΛΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
38.707
07/05/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
0
9.067
9.133
8.4
9.067
0
38
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
38.531
18/05/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
9.133
8.367
9.067
8.144
39
ΧΡΥΣΕΛΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
37.642
02/10/2001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.409
9.133
8.4
9.067
7.633
40
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
36.205
10/03/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
9.167
3.626
7.767
3.126
0.32
7.767
41
ΣΙΑΤΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
35.24
11/07/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
9.2
3.486
9.133
0
3.383
6.815
42
ΣΚΟΥΤΑΡΗ
ΕΥΧΑΡΙΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
35.072
01/10/2002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.054
9.133
8.4
9.067
6.418
43
ΜΑΡΚΟΥΛΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
34.264
30/06/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
3.623
0
3.063
9.633
3.889
8.885
0
1.811
0
44
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
34.051
27/11/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
9.6
2.366
7.467
1.6
9.067
2.591
45
ΚΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
33.271
02/11/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
9.5
3.331
0
8.367
9.067
0
46
ΒΙΒΙΛΑΚΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
32.855
12/10/2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
9.703
3.731
7.198
3.871
3.763
3.4
47
ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
32.295
01/07/1988
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
2.811
0
0
0
9.133
7.5
7.633
3.16
48
ΤΣΙΓΚΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
31.47
19/10/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
8.3
8.4
9.067
1.943
49
ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
31.25
24/11/1987
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
0.354
0
9.133
8.4
7.425
3.309
50
ΧΑΤΖΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
30.408
15/01/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
9.167
3.434
7.867
0
2.834
3.206
51
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
30.198
08/10/2002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.631
9.1
8.4
9.067
0