Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
1
ΤΑΤΣΗ
ΣΩΣΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
55.866
05/06/2002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.9
9.133
9.199
9.067
8.933
2
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
49.298
06/06/2002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.231
9.767
9.133
9.167
9.067
8.933
3
ΜΠΟΛΟΜΠΟΤΣΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
46.46
12/06/2002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
9.867
9.133
9.1
9.067
8.933
4
ΒΟΥΛΜΕ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΤΕ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
46.307
16/06/2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.053
0
0
9.767
9.374
9.167
9.067
8.933
5
ΚΑΤΣΑΒΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛAΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
46.285
12/06/2002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.218
9.867
9.1
9.1
9.067
8.933
6
ΓΚΙΑΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
38.59
04/06/2002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.323
9.1
9.167
9.067
8.933
7
ΠΑΠΠΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
38.035
03/06/2003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.769
9.1
9.167
9.067
8.933
8
ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
36.3
09/06/2004
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
9.167
9.067
8.933
9
ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
36.267
09/06/2004
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9.167
9.067
8.933