Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
1
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
62.1
29/03/1989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
8.6
2
ΦΩΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
46.677
20/06/1986
0
13.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
2.21
6.067
8.3
0
8.6
3
ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
46.457
19/10/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
2.59
8.8
9.167
8.4
7.833
4
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
45.34
20/12/1989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
0
0
0
7.867
8.333
9.6
8.3
0
8.6
5
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
45.202
18/07/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
0
0
0
0
0
0
1.826
4.23
3.68
9.167
8.367
8.567
6
ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
45.2
04/11/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
9
9.167
8.367
8.9
7
ΧΟΝΔΡΟΥΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
45.133
20/03/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.167
8.4
8.867
8
ΖΑΡΚΑΔΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
45.111
05/05/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
2.911
8.8
9.167
8.367
7.833
9
ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
45.03
12/11/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.83
9.167
8.4
8.767
10
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
45
08/05/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.167
8.4
8.767
11
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
45
07/09/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.167
8.4
8.767
12
ΜΑΡΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.987
11/03/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.92
9.167
8.4
8.6
13
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.897
03/03/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.897
9.133
8.4
8.6
14
ΡΑΛΛΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.801
11/04/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.017
6.633
8
2.45
5.96
9.133
3.04
8.567
15
ΜΠΟΚΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.397
12/09/2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
5.82
3.51
9.167
8.4
7.833
16
ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.37
19/03/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.767
9.133
8.4
8.203
17
ΠΑΝΩΡΓΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.37
07/09/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.95
7.833
9.313
2.04
8.4
7.833
18
ΚΟΛΟΦΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.364
03/07/1991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.93
8.933
8.833
8.9
19
ΠΕΤΑΧΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.267
30/11/1988
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
9.367
9.7
9.6
8.3
0
0
20
ΜΙΣΟΚΑΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.17
19/10/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.937
9.133
8.367
7.833
21
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.14
26/02/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.907
9.133
8.367
7.833
22
ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.133
03/07/1991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.967
8.8
9.167
8.367
7.833
23
ΠΡΑΠΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.1
23/09/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.167
8.4
7.833
24
ΣΔΗΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.1
15/09/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.167
8.4
7.833
25
ΛΥΚΟΥΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.1
17/07/2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.167
8.4
7.833
26
ΝΤΟΥΣΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.067
06/06/2002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.167
8.367
7.833
27
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.057
25/04/1991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.857
9.133
8.367
7.833
28
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.033
27/03/1991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.133
8.367
7.833
29
ΚΡΙΖΑΛΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.033
26/08/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.4
7.833
30
ΠΕΡΡΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.033
03/10/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.167
8.367
7.833
31
ΜΑΜΑΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.033
23/03/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.133
8.367
7.833
32
ΜΗΛΙΑΤΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.033
27/06/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.4
7.833
33
ΜΠΑΚΑΤΣΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.033
19/03/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.167
8.367
7.833
34
ΜΑΛΟΥΣΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.033
20/07/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.133
8.367
7.833
35
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.033
11/09/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.4
7.833
36
ΔΡΙΚΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44.033
18/12/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.167
8.367
7.833
37
ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44
22/07/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.367
7.833
38
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44
15/12/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.367
7.833
39
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44
07/07/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.133
8.367
7.833
40
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44
24/07/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.367
7.833
41
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44
12/11/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.1
8.367
7.833
42
ΠΑΛΥΒΟΥ
ΕΛΕΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44
07/03/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.133
8.367
7.8
43
ΜΑΡΤΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44
04/07/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.133
8.367
7.833
44
ΜΑΛΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44
21/05/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.133
8.367
7.833
45
ΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
44
29/04/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.367
7.833
46
ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΥ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
43.967
26/04/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.8
9.167
8.4
7.833
47
ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
43.967
04/03/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.1
8.367
7.833
48
ΚΥΡΚΟΥ
ΒΕΑΤΡΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
43.967
08/05/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.8
9.167
8.4
7.833
49
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
43.967
04/11/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.767
9.133
8.367
7.833
50
ΚΑΛΗΜΕΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
43.967
21/05/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.8
9.167
8.4
7.833
51
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
43.967
05/05/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.767
9.1
8.4
7.833
52
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
43.933
12/11/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.8
9.167
8.367
7.833
53
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
43.867
17/05/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
8.8
9.167
8.4
7.8
54
ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
43.867
19/03/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.767
9.133
8.367
7.833
55
ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
43.867
04/07/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.767
9.133
8.367
7.833
56
ΤΟΚΜΕΤΖΗΣ
ΑΓΑΠΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
43.867
02/10/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.767
9.133
8.367
7.833
57
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
43.833
13/01/2003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.733
8.767
9.133
8.367
7.833
58
ΣΤΑΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
43.733
07/03/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.6
9.167
8.367
7.833
59
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
43.7
12/11/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
8.767
9.133
8.367
7.833
60
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
43.667
06/03/1991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
8.767
9.133
8.367
7.8
61
ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
43.633
12/05/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
8.967
8.833
8.867
8.933
62
ΓΙΟΥΡΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
43.567
29/12/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
8.667
9.133
8.233
7.833
63
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
43.182
12/03/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0
0
0
0
0.994
7.967
4.86
2.7
9.1
8.367
8.6
64
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
43.15
30/09/1991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
2.8
5.35
9.167
8.367
7.833
65
ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ
ΜΙΡΙΑΝΑ
ΓΙΟΒΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
42.887
31/10/1983
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.4
9.6
8.3
0
6.82
66
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
42.747
04/04/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
0
0
0
0
7.967
3.56
3.72
2.2
8.367
7.833
67
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
42.643
04/11/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
3.631
8.667
3.911
8.233
8.6
68
ΤΑΒΑΝΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
42.6
20/11/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.7
8.8
0
8.4
7.8
69
ΜΑΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΦΙΛΗΜΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
42.456
09/04/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.523
8.8
9.167
8.367
8.6
70
ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
42.256
11/10/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
0
0
7.533
8.267
9.6
8.167
0
6.369
71
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
42.091
02/07/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
7.6
2.72
3.7
9.167
8.4
7.967
72
ΠΑΠΠΑΣ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
42.011
04/11/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
1.574
9.07
9.133
6.633
7.833
73
ΔΗΜΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
41.99
03/03/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
8.067
8.81
6.793
3.18
6.173
74
ΣΥΚΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
41.81
21/05/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.75
9.9
8.8
3.16
8.367
7.833
75
ΠΟΛΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
41.657
19/10/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
8.3
7.603
8.4
8.153
76
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
41.253
22/02/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
7.967
8.333
9.6
8.3
0
5.213
77
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
40.92
20/12/1991
4.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
8.967
8.867
9.033
8.667
78
ΘΩΜΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
40.717
17/10/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
3.84
8.99
9.167
8.367
7.833
79
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
40.613
06/04/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
3.99
8.057
8.3
8.767
8.6
80
ΤΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
40.513
03/10/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
0
0
0
7.533
4.92
5.72
3.26
8.367
7.833
81
ΜΑΛΤΙΔΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
40.473
23/11/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.767
9.167
4.84
7.833
82
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΙΣΑΑΚ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
40.181
03/03/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
7.967
6.81
5.89
3.22
6.381
7.993
83
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
40.1
19/03/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
3.72
8.827
9.133
8.367
7.833
84
ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
40.083
23/12/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3.78
8.937
9.167
8.367
7.833
85
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
39.97
24/11/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6
8.887
9.133
8.367
7.983
86
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
39.823
10/12/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
3.56
9.04
9.133
8.367
7.833
87
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
39.793
04/04/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
1.9
2.96
9.1
8.367
7.833
88
ΖΑΝΝΙΔΗΣ
ΚΙΜΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
39.687
25/09/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
2.66
8.887
9.1
8.4
7.8
89
ΤΑΞΕΙΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
39.477
20/03/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
3
8.917
9.1
8.4
7.8
90
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
39.427
03/11/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
2.01
2.35
9.167
8.4
7.833
91
ΤΣΑΧΤΑΝΗ
ΑΝΝΑ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
39.381
19/06/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
8.367
8.714
8.767
8.6
92
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
39.37
08/07/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
1.554
0.869
7.533
4.377
3.02
2.49
8.767
8.6
93
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
39.327
08/07/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
2.58
9.133
8.367
7.833
94
ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
39.31
02/07/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.733
8.8
9.133
8.233
3.41
95
ΒΙΕΝΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
38.933
08/07/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
3.7
9.133
8.367
7.833
96
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
38.783
20/11/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
2.77
8.8
9.133
8.367
7.833
97
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
38.748
02/11/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0.114
0
9.167
8.4
7.967
98
ΚΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
38.692
28/02/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.526
8.8
9.133
8.4
7.833
99
ΓΕΩΡΓΑΛΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
38.408
06/11/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.241
8.8
9.167
8.367
7.833
100
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
38.278
16/10/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.011
8.767
9.133
8.767
8.6
101
ΛΑΠΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
38.253
03/03/1991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.023
8.83
9.167
8.4
7.833
102
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
38.154
16/08/1989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.954
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
103
ΣΟΥΡΒΑΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
38.088
28/06/2002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.237
8.6
8.967
3.851
8.433
104
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
38.067
07/09/1989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
0
0
0
0
6.933
0
0
0
9.133
8.4
7.833
105
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
37.79
27/07/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.623
8.8
9.133
8.4
7.833
106
ΜΑΙΠΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
37.75
03/03/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
0
0
3.75
9.167
8.4
7.833
107
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
37.694
17/03/2003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.594
8.767
9.1
8.4
7.833
108
ΠΟΥΛΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
37.507
15/05/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
3.24
8.8
9.167
8.4
0
109
ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
37.419
04/11/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.286
8.767
9.167
8.367
7.833
110
ΒΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
37.385
20/07/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.251
8.8
9.133
8.367
7.833
111
ΛΩΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
37.353
14/12/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.61
2.32
8.99
9.167
8.4
7.867
112
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
37.237
16/10/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
3.97
9.167
8.367
7.833
113
ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
37.138
10/07/2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.471
8.667
9.033
8.233
7.733
114
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ
ΟΛΓΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
37.133
28/06/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
7.933
2.87
3.2
1.36
2.17
7.8
115
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
37.086
04/02/1991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206
7.533
6.61
5.64
3.31
8.367
3.42
116
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
36.907
15/12/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
8.8
9.167
8.367
7.833
117
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
36.884
05/05/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.054
2.563
8.3
7.533
8.4
8.033
118
ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
36.76
03/03/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
8.767
9.167
8.4
7.967
119
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
36.543
18/11/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
5.78
3.27
9.167
8.667
8.6
120
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
36.537
05/07/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
4.94
4.01
9.167
8.367
7.833
121
ΚΟΝΤΑΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΛΙΣΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
36.517
16/12/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0.45
8.767
9.1
8.4
7.8
122
ΝΙΦΟΡΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
36.47
09/06/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
8.767
9.133
8.367
7.833
123
ΜΠΕΤΕΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
36.291
08/07/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
0
3.691
6.767
8.367
7.833
124
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
36.22
26/11/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4.46
3.36
9.167
8.4
7.833
125
ΜΑΡΓΕΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
36.133
04/11/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
8.667
9.167
8.367
7.833
126
ΖΟΥΠΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
36.1
07/03/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
8.767
9
9.333
127
ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
35.943
19/03/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.9
3.96
9.133
8.267
7.833
128
ΚΑΛΙΑΝΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
35.933
05/10/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
5.42
2.32
9.133
8.367
7.833
129
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
35.83
05/10/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
9.9
2.67
9.133
8.367
3.35
130
ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
35.697
08/03/2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
4.01
3.74
9.167
8.367
7.833
131
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΓΩΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
35.547
25/10/1989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
8
2.86
0
4.02
8.767
8.6
132
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
35.504
07/05/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
8.8
9.167
8.367
7.833
133
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
35.485
03/10/1991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
0
0
0
0
0
4.938
5.64
3.14
3.76
8.767
8.6
134
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
35.467
27/03/1991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
8.8
9.167
8.367
7.833
135
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΠΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
35.457
22/10/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
5.15
3.8
9.167
8.367
7.833
136
ΑΡΓΥΡΑΚΗ
ΛΥΔΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
35.32
03/03/1991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22
8.767
9.133
8.367
7.833
137
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
35.231
18/03/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
8.767
9.133
8.367
7.833
138
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
35.1
14/05/1991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
0
7.467
8.8
8.933
139
ΣΠΥΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.999
07/05/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.895
8.8
3.046
5.491
8.767
140
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΜΝΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.967
14/06/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.46
5.14
9.167
8.367
7.833
141
ΜΑΡΟΥΛΗ
ΦΙΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.967
14/04/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
9
0
8.367
7.833
142
ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.9
02/10/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
0
8.367
7.833
143
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.9
12/04/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
0
8.367
7.833
144
ΚΟΚΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.9
12/11/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
0
8.367
7.833
145
ΖΑΛΑΚΩΣΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.893
20/07/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.39
3.82
9.1
8.4
8.183
146
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.84
23/11/1989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
8.8
9.167
8.4
7.833
147
ΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.83
23/11/1989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.63
8.8
9.167
8.4
7.833
148
ΚΟΝΤΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.811
19/02/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.966
5.911
3.18
2.62
8.667
8.467
149
ΚΟΚΚΑΛΗ
ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.8
28/06/2002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
8.867
9.133
8.967
150
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΪΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.733
24/07/1991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
8.8
9.133
8.367
7.833
151
ΜΕΛΙΓΩΝΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.537
18/11/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
4.27
8.12
5.74
3.02
3.12
8.567
152
ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.517
22/12/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
0
0
0
0
7.533
6.779
7.083
3.24
3.16
3.43
153
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.367
05/10/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.167
8.367
7.833
154
ΣΙΔΕΡΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.367
18/07/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.167
8.367
7.833
155
ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.333
15/12/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.967
156
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.333
14/11/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.167
8.367
7.8
157
ΓΚΙΤΣΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.2
08/07/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
158
ΖΥΓΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.2
20/07/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
159
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΙΜΩΝΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.2
16/11/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
160
ΤΖΙΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.2
16/12/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
161
ΜΠΑΚΟΛΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.2
09/02/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
162
ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.2
28/04/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
163
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.2
31/08/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
164
ΛΑΚΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.2
15/02/2002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
165
ΖΛΑΤΙΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.2
02/09/2002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
166
ΤΣΙΛΙΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.167
17/03/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.367
7.833
167
ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.167
01/07/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.133
8.4
7.833
168
ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.167
04/07/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.367
7.833
169
ΡΟΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.167
18/12/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.367
7.833
170
ΤΣΙΡΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.167
19/11/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.367
7.833
171
ΜΕΣΗΤΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.167
29/11/2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.8
172
ΒΟΥΡΟΝΙΚΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.167
02/06/2003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.133
8.4
7.833
173
ΟΡΜΥΛΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.133
16/05/1991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.133
8.367
7.833
174
ΚΟΥΝΤΖΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.133
04/11/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.133
8.367
7.833
175
ΣΠΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.133
08/07/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.4
7.833
176
ΛΑΔΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.133
20/07/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.4
7.833
177
ΤΣΙΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΛΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.133
13/11/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.133
8.367
7.833
178
ΓΚΟΒΕΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.133
19/02/2003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.167
8.367
7.833
179
ΡΗΓΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.101
05/07/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
8
6.87
5.76
3.36
4.51
3.35
180
ΤΣΑΝΤΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.1
26/07/1989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
0
0
0
0
0
0
9.1
8.367
7.833
181
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.1
19/10/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.833
182
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.1
12/04/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.1
8.367
7.833
183
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.1
22/12/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.833
184
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.1
25/09/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.833
185
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.1
04/11/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.1
8.4
7.833
186
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.1
21/05/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.833
187
ΚΟΥΒΑΡΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.1
15/12/2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.833
188
ΛΙΩΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.1
23/05/2001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.833
189
ΤΣΑΥΝΤΑΡΙΔΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.1
21/09/2001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.833
190
ΚΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.1
28/09/2001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.833
191
ΚΑΛΛΙΩΡΑ
ΑΓΛΑΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.1
24/11/2003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.833
192
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ
ΦΙΛΑΝΘΗ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.067
07/12/2001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.1
8.367
7.833
193
ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.044
11/02/2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
5.267
2.5
6.85
5.08
4.05
4.48
3.44
194
ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
34.033
19/03/2004
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.767
195
ΜΑΤΖΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33.933
03/11/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.133
8.4
7.8
196
ΚΑΤΣΑΝΟΥ
ΑΓΑΘΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33.867
07/09/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
4.04
8.633
9.233
9.4
197
ΒΑΣΣΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33.8
19/03/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.933
8.267
7.833
198
ΜΙΑΡΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33.791
25/10/1989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
7.933
6.1
3.76
3.72
3.12
5.824
199
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33.747
03/03/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.07
3.07
3.24
9.167
8.367
7.833
200
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33.61
09/11/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.19
4.02
9.167
8.4
7.833
201
ΚΑΛΕΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33.533
08/07/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
2.94
3.68
9.1
8.4
7.833
202
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33.473
05/10/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.55
2.56
3.83
9.167
8.4
7.967
203
ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33.453
10/11/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
2.5
3.86
9.167
8.4
7.967
204
ΜΠΡΕΣΤΑ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33.433
28/11/2002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.067
205
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33.427
30/06/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.15
3.91
9.167
8.367
7.833
206
ΞΙΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33.383
08/07/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
2.49
3.8
9.167
8.4
7.967
207
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33.347
20/07/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.88
2.1
9.133
8.4
7.833
208
ΔΟΥΒΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33.343
08/07/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.167
2.62
2.89
209
ΝΤΟΥΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33.309
03/03/1991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
4.933
5.96
3.78
0
8.767
8.6
210
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33.3
05/09/2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.167
8.367
7.833
211
ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33.287
03/10/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.733
7.933
2.9
5.83
3.2
4.26
3.43
212
ΠΑΥΛΑΚΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33.283
03/03/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.34
2.83
3.78
9.133
8.367
7.833
213
ΒΑΚΚΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33.227
03/07/1991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
2.63
3.29
9.167
8.367
7.833
214
ΦΛΕΒΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33.186
19/10/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.45
2.99
8
5.166
5.81
3.23
3.15
3.39
215
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΝΕΣΤΩΡ
ΙΩΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33.163
18/03/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
2.53
3.84
9.167
8.4
7.967
216
ΑΤΖΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33.097
31/10/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
0
0
0
0
0
0
1.13
1.6
9.167
8.4
7.033
217
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33.02
17/03/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
3.83
9.1
8.367
7.833
218
ΤΣΑΜΗ
ΟΛΓΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
33
19/03/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
2.51
3.57
9.167
8.4
7.833
219
ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
32.993
05/07/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.16
2.66
9.133
8.367
7.833
220
ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
32.96
03/03/1991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
3.923
2.14
9.167
8.367
7.833
221
ΤΣΙΡΚΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
32.9
05/10/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
2.58
3.29
9.167
8.4
7.833
222
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
32.899
16/07/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.033
4.467
6.553
3.546
8.4
0
8.9
223
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
32.88
03/05/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
3.96
2.6
9.1
8.4
7.8
224
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
32.867
28/02/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.133
8.367
7.833
225
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
32.736
03/05/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.44
5.963
8.8
9.167
8.367
0
226
ΤΣΙΑΜΗΣ-ΖΩΤΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
32.693
04/10/1989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
2.73
2.59
9.133
8.367
7.833
227
ΜΟΣΧΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
32.643
20/07/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.35
1.9
3.06
9.133
8.367
7.833
228
ΠΑΣΧΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
32.463
19/05/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
9.267
9.067
4.8
1.17
2.56
2.7
229
ΛΥΓΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
32.367
22/07/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
6.567
7.833
230
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
32.347
03/07/1991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
4.98
4.02
7.617
2.89
3.34
231
ΓΚΟΡΕΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
32.31
25/01/1989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
8
2.2
3.41
1.13
8.4
7.867
232
ΤΑΝΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
32.177
19/03/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.94
3.93
3.64
7.5
8.367
7.8
233
ΜΟΣΧΟΦΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
32.133
05/04/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
10
8.8
3.7
0
0
234
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
32.11
13/12/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
1.851
7.043
4.59
5.59
3.32
3.24
3.39
235
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
32.06
19/10/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.67
6.116
3.35
9.167
4.924
7.833
236
ΝΙΑΧΟΥ
ΝΟΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
32.048
24/11/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.47
3.9
3.3
9.167
8.4
5.811
237
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
31.937
03/03/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
3.55
9.167
8.367
7.833
238
ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
31.867
19/10/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
9.133
8.367
7.833
239
ΚΕΤΣΙΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
31.843
30/06/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
2.81
9.133
8.367
7.833
240
ΟΤΟΒΙΤΣ
ΝΑΤΑΣΑ
ΣΛΟΜΠ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
31.747
04/10/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
3.59
9.133
8.4
7.833
241
ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
31.72
08/11/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
5.49
6.53
2.24
8.367
7.833
242
ΓΙΩΤΗΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
31.483
15/04/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.52
2.25
3.28
9.167
8.4
7.867
243
ΣΑΜΑΡΑ
ΕΡΙΦΥΛΛΗ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
31.47
25/04/1991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
2.01
2.36
9.167
8.4
7.833
244
ΡΟΓΚΑΚΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
31.45
26/02/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
1.28
0
0
0
0
0
0
7.967
6.82
4.16
4.04
3.16
3.36
245
ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
31.45
15/11/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
5.73
8.227
3.02
3
3.04
246
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
31.333
27/02/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.34
1.88
2.78
9.133
8.367
7.833
247
ΤΣΙΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
31.317
18/03/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.23
3.72
9.133
8.4
7.833
248
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
31.17
14/03/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
2.24
1.74
9.133
7.193
7.833
249
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
31.107
28/09/2001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
3.48
9.133
8.4
7.833
250
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
31.103
09/04/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
3.84
7.533
8.267
7.833
251
ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
31.07
18/03/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
3.09
3.04
9.133
6.933
7.833
252
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
31.061
05/07/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
8
5.35
5.49
2.9
4.05
2.54
253
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
30.967
19/04/2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.867
8.8
2.633
0
0
254
ΚΑΣΟΥΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
30.937
03/07/1991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22
2.5
1.85
9.167
8.367
7.833
255
ΝΟΥΣΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
30.85
09/11/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
2.99
9.167
8.4
7.833
256
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
30.816
18/09/1989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
7.533
6.46
5.71
3.17
3.14
3.42
257
ΡΟΥΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
30.794
03/03/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
3.394
9
8.833
0.133
0
0
0
0
0
0
0
258
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
30.704
15/12/2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
6.34
6.317
5.88
3.09
3.06
3.32
259
ΤΟΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
30.698
03/07/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.971
7.567
6.78
5.79
3.19
3.16
3.24
260
ΦΑΣΟΥΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
30.603
03/03/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
2.6
9.167
8.4
7.967
261
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
30.54
05/02/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.31
3.13
9.133
8.4
8.567
262
ΜΕΝΤΑΚΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
30.532
08/02/2002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.306
2.86
9.133
8.4
7.833
263
ΤΣΙΠΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
30.513
03/03/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.97
2.53
3.83
8.767
8.567
264
ΡΕΜΠΕΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
30.433
23/05/2001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.9
8.767
2.167
0
0
265
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
30.284
18/07/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.219
4.82
7.5
5.946
7.8
266
ΚΙΣΣ
ΕΝΙΚΟ-ΓΚΡΕΤΗ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
30.272
13/07/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
4.7
3.36
2.33
8.767
8.567
267
ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
30.267
05/07/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
0
9.167
8.367
7.833
268
ΚΟΝΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΝΑΙ
30.227
07/01/1991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
4.06
4.13
2.59
8.767
8.6